GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 34144803 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze Údaje boli stiahnuté 13. 6. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 34144803. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 34144803 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
6. 8. 1996
Názov
od 22. 11. 2019

GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze

od 28. 9. 1998 do 21. 11. 2019

GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.

od 6. 8. 1996 do 27. 9. 1998

LOAR - ZZ spol. s r.o.

Adresa sídla
od 30. 10. 2003
Gabčíkovo, Bažantia 1126/7, PSČ 93005
od 28. 9. 1998 do 29. 10. 2003
Gabčíkovo, Zdravotnícka 593/2, PSČ 93005
od 6. 8. 1996 do 27. 9. 1998
Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203, PSČ 92901
IČO
od 6. 8. 1996

34144803

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
2177/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 6. 8. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 6. 8. 1996
sprostredkovateľská činnosť
od 1. 3. 1999
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 3. 1999
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
od 1. 3. 1999
výskum trhu a verejnej mienky
od 1. 3. 1999
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 1. 3. 1999
prenájom motorových vozidiel
od 1. 3. 1999
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 1. 3. 1999
prenájom dopravných zariadení
od 1. 3. 1999
prenájom stavebných strojov a zariadení
od 1. 3. 1999
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
od 1. 3. 1999
reklamné činnosti
od 1. 3. 1999
skladovanie
od 1. 3. 1999
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
od 1. 3. 1999
nákup a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov a doplnkového tovaru na priamu konzumáciu
od 1. 3. 1999
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
od 1. 3. 1999
predaj po domácky vyrobeného vína na priamu konzumáciu a s ním spojený predaj sezónnych jedál k priamej konzumácii, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
od 1. 3. 1999
výroba kŕmnych zmesí
od 1. 3. 1999
bitúnok, spracovanie jatočných zvierat
od 1. 3. 1999
rekreačná jazda na koni a prevoz turistov
od 1. 3. 1999
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
od 1. 3. 1999
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi
od 1. 3. 1999
závodné stravovanie
od 1. 3. 1999
pohostinská činnosť
od 8. 9. 2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 8. 9. 2006
medzinárodná nákladná cestná doprava
od 8. 9. 2006
vyróba betónu a betónových dielcov
od 8. 9. 2006
ťažba a predaj štrku v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 2. 2013
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 7. 2. 2013
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Konanie menom spoločnosti
od 13. 2. 2002
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
od 28. 9. 1998 do 12. 2. 2002
Konateľ je oprávnený jednať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
od 6. 8. 1996 do 27. 9. 1998
Konateľ je oprávnený jednať v mene spoločnosti vo všetkých jej veciach samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 6. 8. 1996
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.07.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6785
od 18. 5. 1998
Dodatkom zo dňa 13.05.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
od 28. 9. 1998
Dodatkom zo dňa 22.09.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. (zmena obchodného mena z: LOAR - ZZ, spol. s r.o. na: GAZDA SLOVAKIA, s.r.o., zmena sídla z: Dunajská Streda, Nám. Slobody 1203 na: Gabíčkovo, Zdravotnícka 593/2).
od 13. 2. 2002
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.01.2002. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.01.2002.
od 30. 10. 2003
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2003 o zmene sídla z: Zdravotnícka 593/2 na: Bažantia 1126/7.
od 22. 11. 2019
Okresný súd Trnava uznesením č. k. 36K/10/2018-331 zo dňa 7. mája 2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34 144 803, so sídlom Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 91/2019 dňa 14.05.2019. Konkurz je vyhlásený ku dňu 15.05.2019. Predmetným uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom Podjavorinskej 37/1, Trnava.
Základné imanie
od 9. 3. 2019
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 26. 6. 2009 do 8. 3. 2019
6 638,783775 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
od 18. 5. 1998 do 25. 6. 2009
200 000 Sk
od 6. 8. 1996 do 17. 5. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 18. 5. 2022
Barnabáš Kováts
Gabčíkovo, Školská 1561/2, PSČ 930 05
od 6. 8. 1996 do 17. 5. 1998
JUDr. Erika Csekesová
Bratislava, H. Meličkovej 16
od 18. 5. 1998 do 27. 9. 1998
Mgr. Ingrid Gyökeresová
Dunajská Streda, Boriny 1528/34
od 17. 10. 2007 do 8. 3. 2019
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255, PSČ 930 04
od 13. 2. 2002 do 16. 10. 2007
Ing. Július Kováts
Baka, Baka 255, PSČ 930 04
od 1. 3. 1999 do 12. 2. 2002
Zoltán Nagy
Gabčíkovo, Družstevnícka 1423/1, PSČ 930 05
od 28. 9. 1998 do 28. 2. 1999
Zoltán Nagy
Dunajská Streda, Nám. Priateľstva 2170/24
od 18. 5. 1998 do 27. 9. 1998
Mgr. Zoltán Vajani
Košice, Záhradná 7
od 17. 10. 2007 do 25. 6. 2009
Juraj Végh
Dunajská Streda, Radničné nám. 375/7, PSČ 929 01
od 6. 8. 1996 do 17. 5. 1998
JUDr. Oszkár Világi
Dunajská Streda, Smetanov háj 288/16
od 15. 10. 2009 do 8. 3. 2019
Ing. Anton Zsigo
Hurbanovo - Vék, Gamota 2192/1, PSČ 947 01
od 9. 3. 2019 do 17. 5. 2022
Barnabáš Kováts
Gabčíkovo, Školská 1561/2, PSČ 930 05
Výška vkladu každého spoločníka
od 9. 3. 2019 do 17. 5. 2022
Barnabáš Kováts
Vklad:  
Splatené:  
od 18. 5. 2022
Barnabáš Kováts
Vklad: 6 640 EUR
Splatené: 6 640 EUR
od 6. 8. 1996 do 17. 5. 1998
JUDr. Erika Csekesová
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 6. 8. 1996 do 17. 5. 1998
JUDr. Oszkár Világi
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 5. 1998 do 27. 9. 1998
Mgr. Ingrid Gyökeresová
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 18. 5. 1998 do 27. 9. 1998
Mgr. Zoltán Vajani
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 28. 9. 1998 do 28. 2. 1999
Zoltán Nagy
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 1. 3. 1999 do 12. 2. 2002
Zoltán Nagy
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 13. 2. 2002 do 16. 10. 2007
Ing. Július Kováts
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 17. 10. 2007 do 25. 6. 2009
Ing. Július Kováts
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 17. 10. 2007 do 11. 1. 2008
Juraj Végh
Vklad: 133 000 Sk
Splatené: 133 000 Sk
od 12. 1. 2008 do 25. 6. 2009
Juraj Végh
Vklad: 134 000 Sk
Splatené: 134 000 Sk
od 26. 6. 2009 do 14. 10. 2009
Ing. Július Kováts
Vklad: 6 638,783775 EUR
Splatené: 6 638,783775 EUR
od 15. 10. 2009 do 8. 3. 2019
Ing. Július Kováts
Vklad: 3 385,779725 EUR
Splatené: 3 385,779725 EUR
od 15. 10. 2009 do 8. 3. 2019
Ing. Anton Zsigo
Vklad: 3 253,00405 EUR
Splatené: 3 253,00405 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO