Mazars Slovensko, s.r.o., IČO: 35793813 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Mazars Slovensko, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 23. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35793813. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35793813 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 8. 2000
Názov
od 9. 8. 2000

Mazars Slovensko, s.r.o.

Adresa sídla
od 10. 11. 2021
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, PSČ 81109
od 15. 1. 2011 do 9. 11. 2021
Bratislava, Europeum Business Center, Suché mýto 1, PSČ 81103
od 14. 1. 2002 do 14. 1. 2011
Bratislava, Strakova 1, PSČ 81101
od 9. 8. 2000 do 13. 1. 2002
Bratislava, Kalinčiakova 27, PSČ 83104
IČO
od 9. 8. 2000

35793813

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
22257/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 24. 8. 2000
činnosť účtovných poradcov
od 24. 8. 2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 24. 8. 2000
vedenie účtovníctva
od 24. 8. 2000
organizovanie kurzov, školení a seminárov
od 24. 8. 2000
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od 14. 2. 2003
činnosť audítora v zmysle zákona č. 466/2002 Z. z.
od 19. 1. 2019
počítačové služby, poradenstvo a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 9. 8. 2000 do 13. 2. 2003
činnosť audítora v zmysle zákona č. 73/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Konanie menom spoločnosti
od 10. 11. 2021
Každý konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
od 15. 12. 2016 do 9. 11. 2021
Pán Mickael André Compagnon je oprávnený konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach samostatne, s výnimkou úkonov uskutočňovaných v súvislosti s výkonom činností podľa Zákona o štatutárnom audite (zákon č. 423/2015 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) alebo podľa iných právnych predpisov upravujúcich činnosť audítorov. Pani Barbora Lux je oprávnená konať v mene Spoločnosti iba spoločne s pánom Mickael André Compagnon.
od 16. 10. 2014 do 14. 12. 2016
Pán Mickael André Compagnon je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne, s výnimkou úkonov uskutočňovaných v súvislosti s výkonom činností podľa zákona o audítoroch (zákon č. 540/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) alebo podľa iných právnych predpisov upravujúcich činnosť audítorov. Pani Barbora Lux je oprávnená konať v mene spoločnosti iba spoločne s pánom Mickael André Compagnon. Pán Stanislav Vybošťok je oprávnený konať v mene spoločnosti iba spoločne s pánom Mickael André Compagnon.
od 18. 2. 2005 do 15. 10. 2014
Konateľ je oprávnený za spoločnosť konať samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 31. 5. 2004 do 17. 2. 2005
Ak je vymenovaný jediný konateľ, je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, spoločnosť zaväzujú a v mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne; pán Mickaël André Compagnon je však počas trvania jeho funkcie konateľa oprávnený konať samostatne vo všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré nie sú upravené Zákonom o audítoroch a Slovenskej komore audítorov aj v prípade, že spoločnosť má viac konateľov.
od 30. 10. 2001 do 30. 5. 2004
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý z konateľov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých prokuristov, koná v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Prokurista za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
od 16. 7. 2001 do 29. 10. 2001
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý z konateľov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
od 9. 8. 2000 do 15. 7. 2001
Konateľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, každý z konateľov je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
Prokúra
od 14. 2. 2003 do 30. 5. 2004
Mickael André Compagnon
16, rue Bardinet
od 18. 2. 2005 do 20. 10. 2014
Mickael André Compagnon
Bratislava, Kozia 25, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 18. 2. 2005
od 21. 10. 2014 do 20. 10. 2014
Mickael André Compagnon
Bratislava, Kozia 25, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 18. 2. 2005 Skončenie funkcie: 8. 9. 2014
od 30. 10. 2001 do 14. 1. 2011
Jean-Francois Christian Salzmann
Praha 6, Na Rybářce 25, PSČ 160 00
od 15. 1. 2011 do 14. 1. 2011
Jean-Francois Christian Salzmann
Praha 6, Na Rybářce 25, PSČ 160 00
Skončenie funkcie: 27. 7. 2010
od 18. 2. 2005 do 20. 10. 2014
Každý prokurista je oprávnený konať za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok "p.p." alebo "prokurista"
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 8. 2000
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.7.2000 v súlade s §§ 24, 105 až 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
od 30. 10. 2001
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia o odvolaní konateľa a menovaní prokuristu.
od 14. 1. 2002
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena sídla, zmena konateľa a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmkuve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.12.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 1058/01, Nz 1001/01 zo dňa 12.12.2001.
od 14. 2. 2003
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený dňa 5. 11. 2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 1006/02, Nz 948/02 zo dňa 5. 11. 2002.
od 31. 5. 2004
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve schválený dňa 15.12.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 1134/2003, Nz 121738/2003, vyhotovenej notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou, poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
od 15. 1. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.07.2010, zo dňa 20.10.2010 a zo dňa 15.12.2010.
od 19. 1. 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2018.
Základné imanie
od 29. 9. 2010
16 597 EUR
Rozsah splatenia: 16 597 EUR
od 9. 8. 2000 do 28. 9. 2010
500 000 Sk
Spoločníci
od 10. 11. 2021
MAZARS
Courbevoie, Rue Henri Regnault - Tour Exaltis 61, PSČ 924 00
od 9. 8. 2000 do 13. 1. 2002
Mazars&Guérard, SA
750 11, 125 rue de Montreuil
od 14. 1. 2002 do 14. 1. 2011
Mazars&Guérard, SA
750 11, 125 rue de Montreuil
od 9. 8. 2000 do 13. 1. 2002
Ing. Katarína Bohdalová
Bratislava, Bartoňova 13, PSČ 811 03
od 15. 1. 2011 do 9. 11. 2021
MAZARS
Courbevoie, Rue Henri Regnault - Tour Exaltis 61, PSČ 924 00
Výška vkladu každého spoločníka
od 29. 9. 2010 do 14. 1. 2011
Mazars&Guérard, SA
Vklad:  
Splatené:  
od 15. 1. 2011 do 9. 11. 2021
MAZARS
Vklad:  
Splatené:  
od 10. 11. 2021
MAZARS
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
od 9. 8. 2000 do 13. 1. 2002
Mazars&Guérard, SA
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 9. 8. 2000 do 13. 1. 2002
Ing. Katarína Bohdalová
Vklad: 350 000 Sk
Splatené: 350 000 Sk
od 14. 1. 2002 do 28. 9. 2010
Mazars&Guérard, SA
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement