COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, IČO: 35697547 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35697547. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35697547 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
28. 8. 1996
Názov
od 4. 3. 2002

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

od 30. 1. 1997 do 3. 3. 2002

Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo, skrátene: SZSD, družstvo

od 28. 8. 1996 do 29. 1. 1997

Slovenské ústredné spotrebné družstvo

Adresa sídla
od 28. 8. 1996
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 82718
IČO
od 28. 8. 1996

35697547

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
218/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 28. 8. 1996
sprostredkovateľská činnosť
od 28. 8. 1996
organizovanie kurzov, školení a seminárov
od 28. 8. 1996
reklamná a propagačná činnosť
od 28. 8. 1996
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
od 28. 8. 1996
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
od 28. 8. 1996
sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
od 9. 11. 2001
poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
od 15. 4. 2003
prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
od 23. 9. 2011
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 19. 8. 2016
počítačové služby
od 19. 8. 2016
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 19. 8. 2016
prieskum trhu a verejnej mienky
od 19. 8. 2016
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 19. 8. 2016
organizovanie konferencií
od 17. 9. 2020
vedenie učtovníctva
od 28. 8. 1996 do 5. 8. 2002
organizovanie školiacej činnosti
od 28. 8. 1996 do 8. 11. 2001
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
od 28. 8. 1996 do 8. 11. 2001
marketing - prieskum trhu
Konanie menom spoločnosti
od 29. 1. 2022
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva družstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo, a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Generálny riaditeľ, ak je ustanovený, koná navonok v rámci bežnej činnosti družstva a podpisuje v mene družstva vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených inému orgánu družstva. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia predstavenstvom družstva.
od 15. 11. 2017 do 28. 1. 2022
V rámci výkonu pôsobnosti predstavenstva družstva koná v mene predstavenstva družstva navonok predseda, podpredseda a členovia predstavenstva tak, že pre platnosť právnych úkonov, ktoré v zmysle stanov robí predstavenstvo, a pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná písomná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Generálny riaditeľ, ak je ustanovený, koná navonok v rámci bežnej činnosti družstva a podpisuje v mene družstva vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených inému orgánu družstva. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia predstavenstvom družstva.
od 18. 7. 2009 do 14. 11. 2017
Pre platnosť písomných právnych úkonov, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Právne úkony urobené v mene predstavenstva, pre ktoré nie je zákonom predpísaná forma podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia predstavenstva.
od 6. 8. 2002 do 17. 7. 2009
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva. Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Iní zamestnanci družstva podpisujú na základe splnomocnenia družstva.
od 28. 8. 1996 do 5. 8. 2002
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva.V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda a ak ide o písomný právny úkon predstavenstva, podpisuje v neprítomnosti predsedu podpredseda a ďalší člen predstavenstva družstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 8. 1996
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 22.4.1996 v súlade s § 221 - 260 Zák. č. 513/91 Zb. Stanovy družstva v súlade s § 221 - 260 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 2254
od 30. 1. 1997
Notárska zápisnica číslo N 195/96, Nz 200/96 zo dňa 12.11.1996 osvedčujúca priebeh mimoriadnej členskej schôdze, na ktorej bol schválený prechod /zlúčenie/ SZSD záujmového združenia do Slovenského ústredného spotrebného družstva ku dňu 1.2.1997. K uvedenému termínu prechádza na Slovenské ústredné spotrebné družstvo majetok, vlastné imanie, práva a záväzky SZSD, záujmového združenia. Zmena obchodného mena zo Slovenské ústredné spotrebné družstvo, na Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo. Stary spis: Dr 2254
od 8. 9. 1999
Na členskej schôdzi dňa 18.5.1999 boli schválené zmeny a doplnky stanov.
od 9. 11. 2001
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej 29.5.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov.
od 29. 1. 2002
Notárska zápisnica N 254/2001, Nz 254/2001 zo dňa 18.12.2001 osvedčujúca priebeh členskej schôdze, na ktorej bolo schválené zlúčenie s obchodnou spoločnosťou COOP CENTRUM, a.s. so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava. Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti COOP CENTRUM, a.s.
od 4. 3. 2002
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 14.2.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov.
od 6. 8. 2002
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 28.5.2002, na ktorej bolo schválené nové znenie stanov.
od 15. 4. 2003
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.12.2002, na ktorej bola schválená zmena stanov.
od 18. 7. 2009
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.05.2009.
od 8. 12. 2010
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze zo dňa 23.11.2010.
od 23. 9. 2011
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 25.05.2011.
od 17. 1. 2012
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 13.12.2011
od 27. 6. 2014
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 28.05.2014.
od 25. 6. 2015
Výpis zo zápisnice z členskej schôdze konanej dňa 27.5.2015.
od 29. 6. 2016
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.05.2016.
od 15. 11. 2017
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 24.10.2017.
Základné imanie
od 18. 7. 2009
19 054 EUR
od 30. 1. 1997 do 17. 7. 2009
574 000 Sk
od 28. 8. 1996 do 29. 1. 1997
420 000 Sk
Základný členský vklad
od 18. 7. 2009
465 EUR
od 28. 8. 1996 do 29. 1. 1997
10 000 Sk
od 30. 1. 1997 do 17. 7. 2009
14 000 Sk
Kontrolná komisia
od 29. 1. 2022
Ing. Eva Kolajová
Brezno, ČSA 69/27, PSČ 977 01
od 29. 1. 2022
Mgr. Roman Gubčo
Levice, Ul. F. Hečku 5063/86, PSČ 934 01
od 29. 1. 2022
PhDr. Patrícia Betušťáková
Trstená, Poddielová 158/17, PSČ 028 01
od 29. 1. 2022
Pavel Viener
Kežmarok, Bardejovská 1719/7, PSČ 060 01
od 29. 1. 2022
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 2431/5, PSČ 071 01
od 29. 1. 2022
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28, PSČ 066 01
od 29. 1. 2022
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, Lesná 4903/22, PSČ 945 01
od 29. 1. 2022
Ing. Jozef Sedlák
Revúca, Komenského 1213/6, PSČ 050 01
od 16. 1. 2007 do 7. 12. 2010
Ing. Zlatuška Baďurová
Veľký Krtíš, Mládežnícka 4, PSČ 990 01
od 8. 12. 2010 do 7. 12. 2010
Ing. Zlatuška Baďurová
Veľký Krtíš, Mládežnícka 4, PSČ 990 01
od 20. 1. 2017 do 15. 7. 2019
Mgr. Anna Betušťáková
Trstená, ul. Dukelských hrdinov 356/21, PSČ 028 01
od 16. 7. 2019 do 15. 7. 2019
Mgr. Anna Betušťáková
Trstená, ul. Dukelských hrdinov 356/21, PSČ 028 01
od 17. 1. 2012 do 19. 1. 2017
Mgr. Anna Betušťáková
Trstená, ul. Dukelských hrdinov 356/21, PSČ 028 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
Mgr. Anna Betušťáková
Trstená, ul. Dukelských hrdinov 356/21, PSČ 028 01
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2012
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Komenského 1208/15, PSČ 050 01
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Komenského 1208/15, PSČ 050 01
od 17. 1. 2012 do 19. 1. 2017
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Sv. Quirina 1559/28, PSČ 050 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Sv. Quirina 1559/28, PSČ 050 01
od 29. 6. 2016 do 19. 1. 2017
Štefan Dubec
Huncovce, Cintorínska 400, PSČ 059 52
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
Štefan Dubec
Huncovce, Cintorínska 400, PSČ 059 52
od 20. 1. 2017 do 14. 11. 2017
Štefan Dubec
Huncovce, Cintorínska 400, PSČ 059 52
od 15. 11. 2017 do 14. 11. 2017
Štefan Dubec
Huncovce, Cintorínska 400, PSČ 059 52
od 20. 1. 2017 do 15. 7. 2019
Mgr. Roman Gubčo
Levice, Ul. F. Hečku 5063/86, PSČ 934 01
od 16. 7. 2019 do 9. 6. 2020
Mgr. Roman Gubčo
Levice, Ul. F. Hečku 5063/86, PSČ 934 01
od 15. 4. 2003 do 16. 1. 2012
Ing. Elena Gubčová
Levice, Ružová 15
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
Ing. Elena Gubčová
Levice, Ružová 15
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Ing. Vladimír Habaj
Bošany, Jána Bottu 429/6
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Ing. Vladimír Habaj
Bošany, Jána Bottu 429/6
od 15. 4. 2003 do 16. 1. 2012
Ing. František Hric
Vranov nad Topľou, Palárikova 742/4
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
Ing. František Hric
Vranov nad Topľou, Palárikova 742/4
od 17. 1. 2012 do 19. 1. 2017
Ing. František Hric
Vranov nad Topľou, Palárikova 742/4, PSČ 093 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
Ing. František Hric
Vranov nad Topľou, Palárikova 742/4, PSČ 093 01
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Roman Jagelek
Námestovo, Štefánikova 209/13
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Roman Jagelek
Námestovo, Štefánikova 209/13
od 17. 1. 2012 do 28. 6. 2016
Ing. Štefan Karaš
Kežmarok, Južná 1531/1, PSČ 060 01
od 29. 6. 2016 do 28. 6. 2016
Ing. Štefan Karaš
Kežmarok, Južná 1531/1, PSČ 060 01
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2012
JUDr. Michal Kochan
Michalovce, Komenského 10, PSČ 071 01
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
JUDr. Michal Kochan
Michalovce, Komenského 10, PSČ 071 01
od 17. 1. 2012 do 28. 6. 2016
JUDr. Michal Kochan
Michalovce, Močarianska 26, PSČ 071 01
od 29. 6. 2016 do 28. 6. 2016
JUDr. Michal Kochan
Michalovce, Močarianska 26, PSČ 071 01
od 15. 4. 2003 do 16. 1. 2012
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28
od 17. 1. 2012 do 19. 1. 2017
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28, PSČ 066 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28, PSČ 066 01
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Ing. Eva Kolajová
Brezno, Čsl. Armády 27
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Ing. Eva Kolajová
Brezno, Čsl. Armády 27
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Ing. Ján Koza
Turčianske Teplice, Krátka 17
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Ing. Ján Koza
Turčianske Teplice, Krátka 17
od 16. 1. 2007 do 16. 1. 2012
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, ul. K. Nagya 46/3, PSČ 945 01
od 17. 1. 2012 do 16. 1. 2012
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, ul. K. Nagya 46/3, PSČ 945 01
od 17. 1. 2012 do 19. 1. 2017
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, ul. K. Nagya 46/3, PSČ 945 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, ul. K. Nagya 46/3, PSČ 945 01
od 29. 6. 2016 do 19. 1. 2017
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 5, PSČ 071 01
od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2017
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 5, PSČ 071 01
od 20. 1. 2017 do 9. 6. 2020
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 5, PSČ 071 01
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Ábel Tužinský
Žiar nad Hronom, Štefana Moyzesa 66/2
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Ábel Tužinský
Žiar nad Hronom, Štefana Moyzesa 66/2
od 15. 4. 2003 do 15. 1. 2007
Ing. Bohuslav Uváčik
Žlkovce, Žlkovce 195
od 16. 1. 2007 do 15. 1. 2007
Ing. Bohuslav Uváčik
Žlkovce, Žlkovce 195
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, Lesná 22, PSČ 945 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Sv. Quirina 1559/28, PSČ 050 01
od 20. 1. 2017 do 28. 1. 2022
Ing. Vladimír Čuchran
Revúca, Sv. Quirina 1559/28, PSČ 050 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28, PSČ 066 01
od 20. 1. 2017 do 28. 1. 2022
JUDr. Štefan Koľ
Humenné, Iľjikčana 720/28, PSČ 066 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 5, PSČ 071 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
Pavel Viener
Kežmarok, Bardejovská 7, PSČ 060 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
PhDr. Patrícia Betušťáková
Trstená, Poddielová 158/17, PSČ 028 01
od 16. 7. 2019 do 28. 1. 2022
PhDr. Patrícia Betušťáková
Trstená, Poddielová 158/17, PSČ 028 01
od 29. 1. 2022 do 28. 1. 2022
Mgr. Roman Gubčo
Levice, Ul. F. Hečku 5063/86, PSČ 934 01
od 10. 6. 2020 do 28. 1. 2022
Mgr. Roman Gubčo
Levice, Ul. F. Hečku 5063/86, PSČ 934 01
od 15. 11. 2017 do 28. 1. 2022
Pavel Viener
Kežmarok, Bardejovská 7, PSČ 060 01
od 10. 6. 2020 do 28. 1. 2022
Ing. Mária Švecová
Michalovce, Záborského 5, PSČ 071 01
od 20. 1. 2017 do 28. 1. 2022
JUDr. Koloman Škuliba
Komárno, Lesná 22, PSČ 945 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky