TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., IČO: 31707289 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. Údaje boli stiahnuté 15. 11. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31707289. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31707289 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
28. 4. 1995
Názov
od 20. 5. 1998

TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.

od 28. 4. 1995 do 19. 5. 1998

TATRABAL, a.s.

Adresa sídla
od 20. 5. 1998
Svit, Mierová 1, PSČ 05921
od 28. 4. 1995 do 19. 5. 1998
Svit, Hlavná 5
IČO
od 28. 4. 1995

31707289

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
211/P
Súd
Okresný súd Prešov
Predmet činností
od 20. 5. 1998
výroba úpletov, pleteného ošatenia, odevov, bielizne a pančuchových výrobkov
od 28. 4. 1995
sprostredkovanie obchodu, podnikateľské poradenstvo, výroba kakaa, čokolády, cukroviniek, výroba cestovín, výroba homogénnych potravinárskych prípravkov a diétnych potravín, výroba droždia a octu, výroba potravinárskych koncentrátov a kávy, stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš kúpa potravinárskeho tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja, veľkoobchod a maloobchod s potravinárskym tovarom
od 20. 5. 1998
predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselných vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy c/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest d/ jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 20. 5. 1998
ubytovacie služby
od 20. 5. 1998
výčapy
od 20. 5. 1998
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
od 20. 5. 1998
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
od 20. 5. 1998
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
od 20. 5. 1998
poradenská činnosť v oblasti sporenia
od 20. 5. 1998
poradenská činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
od 20. 5. 1998
sprostredkovanie služieb a dopravy
od 20. 5. 1998
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 20. 5. 1998
prenájom hnuteľných vecí
od 20. 5. 1998
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 20. 5. 1998
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
od 20. 5. 1998
preklady a tlmočenie
od 20. 5. 1998
administratívne práce
od 30. 10. 2001
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
od 20. 5. 1998
sprostredkovanie a organizovanie športových podujatí
od 20. 5. 1998
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
od 20. 5. 1998
pomocné stavebné práce
od 20. 5. 1998
demolačné a zemné práce
od 20. 5. 1998
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
od 20. 5. 1998
hydroizolačné práce
od 20. 5. 1998
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
od 20. 5. 1998
rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia stavieb
od 18. 11. 1999
technik požiarnej ochrany
od 30. 10. 2001
poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti práce - preventívna činnosť, školenia, poradenská činnosť
od 18. 11. 1999
nákladná cestná doprava
od 18. 11. 1999
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 30. 10. 2001
miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
od 30. 10. 2001
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
od 27. 8. 2003
faktoring a forfaiting
od 27. 8. 2003
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
od 27. 8. 2003
vedenie účtovníctva
od 17. 6. 2020
textilná výroba
od 18. 11. 1999 do 29. 10. 2001
poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti práce-preventívna činnosť, školenia, poradenská činnosť
od 20. 5. 1998 do 29. 10. 2001
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a verejných telovýchovných škôl
Konanie menom spoločnosti
od 17. 6. 2020
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 27. 7. 2018 do 16. 6. 2020
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 2. 6. 1998 do 26. 7. 2018
Za akciovú spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 28. 4. 1995 do 1. 6. 1998
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 4. 1995
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.3.1995 podľa zák.č. 513/1991 Zb. na základe zrušenia TATRABAL, spol. s r.o., Svit, Hlavná 4 bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 601
od 7. 5. 1996
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1995. Stary spis: Sa 601
od 20. 5. 1998
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 15.5.1998.
od 2. 6. 1998
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 31.5.1998. Zvýšenie základného imania z 61.624.000,- Sk na 124.624.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 2.6.1998.
od 30. 6. 1998
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.6.1998. Zvýšenie základného imania zo 124.624.000,-Sk na 125.624.000,-Sk zapísané do obchodného registra dňa 30.6.1998.
od 18. 11. 1999
Zmena stanov a.s. schválená dňa 11.10.1999. Zvýšenie základného imania zo 125.624.000,- Sk na 167.446.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 18.11.1999.
od 24. 1. 2001
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.12.2000.
od 30. 10. 2001
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 7.6.2001.
od 27. 8. 2003
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 21.6.2002.
Základné imanie
od 3. 6. 2009
5 791 607,2 EUR
Rozsah splatenia: 5 791 607,2 EUR
od 24. 1. 2001 do 2. 6. 2009
174 446 000 Sk
od 18. 11. 1999 do 23. 1. 2001
167 446 000 Sk
od 30. 6. 1998 do 17. 11. 1999
125 624 000 Sk
od 2. 6. 1998 do 29. 6. 1998
124 624 000 Sk
od 7. 5. 1996 do 1. 6. 1998
61 624 000 Sk
od 28. 4. 1995 do 6. 5. 1996
1 000 000 Sk
Akcie
od 3. 6. 2009
Počet: 174446
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 24. 1. 2001 do 2. 6. 2009
Počet: 174446
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 18. 11. 1999 do 23. 1. 2001
Počet: 167446
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 30. 6. 1998 do 17. 11. 1999
Počet: 125624
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 2. 6. 1998 do 29. 6. 1998
Počet: 124624
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 20. 5. 1998 do 1. 6. 1998
Počet: 61624
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 5. 1996 do 19. 5. 1998
Počet: 61624
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 28. 4. 1995 do 6. 5. 1996
Počet: 1000
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 7. 7. 2015
Marta Boržíková
Šuňava, SNP 330, PSČ 059 39
Vznik funkcie: 29. 6. 2015
od 29. 6. 2017
Eduard Cetl
Svit, Kukučínova 258/10, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
od 11. 7. 2019
Ladislav Červenák
Svit, Mlynská 407/15, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 20. 6. 2019
od 18. 11. 1999 do 26. 8. 2003
Ing. Marián Beck
Poprad, Teplická 2192/14
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 12. 6. 2003
od 27. 8. 2003 do 27. 12. 2010
Ing. Marián Beck
Poprad, Teplická 2192/14
Vznik funkcie: 12. 6. 2003
od 28. 12. 2010 do 27. 12. 2010
Ing. Marián Beck
Poprad, Teplická 2192/14
Vznik funkcie: 12. 6. 2003 Skončenie funkcie: 9. 12. 2010
od 28. 12. 2010 do 28. 6. 2017
Ing. Marián Beck
Poprad, Teplická 2192/14, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2010
od 29. 6. 2017 do 28. 6. 2017
Ing. Marián Beck
Poprad, Teplická 2192/14, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 9. 12. 2010 Skončenie funkcie: 13. 6. 2017
od 27. 8. 2003 do 27. 12. 2010
Ing. Peter Beno
Poprad, řobárova 2682/42
Vznik funkcie: 12. 6. 2003
od 28. 12. 2010 do 27. 12. 2010
Ing. Peter Beno
Poprad, řobárova 2682/42
Vznik funkcie: 12. 6. 2003 Skončenie funkcie: 9. 12. 2010
od 28. 4. 1995 do 19. 5. 1998
Mgr. Ivan Centko
Košice, Postupimská 1
od 28. 4. 1995 do 19. 5. 1998
JUDr. Jarmila Centková
Košice, Postupimská 1
od 20. 5. 1998 do 17. 11. 1999
Ing. Martin Cvaniga
Štrba, Štefánikova 530
od 28. 12. 2010 do 6. 7. 2015
Jozef Ďuriš
Spišská Teplica, Okružná 95, PSČ 059 34
Vznik funkcie: 9. 12. 2010
od 7. 7. 2015 do 6. 7. 2015
Jozef Ďuriš
Spišská Teplica, Okružná 95, PSČ 059 34
Vznik funkcie: 9. 12. 2010 Skončenie funkcie: 29. 6. 2015
od 20. 5. 1998 do 26. 8. 2003
Miroslav Jesenský
Svit, Jilemnického 21
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 12. 6. 2003
od 27. 8. 2003 do 27. 12. 2010
Ing. Milan Rúčka
Svit, kpt. Nálepku 128/39
Vznik funkcie: 12. 6. 2003
od 28. 12. 2010 do 27. 12. 2010
Ing. Milan Rúčka
Svit, kpt. Nálepku 128/39
Vznik funkcie: 12. 6. 2003 Skončenie funkcie: 9. 12. 2010
od 28. 4. 1995 do 26. 8. 2003
Marta Sýkorová
Poprad, Budovateľská 2732/21
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 12. 6. 2003
od 11. 7. 2019 do 10. 7. 2019
Ing. Ondrej Alexaj
Mengusovce, Mengusovce 137, PSČ 059 36
Vznik funkcie: 9. 12. 2010 Skončenie funkcie: 20. 6. 2019
od 28. 12. 2010 do 10. 7. 2019
Ing. Ondrej Alexaj
Mengusovce, Mengusovce 137, PSČ 059 36
Vznik funkcie: 9. 12. 2010
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2022

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky