SCAN Development, s.r.o., IČO: 35834234 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SCAN Development, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 21. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35834234. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35834234 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 4. 2002
Názov
od 9. 2. 2005

SCAN Development, s.r.o.

od 3. 4. 2002 do 8. 2. 2005

VINCAR - Slovakia, s.r.o.

Adresa sídla
od 4. 10. 2011
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 84104
od 3. 9. 2009 do 3. 10. 2011
Bratislava, Panenská 24, PSČ 81103
od 11. 6. 2004 do 2. 9. 2009
Bratislava, Nábr. arm.gen. L. Svobodu 50, PSČ 81102
od 27. 2. 2004 do 10. 6. 2004
Bratislava, Lovinského 41, PSČ 81104
od 3. 4. 2002 do 26. 2. 2004
Bratislava, Vajnorská 167, PSČ 83237
IČO
od 3. 4. 2002

35834234

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
26338/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 4. 2002
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 3. 4. 2002
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
od 3. 4. 2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od 3. 4. 2002
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
od 3. 4. 2002
reklamná a propagačná činnosť
od 3. 4. 2002
faktoring a forfaiting ( okrem vymáhania súdnych pohľadávok )
od 3. 4. 2002
prenájom hnuteľných vecí
od 27. 2. 2004
predaj a prenájom motorových vozidiel
od 27. 2. 2004
leasing motorových vozidiel
od 9. 2. 2005
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
od 9. 2. 2005
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 9. 2. 2005
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Konanie menom spoločnosti
od 19. 5. 2011
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Konatelia podpisujú v mene spoločnosti tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 15. 2. 2008 do 18. 5. 2011
Každý konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k písanému alebo tlačenému názvu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 3. 4. 2002 do 14. 2. 2008
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 4. 2002
Notárska zápisnica N 106/02, Nz 106/02 zo dňa 21.3.2002 o založení spoločnosti v zmysle zákona č. 513/91 Zb. v znení novely.
od 27. 2. 2004
Ing. Viliam Bolgáč, deň zániku funkcie: 15.1.2004. Notárska zápisnica č. N 26/2004, Nz 3242/2004 zo dňa 15.1.2004. Notárska zápisnica č. N 27/2004, Nz 3264/2004 zo dňa 15.1.2004.
od 11. 6. 2004
Notárska zápisnica N 333/03 Nz 48424/03 napísaná notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 04.06.2004.
od 9. 2. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2005 - zmena obchodného mena z VINCAR-Slovakia, s.r.o. na SCAN Development, s.r.o.
od 7. 8. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2007.
od 18. 12. 2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007.
od 15. 2. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007.
od 3. 9. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.8.2009.
od 4. 10. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2011.
od 27. 10. 2011
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Juraja Puskailera, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1172.
od 4. 6. 2013
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd z a č í n a konkurzné konanie na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234.
od 18. 2. 2012 do 3. 6. 2013
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd z a č í n a konkurzné konanie na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234. Súd u s t a n o v u j e Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1555 za správcu dlžníka: SCAN Development, s. r. o. , so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 834 234.
Základné imanie
od 3. 9. 2009
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 3. 4. 2002 do 2. 9. 2009
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
Spoločníci
od 7. 8. 2007
Ing. Robert Bartoš
Bratislava, Pavla Horova 6154/26, PSČ 841 07
od 9. 2. 2005
Ing. Dušan Budzak
Marianka, Borinska 3, PSČ 900 33
od 7. 8. 2007
Ing. Milan Kodaj
Bratislava, Rozmarínová 9, PSČ 821 04
od 9. 2. 2005
Ing. Peter Roth
Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 50, PSČ 811 02
od 3. 4. 2002 do 26. 2. 2004
Ing. Viliam Bolgáč
Marianka, Karpatská 104/53, PSČ 900 33
od 9. 2. 2005 do 6. 8. 2007
Ing. Milan Kodaj
Bratislava, Rozmarínova 9, PSČ 821 04
od 27. 2. 2004 do 8. 2. 2005
Ing. Robert Nemcsics
Bratislava, Majerníkova 56, PSČ 841 05
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 9. 2009
Ing. Peter Roth
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 3. 9. 2009
Ing. Dušan Budzak
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 3. 9. 2009
Ing. Milan Kodaj
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 3. 9. 2009
Ing. Robert Bartoš
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 3. 4. 2002 do 26. 2. 2004
Ing. Viliam Bolgáč
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 27. 2. 2004 do 8. 2. 2005
Ing. Robert Nemcsics
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 9. 2. 2005 do 6. 8. 2007
Ing. Peter Roth
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 9. 2. 2005 do 6. 8. 2007
Ing. Dušan Budzak
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 9. 2. 2005 do 6. 8. 2007
Ing. Milan Kodaj
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 7. 8. 2007 do 17. 12. 2007
Ing. Peter Roth
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 7. 8. 2007 do 17. 12. 2007
Ing. Dušan Budzak
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 7. 8. 2007 do 17. 12. 2007
Ing. Milan Kodaj
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 7. 8. 2007 do 17. 12. 2007
Ing. Robert Bartoš
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Peter Roth
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Dušan Budzak
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Milan Kodaj
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Robert Bartoš
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
Reštrukturalizačný správca
od 4. 6. 2013
SKKP, k. s.
Bratislava, Panenská 24, PSČ 841 04
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement