Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO: 35919001 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Údaje boli stiahnuté 17. 11. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35919001. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35919001 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 2. 2005
Názov
od 1. 2. 2005

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa sídla
od 28. 4. 2016
Bratislava, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104
od 23. 4. 2016 do 27. 4. 2016
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 14, PSČ 84104
od 16. 6. 2005 do 22. 4. 2016
Bratislava, Mlynské Nivy 45, PSČ 82109
od 1. 2. 2005 do 15. 6. 2005
Bratislava, Miletičova 19, PSČ 82619
IČO
od 1. 2. 2005

35919001

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
3518/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 2. 2005
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu
od 1. 2. 2005
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc
od 1. 2. 2005
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy
od 1. 2. 2005
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy
od 1. 2. 2005
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti
od 16. 6. 2005
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
od 16. 6. 2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 6. 2005
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu
od 16. 6. 2005
pohostinská činnosť
od 16. 6. 2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 16. 6. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
od 16. 6. 2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 6. 2005
zimná a letná údržba komunikácií
od 16. 6. 2005
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom
od 16. 6. 2005
manipulácia s tovarom
od 16. 6. 2005
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
od 16. 6. 2005
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 10. 2. 2006
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel
od 10. 2. 2006
geodetické a kartografické činnosti
od 10. 2. 2006
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
od 10. 2. 2006
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 2. 2006
automatizované spracovanie údajov
od 10. 2. 2006
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
od 10. 2. 2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
od 10. 2. 2006
verejné obstarávanie
od 10. 2. 2006
reklamná a propagačná činnosť
od 10. 2. 2006
fotografické služby
od 10. 2. 2006
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
od 10. 2. 2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 10. 2. 2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 10. 2. 2006
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
od 10. 2. 2006
vedenie účtovníctva
od 10. 2. 2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
od 10. 2. 2006
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel
od 10. 2. 2006
výkon činnosti stavebného dozoru
od 10. 2. 2006
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie
od 25. 6. 2008
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
od 25. 6. 2008
poskytovanie verejne dostupných informácií
od 25. 6. 2008
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície
od 25. 6. 2008
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 16. 7. 2008
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu
od 5. 5. 2009
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 5. 5. 2009
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 5. 5. 2009
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 5. 5. 2009
prevádzkovanie športových zariadení
od 5. 5. 2009
prenájom hnuteľných vecí
od 12. 10. 2018
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 19. 6. 2019
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3
od 19. 6. 2019
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
od 19. 6. 2019
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 19. 6. 2019
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov
od 10. 2. 2006 do 22. 4. 2016
výroba a rozvod tepla
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
prevádzkovanie a činnosť akreditovacieho laboratória
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
váženie nápravových tlakov nákladných motorových vozidiel
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
geodetická a kartografická činnosť
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
prevádzkovanie čističiek odpadových vôd
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
nakladanie s odpadmi
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie diaľníc
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
organizačné zabezpečovanie vzdelávania v oblasti cestnej dopravy
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
automatizované spracovanie dát v oblasti cestnej dopravy
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
zabezpečenie činnosti normalizačného strediska v cestnej doprave
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
reklamná a propagačná činnosť
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
kopírovacia a fotografická činnosť
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
vedenie účtovníctva
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
vykonávanie opráv pracovných strojov a mechanizmov
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
odťahy cestných motorových vozidiel, mimo úložného priestoru vozidla
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
od 1. 2. 2005 do 9. 2. 2006
výkon činnosti stavebného dozoru
Konanie menom spoločnosti
od 27. 5. 2021
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 30. 11. 2016 do 26. 5. 2021
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a jeden podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 1. 2. 2005 do 29. 11. 2016
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 2. 2005
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
od 16. 6. 2005
Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
od 10. 2. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
od 11. 3. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
od 31. 1. 2007
Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
od 14. 2. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
od 8. 9. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
od 2. 10. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
od 5. 6. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
od 25. 6. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
od 16. 7. 2008
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 27. 9. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
od 6. 12. 2008
Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
od 5. 5. 2009
Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 11. 6. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
od 28. 1. 2010
Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
od 31. 3. 2010
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
od 17. 7. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
od 18. 8. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
od 11. 9. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
od 28. 9. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
od 22. 10. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
od 11. 12. 2010
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
od 8. 3. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
od 25. 5. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
od 13. 7. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
od 12. 10. 2011
Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
od 11. 11. 2011
Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
od 7. 12. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
od 28. 1. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
od 15. 5. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
od 1. 8. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
od 18. 8. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
od 15. 11. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
od 5. 6. 2014
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
od 23. 4. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
od 30. 6. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
od 11. 1. 2017
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
od 16. 2. 2017
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
od 1. 4. 2018
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.
Základné imanie
od 3. 3. 2020
3397 968 747 EUR
Rozsah splatenia: 3397 968 747 EUR
od 9. 12. 2017 do 2. 3. 2020
3384 085 101 EUR
Rozsah splatenia: 3384 085 101 EUR
od 15. 9. 2016 do 8. 12. 2017
3364 579 271 EUR
Rozsah splatenia: 3364 579 271 EUR
od 3. 6. 2016 do 14. 9. 2016
3244 579 271 EUR
Rozsah splatenia: 3244 579 271 EUR
od 11. 11. 2011 do 2. 6. 2016
3144 579 271 EUR
Rozsah splatenia: 3144 579 271 EUR
od 17. 7. 2010 do 10. 11. 2011
2993 807 028 EUR
Rozsah splatenia: 2993 807 028 EUR
od 28. 1. 2010 do 16. 7. 2010
2993 740 640 EUR
Rozsah splatenia: 2993 740 640 EUR
od 27. 1. 2009 do 27. 1. 2010
2993 674 252 EUR
Rozsah splatenia: 2993 674 252 EUR
od 31. 1. 2007 do 26. 1. 2009
90187 430 000 Sk
Rozsah splatenia: 90187 430 000 Sk
od 1. 2. 2005 do 30. 1. 2007
90025 830 000 Sk
Rozsah splatenia: 90025 830 000 Sk
Akcie
od 17. 7. 2010
Počet: 165
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 11. 11. 2011
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 150 772 243 EUR
od 3. 6. 2016
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 000 EUR
od 15. 9. 2016
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 120 000 000 EUR
od 9. 12. 2017
Počet: 19
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
od 9. 12. 2017
Počet: 15
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 9. 12. 2017
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
od 9. 12. 2017
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 3. 3. 2020
Počet: 13
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
od 3. 3. 2020
Počet: 26
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 3. 3. 2020
Počet: 4
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 4 600 EUR
od 3. 3. 2020
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2 202 EUR
od 27. 1. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2988 310 098 EUR
od 27. 1. 2009
Počet: 6
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 28. 1. 2010 do 16. 7. 2010
Počet: 163
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 27. 1. 2009 do 27. 1. 2010
Počet: 161
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 1. 2. 2005 do 26. 1. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 90025 830 000 Sk
od 31. 1. 2007 do 26. 1. 2009
Počet: 161
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 31. 1. 2007 do 26. 1. 2009
Počet: 6
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 19. 6. 2020
Ing. Jozef Dušenka
Prešov, Antona Prídavka 4847/4, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 13. 5. 2020
od 19. 6. 2020
Ing. Viera Šoltysová
Kalinkovo, Kalinkovo 16, PSČ 900 43
Vznik funkcie: 13. 5. 2020
od 19. 6. 2020
Ing. Dušan Grňo
Zálesie, Krížna 734/10, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 13. 5. 2020
od 21. 1. 2021
Ing. Dušan Horváth
Nitra, Pod zlatým Brehom 783/13, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 12. 2020
od 21. 1. 2021
Róbert Werškov
Trnava, Dedinská 101, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 1. 12. 2020
od 22. 10. 2010 do 31. 7. 2012
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 389, PSČ 908 76
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 389, PSČ 908 76
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
Ing. arch. Ivan Boháč
Bratislava, Teslová 32, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
Ing. arch. Ivan Boháč
Bratislava, Teslová 32, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 7. 11. 2006 do 10. 9. 2010
Dušan Bublavý
Častkovce, Častkovce 306, PSČ 916 27
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 11. 9. 2010 do 10. 9. 2010
Dušan Bublavý
Častkovce, Častkovce 306, PSČ 916 27
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 11. 8. 2010
od 13. 4. 2017 do 1. 3. 2019
Mgr. Ladislava Cengelová
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šancová 6865/3A, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 22. 3. 2017
od 2. 3. 2019 do 1. 3. 2019
Mgr. Ladislava Cengelová
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šancová 6865/3A, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 22. 3. 2017 Skončenie funkcie: 8. 2. 2019
od 13. 4. 2017 do 4. 12. 2019
Ing. Katarína Gáliková
Banská Štiavnica, Učiteľská 1487/8, PSČ 969 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2017
od 5. 12. 2019 do 4. 12. 2019
Ing. Katarína Gáliková
Banská Štiavnica, Učiteľská 1487/8, PSČ 969 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2017 Skončenie funkcie: 10. 10. 2019
od 1. 2. 2005 do 30. 3. 2010
JUDr. Marcela Haladejová
Bratislava, Vavrínová 2/3211, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 31. 3. 2010 do 30. 3. 2010
JUDr. Marcela Haladejová
Bratislava, Vavrínová 2/3211, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 2. 2010
od 2. 3. 2019 do 7. 7. 2020
Ing. Milan Hamar
Považská Bystrica, Zakvášov 1520/38, PSČ 017 01
Vznik funkcie: 9. 2. 2019
od 8. 7. 2020 do 7. 7. 2020
Ing. Milan Hamar
Považská Bystrica, Zakvášov 1520/38, PSČ 017 01
Vznik funkcie: 9. 2. 2019 Skončenie funkcie: 29. 4. 2020
od 27. 9. 2008 do 17. 8. 2010
JUDr. Andrej Holák
Bratislava, Kubániho 17, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 5. 9. 2008
od 18. 8. 2010 do 17. 8. 2010
JUDr. Andrej Holák
Bratislava, Kubániho 17, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 5. 9. 2008 Skončenie funkcie: 27. 7. 2010
od 28. 7. 2015 do 16. 10. 2020
Ing. Dušan Horváth
Nitra, Pod zlatým Brehom 783/13, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2015
od 17. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Ing. Dušan Horváth
Nitra, Pod zlatým Brehom 783/13, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2015 Skončenie funkcie: 29. 6. 2020
od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2016
Ing. Igor Choma
Žilina, Liesková 10, PSČ 010 09
Vznik funkcie: 20. 7. 2012
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2016
Ing. Igor Choma
Žilina, Liesková 10, PSČ 010 09
Vznik funkcie: 20. 7. 2012 Skončenie funkcie: 14. 7. 2016
od 16. 11. 2016 do 7. 7. 2020
JUDr. Jana Jakabová
Galanta, Nemocničná 614/43, PSČ 924 01
Vznik funkcie: 3. 11. 2016
od 8. 7. 2020 do 7. 7. 2020
JUDr. Jana Jakabová
Galanta, Nemocničná 614/43, PSČ 924 01
Vznik funkcie: 3. 11. 2016 Skončenie funkcie: 29. 4. 2020
od 1. 2. 2005 do 10. 3. 2006
Ing. Monika Javorková
Rúbaň, Rúbaň 396, PSČ 941 36
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 11. 3. 2006 do 10. 3. 2006
Ing. Monika Javorková
Rúbaň, Rúbaň 396, PSČ 941 36
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 13. 2. 2006
od 31. 3. 2010 do 27. 7. 2015
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka, Rovinka 892, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 23. 2. 2010
od 28. 7. 2015 do 27. 7. 2015
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka, Rovinka 892, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 23. 2. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2015
od 28. 7. 2015 do 19. 2. 2018
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka, Rovinka 892, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 29. 6. 2015
od 20. 2. 2018 do 19. 2. 2018
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka, Rovinka 892, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 29. 6. 2015 Skončenie funkcie: 28. 1. 2018
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
JUDr. Zuzana Kokavcová
Brezno, Kuzmányho 12/352, PSČ 977 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
JUDr. Zuzana Kokavcová
Brezno, Kuzmányho 12/352, PSČ 977 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Karol Kolada
Bratislava, L. Dérera 4, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Karol Kolada
Bratislava, L. Dérera 4, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. Ján Kotuľa
Bratislava, Brančská 7/3108, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. Ján Kotuľa
Bratislava, Brančská 7/3108, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 5. 12. 2019 do 18. 6. 2020
Ing. Roman Kováč
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Hany Meličkovej 3431/39, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 11. 10. 2019
od 19. 6. 2020 do 18. 6. 2020
Ing. Roman Kováč
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Hany Meličkovej 3431/39, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 11. 10. 2019 Skončenie funkcie: 15. 5. 2020
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
Ing. Vladimír Kozák
Košice, Lomnická 19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
Ing. Vladimír Kozák
Košice, Lomnická 19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 11. 12. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Ján Králik
Bratislava, Súmračná 2, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 15. 11. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Ján Králik
Bratislava, Súmračná 2, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 15. 11. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. Ivan Krivosudský
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 596, PSČ 900 50
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. Ivan Krivosudský
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 596, PSČ 900 50
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2016
Ing. Branislav Kušík
Bratislava, Riazanská 67, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 20. 7. 2012
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2016
Ing. Branislav Kušík
Bratislava, Riazanská 67, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 20. 7. 2012 Skončenie funkcie: 14. 7. 2016
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. arch. Jozef Kužma
Prešov, Pod Wilec Hôrkou 31/4080, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. arch. Jozef Kužma
Prešov, Pod Wilec Hôrkou 31/4080, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
JUDr. Robert Lenčeš
Horná Kráľová, Nad Humnami 541, PSČ 951 32
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
JUDr. Robert Lenčeš
Horná Kráľová, Nad Humnami 541, PSČ 951 32
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 22. 10. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Branislav Lengyel
Smolenice, Komenského 90, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Branislav Lengyel
Smolenice, Komenského 90, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 18. 8. 2010 do 10. 12. 2010
RNDr. Peter Mach
Bratislava, Ševčenkova 27, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 27. 7. 2010
od 11. 12. 2010 do 10. 12. 2010
RNDr. Peter Mach
Bratislava, Ševčenkova 27, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 27. 7. 2010 Skončenie funkcie: 14. 11. 2010
od 22. 10. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Vladimír Malý
Nitra, Pod hájom 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Vladimír Malý
Nitra, Pod hájom 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 22. 10. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Stanislav Michalík
Nitra, H. Meličkovej 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Stanislav Michalík
Nitra, H. Meličkovej 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 7. 11. 2006 do 1. 10. 2007
Ing. Rastislav Noskovič
Bratislava, Gercenova 29, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 2. 10. 2007 do 1. 10. 2007
Ing. Rastislav Noskovič
Bratislava, Gercenova 29, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 19. 9. 2007
od 11. 3. 2006 do 6. 11. 2006
Mgr. Vladimíra Olléová
Gabčíkovo, Novomestská 269/59, PSČ 930 05
Vznik funkcie: 14. 2. 2006
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Mgr. Vladimíra Olléová
Gabčíkovo, Novomestská 269/59, PSČ 930 05
Vznik funkcie: 14. 2. 2006 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
Ing. Juraj Popluhár
Žilina, Smreková 3093/10, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
Ing. Juraj Popluhár
Žilina, Smreková 3093/10, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 1. 2. 2005 do 30. 3. 2010
Ing. Daniela Pyszková
Bratislava, Gabčíkova 2/427, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 31. 3. 2010 do 30. 3. 2010
Ing. Daniela Pyszková
Bratislava, Gabčíkova 2/427, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 2. 2010
od 2. 10. 2007 do 26. 9. 2008
JUDr. Zdeněk Schraml
Trnava, Gorkého 2030/66, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 20. 9. 2007
od 27. 9. 2008 do 26. 9. 2008
JUDr. Zdeněk Schraml
Trnava, Gorkého 2030/66, PSČ 917 02
Vznik funkcie: 20. 9. 2007 Skončenie funkcie: 4. 9. 2008
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. Matúš Strelec
Vígľaš, Poľná 14/264, PSČ 962 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. Matúš Strelec
Vígľaš, Poľná 14/264, PSČ 962 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. Milan Ščasný
Sereď, Železničná 15/1038, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. Milan Ščasný
Sereď, Železničná 15/1038, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 7. 11. 2006 do 21. 10. 2010
Ing. Daniel Škerda
Veličná, Revišné 317, PSČ 027 54
Vznik funkcie: 24. 10. 2006
od 22. 10. 2010 do 21. 10. 2010
Ing. Daniel Škerda
Veličná, Revišné 317, PSČ 027 54
Vznik funkcie: 24. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 1. 2. 2005 do 6. 11. 2006
Ing. Branko Šmilňák
Bratislava, Hlavná 72/2132, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 7. 11. 2006 do 6. 11. 2006
Ing. Branko Šmilňák
Bratislava, Hlavná 72/2132, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 23. 10. 2006
od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2016
Mgr. Kornélia Šrámková
Jesenské, Jazmínova 553, PSČ 980 02
Vznik funkcie: 20. 7. 2012
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2016
Mgr. Kornélia Šrámková
Jesenské, Jazmínova 553, PSČ 980 02
Vznik funkcie: 20. 7. 2012 Skončenie funkcie: 14. 7. 2016
od 31. 3. 2010 do 14. 5. 2012
Ing. Štefan Török
Bratislava, Košická 43, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 23. 2. 2010
od 15. 5. 2012 do 14. 5. 2012
Ing. Štefan Török
Bratislava, Košická 43, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 23. 2. 2010 Skončenie funkcie: 25. 4. 2012
od 16. 11. 2016 do 18. 6. 2020
Mgr. Vladimír Vágási
Košice - mestská časť Sever, Česká 486/1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 3. 11. 2016
od 19. 6. 2020 do 18. 6. 2020
Mgr. Vladimír Vágási
Košice - mestská časť Sever, Česká 486/1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 3. 11. 2016 Skončenie funkcie: 15. 5. 2020
od 1. 2. 2005 do 27. 7. 2015
Oľga Valachová
Bratislava, Fedákova 28/1941, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 28. 7. 2015 do 27. 7. 2015
Oľga Valachová
Bratislava, Fedákova 28/1941, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 28. 6. 2015
od 11. 12. 2010 do 31. 7. 2012
Ing. Juraj Valent
Podkonice, Podkonice 311, PSČ 976 41
Vznik funkcie: 15. 11. 2010
od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2012
Ing. Juraj Valent
Podkonice, Podkonice 311, PSČ 976 41
Vznik funkcie: 15. 11. 2010 Skončenie funkcie: 19. 7. 2012
od 28. 7. 2015 do 16. 10. 2020
Róbert Werškov
Trnava, Dedinská 101, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 29. 6. 2015
od 17. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Róbert Werškov
Trnava, Dedinská 101, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 29. 6. 2015 Skončenie funkcie: 29. 6. 2020
od 1. 2. 2005 do 27. 7. 2015
Róbert Werškov
Trnava - Modranka, Dedinská 101/4423, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005
od 28. 7. 2015 do 27. 7. 2015
Róbert Werškov
Trnava - Modranka, Dedinská 101/4423, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 1. 2. 2005 Skončenie funkcie: 28. 6. 2015
od 22. 10. 2010 do 20. 6. 2012
Ing. Pavol Zajac
Sedliská, Sedliská 376, PSČ 094 09
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 21. 6. 2012 do 20. 6. 2012
Ing. Pavol Zajac
Sedliská, Sedliská 376, PSČ 094 09
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 28. 3. 2012
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 4. 2018
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 4. 2018
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
Dolný Hričov, Letisko 490, PSČ 013 41
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2022

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky