Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., IČO: 35757540 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35757540. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35757540 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 12. 1998
Názov
od 7. 12. 1998

Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.

Adresa sídla
od 7. 12. 1998
Pezinok, Tehelná 9, PSČ 90201
IČO
od 7. 12. 1998

35757540

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1975/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 12. 1998
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 12. 1998
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 12. 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 7. 12. 1998
reklamná činnosť
od 7. 12. 1998
prenájom malej mechanizácie
od 7. 12. 1998
sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
od 7. 12. 1998
požičiavanie hnuteľných vecí
od 24. 2. 2000
výroba a predaj keramických stavebných dielcov
od 24. 2. 2000
výroba a predaj betónových zmesí
od 24. 2. 2000
výroba a predaj betónovej dlažby a betónových prvkov
od 19. 9. 2000
prenájom nehnuteľného majetku
od 19. 9. 2000
predaj stavebného materiálu
od 17. 1. 2002
výroba a predaj tehliarskych výrobkov
od 17. 1. 2002
výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
od 17. 1. 2002
pohostinská činnosť
od 17. 1. 2002
ubytovacie služby
od 17. 1. 2002
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 17. 1. 2002
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 9. 7. 2002
cestná doprava nákladov
od 9. 7. 2002
zhodnocovanie odpadov
od 13. 11. 2002
prevádzkovanie dráhy na železničnej dráhe - vlečke
od 13. 11. 2002
výroba, nákup a predaj pórobetonových výrobkov
od 13. 11. 2002
výroba, nákup a predaj izolačných materiálov, podlahových a strešných krutín a náterových hmôt
od 13. 11. 2002
prevádzkovanie skladov s výnimkou skladov verejných
od 22. 10. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 22. 10. 2003
zhodnocovanie nebezpečných a ostatných odpadov
Konanie menom spoločnosti
od 9. 7. 2002
Za spoločnosť navonok konajú a spoločnosť svojím prejavom zaväzujú predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
od 7. 12. 1998 do 8. 7. 2002
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva, a to predseda a jeden člen. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 12. 1998
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.11.1998 v súlade s ust. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 228/98, Nz 225/98 zo dňa 30.11.1998 a stanovy a.s. v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 24. 2. 2000
Osvedčenie o priabehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.7.1999 pod č. N 124/99 Nz 124/99 na ktorom bola schválená zmena stanov
od 19. 9. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.6.2000, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 97/00, Nz 97/00.
od 20. 6. 2001
Zmena stanov, schválená dňa 22.5.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 169/01, Nz 169/01.
od 17. 1. 2002
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 616/01 zo dňa 20.12.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
od 9. 7. 2002
Notárska zápisnica č. Nz 272/2002 zo dňa 22.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov.
od 22. 10. 2003
Notárska zápisnica č. N 355/02, Nz 352/02 zo dňa 22. 10. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 1. 6. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.3.2004 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 71/2004, Nz 25950/2004.
od 1. 1. 2015
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1921/2014, Nz 46349/2014, NCRls 47190/2014 zo dňa 20.11.2014.
Základné imanie
od 25. 3. 2010
2 904 467,902 EUR
Rozsah splatenia: 2 904 467,902 EUR
od 9. 7. 2002 do 24. 3. 2010
87 500 000 Sk
Rozsah splatenia: 87 500 000 Sk
od 17. 1. 2002 do 8. 7. 2002
87 500 000 Sk
od 7. 12. 1998 do 16. 1. 2002
46 300 000 Sk
Akcie
od 25. 3. 2010
Počet: 875
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
od 9. 7. 2002 do 24. 3. 2010
Počet: 875
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 17. 1. 2002 do 8. 7. 2002
Počet: 875
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 20. 6. 2001 do 16. 1. 2002
Počet: 463
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 24. 2. 2000 do 19. 6. 2001
Počet: 463
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 7. 12. 1998 do 23. 2. 2000
Počet: 463
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
od 23. 5. 2017
Prvá pezinská tehliarska spoločnosť, a. s.
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Dozorná rada
od 1. 6. 2004
Ing. Ján Man
Pezinok, Mýtna 1166/27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 24. 3. 2004
od 1. 6. 2004
Alena Manová
Pezinok, Mýtna 1166/27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 24. 3. 2004
od 1. 6. 2004
Anna Tichá
Doľany, Doľany 433, PSČ 900 88
Vznik funkcie: 24. 3. 2004
od 7. 12. 1998 do 16. 1. 2002
JUDr. Vojtech Horváth
Pezinok, Silvánova 8, PSČ 902 01
od 7. 12. 1998 do 8. 7. 2002
Ján Man
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
od 9. 7. 2002 do 31. 5. 2004
Ján Man
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 7. 12. 1998
od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2004
Ján Man
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 7. 12. 1998 Skončenie funkcie: 24. 3. 2004
od 17. 1. 2002 do 8. 7. 2002
Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27
od 9. 7. 2002 do 31. 5. 2004
Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 17. 1. 2002
od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2004
Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 17. 1. 2002 Skončenie funkcie: 24. 3. 2004
od 7. 12. 1998 do 8. 7. 2002
Ing. Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
od 9. 7. 2002 do 31. 5. 2004
Ing. Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 7. 12. 1998
od 1. 6. 2004 do 31. 5. 2004
Ing. Alena Manová
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 7. 12. 1998 Skončenie funkcie: 24. 3. 2004
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 1. 2015
EKOLOGICKÁ SKLÁDKA, a. s.
Pezinok, Mýtna 27, PSČ 902 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO