IMEXIM TS, a.s., IČO: 31614353 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti IMEXIM TS, a.s. Údaje boli stiahnuté 23. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31614353. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31614353 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
14. 9. 1994
Názov
od 22. 6. 1998

IMEXIM TS, a.s.

od 14. 9. 1994 do 21. 6. 1998

PETRIMEX TS, a.s.

Adresa sídla
od 18. 12. 2007
Bratislava, Trnavská cesta 50, PSČ 82102
od 5. 8. 2006 do 17. 12. 2007
Bratislava, Miletičova 1, PSČ 82108
od 24. 6. 1996 do 4. 8. 2006
Dubnica nad Váhom, Továrenská 1, PSČ 01841
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Dubnica nad Váhom, P.O.BOX 57, PSČ 01841
IČO
od 14. 9. 1994

31614353

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
3971/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 9. 1994
veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
od 14. 9. 1994
sprostredkovanie obchodu
od 14. 9. 1994
skladovanie
od 14. 9. 1994
podnikateľské poradenstvo
od 14. 9. 1994
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 26. 4. 2002
inžinierska činnosť v strojárstve a súvisiace technické poradenstvo
od 26. 4. 2002
výroba a montáž strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 26. 4. 2002
kovoobrábanie
od 26. 7. 2002
finančný leasing
od 16. 10. 2001 do 25. 5. 2007
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia MH SR č. KB 11070702
Konanie menom spoločnosti
od 26. 5. 2007
Podpisovanie za spoločnosť a teda zaväzovať ju, sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a to tak, že predseda predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, alebo konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripoja podpisujúce osoby svoje podpisy a dodatok označujúci funkciu.
od 14. 9. 1994 do 25. 5. 2007
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisuje sa tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis a dodatok označujúci funkciu.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 9. 1994
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa l5.7.1994 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a 175 a prijatím stanov Stary spis: Sa 703
od 24. 6. 1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 703
od 22. 6. 1998
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 214/97, NZ 201/97 zo dňa 11.06.1997/ rozhodlo o zmene v orgánoch spoločnosti. Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 127/97, NZ 124/97 zo dňa 05.11.1997/ rozhodlo dňa 29.10.1997 o zmene stanov a.s.
od 16. 10. 2001
Riadne valné zhromaždenie dňa 9.6.1999 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 225/99, Nz 219/99 zo dňa 9.6.1999). Riadne valné zhromaždenie dňa 10.5.2001 schválilo zmenu Stanov a.s. a zmenu členov dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 190/2001, Nz 183/2001 zo dňa 10.5.2001 v znení jej opravy zo dňa 27.9.2001).
od 18. 8. 2003
Zmena dozornej rady schválená valným zhromaždením dňa 10.6.2003.
od 26. 5. 2007
Notárska zápisnica N 233/2007, Nz 18233/2007, NCRls 18280/2007 napísaná dňa 14.5.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2007.
od 18. 12. 2007
Notárska zápisnica N 417/2007, Nz 49187/2007, NCRls 48852/2007 napísaná dňa 26.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.11.2007.
od 21. 7. 2016
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2015.
Základné imanie
od 4. 11. 2009
33 193,919 EUR
od 14. 9. 1994 do 3. 11. 2009
1 000 000 Sk
Akcie
od 4. 11. 2009
Počet: 200
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 165,969595 EUR
od 16. 10. 2001 do 3. 11. 2009
Počet: 200
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
od 24. 6. 1996 do 15. 10. 2001
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Počet: 1000
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 10. 9. 2021
Ing. Eva Šeböková
Bratislava - mestská časť Rača, Závadská 7621/22, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 12. 4. 2021
od 10. 9. 2021
Ing. Pavol Kubala
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Royova 2888/23, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 12. 4. 2021
od 10. 9. 2021
Ing. Vladimír Vaník
Ivanka pri Dunaji, Orechová 2786/15, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 29. 6. 2021
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Ing. Ján Bačík
Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 643/43
od 24. 6. 1996 do 15. 10. 2001
Ing. Ján Bačík
Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 643/43
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
JUDr. Miloš Hrúzik
Bratislava, Cyrilova 1
od 24. 6. 1996 do 21. 6. 1998
JUDr. Miloš Hrúzik
Bratislava, Cyrilova 1
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Ing. František Kišš
Dubnica nad Váhom, C II 81/24/120
od 24. 6. 1996 do 15. 10. 2001
Ing. František Kišš
Dubnica nad Váhom, C II 81/24/120
od 22. 6. 1998 do 15. 10. 2001
Ing. Jozef Lalinský
Dubnica nad Váhom, Partizánska 14
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Ing. Juraj Pida
Bratislava, Vígľašská 5
od 24. 6. 1996 do 21. 6. 1998
Ing. Juraj Pida
Bratislava, Vígľašská 5
od 5. 8. 2006 do 20. 7. 2016
Ing. Peter Šebök
Bratislava, Závadská 22, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 17. 6. 2005
od 21. 7. 2016 do 20. 7. 2016
Ing. Peter Šebök
Bratislava, Závadská 22, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 17. 6. 2005 Skončenie funkcie: 15. 6. 2015
od 22. 6. 1998 do 17. 8. 2003
Ing. Milan Vrtík
Nová Dubnica, SNP 16
od 18. 8. 2003 do 25. 5. 2007
Ing. Milan Vrtík
Nová Dubnica, SNP 16
Vznik funkcie: 29. 10. 1997
od 26. 5. 2007 do 25. 5. 2007
Ing. Milan Vrtík
Nová Dubnica, SNP 16
Vznik funkcie: 29. 10. 1997 Skončenie funkcie: 4. 5. 2007
od 14. 9. 1994 do 23. 6. 1996
Ing. Jozef Waller
Bratislava, Tabaková 8
od 24. 6. 1996 do 17. 8. 2003
Ing. Jozef Waller
Bratislava, Tabaková 8
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 6. 2003
od 16. 10. 2001 do 17. 8. 2003
Ing. Veronika Závodská
Trenčín - Opatová, Potočná 17/149
od 18. 8. 2003 do 4. 8. 2006
Ing. Veronika Závodská
Trenčín - Opatová, Potočná 17/149
Vznik funkcie: 9. 6. 1999
od 5. 8. 2006 do 4. 8. 2006
Ing. Veronika Závodská
Trenčín - Opatová, Potočná 17/149
Vznik funkcie: 9. 6. 1999 Skončenie funkcie: 17. 6. 2005
od 10. 9. 2021 do 9. 9. 2021
Melánia Bokorová
Šamorín, Nezábudková 1564/10
Vznik funkcie: 10. 6. 2003 Skončenie funkcie: 29. 6. 2021
od 10. 9. 2021 do 9. 9. 2021
Norbert Končier
Nová Dubnica, Gagarinova 8/206
Vznik funkcie: 4. 5. 2007 Skončenie funkcie: 12. 4. 2021
od 10. 9. 2021 do 9. 9. 2021
Ing. Peter Končier
Nemšová, Nemšová 575/16, PSČ 914 41
Vznik funkcie: 15. 6. 2015 Skončenie funkcie: 12. 4. 2021
od 18. 8. 2003 do 9. 9. 2021
Melánia Bokorová
Šamorín, Nezábudková 1564/10
Vznik funkcie: 10. 6. 2003
od 26. 5. 2007 do 9. 9. 2021
Norbert Končier
Nová Dubnica, Gagarinova 8/206
Vznik funkcie: 4. 5. 2007
od 21. 7. 2016 do 9. 9. 2021
Ing. Peter Končier
Nemšová, Nemšová 575/16, PSČ 914 41
Vznik funkcie: 15. 6. 2015
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement