SD atelier s. r. o., IČO: 35877804 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SD atelier s. r. o. Údaje boli stiahnuté 22. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35877804. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35877804 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 3. 2004
Názov
od 1. 3. 2014

SD atelier s. r. o.

od 4. 3. 2004 do 28. 2. 2014

SD Invest, s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 3. 2012
Bratislava, Jedenásta 9, PSČ 83101
od 4. 3. 2004 do 26. 3. 2012
Bratislava, Zámocká 12, PSČ 81101
IČO
od 4. 3. 2004

35877804

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
30880/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 4. 3. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 3. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 3. 2004
reklamná a propagačná činnosť
od 4. 3. 2004
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
od 4. 3. 2004
organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov
od 4. 3. 2004
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, konferencií a výstav
od 4. 3. 2004
administratívne a kancelárske služby
od 4. 3. 2004
prieskum trhu a verejnej mienky
od 4. 3. 2004
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
od 4. 3. 2004
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 3. 2004
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
od 4. 3. 2004
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 4. 3. 2004
leasingová činnosť
od 4. 3. 2004
nakladanie s výsledkami tovrivej činnosti so súhlasom autora
od 4. 3. 2004
automatizované spracovanie dát
od 4. 3. 2004
spracovanie grafických návrhov na počítači
od 4. 3. 2004
reprografické práce
od 4. 3. 2004
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
od 4. 3. 2004
inžinierska činnosť-obstarávateľská činnosť v stavebníctve
od 4. 3. 2004
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
od 4. 3. 2004
projektovanie stavieb
od 4. 3. 2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 4. 3. 2004
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
od 4. 3. 2004
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácii budov a obnovy stavebných pamiatok
od 4. 3. 2004
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
od 4. 3. 2004
vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
od 4. 3. 2004
grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
od 4. 3. 2004
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
od 4. 3. 2004
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
od 20. 3. 2021
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 20. 3. 2021
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 20. 3. 2021
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 20. 3. 2021
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 20. 3. 2021
Služby požičovní
od 20. 3. 2021
Prenájom hnuteľných vecí
od 20. 3. 2021
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Konanie menom spoločnosti
od 4. 3. 2004
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy konateľ samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 3. 2004
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.01.2004 v súlade s § § 105-153 Obchodného zákonníka v znení noviel.
od 27. 3. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 21.03.2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti zo Zámocká 12, 811 01 Bratislava na Jedenásta 9, 831 01 Bratislava.
od 11. 12. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.12.2013.
od 1. 3. 2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.01.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z SD Invest, s.r.o. na SD atelier s. r. o.
od 25. 4. 2018
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2018.
Základné imanie
od 7. 12. 2010
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 4. 3. 2004 do 6. 12. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jedenásta 9A, PSČ 831 01
od 6. 10. 2022
Ing. arch. Jozef Ďurica
Bratislava - mestská časť Rača, Kadnárova 39, PSČ 831 51
od 1. 3. 2014 do 24. 4. 2018
Ing. arch. Ján Ďurica
Smrečany, Žiar 40, PSČ 032 05
od 1. 3. 2014 do 24. 4. 2018
Ing. arch. Pavel Ďurica
Smrečany, Žiar 40, PSČ 032 05
od 4. 3. 2004 do 23. 5. 2022
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jedenásta 9A, PSČ 831 01
od 4. 3. 2004 do 28. 2. 2014
Ivan Saudreau
Bratislava, Zámocká 6668/12, PSČ 811 01
od 1. 3. 2014 do 5. 10. 2022
Ing. arch. Jozef Ďurica
Bratislava - mestská časť Rača, Kadnárova 39, PSČ 831 51
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 3. 2014 do 23. 5. 2022
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Vklad: 3 386 EUR
Splatené: 3 386 EUR
od 6. 10. 2022
Ing. arch. Jozef Ďurica
Vklad: 3 253 EUR
Splatené: 3 253 EUR
od 4. 3. 2004 do 6. 12. 2010
Ivan Saudreau
Vklad: 170 000 Sk
Splatené: 170 000 Sk
od 4. 3. 2004 do 6. 12. 2010
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 7. 12. 2010 do 28. 2. 2014
Ivan Saudreau
Vklad: 5 643 EUR
Splatené: 5 643 EUR
od 7. 12. 2010 do 28. 2. 2014
Ing. arch. Ľudmila Saudreau
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 1. 3. 2014 do 24. 4. 2018
Ing. arch. Pavel Ďurica
Vklad: 1 129 EUR
Splatené: 1 129 EUR
od 1. 3. 2014 do 24. 4. 2018
Ing. arch. Ján Ďurica
Vklad: 1 062 EUR
Splatené: 1 062 EUR
od 1. 3. 2014 do 24. 4. 2018
Ing. arch. Jozef Ďurica
Vklad: 1 062 EUR
Splatené: 1 062 EUR
od 25. 4. 2018 do 5. 10. 2022
Ing. arch. Jozef Ďurica
Vklad: 3 253 EUR
Splatené: 3 253 EUR
Predaj
od 11. 12. 2013
Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 05.12.2013 predala spoločnosť SD Invest, s.r.o. so sídlom Jedenásta 9, 831 01 Bratislava, IČO: 35 877 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30880/B ako predávajúci s účinnosťou k 05.12.2013 časť svojho podniku, ktorá je bližšie špecifikovaná v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 05.12.2013, vrátane jej príloh , a to spoločnosti SD REAL, a.s. so sídlom Jedenásta 9, 831 01 Bratislava, IČO: 47 435 321, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5836/B, ako kupujúcemu.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.