GU SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 35793708 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GU SLOVENSKO, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 11. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35793708. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35793708 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 8. 2000
Názov
od 4. 8. 2000

GU SLOVENSKO, s.r.o.

Adresa sídla
od 24. 11. 2009
Lužianky, Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085, PSČ 95141
od 24. 11. 2000 do 23. 11. 2009
Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34, PSČ 90028
od 4. 8. 2000 do 23. 11. 2000
Bratislava, Saratovská 26, PSČ 84102
IČO
od 4. 8. 2000

35793708

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
26819/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 4. 8. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
od 4. 8. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 8. 2000
sprostredkovanie obchodu
od 16. 2. 2008
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 2. 2008
kompletizácia výrobkov z vopred vyhotovených dielov
od 16. 2. 2008
ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo, kovotepectvo, medialérstvo, rytie do kovov, cínarstvo)
od 16. 2. 2008
dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
od 16. 2. 2008
zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince, petlice a pod.)
od 16. 2. 2008
zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlie)
od 16. 2. 2008
mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
od 16. 2. 2008
výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
od 16. 2. 2008
zámočníctvo
od 16. 2. 2008
kovoobrábanie
od 9. 7. 2010
montáž, oprava a údržba elektronických cylindrických vložiek a zámkových systémov
od 9. 7. 2010
výroba kľúčov, zámkov, visiacich zámkov, pántov, závesov, montáž a demontáž mechanických zámkov a kovaní
od 9. 7. 2010
montáž, oprava a údržba kovových okien a dverí
od 9. 7. 2010
výroba kovových okien a dverí
od 9. 7. 2010
montáž, údržba, servis automatických dverových systémov
od 9. 7. 2010
montáž a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V
od 9. 7. 2010
výroba hliníkových fasád, vrátane hliníkových konštrukcií
od 9. 7. 2010
montáž, oprava a údržba hliníkových fasád, vrátane hliníkových konštrukcií
od 9. 7. 2010
výroba zariadení systémov prístupovej kontroly
od 9. 7. 2010
montáž, oprava a údržba zariadení systémov prístupovej kontroly
od 9. 7. 2010
výroba elektronických cylindrických vložiek a zámkových systémov
od 9. 7. 2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 9. 7. 2010
montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
od 9. 7. 2010
výroba presklených interiérových priečok
od 9. 7. 2010
výroba automatických dverových systémov
Konanie menom spoločnosti
od 4. 8. 2000
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 8. 2000
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.2000 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
od 24. 11. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2000, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
od 8. 8. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.7.2006 - zmena konateľa. Ing. Augustín Hába, funkcia konateľa do 25.7.2006.
od 30. 3. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.11.2006 - menovanie nového konateľa spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2007 - menovanie nového konateľa spoločnosti.
od 18. 1. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2007, 7.11.2007 a 26.11.2007.
od 16. 2. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2008.
od 16. 10. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2009.
od 27. 5. 2020
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 30.04.2020 o zrušení obchodnej spoločnosti, bola zrušená obchodná spoločnosť QUASYS s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 1085/24, 951 41 Lužianky, IČO: 31 446 728, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 48328/N bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou GU SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41 Lužianky, IČO: 35 793 708 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26819/N. Zmluva o zlúčení zo dňa 05.05.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2020 NZ 11499/2020 NCRIs 11711/2020 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou QUASYS s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou GU SLOVENSKO s.r.o. ako nástupníckou spoločnosťou, ktorá preberá všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 27.05.2020, teda dňom zápisu zlúčenia do obchodného registra. Spoločnosť GU SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41 Lužianky, IČO: 35 793 708 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26819/N, sa stáva dňom 27.05.2020 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti QUASYS s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 1085/24, 951 41 Lužianky, IČO: 31 446 728, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 48328/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 27.05.2020 teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl.č. 48328/N sa vymazáva dňom 27.05.2020 obchodná spoločnosť QUASYS s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 1085/24, 951 41 Lužianky, IČO: 31 446 728, ktorá bola zrušená bez likvidácie na základe zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou GU SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Priemyselný park Nitra – sever, Dolné Hony 24/1085, 951 41 Lužianky, IČO: 35 793 708.
Základné imanie
od 9. 7. 2010
3 800 000 EUR
Rozsah splatenia: 3 800 000 EUR
od 16. 10. 2009 do 8. 7. 2010
3 000 000 EUR
Rozsah splatenia: 3 000 000 EUR
od 18. 1. 2008 do 15. 10. 2009
76 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 76 000 000 Sk
od 4. 8. 2000 do 17. 1. 2008
300 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 27. 5. 2020
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 27. 5. 2020
QUASYS s.r.o.
Lužianky, Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 1085/24, PSČ 951 41
Spoločníci
od 25. 11. 2021
Gretsch - UnitasGmbH
Ditzingen, Johann-Maus-Str. 3, PSČ 712 54
od 18. 1. 2008 do 8. 7. 2010
Gretsch-Unitas GmbH
Ditzingen, Johann-Maus-Str. 3, PSČ 712 54
od 4. 8. 2000 do 17. 1. 2008
GU Baubeschläge Austria GmbH
Hallwang bei Salzburg, Mayrwiesstrasse 8, PSČ 5300
od 4. 8. 2000 do 30. 11. 2005
Ing. Augustín Hába
Bratislava, Nejedlého 45, PSČ 841 02
od 4. 8. 2000 do 30. 11. 2005
Ing. Branislav Hába
Bratislava, Smolenická 10, PSČ 851 05
od 9. 7. 2010 do 24. 11. 2021
Gretsch - Unitas GmbH
Ditzingen, Johann-Maus-Str. 3, PSČ 712 54
Výška vkladu každého spoločníka
od 9. 7. 2010 do 24. 11. 2021
Gretsch - Unitas GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 11. 2021
Gretsch - UnitasGmbH
Vklad: 3 800 000 EUR
Splatené: 3 800 000 EUR
od 4. 8. 2000 do 30. 11. 2005
GU Baubeschläge Austria GmbH
Vklad: 225 000 Sk
Splatené: 225 000 Sk
od 4. 8. 2000 do 30. 11. 2005
Ing. Augustín Hába
Vklad: 45 000 Sk
Splatené: 45 000 Sk
od 4. 8. 2000 do 30. 11. 2005
Ing. Branislav Hába
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 1. 12. 2005 do 17. 1. 2008
GU Baubeschläge Austria GmbH
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 18. 1. 2008 do 15. 10. 2009
Gretsch-Unitas GmbH
Vklad: 76 000 000 Sk
Splatené: 76 000 000 Sk
od 16. 10. 2009 do 8. 7. 2010
Gretsch-Unitas GmbH
Vklad: 3 000 000 EUR
Splatené: 3 000 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement