Bau3Mex a.s., IČO: 35761903 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bau3Mex a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35761903. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35761903 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 3. 1999
Názov
od 27. 6. 2006

Bau3Mex a.s.

od 13. 1. 2006 do 26. 6. 2006

BauMex a.s.

od 11. 3. 2004 do 12. 1. 2006

PROJECT ONE a. s.

od 20. 8. 2001 do 10. 3. 2004

MB FINANCE a.s.

od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001

MB FORTE, a.s.

Adresa sídla
od 13. 1. 2006
Bratislava, Príjazdná 7/A, PSČ 83107
od 14. 8. 2004 do 12. 1. 2006
Bratislava, Gorkého 13, PSČ 81101
od 11. 3. 2004 do 13. 8. 2004
Bratislava, Palisády 23, PSČ 81106
od 20. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Bratislava, Sliačska 1, PSČ 83102
od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001
Bratislava, Mozartova 18, PSČ 81102
IČO
od 9. 3. 1999

35761903

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2045/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 9. 3. 1999
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 9. 3. 1999
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 9. 3. 1999
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 3. 1999
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 9. 3. 1999
prieskum trhu
od 9. 3. 1999
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
od 20. 8. 2001
faktoring a forfaiting / okrem súdneho vymáhania pohľadávok /
od 20. 8. 2001
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 20. 8. 2001
prenájom motorových vozidiel
od 20. 8. 2001
inžinierska činnosť / okrem vybraných činností v stavebníctve /
od 20. 8. 2001
prenájom hnuteľných vecí - leasing
od 20. 8. 2001
prenájom technologických zariadení
od 13. 4. 2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 13. 4. 2006
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 13. 4. 2006
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
od 13. 4. 2006
prípravné práce pre stavbu - zemné kopacie, búracie práce bez použitia výbušnín
od 13. 4. 2006
prenájom stavebných strojov a prístrojov
od 13. 4. 2006
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
od 13. 4. 2006
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 13. 4. 2006
výkon činnosti stavebného dozoru
od 13. 4. 2006
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 13. 4. 2006
manažment
od 13. 4. 2006
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 4. 2006
verejné obstarávanie
od 13. 4. 2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 13. 4. 2006
banská činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska stavebného kameňa - dolomitu v dobývacom priestore Horná Mičiná
od 17. 11. 2007
výroba transportného betónu
od 17. 11. 2007
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 20. 11. 2008
vedenie účtovníctva
od 20. 11. 2008
činnosť podnikateľských, ekonomických a účtovných poradcov
od 20. 11. 2008
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení
od 20. 11. 2008
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 20. 11. 2008
skladovanie
od 20. 11. 2008
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od 20. 11. 2008
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
od 20. 11. 2008
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 20. 11. 2008
nákup a predaj výpočtovej techniky, elektroniky, kancelárskej techniky
od 20. 11. 2008
poradenské a konzultačné služby vo výpočtovej technike
od 20. 11. 2008
upratovacie práce a čistenie budov
od 20. 11. 2008
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
od 20. 11. 2008
zhotovovanie jednoduchých konštrukcií z kovu
od 20. 11. 2008
zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
od 20. 11. 2008
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
od 20. 11. 2008
prípravné práce k realizácii stavby
Konanie menom spoločnosti
od 12. 6. 2015
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
od 20. 11. 2008 do 11. 6. 2015
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
od 25. 4. 2007 do 19. 11. 2008
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne
od 13. 1. 2006 do 24. 4. 2007
V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
od 20. 8. 2001 do 12. 1. 2006
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, alebo aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak ,že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Prokúra
od 29. 7. 2015 do 16. 5. 2016
Ing. Alfonz Maňkoš
Bratislava, Veternicová 22, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 7. 2015
od 17. 5. 2016 do 16. 5. 2016
Ing. Alfonz Maňkoš
Bratislava, Veternicová 22, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 29. 7. 2015 Skončenie funkcie: 6. 5. 2016
od 29. 7. 2015 do 16. 5. 2016
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostate. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 3. 1999
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.2.1999 v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
od 20. 8. 2001
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 424/2001 zo dňa 24.7.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: MB FORTE a.s.
od 11. 3. 2004
Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice N 705/03, Nz 115310/03 napísanej dňa 5. 12. 2003 notárom JUDr. Pavlovičovou o zmene stanov - prijatie dodatku č. 2, ktorý v celom rozsahu nahrádza doterajšie znenie stanov, o zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva: Ing. M. Bartolčiča, Ing. M. Hargašu, Mgr. P. Bartolčiča a funkcia členov dozornej rady Mgr. M. Bognára, Ing. V. Bartolčiča a Ing. P. Hargašu zaniká dňa 5. 12. 2003.
od 14. 8. 2004
Rozhodnutie jediného akcionára o prijatí dodatku č. 3 k stanovám vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2004, Nz 62668/2004 zo dňa 05.08.2004. Ing. Peter Osvald, funkcia člena dozornej rady od 05.12.2003 do 05.08.2004.
od 31. 3. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
od 13. 1. 2006
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia N 5/2006, Nz 286/2006, NCRIs 288/2006 napísaná dňa 4.1.2006 notárom JUDr. Martou Pavlovičovou.
od 27. 6. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2006, Nz 23829/2006, NCRls 23769/2006 zo dňa 15.06.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného BauMex a.s. na nové Bau3Mex a.s.
od 1. 9. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2006.
od 10. 1. 2007
Notárska zápisnica N 802/2006, Nz 53835/2006, NCRls 53801/2006 zo dňa 12.12.2006.
od 20. 11. 2008
Notárska zápisnica N 208/2008, Nz 40742/2008 zo dňa 30.09.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
od 12. 6. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2015. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1323/2015, Nz 18888/2015, NCRls 19315/2015 zo dňa 01.06.2015.
od 29. 7. 2015
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 22.07.2015.
od 25. 11. 2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2015.
od 17. 5. 2016
Čestné vyhlásenie zo dňa 13.05.2016
Základné imanie
od 20. 10. 2009
33 200 EUR
Rozsah splatenia: 33 200 EUR
od 11. 3. 2004 do 19. 10. 2009
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 9. 3. 1999 do 10. 3. 2004
1 000 000 Sk
Akcie
od 20. 10. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 10. 1. 2007 do 19. 10. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 13. 4. 2006 do 9. 1. 2007
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 11. 3. 2004 do 12. 4. 2006
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 20. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 12. 6. 2015
Ing. Igor Kucej
Bratislava, Banskobystrická 4, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 1. 6. 2015
od 25. 11. 2015
Mgr. Martina Kucejová Šinályová
Bratislava, Banskobystrická 4, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 16. 11. 2015
od 25. 11. 2015
JUDr. Martina Sečanská
Bratislava, Hradská 10D, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 16. 11. 2015
od 20. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Ing. Vladimír Bartolčič
Bratislava, Pekná cesta 27, PSČ 831 05
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 12. 2003
od 11. 3. 2004 do 30. 3. 2005
Mgr. Sidónia Bartová
Bratislava, Palisády 23, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 5. 12. 2003
od 31. 3. 2005 do 30. 3. 2005
Mgr. Sidónia Bartová
Bratislava, Palisády 23, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 5. 12. 2003 Skončenie funkcie: 23. 3. 2005
od 9. 3. 1999 do 10. 3. 2004
Mgr. Martin Bognár
Senec, J. Jesenského 10, PSČ 903 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 12. 2003
od 20. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Ing. Peter Hargaš
Bratislava, Toryská 34, PSČ 821 07
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 12. 2003
od 11. 3. 2004 do 12. 1. 2006
Ing. Michal Hrabovec
Ivanka pri Dunaji, Matičná 67, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 5. 12. 2003
od 13. 1. 2006 do 12. 1. 2006
Ing. Michal Hrabovec
Ivanka pri Dunaji, Matičná 67, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 5. 12. 2003 Skončenie funkcie: 4. 1. 2006
od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001
Vladimír Jagnešák
Bratislava, Galbavého 5, PSČ 841 01
od 13. 1. 2006 do 24. 4. 2007
Ing. Dušan Ježík
Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 124/7, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 4. 1. 2006
od 25. 4. 2007 do 24. 4. 2007
Ing. Dušan Ježík
Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 124/7, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 4. 1. 2006 Skončenie funkcie: 28. 3. 2007
od 25. 4. 2007 do 19. 11. 2008
Ing. Milan Kopernický
Bratislava, Jašíkova 274/14, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 28. 3. 2007
od 20. 11. 2008 do 19. 11. 2008
Ing. Milan Kopernický
Bratislava, Jašíkova 274/14, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 28. 3. 2007 Skončenie funkcie: 30. 9. 2008
od 9. 3. 1999 do 19. 8. 2001
Mgr. Róbert Kresťanko
Prievidza, Š. Králika 13/10, PSČ 971 01
od 11. 3. 2004 do 13. 8. 2004
Ing. Peter Osvald
Piešťany, Žilinská 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2003
od 14. 8. 2004 do 13. 8. 2004
Ing. Peter Osvald
Piešťany, Žilinská 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 12. 2003 Skončenie funkcie: 5. 8. 2004
od 14. 8. 2004 do 24. 4. 2007
Jaroslava Osvaldová
Piešťany, Žilinská 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 8. 2004
od 25. 4. 2007 do 24. 4. 2007
Jaroslava Osvaldová
Piešťany, Žilinská 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 8. 2004 Skončenie funkcie: 28. 3. 2007
od 13. 1. 2006 do 24. 4. 2007
Mgr. Michal Sallem
Bratislava, Žarnovická 5, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 4. 1. 2006
od 25. 4. 2007 do 24. 4. 2007
Mgr. Michal Sallem
Bratislava, Žarnovická 5, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 4. 1. 2006 Skončenie funkcie: 28. 3. 2007
od 20. 11. 2008 do 11. 6. 2015
Mgr. Emília Solárová
Bratislava, Palkovičova 226/1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 30. 9. 2008
od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2015
Mgr. Emília Solárová
Bratislava, Palkovičova 226/1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 30. 9. 2008 Skončenie funkcie: 1. 6. 2015
od 25. 4. 2007 do 11. 6. 2015
Ing. Gabriela Tátošová
Bratislava, Budatínska 15, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 3. 2007
od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2015
Ing. Gabriela Tátošová
Bratislava, Budatínska 15, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 28. 3. 2007 Skončenie funkcie: 1. 6. 2015
od 31. 3. 2005 do 12. 1. 2006
Ing. Milan Vašanič
Žilina, A.Rudnaya 11, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 23. 3. 2005
od 13. 1. 2006 do 12. 1. 2006
Ing. Milan Vašanič
Žilina, A.Rudnaya 11, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 23. 3. 2005 Skončenie funkcie: 4. 1. 2006
od 25. 4. 2007 do 11. 6. 2015
Ing. Zvonimír Vicián
Banská Bystrica, Mlynská 89, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 28. 3. 2007
od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2015
Ing. Zvonimír Vicián
Banská Bystrica, Mlynská 89, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 28. 3. 2007 Skončenie funkcie: 1. 6. 2015
od 25. 11. 2015 do 24. 11. 2015
Ing. Miroslav Gašpárek
Púchov, Nosice 28, PSČ 020 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2015 Skončenie funkcie: 16. 11. 2015
od 25. 11. 2015 do 24. 11. 2015
Ing. Maroš Mačai
Bernolákovo, Brusnicová 68, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 1. 6. 2015 Skončenie funkcie: 16. 11. 2015
od 12. 6. 2015 do 24. 11. 2015
Ing. Miroslav Gašpárek
Púchov, Nosice 28, PSČ 020 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2015
od 12. 6. 2015 do 24. 11. 2015
Ing. Maroš Mačai
Bernolákovo, Brusnicová 68, PSČ 900 27
Vznik funkcie: 1. 6. 2015
Predaj
od 27. 6. 2006 do 31. 8. 2006
* Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica.
od 1. 9. 2006 do 3. 10. 2006
* Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy a predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Mičiná.
od 4. 10. 2006
* Spoločnosť BauMex a.s. predala spoločnosti PEIN, a.s. so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 688 360 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 19.06.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Banská Bystrica. Spoločnosť Bau3Mex a.s. predala spoločnosti BauLom s.r.o. so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 609 340 na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.7.2006 časť podniku pod názvom Stredisko Horná Mičiná.
Vyhlásenie konkurzu
od 18. 3. 2017
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.8.2016 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2016 sp. zn. 8K/31/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bau3Mex a. s. , so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.2.2017, č. k. 8K/31/2016-1364, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.2.2017, ktorým súd odvolal JUDr. Margitu Hrivňákovú, so sídlom kancelárie Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava, značka správcu S1136 z funkcie správcu úpadcu Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903 a ustanovil do funkcie správcu tohto úpadcu Insolvency, k. s., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, značka správcu S1639.
od 14. 9. 2016 do 17. 3. 2017
Dátum vyhlásenia konkurzu: 9.8.2016 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.08.2016 sp. zn. 8K/31/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.08.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bau3Mex a. s. , so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903.
Správca konkurznej podstaty
od 14. 9. 2016 do 17. 3. 2017
JUDr. Margita Hrivňáková
Bratislava, Májkova 3, P.O.Box 76, PSČ 820 05
od 18. 3. 2017 do 17. 3. 2017
JUDr. Margita Hrivňáková
Bratislava, Májkova 3, P.O.Box 76, PSČ 820 05
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO