FLH ENALCO - SQ, s.r.o. v konkurze, IČO: 35759011 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti FLH ENALCO - SQ, s.r.o. v konkurze Údaje boli stiahnuté 28. 8. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35759011. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35759011 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 1. 1999
Názov
od 14. 10. 2021

FLH ENALCO - SQ, s.r.o. v konkurze

od 15. 5. 2007 do 13. 10. 2021

FLH ENALCO - SQ, s.r.o.

od 13. 1. 1999 do 14. 5. 2007

R.B.K. - SYSTEM spol. s r.o.

Adresa sídla
od 3. 4. 2020
Palárikovo, Osada Čiky 4906/25, PSČ 94111
od 22. 7. 2009 do 2. 4. 2020
Bratislava, Továrenská 8, PSČ 81109
od 13. 1. 1999 do 21. 7. 2009
Bratislava, Ožvoldíkova 6, PSČ 84102
IČO
od 13. 1. 1999

35759011

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
54303/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 13. 1. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
od 13. 1. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
od 13. 1. 1999
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
od 28. 2. 2007
nákladná cestná doprava vykonávaná cestným motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
od 28. 2. 2007
upratovacie a čistiace práce
od 15. 5. 2007
poradenské služby v obchode, reklame, prieskume trhu v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 1. 1999 do 11. 8. 2011
montáž, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 13. 1. 1999 do 11. 8. 2011
elektroinštalácie
od 13. 1. 1999 do 14. 5. 2007
montáž, inštalácia a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
od 13. 1. 1999 do 11. 8. 2011
dodávka, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 13. 1. 1999 do 14. 5. 2007
montáž, inštalácia a opravy elektrických prístrojov pre domácnosť
od 13. 1. 1999 do 11. 8. 2011
montáž a údržba EPS systémov elektrickej požiarnej signalizácie ESSER
od 13. 1. 1999 do 14. 5. 2007
maľovanie, stierkovanie a stavebné úpravy s využitím sádrokartónových systémov
Konanie menom spoločnosti
od 22. 7. 2009
Konateľ koná samostatne.
od 13. 1. 1999 do 21. 7. 2009
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 1. 1999
Spoločenská zmluva zo dňa 19.12.1998 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Z. v znení novely.
od 30. 3. 2000
Prehlásenie konateľa spoločnosti o splatení celých vkladov spoločníkov zo dňa 8.2.2000
od 13. 11. 2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2001.
od 30. 10. 2002
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.2002, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu a menovanie konateľa. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.6.2002.
od 28. 6. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2005.
od 28. 2. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.2.2007.
od 15. 5. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2007. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného R.B.K. - SYSTEM spol. s r.o. na nové FLH ENALCO - SQ, s.r.o.
od 20. 12. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2007.
od 21. 2. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 4.2.2008.
od 8. 7. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.6.2008.
od 16. 12. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2008.
od 22. 7. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.7.2009.
od 17. 11. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2009.
od 24. 2. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.01.2010 a Dodatok k zápisnici z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2010.
od 12. 8. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2011.
od 21. 6. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.06.2012.
od 14. 10. 2021
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.02.2021, sp. zn. 28K/5/2020-93, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 23.02.2021, bol vyhlásený na majetok dlžníka: FLH ENALCO – SQ, s.r.o., so sídlom: Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo, IČO: 35 759 011, konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Trimuľák, so sídlom kancelárie: Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, S 1212.
od 4. 8. 2022
Okresný súd Nitra uznesením č. k. 28K/5/2020 – 227 z 23.06.2022, právoplatným dňa 16.07.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 126/2022 dňa 30.06.2022, odvolal správcu: JUDr. Ladislava Timuľáka, sídlo kancelárie Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra, značka správcu S1212 a ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Michala Pohoveja, sídlo kancelárie Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu S1462.
Základné imanie
od 22. 7. 2009
33 193,91 EUR
Rozsah splatenia: 33 193,91 EUR
od 15. 5. 2007 do 21. 7. 2009
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 28. 11. 2003 do 14. 5. 2007
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 30. 3. 2000 do 27. 11. 2003
200 000 Sk
od 13. 1. 1999 do 29. 3. 2000
200 000 Sk
Spoločníci
od 17. 11. 2009
JUDr. Katarína Kráľová
Bratislava, Továrenská 8, PSČ 811 09
od 24. 2. 2010
Etel Dzinashvili
1010, Stubenring 22/8
od 21. 2. 2008 do 15. 12. 2008
Svetana Angelová
Turčianske Teplice, Ul.slobody 314/19, PSČ 039 01
od 30. 10. 2002 do 27. 2. 2007
Rastislav Bugyi
Bratislava, Rovniankova 1689/20, PSČ 851 02
od 13. 11. 2001 do 29. 10. 2002
Rastislav Bugyi
Prievidza, Murgaša 28, PSČ 971 01
od 30. 3. 2000 do 12. 11. 2001
Rastislav Bugyi
Prievidza, Murgaša 28, PSČ 971 01
od 13. 1. 1999 do 29. 3. 2000
Rastislav Bugyi
Prievidza, Murgaša 28, PSČ 971 01
od 20. 12. 2007 do 7. 7. 2008
Svatoslav Butora
Horní Těrlicko, Těrlicko 344, PSČ 735 42
od 22. 7. 2009 do 16. 11. 2009
JUDr. Katarína Kráľová
Bratislava, Brnianska 15, PSČ 811 04
od 30. 10. 2002 do 21. 7. 2009
Jozef Ruža
Bratislava, Ožvoldíkova 6, PSČ 841 02
od 28. 2. 2007 do 14. 5. 2007
Josef Ruža
Bratislava, Vyšehradská 21, PSČ 851 06
od 30. 10. 2002 do 27. 2. 2007
Josef Ruža
Bratislava, Jána Jonáša 13, PSČ 841 08
od 13. 11. 2001 do 29. 10. 2002
Jozef Ruža
Bratislava, Ožvoldíkova 6, PSČ 841 02
od 30. 3. 2000 do 12. 11. 2001
Jozef Ruža
Bratislava, Ožvoldíkova 6, PSČ 841 02
od 13. 1. 1999 do 29. 3. 2000
Jozef Ruža
Bratislava, Ožvoldíkova 6, PSČ 841 02
od 22. 7. 2009
Aaron Shatashvili
1030, Seidlgasse 28/4
od 22. 7. 2009
Avtandil Sakvarelidze
1010, Franz-Josefs-Kai 15/16
od 22. 7. 2009
George Goguadze
1220, Ultenmanngase 79/c
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 4. 2020
JUDr. Katarína Kráľová
Vklad: 3 320,21 EUR
Splatené: 3 320,21 EUR
od 3. 4. 2020
Avtandil Sakvarelidze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 3. 4. 2020
George Goguadze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 3. 4. 2020
Aaron Shatashvili
Vklad: 18 256,32 EUR
Splatené: 18 256,32 EUR
od 3. 4. 2020
Etel Dzinashvili
Vklad: 8 298 EUR
Splatené: 8 298 EUR
od 13. 1. 1999 do 29. 3. 2000
Jozef Ruža
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 51 000 Sk
od 13. 1. 1999 do 29. 3. 2000
Rastislav Bugyi
Vklad: 98 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 30. 3. 2000 do 12. 11. 2001
Jozef Ruža
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 30. 3. 2000 do 12. 11. 2001
Rastislav Bugyi
Vklad: 98 000 Sk
Splatené: 98 000 Sk
od 13. 11. 2001 do 29. 10. 2002
Jozef Ruža
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 13. 11. 2001 do 29. 10. 2002
Rastislav Bugyi
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 30. 10. 2002 do 27. 2. 2007
Jozef Ruža
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 30. 10. 2002 do 27. 2. 2007
Rastislav Bugyi
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 30. 10. 2002 do 27. 2. 2007
Josef Ruža
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 28. 2. 2007 do 14. 5. 2007
Jozef Ruža
Vklad: 98 000 Sk
Splatené: 98 000 Sk
od 28. 2. 2007 do 14. 5. 2007
Josef Ruža
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 15. 5. 2007 do 19. 12. 2007
Jozef Ruža
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 20. 12. 2007 do 20. 2. 2008
Jozef Ruža
Vklad: 800 000 Sk
Splatené: 800 000 Sk
od 20. 12. 2007 do 7. 7. 2008
Svatoslav Butora
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 21. 2. 2008 do 15. 12. 2008
Jozef Ruža
Vklad: 600 000 Sk
Splatené: 600 000 Sk
od 21. 2. 2008 do 7. 7. 2008
Svetana Angelová
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 8. 7. 2008 do 15. 12. 2008
Svetana Angelová
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 16. 12. 2008 do 21. 7. 2009
Jozef Ruža
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 22. 7. 2009 do 16. 11. 2009
Aaron Shatashvili
Vklad: 13 277,2 EUR
Splatené: 13 277,2 EUR
od 22. 7. 2009 do 16. 11. 2009
Avtandil Sakvarelidze
Vklad: 8 298,25 EUR
Splatené: 8 298,25 EUR
od 22. 7. 2009 do 16. 11. 2009
George Goguadze
Vklad: 8 298,25 EUR
Splatené: 8 298,25 EUR
od 22. 7. 2009 do 16. 11. 2009
JUDr. Katarína Kráľová
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 11. 2009 do 20. 6. 2012
JUDr. Katarína Kráľová
Vklad: 3 320,21 EUR
Splatené: 3 320,21 EUR
od 17. 11. 2009 do 23. 2. 2010
Aaron Shatashvili
Vklad: 26 554,32 EUR
Splatené: 26 554,32 EUR
od 17. 11. 2009 do 20. 6. 2012
Avtandil Sakvarelidze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 17. 11. 2009 do 20. 6. 2012
George Goguadze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 24. 2. 2010 do 20. 6. 2012
Aaron Shatashvili
Vklad: 18 256,32 EUR
Splatené: 18 256,32 EUR
od 24. 2. 2010 do 20. 6. 2012
Etel Dzinashvili
Vklad: 8 298 EUR
Splatené: 8 298 EUR
od 21. 6. 2012 do 2. 4. 2020
JUDr. Katarína Kráľová
Vklad: 3 320,21 EUR
Splatené: 3 320,21 EUR
od 21. 6. 2012 do 2. 4. 2020
Avtandil Sakvarelidze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 21. 6. 2012 do 2. 4. 2020
George Goguadze
Vklad: 1 659,69 EUR
Splatené: 1 659,69 EUR
od 21. 6. 2012 do 2. 4. 2020
Aaron Shatashvili
Vklad: 18 256,32 EUR
Splatené: 18 256,32 EUR
od 21. 6. 2012 do 2. 4. 2020
Etel Dzinashvili
Vklad: 8 298 EUR
Splatené: 8 298 EUR
Správca konkurznej podstaty
od 4. 8. 2022
JUDr Michal Pohovej
Bratislava, Námestie slobody 10, PSČ 811 06
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.