I.Svätojurská, akciová spoločnosť, IČO: 31437567 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti I.Svätojurská, akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31437567. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31437567 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 6. 1993
Názov
od 25. 4. 1997

I.Svätojurská, akciová spoločnosť

od 14. 8. 1995 do 24. 4. 1997

Svätojurská, akciová spoločnosť

od 10. 6. 1993 do 13. 8. 1995

Svätojurská, akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 8. 6. 2010
Svätý Jur, Na pažiti 4E, PSČ 90021
od 10. 6. 1993 do 7. 6. 2010
Svätý Jur, Prostredná 29, PSČ 90021
IČO
od 10. 6. 1993

31437567

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1287/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 10. 12. 2003
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 12. 2003
lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
od 10. 12. 2003
poradenské služby v oblasti ekonomiky
od 10. 12. 2003
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
od 10. 12. 2003
vydavateľská činnosť
od 10. 12. 2003
požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
od 10. 12. 2003
zemné práce
od 10. 12. 2003
obstarávanie služieb spojených s bývaním
od 10. 12. 2003
čistiace a upratovacie práce, zimná údržba komunikácií
od 10. 12. 2003
údržba zelene a parkové úpravy
od 10. 12. 2003
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
od 8. 6. 2010
ekologické služby - udržiavacie a čistiace práce
od 8. 6. 2010
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 8. 6. 2010
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 8. 6. 2010
konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia
od 5. 9. 2018
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 5. 9. 2018
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 5. 9. 2018
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 5. 9. 2018
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 5. 9. 2018
Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
od 10. 12. 2003 do 11. 6. 2014
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 10. 6. 1993 do 9. 12. 2003
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 6. 1993 do 9. 12. 2003
lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
od 10. 6. 1993 do 9. 12. 2003
poradenské služby v oblasti ekonomiky
od 10. 6. 1993 do 9. 12. 2003
kúpa a predaj nehnuteľností
od 10. 6. 1993 do 9. 12. 2003
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
od 25. 4. 1997 do 9. 12. 2003
vydavateľská činnosť
od 25. 4. 1997 do 9. 12. 2003
požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
od 23. 3. 1999 do 9. 12. 2003
zemné práce
od 23. 3. 1999 do 9. 12. 2003
sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
od 11. 1. 2000 do 9. 12. 2003
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 11. 1. 2000 do 9. 12. 2003
Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
od 11. 1. 2000 do 9. 12. 2003
zimná údržba komunikácií
od 11. 1. 2000 do 9. 12. 2003
údržba zelene a parkové úpravy
od 11. 1. 2000 do 9. 12. 2003
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Konanie menom spoločnosti
od 6. 3. 2009
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a ktorýkoľvek z členov predstavenstva.
od 26. 4. 2007 do 5. 3. 2009
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo inak vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a ktorýkoľvek z členov predstavenstva
od 10. 6. 1993 do 25. 4. 2007
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 10. 6. 1993
Spoločnosť založená Zakladateľskou listinou, formou notárskej zápisnice dňa 15.3.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 367 Stary spis: Sa 1875
od 25. 4. 1997
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 226/96, Nz 225/96 zo dňa 16.12.1996 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1875
od 23. 3. 1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia formou notárskej zápisnice zo dňa 1.6.1998 pod č. N 70/98, Nz 70/98, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
od 11. 1. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 143/99 Nz 142/99.
od 10. 12. 2003
Notárska zápisnica č. N 146/2003, Nz 49991/2003 zo dňa 19.6.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Juraj Pavelek: 19.6.2003, Mgr. Vilma Pucherová, 19.6.2003, Štefan Biznár: 19.6.2003, Ing. Alexander Achberger: 19.6.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Ing. Peter Chrappa: 19.6.2003, Ing. Stanislav Fronc: 19.6.2003, Lucia Macháčková: 19.6.2003.
od 22. 5. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 127/2007, Nz 11884/2007, NCRls 11875/2007 zo dňa 27.03.2007. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 187/2007, Nz 16843/2007, NCRls 16781/2007 zo dňa 02.05.2007.
od 23. 5. 2008
Notárska zápisnica N 170/2008, Nz 18573/2008, NCRls 18392/2008 napísaná dňa 5.5.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 6. 3. 2009
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.02.2009.
od 8. 6. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 190/2010, NZ 18560/2010 zo dňa 25.05.2010
od 10. 7. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2012.
od 12. 6. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.05. 2014.
od 27. 5. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2015.
Základné imanie
od 6. 3. 2009
290 126 EUR
Rozsah splatenia: 290 126 EUR
od 23. 5. 2008 do 5. 3. 2009
8 740 000 Sk
Rozsah splatenia: 8 740 000 Sk
od 10. 6. 1993 do 22. 5. 2008
1 000 000 Sk
Akcie
od 6. 3. 2009
Počet: 104
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 6. 3. 2009
Počet: 7
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 6. 3. 2009
Počet: 7
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 23. 5. 2008 do 5. 3. 2009
Počet: 104
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 23. 5. 2008 do 5. 3. 2009
Počet: 7
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 23. 5. 2008 do 5. 3. 2009
Počet: 7
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 22. 5. 2007 do 22. 5. 2008
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 10. 6. 1993 do 21. 5. 2007
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 8. 5. 2020
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Svätý Jur, A. Dubčeka 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 23. 4. 2020
od 8. 5. 2020
Ing. Peter Dočolomanský, Ph.D.
Svätý Jur, Prostredná 54/7, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 23. 4. 2020
od 8. 5. 2020
Ing. Bohumil Pajer
Svätý Jur, Pri štadióne 18, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 23. 4. 2020
od 14. 8. 1995 do 9. 12. 2003
Ing. Stanislav Fronc
Svätý Jur, Kollárova 11
od 10. 12. 2003 do 25. 4. 2007
Anton Herhonek
Svätý Jur, Štúrova 36
Vznik funkcie: 19. 6. 2003
od 26. 4. 2007 do 25. 4. 2007
Anton Herhonek
Svätý Jur, Štúrova 36
Vznik funkcie: 19. 6. 2003 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 14. 8. 1995 do 9. 12. 2003
Ing. Peter Chrappa
Svätý Jur, Prostredná 30
od 10. 12. 2003 do 25. 4. 2007
Ing. Peter Ilka, CSc.
Svätý Jur, Dukelská 15
Vznik funkcie: 19. 6. 2003
od 26. 4. 2007 do 25. 4. 2007
Ing. Peter Ilka, CSc.
Svätý Jur, Dukelská 15
Vznik funkcie: 19. 6. 2003 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 26. 4. 2007 do 9. 7. 2012
RNDr. Peter Jurčovič
Svätý Jur, Gaštanova 3, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 10. 7. 2012 do 9. 7. 2012
RNDr. Peter Jurčovič
Svätý Jur, Gaštanova 3, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 27. 3. 2012
od 10. 6. 1993 do 13. 8. 1995
Ing. Rudolf Kaufmann
Svätý Jur, Štúrova 36
od 26. 4. 2007 do 9. 7. 2012
MUDr. Andrej Kriššák
Svätý Jur, Hergottova 2A, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 10. 7. 2012 do 9. 7. 2012
MUDr. Andrej Kriššák
Svätý Jur, Hergottova 2A, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 27. 3. 2012
od 10. 7. 2012 do 26. 5. 2015
MUDr. Andrej Kriššák
Svätý Jur, Hergottova 2A, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012
od 27. 5. 2015 do 26. 5. 2015
MUDr. Andrej Kriššák
Svätý Jur, Hergottova 2A, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012 Skončenie funkcie: 6. 5. 2015
od 10. 6. 1993 do 13. 8. 1995
Mária Lackovičová
Svätý Jur, Horné predmestie 6
od 14. 8. 1995 do 9. 12. 2003
Lucia Macháčková
Svätý Jur, Letohradská 8
od 10. 6. 1993 do 13. 8. 1995
Marta Macháčková
Svätý Jur, Letohradská 8
od 26. 4. 2007 do 9. 7. 2012
Ing. Juraj Pavelek
Svätý Jur, Hanzlíčková 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 10. 7. 2012 do 9. 7. 2012
Ing. Juraj Pavelek
Svätý Jur, Hanzlíčková 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 27. 3. 2012
od 10. 7. 2012 do 26. 5. 2015
Ing. Juraj Pavelek
Svätý Jur, Hanzlíčková 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012
od 27. 5. 2015 do 26. 5. 2015
Ing. Juraj Pavelek
Svätý Jur, Hanzlíčková 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012 Skončenie funkcie: 6. 5. 2015
od 10. 12. 2003 do 25. 4. 2007
Silvia Šuleková
Svätý Jur, Dr.Kautza 7
Vznik funkcie: 19. 6. 2003
od 26. 4. 2007 do 25. 4. 2007
Silvia Šuleková
Svätý Jur, Dr.Kautza 7
Vznik funkcie: 19. 6. 2003 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 10. 7. 2012 do 26. 5. 2015
Ján Unger
Svätý Jur, Podhradie 2, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012
od 27. 5. 2015 do 26. 5. 2015
Ján Unger
Svätý Jur, Podhradie 2, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 12. 6. 2012 Skončenie funkcie: 6. 5. 2015
od 27. 5. 2015 do 2. 6. 2018
Mgr. Michal Zeliska
Svätý Jur, Bratislavská 41, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015
od 3. 6. 2018 do 2. 6. 2018
Mgr. Michal Zeliska
Svätý Jur, Bratislavská 41, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015 Skončenie funkcie: 22. 5. 2018
od 8. 5. 2020 do 7. 5. 2020
Ing. Bohumil Pajer
Svätý Jur, Pri štadióne 18, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015 Skončenie funkcie: 23. 4. 2020
od 8. 5. 2020 do 7. 5. 2020
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Svätý Jur, A. Dubčeka 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015 Skončenie funkcie: 23. 4. 2020
od 27. 5. 2015 do 7. 5. 2020
Prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Svätý Jur, A. Dubčeka 13, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015
od 8. 5. 2020 do 7. 5. 2020
Ing. Peter Dočolomanský, Ph.D.
Svätý Jur, Prostredná 54/7, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 23. 5. 2018 Skončenie funkcie: 23. 4. 2020
od 3. 6. 2018 do 7. 5. 2020
Ing. Peter Dočolomanský, Ph.D.
Svätý Jur, Prostredná 54/7, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 23. 5. 2018
od 27. 5. 2015 do 7. 5. 2020
Ing. Bohumil Pajer
Svätý Jur, Pri štadióne 18, PSČ 900 21
Vznik funkcie: 7. 5. 2015
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky