WILLOW s. r. o., IČO: 35761636 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti WILLOW s. r. o. Údaje boli stiahnuté 26. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35761636. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35761636 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 3. 1999
Názov
od 17. 1. 2009

WILLOW s. r. o.

Adresa sídla
od 17. 1. 2009
Bratislava, Mýtna 23A, PSČ 81107
IČO
od 17. 1. 2009

35761636

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
56343/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 17. 1. 2009
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 1. 2009
kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 1. 2009
sprostredkovateľská činnosť
od 17. 1. 2009
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 17. 1. 2009
reklamná a propagačná činnosť
od 17. 1. 2009
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 17. 1. 2009
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb a obstarávateľská činnosť s tým spojená
od 17. 1. 2009
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 1. 2009
upratovacie služby, pranie, sušenie a žehlenie prádla
od 17. 1. 2009
prenájom hnuteľných vecí, bytového a nebytového zariadenia v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 1. 2009
prenájom spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 1. 2009
prevádzkovanie verejnej práčovne
od 9. 11. 2011
prevádzkovanie úschovní batožín
od 31. 1. 2014
prevádzkovanie autoumyvárne
od 1. 5. 2018
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Konanie menom spoločnosti
od 17. 1. 2009
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
Prokúra
od 15. 11. 2013
Katarína Zárecká
Bratislava, Turčianska 31/A, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 27. 8. 2011
od 9. 4. 2016
Viktor Zárecký
Bratislava, Mýtna 2887/25, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 9. 4. 2016
od 17. 1. 2009 do 26. 8. 2011
Mgr. Ing. Eva Kováčová
Žilina, Drieňová 16, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 1. 2009
od 27. 8. 2011 do 26. 8. 2011
Mgr. Ing. Eva Kováčová
Žilina, Drieňová 16, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 1. 2009 Skončenie funkcie: 15. 8. 2011
od 27. 8. 2011 do 14. 11. 2013
Katarína Petrášová
Bratislava, Turčianska 31/A, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 27. 8. 2011
od 9. 4. 2016
Prokurista Katarína Zárecká koná v rozsahu podľa ust. § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom je oprávnená aj scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich v zmysle ust. § 14 ods. 2) Obchodného zákonníka. Prokurista Viktor Zárecký koná v rozsahu podľa ust. § 14 ods. 1) Obchodného zákonníka. Ak je v spoločnosti len jeden prokurista, v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne. Ak má spoločnosť viacerých prokuristov, v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý samostatne. Prokurista podpisuje takým sposobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
od 17. 1. 2009 do 8. 4. 2016
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne, v rozsahu podľa § 14 ods.1) aj ods.2) Obchodného zákonníka.
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 1. 2009
Notárska zápisnica N 1227/98, Nz 1221/98 zo dňa 4.12.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti WILLOW spol. s r.o., Bratislava, Havlíčkova 6, IČO 35 746 459.
od 17. 1. 2009
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.1999 vo forme notárskej zápisnice č. N 1376/9 Nz 1357/99 osvedčujúce zmenu stanov - dodatok č. 1
od 17. 1. 2009
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 232/2000, Nz 227/2000 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou
od 17. 1. 2009
Notárska zápisnica N 22/2003, Nz 4438/2003 spísaná dňa 22. 1. 2003 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
od 17. 1. 2009
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. Oľgy Koňuchovej zaniká 5.5.2003. Funkcia člena predstavenstva Johana Mevesena zaniká dňom 5.5.2003. Funkcia člena dozornej rady Liesbetha Delvauxa zaniká dňom 5.5.2003. Funkcia člena dozoronej rady Koena de Vleeschouwera zaniká dňom 5.5.2003.
od 17. 1. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2005.
od 17. 1. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2007, Nz 6983/2007.
od 17. 1. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2007, Nz 31235/2007, NCRls 31807/2007 zo dňa 08.08.2007.
od 17. 1. 2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 424/2008, NZ 62693/2008 zo dňa 18.12.2008.
od 4. 7. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.06.2009 o zlúčení so spoločnosťou SAMA, s.r.o., so sídlom Mýtna 23A, Bratislava 811 07, IČO : 31 380 581, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7669/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2009, NZ 21726/2009, NCRls22093/2009 napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou dňa 26.6.2009. Spoločnosť WILLOW s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti SAMA, s.r.o., so sídlom Mýtna 23A, Bratislava 811 07, IČO : 31 380 581, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7669/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 1. 8. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011 o zlúčení so spoločnosťou Č S R B, s. r. o., so sídlom Mýtna 23, 811 07 Bratislava, IČO: 17 324 602, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 1742/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť WILLOW s. r. o., so sídlom sídlom Mýtna 23A, 811 07 Bratislava, IČO : 35 761 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 56343/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2011, Nz 26214/2011 zo dňa 18.07.2011 stáva právnym nástupcom Č S R B, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 27. 8. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2011.
od 9. 11. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.10.2011.
od 31. 1. 2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2014.
od 9. 4. 2016
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 23.03.2016.
od 1. 5. 2018
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2018.
Základné imanie
od 1. 8. 2011
1 561 000 EUR
Rozsah splatenia: 1 561 000 EUR
od 17. 1. 2009 do 31. 7. 2011
1 560 114,19 EUR
Rozsah splatenia: 1 560 114,19 EUR
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 4. 7. 2009
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 8. 2011
Č S R B, spol. s r. o.
Bratislava, Mýtna 23, PSČ 811 07
Spoločníci
od 15. 1. 2023
Ing. Jolana Petrášová
Bratislava, Pod Lesom 8, PSČ 841 04
od 15. 1. 2023
APEX SLOVAKIA s. r. o. Mýtna 23A
Bratislava, Mýtna 23A, PSČ 811 07
od 17. 1. 2009 do 3. 7. 2009
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Bratislava, Záhradnícka 51, PSČ 821 08
od 17. 1. 2009 do 14. 1. 2023
Ing. Jolana Petrášová
Bratislava, Pod Lesom 8, PSČ 841 04
od 4. 7. 2009 do 14. 1. 2023
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Bratislava, Mýtna 23A, PSČ 811 07
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 8. 2011 do 14. 1. 2023
Ing. Jolana Petrášová
Vklad:  
Splatené:  
od 15. 1. 2023
Ing. Jolana Petrášová
Vklad: 4 000 EUR
Splatené: 4 000 EUR
od 1. 8. 2011 do 14. 1. 2023
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 15. 1. 2023
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Vklad: 1 557 000 EUR
Splatené: 1 557 000 EUR
od 17. 1. 2009 do 31. 7. 2011
Ing. Jolana Petrášová
Vklad: 3 319,39 EUR
Splatené: 3 319,39 EUR
od 17. 1. 2009 do 3. 7. 2009
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 4. 7. 2009 do 31. 7. 2011
APEX SLOVAKIA s. r. o.
Vklad: 1 556 794,8 EUR
Splatené: 1 556 794,8 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement