GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o., IČO: 31449476 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31449476. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31449476 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 2. 1994
Názov
od 29. 9. 1997 do 23. 11. 2021

GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o.

od 3. 2. 1994 do 28. 9. 1997

KOHUCSI, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
Gabčíkovo, Zdravotnícka 593/2, PSČ 93005
IČO
od 3. 2. 1994

31449476

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
228/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
nákup, predaj a sprostredkovanie poľnohospodárskych produktov rastlinného a živočíšneho charakteru
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
stavebná činnosť-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 17. 5. 1994 do 23. 11. 2021
výroba poľnohospodárskych produktov rastlinného a živočíšneho chrarakteru
Konanie menom spoločnosti
od 21. 6. 1996 do 23. 11. 2021
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
V mene spoločnosti koná konateľ.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1993 a dodatku zo dňa 26.10.1993 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 678
od 21. 6. 1996 do 23. 11. 2021
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 31.01.1996. Zmluva o prevzatí záväzku nových vkladov zo dňa 01.02.1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 03.06.1996. Stary spis: S.r.o. 678
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 03.09.1996. Stary spis: S.r.o. 678
od 20. 11. 1996 do 23. 11. 2021
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 30.10.1996. Stary spis: S.r.o. 678
od 17. 2. 1997 do 23. 11. 2021
spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 10.12.1996.
od 29. 9. 1997 do 23. 11. 2021
Dodatok zo dňa 22.08.1997 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: KOHUCSI, spol. s r.o. na: GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o.).
od 13. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 05.02.1998. Dodatok zo dňa 05.02.1998 k spoločenskej zmluve.
od 23. 9. 1998 do 23. 11. 2021
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.07.1998.
od 4. 10. 1999 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 160/98-15 zo dňa 28.09.1998 bol vyhlásený konkurz na majetok GAZDA GABČÍKOVO, s.r.o., Zdravotnícka 593/2, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 31 449 476. Za správcu podstaty súd ustanovil: Ing. Peter Miklóssy, so sídlom REMER, s.r.o., v likvidácii, Kollárova 1195, 925 01 Vráble.
od 25. 6. 2001 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 160/98-931 zo dňa 30.05.2001 bol Ing. Peter Miklássy, bytom Lúky 1225/71, 952 01 Vráble zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov konanej dňa 30.05.2001. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Brigita Miklasová, advokátka, Advokátska kancelária, Špitálska 10, Bratislava na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov konanej dňa 30.05.2001.
Základné imanie
od 17. 2. 1997 do 23. 11. 2021
16 500 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
1 000 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
120 000 Sk
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
100 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Ing. Olívia Dovalová
Sládkovičovo, Fučíkova 420
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Rozália Koczová
Gabčíkovo, Cintorínska
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Oľga Sýkorová
Veľký Grob, Veľký Grob 47
od 24. 9. 1996 do 23. 11. 2021
Ing. Vojtech Tĺčik
Podkylava, Podkylava 9
Spoločníci
od 17. 2. 1997 do 12. 2. 1998
Andrej Adamkovič
Trenčín, Nad Tehelňou č.2306/11
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Andrej Adamkovič
Trenčín, Nad Tehelňou č.2306/11
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Andrej Adamkovič
Trenčín, Nad Tehelňou č.2306/11
od 17. 2. 1997 do 22. 9. 1998
Ing. Jaromír Algayer
Svätý Jur, Gaštanová 5/999
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Jaromír Algayer
Svätý Jur, Gaštanová 5/999
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Jaromír Algayer
Svätý Jur, Gaštanová 5/999
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Olívia Dovalová
Sládkovičovo, Fučíkova 420
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Olívia Dovalová
Sládkovičovo, Fučíkova 420
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Belo Hupka
Gabčíkovo, Varjašská 919
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Belo Hupka
Gabčíkovo, Varjašská 919
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Belo Hupka
Gabčíkovo, Varjašská 919
od 13. 2. 1998 do 22. 9. 1998
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 17. 2. 1997 do 12. 2. 1998
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Belo Hupka
Gabčíkovo, Varjašská 919
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Olívia Dovalová
Sládkovičovo, Fučíkova 420
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 23. 9. 1998 do 27. 7. 2017
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Olívia Dovalová
Sládkovičovo, Fučíkova 420
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Alexander Csicsay
Holice na Ostrove, Holice na Ostrove 32
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Belo Hupka
Gabčíkovo, Varjašská 919
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Július Kováts
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Belo Hupka
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 3. 2. 1994 do 20. 6. 1996
Ing. Alexander Csicsay
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Július Kováts
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Belo Hupka
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Alexander Csicsay
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Jaromír Algayer
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Andrej Adamkovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 6. 1996 do 19. 11. 1996
Ing. Olívia Dovalová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Július Kováts
Vklad: 260 000 Sk
Splatené: 260 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Belo Hupka
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Alexander Csicsay
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Jaromír Algayer
Vklad: 130 000 Sk
Splatené: 130 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Andrej Adamkovič
Vklad: 340 000 Sk
Splatené: 340 000 Sk
od 20. 11. 1996 do 16. 2. 1997
Ing. Olívia Dovalová
Vklad: 130 000 Sk
Splatené: 130 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 12. 2. 1998
Ing. Július Kováts
Vklad: 4 290 000 Sk
Splatené: 4 290 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Belo Hupka
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Belo Hupka
Vklad: 1 485 000 Sk
Splatené: 1 485 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Alexander Csicsay
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Alexander Csicsay
Vklad: 825 000 Sk
Splatené: 825 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 22. 9. 1998
Ing. Jaromír Algayer
Vklad: 2 145 000 Sk
Splatené: 2 145 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 12. 2. 1998
Andrej Adamkovič
Vklad: 5 610 000 Sk
Splatené: 5 610 000 Sk
od 17. 2. 1997 do 27. 7. 2017
Ing. Olívia Dovalová
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Olívia Dovalová
Vklad: 2 145 000 Sk
Splatené: 2 145 000 Sk
od 13. 2. 1998 do 22. 9. 1998
Ing. Július Kováts
Vklad: 9 900 000 Sk
Splatené: 9 900 000 Sk
od 23. 9. 1998 do 27. 7. 2017
Ing. Július Kováts
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 7. 2017 do 23. 11. 2021
Ing. Július Kováts
Vklad: 12 045 000 Sk
Splatené: 12 045 000 Sk
Vyhlásenie konkurzu
od 4. 10. 1999
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28.9.1998
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement