VVZ, a.s., IČO: 35762080 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VVZ, a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35762080. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35762080 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 2. 1999
Názov
od 2. 2. 1999

VVZ, a.s.

Adresa sídla
od 9. 2. 2006
Bratislava, Dunajská 25, PSČ 81108
od 6. 9. 2000 do 8. 2. 2006
Bratislava, Stará Vajnorská 4, PSČ 83104
od 2. 2. 1999 do 5. 9. 2000
Bratislava, Stará Vajnorská 4, PSČ 83255
IČO
od 2. 2. 1999

35762080

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2050/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 2. 2. 1999
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 2. 2. 1999
kúpa tovaru rôzneho druhu na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 2. 2. 1999
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 2. 2. 1999
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 25. 3. 2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 3. 2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 25. 3. 2006
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 11. 2011
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Konanie menom spoločnosti
od 9. 2. 2006
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva.Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľnosti, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva (predseda, podpredseda, člen) podpisjú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 27. 4. 2004 do 8. 2. 2006
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis ktoríchkoľvek dvoch členov predstavenstva spoločne.
od 27. 2. 2004 do 26. 4. 2004
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený člen predstavenstva samostatne.
od 2. 2. 1999 do 26. 2. 2004
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 2. 1999
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, premenou v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, zo spoločnosti VVZ, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO 35 754 311, ktorá zanikla dňom výmazu z obchodného registra dňa 2.2.1999 a po ktorej preberá všetky práva, imanie, povinnosti i záväzky aj neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.12.1998 osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 683/98, Nz 682/98 na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 684/98, Nz 683/98, podľa § 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 28. 1. 2000
Notárska zápisnica č. 691/99, Nz 690/99 zo dňa 21.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 6. 9. 2000
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.7.2000 pod č. N 315/2000, Nz 315/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo.
od 31. 7. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.7.2001, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
od 27. 2. 2004
Notárska zápisnica N 62/04, Nz 16192/04 zo dňa 24.2.2004
od 27. 4. 2004
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 157/2004, Nz 30059/2004 zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 6.4.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.4.2004. JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., funkcia člena predstavenstva od 24.2.2004 do 6.4.2004. Ing. Dušan Haruštiak, funkcia člena dozornej rady od 24.2.2004 do 6.4.2004.
od 9. 2. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 199/2005, Nz 47261/2005 zo dňa 11.10.2005 - schválenie zmeny sídla spoločnosti, zmeny v predstavenstve a v dozornej rade spoločnosti.
od 22. 12. 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007.
od 11. 7. 2008
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 01.07.2008.
od 6. 10. 2009
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2009.
od 11. 6. 2010
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010.
od 8. 11. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2011, Nz 37679/2011, NCRls 38676/2011 zo dňa 10.10.2011.
od 22. 7. 2020
Súd v y m a z á v a : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 04.06.2018 a z a p i s u j e : v časti VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec Vznik funkcie: 01.11.2011 Zánik funkcie: 30.09.2012 do Obchodného registra.
Základné imanie
od 6. 10. 2009
825 067,79 EUR
Rozsah splatenia: 825 067,79 EUR
od 2. 2. 1999 do 5. 10. 2009
24 856 000 Sk
Akcie
od 6. 10. 2009
Počet: 24
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,91 EUR
od 6. 10. 2009
Počet: 8
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
od 6. 10. 2009
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 659,69 EUR
od 6. 10. 2009
Počet: 6
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 28. 1. 2000 do 5. 10. 2009
Počet: 24
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 28. 1. 2000 do 5. 10. 2009
Počet: 8
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 28. 1. 2000 do 5. 10. 2009
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 28. 1. 2000 do 5. 10. 2009
Počet: 6
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 27. 1. 2000
Počet: 24
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 27. 1. 2000
Počet: 8
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 27. 1. 2000
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 27. 1. 2000
Počet: 6
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 30. 11. 2022
B.N.V., a. s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 25, PSČ 811 08
od 8. 11. 2011 do 29. 11. 2022
B.N.V., a. s.
Bratislava, Dunajská 25, PSČ 811 08
Dozorná rada
od 13. 7. 2018
Ing. arch. Zdenek Švec
Veľké Úľany, Budovateľská 1136/38, PSČ 925 22
Vznik funkcie: 5. 6. 2018
od 28. 12. 2018
Paulína Chorváth
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 1516/53, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 18. 12. 2018
od 23. 7. 2020
Miroslav Cittel
Bratislava - mestská časť Petržalka, Vyšehradská 3020/11, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 1. 7. 2020
od 22. 12. 2007 do 7. 11. 2011
Ing. Angelika Biksadská
Studienka, Hlavná ulica 11, PSČ 908 75
Vznik funkcie: 29. 11. 2007
od 8. 11. 2011 do 7. 11. 2011
Ing. Angelika Biksadská
Studienka, Hlavná ulica 11, PSČ 908 75
Vznik funkcie: 29. 11. 2007 Skončenie funkcie: 31. 10. 2011
od 13. 7. 2018 do 27. 12. 2018
Paulína Ďuriačová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 1516/53, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 5. 6. 2018
od 28. 12. 2018 do 27. 12. 2018
Paulína Ďuriačová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 1516/53, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 5. 6. 2018 Skončenie funkcie: 17. 12. 2018
od 9. 2. 2006 do 21. 12. 2007
Ing. Peter Guba
Nitra, Štefánikova trieda 27, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2005
od 22. 12. 2007 do 21. 12. 2007
Ing. Peter Guba
Nitra, Štefánikova trieda 27, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2005 Skončenie funkcie: 29. 11. 2007
od 27. 2. 2004 do 26. 4. 2004
Ing. Dušan Haruštiak
Cínobaňa, Cínobaňa 294, PSČ 985 22
Vznik funkcie: 24. 2. 2004
od 27. 4. 2004 do 26. 4. 2004
Ing. Dušan Haruštiak
Cínobaňa, Cínobaňa 294, PSČ 985 22
Vznik funkcie: 24. 2. 2004 Skončenie funkcie: 6. 4. 2004
od 2. 2. 1999 do 30. 7. 2001
Ing. Zuzana Hricišáková
Bratislava, Bebravská 16, PSČ 821 07
od 31. 7. 2001 do 8. 2. 2006
Ing. Pavol Kalman
Senica, Jána Mudrocha 1353/30, PSČ 905 01
od 9. 2. 2006 do 8. 2. 2006
Ing. Pavol Kalman
Senica, Jána Mudrocha 1353/30, PSČ 905 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 11. 10. 2005
od 9. 2. 2006 do 5. 10. 2009
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre, Malé Leváre 453, PSČ 908 74
Vznik funkcie: 11. 10. 2005
od 6. 10. 2009 do 5. 10. 2009
Ingrid Kupkovičová
Malé Leváre, Malé Leváre 453, PSČ 908 74
Vznik funkcie: 11. 10. 2005 Skončenie funkcie: 25. 8. 2009
od 9. 2. 2006 do 7. 11. 2011
Soňa Pethöová
Bratislava, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 11. 10. 2005
od 8. 11. 2011 do 7. 11. 2011
Soňa Pethöová
Bratislava, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 11. 10. 2005 Skončenie funkcie: 31. 10. 2011
od 8. 11. 2011 do 12. 7. 2018
Soňa Pethöová
Bratislava, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 11. 2011
od 13. 7. 2018 do 12. 7. 2018
Soňa Pethöová
Bratislava, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 1. 11. 2011 Skončenie funkcie: 4. 6. 2018
od 13. 7. 2018 do 27. 12. 2018
Soňa Pethöová
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 5. 6. 2018
od 28. 12. 2018 do 27. 12. 2018
Soňa Pethöová
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Baltská 1, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 5. 6. 2018 Skončenie funkcie: 17. 12. 2018
od 2. 2. 1999 do 30. 7. 2001
Mgr. Marcel Sedlák
Bratislava, Landauova 26, PSČ 841 01
od 31. 7. 2001 do 8. 2. 2006
Ing. Peter Sulík
Bratislava, Farského 16, PSČ 851 01
od 9. 2. 2006 do 8. 2. 2006
Ing. Peter Sulík
Bratislava, Farského 16, PSČ 851 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 11. 10. 2005
od 6. 10. 2009 do 7. 11. 2011
Andrea Šidlová
Bratislava, Cabanova 32, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 25. 8. 2009
od 8. 11. 2011 do 7. 11. 2011
Andrea Šidlová
Bratislava, Cabanova 32, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 25. 8. 2009 Skončenie funkcie: 31. 10. 2011
od 8. 11. 2011 do 12. 7. 2018
Andrea Šidlová
Bratislava, Cabanova 32, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 11. 2011
od 13. 7. 2018 do 12. 7. 2018
Andrea Šidlová
Bratislava, Cabanova 32, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 11. 2011 Skončenie funkcie: 4. 6. 2018
od 2. 2. 1999 do 30. 7. 2001
RNDr. Jana Šindlerová
Bratislava, Vrbová 4, PSČ 821 07
od 31. 7. 2001 do 26. 2. 2004
Ing. Alexander Tenkel
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 3, PSČ 965 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 2. 2004
od 27. 4. 2004 do 8. 2. 2006
Ing. Alexander Tenkel
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 3, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 6. 4. 2004
od 9. 2. 2006 do 8. 2. 2006
Ing. Alexander Tenkel
Žiar nad Hronom, Sládkovičova 3, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 6. 4. 2004 Skončenie funkcie: 11. 10. 2005
od 8. 11. 2011 do 12. 7. 2018
Martin Vaverčák
Bratislava, Klobučnícka 4, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2011
od 13. 7. 2018 do 12. 7. 2018
Martin Vaverčák
Bratislava, Klobučnícka 4, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2011 Skončenie funkcie: 4. 6. 2018
od 23. 7. 2020 do 22. 7. 2020
Ingrid Šuľanová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Jurigovo nám. 437/5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 18. 12. 2018 Skončenie funkcie: 30. 6. 2020
od 28. 12. 2018 do 22. 7. 2020
Ingrid Šuľanová
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Jurigovo nám. 437/5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 18. 12. 2018
Hodnotenie firmy
+1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.