Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, IČO: 31792693 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31792693. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31792693 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 12. 1997
Názov
od 16. 7. 2003

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

od 19. 12. 1997 do 15. 7. 2003

Metrostav Praha, a.s. - organizačná zložka Bratislava

Adresa sídla
od 18. 4. 2014
Bratislava, Mlynské Nivy 68, PSČ 82105
od 21. 12. 2007 do 17. 4. 2014
Bratislava, Košická 56, PSČ 82108
od 16. 3. 2005 do 20. 12. 2007
Bratislava, Mlynské Nivy 68, PSČ 82105
od 19. 12. 1997 do 15. 3. 2005
Bratislava, Košická 52, PSČ 82108
IČO
od 19. 12. 1997

31792693

Právna forma
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Oddiel
Po
Vložka číslo
679/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 19. 12. 1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 12. 1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 12. 1997
vykonávanie inžienierskych stavieb
od 19. 12. 1997
vykonávanie dopravných stavieb
od 19. 12. 1997
vykonávanie priemyselných stavieb
od 19. 12. 1997
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 19. 12. 1997
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 19. 12. 1997
činnosť vykonávaná banským spôsobom-v rozsahu § 3 písm. d,e,g, zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení
od 2. 10. 1998
vykonávanie trhacích prác
od 26. 7. 2006
vedenie účtovníctva
od 26. 7. 2006
činnosť účtovných poradcov
od 26. 7. 2006
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
od 26. 7. 2006
reklamná činnosť
od 26. 7. 2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 8. 2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
od 3. 8. 2012
čistiace a upratovacie služby
od 3. 8. 2012
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
od 3. 8. 2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávateľskej činnosti,
od 3. 8. 2012
prenájom hnuteľných vecí
od 3. 8. 2012
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
od 3. 8. 2012
marketingové služby
od 14. 11. 2014
geologické práce v rozsahu: 1. hydrogeologický prieskum 2. geologický prieskum životného prostredia 3. terénne meračské práce 4. technické práce (vrtné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) 5. technologické práce 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 7. sanácia geologického prostredia 8. sanácia environmentálnej záťaže 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
od 12. 1. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 18. 4. 2018
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
od 24. 5. 2018
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
od 15. 8. 2019
činnosť vodohospodára
od 15. 8. 2019
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
od 15. 8. 2019
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
od 13. 1. 2021
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 13. 1. 2021
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 13. 1. 2021
Prípravné práce k realizácii stavby
od 13. 1. 2021
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 13. 1. 2021
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 13. 1. 2021
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 13. 1. 2021
Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
od 30. 9. 2021
Technik požiarnej ochrany
od 30. 9. 2021
Bezpečnostnotechnické služby
od 25. 3. 2022
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
od 25. 3. 2022
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
od 25. 3. 2022
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
od 18. 6. 2022
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Vedúci organizačnej zložky
od 18. 1. 2019
Ing. Richard Müller
Bratislava - mestská časť Ružinov, Košická 56, PSČ 821 08
od 16. 7. 2003 do 25. 10. 2004
Ing. Vladimír Kríž
Bratislava, Opletalova 21, PSČ 841 07
od 26. 10. 2004 do 25. 10. 2004
Ing. Vladimír Kríž
Bratislava, Opletalova 21, PSČ 841 07
od 19. 12. 1997 do 1. 10. 1998
Ing. Boris Šebesta
Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08
od 2. 10. 1998 do 9. 4. 2002
Ing. Boris Šebesta
Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08
od 10. 4. 2002 do 15. 7. 2003
Ing. Ivan Škripeň
Bratislava, Tekovská 7, PSČ 821 09
od 26. 10. 2004 do 29. 6. 2017
Ing. Ivan Škripeň
Dunajská Lužná, Úzka 1818/25, PSČ 900 42
od 30. 6. 2017 do 17. 1. 2019
Ing. Ivan Škripeň
Dunajská Lužná, Úzka 1818/25, PSČ 900 42
od 18. 1. 2019 do 17. 1. 2019
Ing. Ivan Škripeň
Dunajská Lužná, Úzka 1818/25, PSČ 900 42
Konanie menom spoločnosti
od 19. 12. 1997
Za organizačnú zložku jedná a podpisuje vedúci organizačnej zložky v plnom rozsahu. Podpisovanie sa deje tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu prevádzky pripojí svoj podpis vedúci organizačnej zložky.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 12. 1997
Organizačná zložka bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 15.12.1997 v súlade s § 21 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Po 1099
od 2. 10. 1998
Notárska zápisnica N 480/98, Nz 456/98 zo dňa 24.8.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
od 10. 4. 2002
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 13/02, Nz 13/02 zo dňa 21.1.2002.
od 16. 7. 2003
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 5.3.2003. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnice N 130/03, Nz 25395/03 spísanej dňa 7.4.2003 notárom JUDr. Ravlukovou. Funkcia vedúceho organizačnej zložky Ing. I. Škripeňa sa končí dňom 31.3.2003.
od 18. 4. 2014
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.03.2014.
od 14. 11. 2014
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.10.2014.
Zahraničná osoba
od 23. 10. 2021
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Česká republika
od 16. 7. 2003 do 28. 6. 2005
Metrostav a.s.
od 16. 7. 2003 do 28. 6. 2005
Metrostav a.s.
Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 10. 2021
Ing. Ondřej Fuchs - člen predstavenstva
Rozdělov, Kladno, Ve Strnadovně 944, PSČ 272 04
Česká republika
od 23. 10. 2021
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Michle, Praha 4, Na záhonech 847/18, PSČ 141 00
Česká republika
od 23. 10. 2021
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Libeň, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
Česká republika
od 23. 10. 2021
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
Jinonice, Praha 5, K Rovinám 557/6, PSČ 158 00
Česká republika
od 23. 10. 2021
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 2807/32, PSČ 841 03
od 23. 10. 2021
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Libeň, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Jiří Bělohlav
Praha 5, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Jiří Bělohlav
Praha 5, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Jiří Bělohlav
Praha 5, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 7. 9. 2009
Ing. Jiří Bělohlav
Praha 5, K Brance 1011/17, PSČ 155 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Praha 5, K Brance 1011, PSČ 155 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Praha 5, K Brance 1011, PSČ 155 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Jiří Bělohlav - predseda predstavenstva
Prosek, Praha 9, Na Vyhlídce 827/52, PSČ 190 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Vysočany, Praha 9, Pod Harfou 938/58, PSČ 190 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Vysočany, Praha 9, Pod Harfou 938/58, PSČ 190 00
Česká republika
od 23. 10. 2021 do 22. 10. 2021
Ing. Radim Čáp - člen predstavenstva
Vysočany, Praha 9, Pod Harfou 938/58, PSČ 190 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
0 Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Ján Dudáš
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Ján Dudáš
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Ján Dudáš
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 7. 9. 2009
Ing. Ján Dudáš
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 2. 9. 2020
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Ján Dudáš - člen predstavenstva
Praha 6, Lužná 17, PSČ 160 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Praha 4, Na záhonech 847/18, PSČ 141 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Jindřich Hess
Praha 4, Dunovského 526, PSČ 140 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Jindřich Hess
Praha 4, Dunovského 526, PSČ 140 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 22. 2. 2008
Ing. Jindřich Hess
Praha 4, Dunovského 526, PSČ 140 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. František Klepetko
Praha 8, Šimůnkova 1607, PSČ 180 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. František Klepetko
Praha 8, Šimůnkova 1607, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 22. 2. 2008
Ing. František Klepetko
Praha 8, Šimůnkova 1607, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Daniel Knotek
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. František Koči
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. František Kočí
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. František Kočí - člen predstavenstva
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
Praha, K Rovinám 6, PSČ 158 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Dušan Mráz
Praha 5, Jinonice, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 7. 9. 2009
Ing. Dušan Mráz
Praha 5, Jinonice, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Dušan Mráz
Praha 8, K zahradnictví 13, PSČ 180 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Dušan Mráz
Praha 8, K zahradnictví 13, PSČ 180 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
Praha 5, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
Praha 5, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
Praha 5, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Dušan Mráz - člen predstavenstva
Praha 5, K Rovinám 556/8, PSČ 158 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Pavel Pilát
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 182 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Pavel Pilát
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 182 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 13. 7. 2015
Ing. Pavel Pilát
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2290/3, PSČ 182 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Pavel Pilát
Praha 5, U Kříže 611/3, PSČ 158 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Pavel Pilát
Praha 5, U Kříže 611/3, PSČ 158 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Pavel Pilát
Praha 5, U Kříže 611/3, PSČ 158 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Ivan Šesták
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Ivan Šesták
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Ivan Šesták
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 7. 9. 2009
Ing. Ivan Šesták
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 2807/32, PSČ 841 03
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 2. 9. 2020
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Ivan Šesták - člen predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2292/7, PSČ 180 00
Česká republika
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Ing. Zdeněk Šinovský
Praha 9, Na Krocínce 447/45, PSČ 190 00
Česká republika
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Ing. Zdeněk Šinovský
Praha 9, Na Krocínce 447/45, PSČ 190 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 22. 2. 2008
Ing. Zdeněk Šinovský
Praha 9, Na Krocínce 447/45, PSČ 190 00
Česká republika
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Ing. Zdeněk Šinovský
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 7. 9. 2009
Ing. Zdeněk Šinovský
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 23. 10. 2021 do 22. 10. 2021
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Libeň, Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
Česká republika
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 20. 3. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 182 00
Česká republika
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Zdeněk Šinovský - podpredseda predstavenstva
Praha 8, Nad Okrouhlíkem, Libeň 2351/4, PSČ 180 00
Česká republika
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Ing. Viliam Turanský
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Ing. Viliam Turanský
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 22. 12. 2018 do 21. 12. 2018
Ing. Viliam Turanský
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 23. 10. 2021 do 22. 10. 2021
Ing. Viliam Turanský - člen predstavenstva
Martin, Priehradná 18, PSČ 036 01
od 23. 10. 2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 3. 9. 2020 do 22. 10. 2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 4. 7. 2019 do 2. 9. 2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 27. 3. 2019 do 3. 7. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 26. 3. 2019 do 26. 3. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 20. 3. 2019 do 25. 3. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 18. 1. 2019 do 19. 3. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 22. 12. 2018 do 17. 1. 2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 14. 7. 2015 do 21. 12. 2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 28. 6. 2014 do 13. 7. 2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 18. 2. 2014 do 27. 6. 2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 8. 9. 2009 do 10. 2. 2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 23. 2. 2008 do 7. 9. 2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 29. 6. 2005 do 22. 2. 2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 5. 4. 2005 do 28. 6. 2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu: 1. Menom spoločnosti koná voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti predstavenstvo, a to každý člen predstavenstva samostatne. 2. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému či nadpísanému menu spoločnosti, alebo otisku jeho pečiatky, pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement