Falck Záchranná a.s. v likvidácii, IČO: 35900130 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Falck Záchranná a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35900130. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35900130 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 8. 2004
Názov
od 28. 8. 2020

Falck Záchranná a.s. v likvidácii

od 26. 10. 2006 do 27. 8. 2020

Falck Záchranná a.s.

od 10. 8. 2006 do 25. 10. 2006

Falck záchranná, a.s.

od 7. 5. 2005 do 9. 8. 2006

Slovenská záchranná, a.s.

od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005

PPC Energy, a.s.

Adresa sídla
od 28. 8. 2020
Košice - mestská časť Juh, Južná trieda 4B, PSČ 04001
od 24. 3. 2010 do 27. 8. 2020
Košice, Bačíkova 7, PSČ 04001
od 20. 1. 2006 do 23. 3. 2010
Košice, Moldavská 8/A, PSČ 04011
od 20. 8. 2004 do 19. 1. 2006
Bratislava, Križkova 9, PSČ 81104
IČO
od 20. 8. 2004

35900130

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1373/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 20. 8. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 8. 2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 8. 2004
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 8. 2004
správa nehnuteľností na základe zmluvy - obstarávateľské služby spojené so správou
od 20. 8. 2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 20. 8. 2004
prenájom hnuteľných vecí - motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
od 20. 8. 2004
faktoring a forfaiting
od 20. 8. 2004
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
od 20. 8. 2004
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 8. 2004
vedenie účtovníctva
od 20. 8. 2004
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
od 20. 8. 2004
činnosť organizačných poradcov
od 20. 8. 2004
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov
od 20. 8. 2004
marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
od 20. 8. 2004
poradenská činnosť v oblasti software v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 8. 2004
správa počítačových sietí
od 20. 8. 2004
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 20. 8. 2004
skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
od 20. 8. 2004
prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
od 20. 8. 2004
kancelárske a administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
od 20. 8. 2004
reklamná, inzertná a propagačná činnosťv rozsahu voľnej živnosti
od 18. 3. 2006 do 27. 8. 2020
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
od 18. 3. 2006 do 27. 8. 2020
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
od 26. 10. 2006 do 27. 8. 2020
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
od 26. 10. 2006 do 27. 8. 2020
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
od 3. 7. 2012 do 18. 1. 2017
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - špecializovanej ambulancie v odbore urgentná medicína
od 19. 1. 2017 do 27. 8. 2020
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - špecializovanej ortopedickej ambulancie v špecializačnom odbore ortopédia
Konanie menom spoločnosti
od 26. 11. 2019
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za Spoločnosť samostatne.
od 10. 8. 2006 do 25. 11. 2019
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Prvý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s druhým podpredsedom predstavenstva alebo s tretím podpredsedom predstavenstva. Druhý podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Tretí podpredseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s prvým podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho sa člena predstavenstva pripojí tento člen predstavenstva svoj podpis.
od 15. 3. 2006 do 9. 8. 2006
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 7. 5. 2005 do 14. 3. 2006
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
od 12. 11. 2004 do 6. 5. 2005
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva, každý samostatne.
od 20. 8. 2004 do 11. 11. 2004
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
Likvidácia
od 28. 8. 2020
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2020
Likvidátor:
od 29. 12. 2022
Ján Jeňo
Geča, Narcisová 12, PSČ 044 10
Vznik funkcie: 31. 10. 2022
Vznik funkcie: 1. 9. 2020
Vznik funkcie: 1. 9. 2020 Skončenie funkcie: 31. 10. 2022
od 28. 8. 2020
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za Spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 8. 2004
Notárska zápisnica N1021/03, NZ 112217/03 zo dňa 1.12.2003 o založení spoločností a stanovy spoločnosti.
od 7. 5. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2005 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 131/2005, Nz 16641/2005, NCRls 16414/2005. Zmena obchodného mena z pôvodného PPC Energy, a.s. na nové Slovenská záchranná, a.s.
od 16. 12. 2005
Notárska zápisnica N 375/2005, Nz 59709/2005, NCRls 58958/2005 zo dňa 5.12.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2.12.2005 o zvýšení základného imania a zmene stanov.
od 20. 1. 2006
Notárska zápisnica N 4/2006, Nz 1601/2006, NCRls 1577/2006 spísaná dňa 17.1.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.1.2006.
Základné imanie
od 4. 3. 2009
1 493 760 EUR
Rozsah splatenia: 1 493 760 EUR
od 26. 4. 2006 do 3. 3. 2009
45 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 45 000 000 Sk
od 16. 12. 2005 do 25. 4. 2006
45 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 17 000 000 Sk
od 7. 5. 2005 do 15. 12. 2005
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
Akcie
od 26. 11. 2019
Počet: 50
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 26. 11. 2019
Počet: 4
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
od 4. 3. 2009 do 25. 11. 2019
Počet: 50
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 4. 3. 2009 do 25. 11. 2019
Počet: 4
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331 940 EUR
od 21. 8. 2007 do 3. 3. 2009
Počet: 50
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 21. 8. 2007 do 3. 3. 2009
Počet: 4
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
od 7. 5. 2005 do 20. 8. 2007
Počet: 50
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 16. 12. 2005 do 20. 8. 2007
Počet: 4
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
od 29. 12. 2022
Falck Emergency a. s. v likvidácii
Košice - mestská časť Juh, Južná trieda 4B, PSČ 040 01
od 19. 1. 2017 do 28. 12. 2022
Falck Emergency a.s.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Galvániho 7/D, PSČ 821 04
od 1. 6. 2006 do 9. 8. 2006
Slovenské investičné družstvo
Bratislava, Osadná 11, PSČ 831 03
od 12. 11. 2004 do 31. 5. 2006
Slovenský investičný holding, a.s.
Bratislava, Osadná 11, PSČ 831 03
Dozorná rada
od 7. 5. 2005 do 9. 8. 2006
Ing. Marek Balážik
Malinovo, Tomášovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 19. 4. 2005
od 10. 8. 2006 do 9. 8. 2006
Ing. Marek Balážik
Malinovo, Tomášovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 19. 4. 2005 Skončenie funkcie: 14. 7. 2006
od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005
Ing. Peter Benedikt
Bratislava, Šancová 52
Vznik funkcie: 20. 8. 2004
od 7. 5. 2005 do 6. 5. 2005
Ing. Peter Benedikt
Bratislava, Šancová 52
Vznik funkcie: 20. 8. 2004 Skončenie funkcie: 19. 4. 2005
od 1. 2. 2008 do 3. 3. 2009
Ing. Juraj Bujňák
Čadca, SNP 740, PSČ 022 04
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
Ing. Juraj Bujňák
Čadca, SNP 740, PSČ 022 04
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 9. 2. 2009
od 30. 1. 2007 do 31. 1. 2008
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2006
od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2008
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2006 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 1. 2. 2008 do 3. 3. 2009
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 12. 12. 2008
od 4. 3. 2009 do 23. 3. 2010
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2008
od 24. 3. 2010 do 23. 3. 2010
MUDr. Pavol Cvengroš
Liptovský Mikuláš, Štúrova 1610/38, PSČ 031 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2008 Skončenie funkcie: 11. 2. 2010
od 30. 1. 2007 do 31. 1. 2008
Ing. Anton Fecko
Prešov, Tatranská 42, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2006
od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2008
Ing. Anton Fecko
Prešov, Tatranská 42, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2006 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 1. 2. 2008 do 3. 3. 2009
Ing. Anton Fecko
Prešov, Tatranská 42, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
Ing. Anton Fecko
Prešov, Tatranská 42, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 9. 2. 2009
od 24. 3. 2010 do 14. 10. 2014
Roman Iro
Trnava - Modranka, Dialničná 3, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 11. 2. 2010
od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2014
Roman Iro
Trnava - Modranka, Dialničná 3, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 11. 2. 2010 Skončenie funkcie: 1. 10. 2014
od 15. 1. 2016 do 8. 7. 2016
Ing. Ivana Košútová
Košice, Amurská 8, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 16. 12. 2015
od 9. 7. 2016 do 8. 7. 2016
Ing. Ivana Košútová
Košice, Amurská 8, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 16. 12. 2015 Skončenie funkcie: 26. 5. 2016
od 9. 7. 2016 do 16. 3. 2017
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 27. 5. 2016
od 17. 3. 2017 do 16. 3. 2017
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 27. 5. 2016 Skončenie funkcie: 3. 3. 2017
od 17. 3. 2017 do 27. 4. 2018
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 18
Vznik funkcie: 4. 3. 2017
od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2018
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 18
Vznik funkcie: 4. 3. 2017 Skončenie funkcie: 31. 3. 2018
od 28. 4. 2018 do 27. 9. 2019
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 18
Vznik funkcie: 1. 4. 2018
od 28. 9. 2019 do 27. 9. 2019
Ing. Ivana Košútová
Košice - mestská časť Krásna, Bernatovská 1616/1, PSČ 040 18
Vznik funkcie: 1. 4. 2018 Skončenie funkcie: 8. 7. 2019
od 7. 5. 2005 do 14. 3. 2006
MUDr. Peter Linkesch
Svidník, Ul. 8. mája 9, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 19. 4. 2005
od 15. 3. 2006 do 14. 3. 2006
MUDr. Peter Linkesch
Svidník, Ul. 8. mája 9, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 19. 4. 2005 Skončenie funkcie: 6. 2. 2006
od 2. 10. 2007 do 31. 1. 2008
Ing. Emília Mamajová
Snina, Partizánska 1835, PSČ 069 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2007
od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2008
Ing. Emília Mamajová
Snina, Partizánska 1835, PSČ 069 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2007 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005
Ing. Eduard Maták
Bratislava, Pekníkova 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 20. 8. 2004
od 7. 5. 2005 do 6. 5. 2005
Ing. Eduard Maták
Bratislava, Pekníkova 3, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 20. 8. 2004 Skončenie funkcie: 19. 4. 2005
od 17. 3. 2017 do 27. 4. 2018
Jiří Matyska
Praha, Nad Šárkou 2069/25, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 4. 3. 2017
od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2018
Jiří Matyska
Praha, Nad Šárkou 2069/25, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 4. 3. 2017 Skončenie funkcie: 31. 3. 2018
od 28. 4. 2018 do 27. 9. 2019
Jiří Matyska
Praha, Nad Šárkou 2069/25, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 1. 4. 2018
od 28. 9. 2019 do 27. 9. 2019
Jiří Matyska
Praha, Nad Šárkou 2069/25, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 1. 4. 2018 Skončenie funkcie: 15. 7. 2019
od 15. 3. 2006 do 1. 10. 2007
Prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Bukovec, Bukovec 223, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 6. 2. 2006
od 2. 10. 2007 do 1. 10. 2007
Prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Bukovec, Bukovec 223, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 6. 2. 2006 Skončenie funkcie: 31. 8. 2007
od 7. 5. 2005 do 9. 8. 2006
Ing. Peter Milan
Partizánske, Malinovského 1, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 4. 2005
od 10. 8. 2006 do 9. 8. 2006
Ing. Peter Milan
Partizánske, Malinovského 1, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 4. 2005 Skončenie funkcie: 14. 7. 2006
od 15. 1. 2016 do 8. 7. 2016
JUDr. Monika Novotná
Prešov, Majakovského 11, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2015
od 9. 7. 2016 do 8. 7. 2016
JUDr. Monika Novotná
Prešov, Majakovského 11, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2015 Skončenie funkcie: 26. 5. 2016
od 9. 7. 2016 do 16. 3. 2017
JUDr. Monika Novotná
Prešov, Majakovského 11, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 27. 5. 2016
od 17. 3. 2017 do 16. 3. 2017
JUDr. Monika Novotná
Prešov, Majakovského 11, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 27. 5. 2016 Skončenie funkcie: 3. 3. 2017
od 17. 3. 2017 do 3. 1. 2018
JUDr. Monika Novotná
Prešov, Majakovského 11, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 4. 3. 2017
od 4. 1. 2018 do 27. 4. 2018
JUDr. Monika Novotná
Záborské, Záborské 291, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 4. 3. 2017
od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2018
JUDr. Monika Novotná
Záborské, Záborské 291, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 4. 3. 2017 Skončenie funkcie: 31. 3. 2018
od 28. 4. 2018 do 27. 9. 2019
JUDr. Monika Novotná
Záborské, Záborské 291, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 1. 4. 2018
od 28. 9. 2019 do 27. 9. 2019
JUDr. Monika Novotná
Záborské, Záborské 291, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 1. 4. 2018 Skončenie funkcie: 8. 7. 2019
od 20. 8. 2004 do 6. 5. 2005
Mgr. Jozef Oravkin
Heľpa, Heľpa 487
Vznik funkcie: 20. 8. 2004
od 7. 5. 2005 do 6. 5. 2005
Mgr. Jozef Oravkin
Heľpa, Heľpa 487
Vznik funkcie: 20. 8. 2004 Skončenie funkcie: 19. 4. 2005
od 9. 7. 2016 do 16. 3. 2017
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Plánky 52, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 27. 5. 2016
od 17. 3. 2017 do 16. 3. 2017
Ing. Mgr. Rudolf Sivák
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Plánky 52, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 27. 5. 2016 Skončenie funkcie: 3. 3. 2017
od 15. 10. 2014 do 8. 7. 2016
Mgr. Ing. Rudolf Sivák
Bratislava, Plánky 52, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 1. 10. 2014
od 9. 7. 2016 do 8. 7. 2016
Mgr. Ing. Rudolf Sivák
Bratislava, Plánky 52, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 1. 10. 2014 Skončenie funkcie: 26. 5. 2016
od 17. 5. 2014 do 2. 3. 2015
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava, Andreja Mráza 1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 2. 2010
od 3. 3. 2015 do 2. 3. 2015
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava, Andreja Mráza 1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 2. 2010 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 9. 7. 2016 do 16. 3. 2017
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Andreja Mráza 3157/1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 27. 5. 2016
od 17. 3. 2017 do 16. 3. 2017
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Andreja Mráza 3157/1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 27. 5. 2016 Skončenie funkcie: 3. 3. 2017
od 3. 3. 2015 do 8. 7. 2016
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava, Andreja Mráza 1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 12. 2. 2015
od 9. 7. 2016 do 8. 7. 2016
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava, Andreja Mráza 1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 12. 2. 2015 Skončenie funkcie: 26. 5. 2016
od 17. 3. 2017 do 27. 4. 2018
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Andreja Mráza 3157/1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 3. 2017
od 28. 4. 2018 do 27. 4. 2018
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Andreja Mráza 3157/1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 4. 3. 2017 Skončenie funkcie: 31. 3. 2018
od 28. 4. 2018 do 8. 6. 2018
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Andreja Mráza 3157/1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 1. 4. 2018
od 9. 6. 2018 do 27. 9. 2019
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 16100/7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2018
od 28. 9. 2019 do 27. 9. 2019
JUDr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Sedmokráskova 16100/7, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2018 Skončenie funkcie: 15. 7. 2019
od 24. 3. 2010 do 16. 5. 2014
Mgr. Radoslava Sláviková Geržová
Bratislava, Andreja Mráza 1, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 2. 2010
od 10. 8. 2006 do 31. 1. 2008
Ing. Roman Závodský
Senec, Jasná 9/A, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 14. 7. 2006
od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2008
Ing. Roman Závodský
Senec, Jasná 9/A, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 14. 7. 2006 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 1. 2. 2008 do 3. 3. 2009
Ing. Roman Závodský
Senec, Jasná 9/A, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
Ing. Roman Závodský
Senec, Jasná 9/A, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 9. 2. 2009
od 29. 12. 2022
Lars Tue Toftild
Hamburg, Hemmingstedter Weg 115A, PSČ 226 09
Vznik funkcie: 19. 11. 2019
od 29. 12. 2022
Anders Erik Boesgaard
Valby, Englodden 9, PSČ 2500
Vznik funkcie: 7. 7. 2020
od 28. 2. 2023
Tomah Mengu
Hvidovre, Catherine Boothsvej 81, PSČ DK-2650
Vznik funkcie: 8. 2. 2023
od 15. 1. 2016 do 14. 1. 2016
Jesper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 21. 12. 2010 Skončenie funkcie: 16. 12. 2015
od 10. 8. 2006 do 1. 10. 2007
Jesper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 14. 7. 2006
od 2. 10. 2007 do 1. 10. 2007
Jesper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 14. 7. 2006 Skončenie funkcie: 31. 8. 2007
od 4. 3. 2009 do 23. 3. 2010
Jasper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 9. 2. 2009
od 24. 3. 2010 do 23. 3. 2010
Jasper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 9. 2. 2009 Skončenie funkcie: 11. 2. 2010
od 12. 1. 2011 do 14. 1. 2016
Jesper Aunbol
Aarre, Lindegade 1, PSČ 6818
Vznik funkcie: 21. 12. 2010
od 28. 9. 2019 do 25. 11. 2019
Morten Blaabjerg
Bagsvard, Skovbrynet 18, PSČ DK-2880
Vznik funkcie: 8. 8. 2019
od 26. 11. 2019 do 25. 11. 2019
Morten Blaabjerg
Bagsvard, Skovbrynet 18, PSČ DK-2880
Vznik funkcie: 8. 8. 2019 Skončenie funkcie: 18. 11. 2019
od 28. 8. 2020 do 28. 12. 2022
Anders Erik Boesgaard
Valby, Englodden 9, PSČ 2500
Vznik funkcie: 7. 7. 2020
od 3. 7. 2012 do 14. 2. 2014
Bo Eklund
Copenhagen, Tornebuskegade 9,2., PSČ K11 31
Vznik funkcie: 29. 5. 2012
od 15. 2. 2014 do 14. 2. 2014
Bo Eklund
Copenhagen, Tornebuskegade 9,2., PSČ K11 31
Vznik funkcie: 29. 5. 2012 Skončenie funkcie: 15. 8. 2013
od 26. 11. 2019 do 25. 11. 2019
Daniel Heidemann Lykke Hansen
Kodaň V, Bustrupgade 11,5.Th, PSČ DK-1737
Vznik funkcie: 8. 8. 2019 Skončenie funkcie: 18. 11. 2019
od 28. 9. 2019 do 25. 11. 2019
Daniel Heidemann Lykke Hansen
Kodaň V, Bustrupgade 11,5.Th, PSČ DK-1737
Vznik funkcie: 8. 8. 2019
od 26. 11. 2019 do 28. 12. 2022
Lars Bjorn Heineke
Hellerup, Aurehojvej 13, st., PSČ DK-2900
Vznik funkcie: 19. 11. 2019
od 26. 11. 2019 do 27. 8. 2020
Jacob Just-Bomholt
Hellerup, Sofievej 31, PSČ DK-2900
Vznik funkcie: 19. 11. 2019
od 28. 8. 2020 do 27. 8. 2020
Jacob Just-Bomholt
Hellerup, Sofievej 31, PSČ DK-2900
Vznik funkcie: 19. 11. 2019 Skončenie funkcie: 6. 7. 2020
od 12. 1. 2011 do 11. 1. 2011
Ing. Ivo Krpelan
Praha 1, Rybná 1065/13, PSČ 110 00
Vznik funkcie: 9. 2. 2009 Skončenie funkcie: 21. 12. 2010
od 4. 3. 2009 do 11. 1. 2011
Ing. Ivo Krpelan
Praha 1, Rybná 1065/13, PSČ 110 00
Vznik funkcie: 9. 2. 2009
od 2. 10. 2007 do 3. 3. 2009
Ing. Ivo Krpelan
Praha 1, Rybná 1065/13, PSČ 110 00
Vznik funkcie: 1. 9. 2007
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
Ing. Ivo Krpelan
Praha 1, Rybná 1065/13, PSČ 110 00
Vznik funkcie: 1. 9. 2007 Skončenie funkcie: 9. 2. 2009
od 4. 3. 2009 do 3. 3. 2009
Anders Delcomyn Larsen
Vestbjerg, Mlehusvej 11, PSČ 9380
Vznik funkcie: 12. 12. 2007 Skončenie funkcie: 9. 2. 2009
od 1. 2. 2008 do 3. 3. 2009
Anders Delcomyn Larsen
Vestbjerg, Mlehusvej 11, PSČ 9380
Vznik funkcie: 12. 12. 2007
od 4. 3. 2009 do 2. 7. 2012
Anders Delcomyn Larsen
Vestbjerg, Mlehusvej 11, PSČ 9380
Vznik funkcie: 9. 2. 2009
od 3. 7. 2012 do 2. 7. 2012
Anders Delcomyn Larsen
Vestbjerg, Mlehusvej 11, PSČ 9380
Vznik funkcie: 9. 2. 2009 Skončenie funkcie: 29. 5. 2012
od 15. 2. 2014 do 14. 1. 2016
Poul Erbo Mortensen
Roskilde, Strandparken 45, PSČ DK-4000
Vznik funkcie: 15. 8. 2013
od 15. 1. 2016 do 14. 1. 2016
Poul Erbo Mortensen
Roskilde, Strandparken 45, PSČ DK-4000
Vznik funkcie: 15. 8. 2013 Skončenie funkcie: 16. 12. 2015
od 28. 9. 2019 do 25. 11. 2019
Jacob Thang Nielsen
Koge, Humleageren 4, PSČ DK-4600
Vznik funkcie: 8. 8. 2019
od 26. 11. 2019 do 25. 11. 2019
Jacob Thang Nielsen
Koge, Humleageren 4, PSČ DK-4600
Vznik funkcie: 8. 8. 2019 Skončenie funkcie: 18. 11. 2019
od 26. 11. 2019 do 25. 11. 2019
Rasmus Kirkeby Salling
Kodaň V, Sommerstedgade 17,5, PSČ DK-1718
Vznik funkcie: 8. 8. 2019 Skončenie funkcie: 18. 11. 2019
od 28. 9. 2019 do 25. 11. 2019
Rasmus Kirkeby Salling
Kodaň V, Sommerstedgade 17,5, PSČ DK-1718
Vznik funkcie: 8. 8. 2019
od 26. 11. 2019 do 28. 12. 2022
Lars Tue Toftild
Hamburg, Windmühlenweg 8a, PSČ 226 07
Vznik funkcie: 19. 11. 2019
od 10. 8. 2006 do 31. 1. 2008
Marc Alex Ib Uhrenholt
Virium, Furesobakken 9, PSČ 2830
Vznik funkcie: 14. 7. 2006
od 1. 2. 2008 do 31. 1. 2008
Marc Alex Ib Uhrenholt
Virium, Furesobakken 9, PSČ 2830
Vznik funkcie: 14. 7. 2006 Skončenie funkcie: 12. 12. 2007
od 28. 2. 2023 do 27. 2. 2023
Lars Bjorn Heineke
Hellerup, Aurehojvej 13, st., PSČ DK-2900
Vznik funkcie: 19. 11. 2019 Skončenie funkcie: 8. 2. 2023
od 29. 12. 2022 do 27. 2. 2023
Lars Bjorn Heineke
Hellerup, Aurehojvej 13, st., PSČ DK-2900
Vznik funkcie: 19. 11. 2019
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky