SLOVENSKÉ TUNELY a.s., IČO: 35759585 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SLOVENSKÉ TUNELY a.s. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35759585. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35759585 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 1. 1999
Názov
od 21. 1. 1999

SLOVENSKÉ TUNELY a.s.

Adresa sídla
od 10. 8. 2004
Bratislava, Lamačská cesta 99, PSČ 84103
od 21. 1. 1999 do 9. 8. 2004
Bratislava, Furmanská 8, PSČ 84103
IČO
od 21. 1. 1999

35759585

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2016/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 1. 1999
vykonávanie dopravných stavieb
od 21. 1. 1999
činnosť vykonávaná banským spôsobom
od 21. 1. 1999
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavení sídl. celkov/
od 21. 1. 1999
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 21. 1. 1999
prípravné práce pre stavbu
od 21. 1. 1999
projektovanie stavieb
od 21. 1. 1999
inžinierska činnosť
od 21. 1. 1999
výkon činnosti stavebného dozoru
od 21. 1. 1999
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
od 21. 1. 1999
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
od 21. 1. 1999
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 25. 10. 2019
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 28. 11. 2003 do 13. 8. 2007
prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych dráhach ŽSR, v súlade s Licenciou Štátneho dráhového úradu ev. č. 0463/1999/L zo dňa 6.8.1999
Konanie menom spoločnosti
od 17. 7. 2021
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne.
od 11. 12. 2018 do 16. 7. 2021
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne.
od 21. 1. 1999 do 10. 12. 2018
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek z členov predstavenstva, samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 1. 1999
Akciová spoločnosť vznikla premenou zo spoločnosti Slovenské tunely spol. s r.o., so sídlom Lamačská cesta 16, Bratislava, IČO 31 343 635, v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá zaniká dňom výmazu z obchodného registra 21.1.1999 a po ktorej preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov dňa 14.12.1998, ktoré bolo osvedčené do notárskej zápisnice č. N 284/98, Nz 281/98 a doplnené dňa 19.1.1999, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 24. 11. 1999
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 200/99, Nz 198/99.
od 21. 5. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2002. JUDr. Ján Oravec, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 28.3.2002. Ing. Michal Štefl, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 28.3.2002. Notárska zápisnica č. N 299/2002, Nz 298/2002 zo dňa 21.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 28. 11. 2003
Notárska zápisnica č. N 46/2003, Nz 38690/2003 zo dňa 22.5.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.
od 10. 8. 2004
Notárska zápisnica N 215/2004, Nz 55153/2004 zo dňa 28.6.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k stanovám.
od 5. 5. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2006.
od 24. 5. 2008
Zápis z riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 11.04.2008.
od 20. 8. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 09.12.2008.
od 14. 12. 2010
Zápisnice z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010, zo dňa 05.11.2010
od 19. 10. 2011
Notárska zápisnica č. N 138/2011, Nz 34844/2011, NCRls 35673/2011 zo dňa 22.09.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.09.2011.
od 5. 4. 2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.02.2013.
od 5. 4. 2013
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.02.2013.
od 15. 7. 2015
Zápisnica z valného zhromažedenia konaného dňa 12.5.2015.
od 1. 7. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016.
Základné imanie
od 20. 8. 2009
68 000 EUR
Rozsah splatenia: 68 000 EUR
od 21. 1. 1999 do 19. 8. 2009
2 000 000 Sk
Akcie
od 20. 8. 2009
Počet: 2000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 19. 2. 2009 do 19. 8. 2009
Počet: 2000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 11. 1999 do 18. 2. 2009
Počet: 2000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 21. 1. 1999 do 23. 11. 1999
Počet: 2000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 27. 11. 2018
JUDr. Štefan Malatín
Brno, Grohova 56/A, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2018
od 28. 10. 2020
Ing. Roman Holent
S. N. Ves, Brezová 26/3, PSČ 052 01
Vznik funkcie: 7. 5. 2020
od 15. 7. 2015 do 27. 10. 2020
Ing. Petra Čápová
Bratislava, Červeňaková 8, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 7. 5. 2015
od 28. 10. 2020 do 27. 10. 2020
Ing. Petra Čápová
Bratislava, Červeňaková 8, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 7. 5. 2015 Skončenie funkcie: 6. 5. 2020
od 10. 8. 2004 do 5. 5. 2005
Ing. Andrej Egyed
Limbach, Limbova 32, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 28. 6. 2004
od 6. 5. 2005 do 5. 5. 2005
Ing. Andrej Egyed
Limbach, Limbova 32, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 28. 6. 2004 Skončenie funkcie: 18. 3. 2005
od 6. 5. 2005 do 13. 8. 2007
Mgr. Andrea Egyedová
Limbach, Limbova 32, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 29. 3. 2005
od 14. 8. 2007 do 13. 8. 2007
Mgr. Andrea Egyedová
Limbach, Limbova 32, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 29. 3. 2005 Skončenie funkcie: 2. 5. 2007
od 21. 5. 2003 do 19. 8. 2009
Ján Kapitančík
Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 548, PSČ 951 96
Vznik funkcie: 28. 3. 2002
od 20. 8. 2009 do 19. 8. 2009
Ján Kapitančík
Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 548, PSČ 951 96
Vznik funkcie: 28. 3. 2002 Skončenie funkcie: 21. 4. 2009
od 20. 8. 2009 do 14. 7. 2015
Ján Kapitančík
Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 548, PSČ 951 96
Vznik funkcie: 21. 4. 2009
od 15. 7. 2015 do 14. 7. 2015
Ján Kapitančík
Jedľové Kostoľany, Jedľové Kostoľany 548, PSČ 951 96
Vznik funkcie: 21. 4. 2009 Skončenie funkcie: 6. 5. 2015
od 14. 8. 2007 do 19. 8. 2009
JUDr. Štefan Malatín
Brno, Grohova 56/A, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 2. 5. 2007
od 20. 8. 2009 do 19. 8. 2009
JUDr. Štefan Malatín
Brno, Grohova 56/A, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 2. 5. 2007 Skončenie funkcie: 5. 5. 2009
od 5. 4. 2013 do 26. 11. 2018
JUDr. Štefan Malatín
Brno, Grohova 56/A, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2013
od 27. 11. 2018 do 26. 11. 2018
JUDr. Štefan Malatín
Brno, Grohova 56/A, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2013 Skončenie funkcie: 19. 2. 2018
od 21. 1. 1999 do 9. 8. 2004
Ing. Ľubomír Marko
Trnava, Spartakovská 8, PSČ 917 00
od 10. 8. 2004 do 9. 8. 2004
Ing. Ľubomír Marko
Trnava, Spartakovská 8, PSČ 917 00
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 28. 6. 2004
od 21. 1. 1999 do 20. 5. 2003
JUDr. Ján Oravec
Bratislava, Jána Stanislava 2, PSČ 841 05
od 21. 5. 2003 do 13. 8. 2007
Ing. Michal Štefl
Bratislava, Furmanská 8
Vznik funkcie: 28. 3. 2002
od 14. 8. 2007 do 13. 8. 2007
Ing. Michal Štefl
Bratislava, Furmanská 8
Vznik funkcie: 28. 3. 2002 Skončenie funkcie: 2. 5. 2007
od 14. 8. 2007 do 4. 4. 2013
Ing. Michal Štefl
Brno, Jugoslávska 93, PSČ 660 00
Vznik funkcie: 2. 5. 2007
od 5. 4. 2013 do 4. 4. 2013
Ing. Michal Štefl
Brno, Jugoslávska 93, PSČ 660 00
Vznik funkcie: 2. 5. 2007 Skončenie funkcie: 19. 2. 2013
od 4. 2. 2023 do 3. 2. 2023
JUDr. Jana Fedáková
Košice - mestská časť Sever, Hlinkova 614/22, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 8. 11. 2018 Skončenie funkcie: 25. 10. 2022
od 11. 12. 2018 do 3. 2. 2023
JUDr. Jana Fedáková
Košice - mestská časť Sever, Hlinkova 614/22, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 8. 11. 2018
od 4. 2. 2023
Ing. Vojtěch Knop - Kostka
Praha 4 - Nusle, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 25. 10. 2022
od 20. 8. 2009 do 18. 10. 2011
Ing. Petr Hubacz
Brno, Joukalova 11, PSČ 660 00
Vznik funkcie: 5. 5. 2009
od 19. 10. 2011 do 18. 10. 2011
Ing. Petr Hubacz
Brno, Joukalova 11, PSČ 660 00
Vznik funkcie: 5. 5. 2009 Skončenie funkcie: 6. 9. 2011
od 5. 4. 2013 do 26. 11. 2018
Ing. Vojtěch Knop-Kostka
Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2013
od 27. 11. 2018 do 26. 11. 2018
Ing. Vojtěch Knop-Kostka
Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2013 Skončenie funkcie: 19. 2. 2018
od 27. 11. 2018 do 10. 12. 2018
Ing. Vojtěch Knop-Kostka
Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2018
od 11. 12. 2018 do 10. 12. 2018
Ing. Vojtěch Knop-Kostka
Praha 4, Nuselská 84/24, PSČ 140 00
Vznik funkcie: 20. 2. 2018 Skončenie funkcie: 7. 11. 2018
od 19. 10. 2011 do 4. 4. 2013
Ing. Vladimír Macík
Čtvrtě, 317/2, PSČ 634 00
Vznik funkcie: 7. 9. 2011
od 5. 4. 2013 do 4. 4. 2013
Ing. Vladimír Macík
Čtvrtě, 317/2, PSČ 634 00
Vznik funkcie: 7. 9. 2011 Skončenie funkcie: 19. 2. 2013
od 21. 1. 1999 do 20. 5. 2003
Ing. Michal Štefl
Brno, Jugoslávska 93, PSČ 660 00
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.