CORPUS.DTP spol. s r.o., IČO: 34111654 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CORPUS.DTP spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 34111654. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 34111654 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
25. 11. 1994
Názov
od 25. 11. 1994

CORPUS.DTP spol. s r.o.

Adresa sídla
od 25. 11. 1994
Iža, Nová ul. 324, PSČ 94639
IČO
od 25. 11. 1994

34111654

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
811/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 25. 11. 1994
distribúcia veterinárnych liečiv, veterinárnych pomôcok, vitamínových a minerálnych komponentov
od 25. 11. 1994
výroba, nákup a predaj ochranných pracovných pomôcok a odevov
od 25. 11. 1994
výroba medikačných prípravkov pre zvieratá
od 25. 11. 1994
nákup a predaj poľnohospodárkych produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre zvieratá
od 25. 11. 1994
chov a distribúcia laboratórnych zvierat
od 25. 11. 1994
distribúcia dezinfekčných, deratizačných a dezinsekčných prípravkov
od 25. 11. 1994
obchodná činnosť-maloobchod, veľkoobchod
od 25. 11. 1994
v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 11. 1994
sprostredkovanie obchodu v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov
od 25. 11. 1994
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby dôrazom na prevenciu a terapiu hromadných ochorení zvierat
od 13. 3. 2004
prednášková a lektorská činnosť, organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 3. 2004
výroba a odbyt jedov, jedovatých látok a prípravkov
od 27. 4. 2021
Dohľad nad pracovnými podmienkami
od 27. 4. 2021
Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
od 27. 4. 2021
Vedenie účtovníctva
od 27. 4. 2021
Administratívne služby
od 27. 4. 2021
Prenájom hnuteľných vecí
od 27. 4. 2021
Čistiace a upratovacie služby
od 27. 4. 2021
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 27. 4. 2021
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 8. 1. 1998 do 26. 4. 2021
výkon dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
od 13. 3. 2004 do 26. 4. 2021
laboratórna činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 8. 1. 1998
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 11. 1994
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.08.1994 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 25.10.1994 podľa § 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2253
od 8. 1. 1998
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 14.10.1997.
od 15. 7. 1998
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 13.05.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č.11/1998 Z.z..
od 27. 9. 2002
Dodatok č. 4 zo dňa 7.8.2002 k spoločenskej zmluve.
od 22. 12. 2003
Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
od 13. 3. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.02.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy.
Základné imanie
od 6. 12. 2017
7 968 EUR
Rozsah splatenia: 7 968 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
7 966,56 EUR
Rozsah splatenia: 7 966,56 EUR
od 27. 9. 2002 do 4. 11. 2009
240 000 Sk
Rozsah splatenia: 240 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 26. 9. 2002
200 000 Sk
od 25. 11. 1994 do 14. 7. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 27. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 27. 4. 2021
PhDr. Tomáš Kiss, PhD. MHA.
Komárno, Ul. biskupa Királya 929/9, PSČ 945 01
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Mgr. Tamara Podmanická
Iža, Komárňanská 109, PSČ 946 39
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 27. 9. 2002 do 4. 11. 2009
Zuzana Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
Mgr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MVDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
Mgr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MVDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová 324
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
Tamara Podmanická
Iža, Nová ul. 324
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
MUDr. Tamara Podmanická
Iža, Nová ul. 324
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Dušan Podmanický
Iža, Kapitulská 360
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MUDr. Dušan Podmanický
Iža, Kapitulská 360
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MVDr. Dušan Podmanický
Iža, Nová 324
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MUDr. Dušan Podmanický
Iža, Kapitulská 360
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MVDr. Dušan Podmanický
Iža, Nová 324
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
Dušan Podmanický
Iža, Nová ul. 324
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
MUDr. Dušan Podmanický
Iža, Nová ul. 324
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Zuzana Števková
Chorvátsky Grob, Severná 1542/86, PSČ 900 25
od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 5. 11. 2009 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Ing. Ľudmila Uhrinová
Iža, Ďatelinová 576, PSČ 946 39
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
Ľudmila Uhrinová
Iža, Ďatelinová 576, PSČ 946 39
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
Ľudmila Uhrinová
Komárno, Hríbová 1914/30
od 5. 11. 2009 do 26. 4. 2021
MUDr. Dušan Podmanický
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Púpavová 20, PSČ 841 04
od 5. 11. 2009 do 26. 4. 2021
Mgr. Tamara Podmanická
Iža, Komárňanská 109, PSČ 946 39
od 5. 11. 2009 do 26. 4. 2021
MUDr. Zuzana Števková
Trnava, Vl. Clementisa 6443/2, PSČ 917 01
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Dušan Podmanický
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Púpavová 20, PSČ 841 04
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Zuzana Števková
Trnava, Vl. Clementisa 6443/2, PSČ 917 01
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
Mgr. Tamara Podmanická
Iža, Komárňanská 109, PSČ 946 39
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Iža, Nová 324, PSČ 946 39
Výška vkladu každého spoločníka
od 27. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Vklad: 4 100 EUR
Splatené: 4 100 EUR
od 27. 4. 2021
PhDr. Tomáš Kiss , PhD., MHA.
Vklad: 3 868 EUR
Splatené: 3 868 EUR
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
MUDr. Tamara Podmanická
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
Dušan Podmanický
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1994 do 7. 1. 1998
Tamara Podmanická
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MVDr. Dušan Podmanický
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MVDr. Tamara Podmanická
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 8. 1. 1998 do 14. 7. 1998
Ľudmila Uhrinová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MVDr. Dušan Podmanický
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MVDr. Tamara Podmanická
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 4. 11. 2009
Ľudmila Uhrinová
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 27. 9. 2002 do 4. 11. 2009
Zuzana Podmanická
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Ing. Ľudmila Uhrinová
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Zuzana Števková
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MVDr. Tamara Podmanická
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
Ing. Ľudmila Uhrinová
Vklad:  
Splatené:  
od 5. 11. 2009 do 5. 12. 2017
MUDr. Zuzana Števková
Vklad: 1 327,76 EUR
Splatené: 1 327,76 EUR
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Zuzana Števková
Vklad: 1 328 EUR
Splatené: 1 328 EUR
od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Dušan Podmanický
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 12. 2017 do 20. 12. 2019
Ing. Ľudmila Uhrinová
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
MUDr. Zuzana Števková
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 12. 2017 do 26. 4. 2021
Mgr. Tamara Podmanická
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 12. 2019 do 26. 4. 2021
Ing. Ľudmila Podmanická
Vklad: 2 656 EUR
Splatené: 2 656 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO