KSC Holding a.s., IČO: 35963409 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KSC Holding a.s. Údaje boli stiahnuté 6. 3. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35963409. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35963409 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
12. 11. 2005
Názov
od 12. 11. 2005

KSC Holding a.s.

Adresa sídla
od 31. 5. 2017
Bratislava, Staromestská 3, PSČ 81103
od 6. 10. 2007 do 30. 5. 2017
Bratislava, Štúrova 4, PSČ 81102
od 12. 11. 2005 do 5. 10. 2007
Bratislava, Hurbanovo nám. 5, PSČ 81103
IČO
od 12. 11. 2005

35963409

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
3736/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 12. 11. 2005
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Konanie menom spoločnosti
od 15. 2. 2012
Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňuje prejavom vôle ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie funkcie.
od 24. 1. 2006 do 14. 2. 2012
Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. V prípade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva, tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie.
od 12. 11. 2005 do 23. 1. 2006
Úkony zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti uskutočňujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. V prídade písomnej formy právneho úkonu sa za spoločnosť podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva, tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie.
Ďalšie právne skutočnosti
od 12. 11. 2005
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 7.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 148/2005 Nz 52866/2005 NCRls 52203/2005, v znení jej dodatku zo dňa 9.11.2005 vo forme notárskej zápisnice N 151/2005 Nz 53129/2005 NCRls 52454/2005 v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
od 11. 5. 2006
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 25/2006, Nz 7904/2006, NCRIs 7856/2006 napísaná notárkou JUDr. Máriou Malíkovou dňa 1.3.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
od 9. 8. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006.
od 6. 10. 2007
Notárska zápisnica N 58/2007, Nz 22418/2007 spísaná dňa 07.06.2007, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.05.2007.
od 8. 3. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2008.
od 27. 6. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2008.
od 15. 1. 2009
Notárska zápisnica N 202/2008, Nz 62279/2008, NCRls 61839/2008 napísaná dňa 17.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008.
od 13. 1. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009.
od 29. 7. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010.
od 24. 2. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2011.
od 15. 2. 2012
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 62/2012, Nz 4573/2012, NCRIs 4778/2012 zo dňa 09.02.2012.
od 11. 5. 2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2012.
od 14. 1. 2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2013.
od 8. 5. 2014
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.05.2014.
od 31. 5. 2017
Notárska zápisnica N 215/2017, Nz 17807/2017, NCRls 18164/2017 napísaná dňa 25.05.2017 osvečujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2017
od 29. 6. 2018
Notárska zápisnica N 282/2018 o znížení základného imania
Základné imanie
od 29. 6. 2018
19 537 271 EUR
Rozsah splatenia: 19 537 271 EUR
od 15. 1. 2009 do 28. 6. 2018
24 467 226 EUR
Rozsah splatenia: 24 467 226 EUR
od 13. 9. 2006 do 14. 1. 2009
737 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 737 100 000 Sk
od 11. 5. 2006 do 12. 9. 2006
2 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 100 000 Sk
od 12. 11. 2005 do 10. 5. 2006
1 050 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 050 000 Sk
Akcie
od 29. 6. 2018
Počet: 841
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 23 231 EUR
od 15. 1. 2009 do 28. 6. 2018
Počet: 2000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 15. 1. 2009 do 28. 6. 2018
Počet: 100
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 15. 1. 2009 do 28. 6. 2018
Počet: 1000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 23 235,74 EUR
od 15. 1. 2009 do 28. 6. 2018
Počet: 50
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 23 235,74 EUR
od 11. 5. 2006 do 14. 1. 2009
Počet: 2000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 11. 5. 2006 do 14. 1. 2009
Počet: 100
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 13. 9. 2006 do 14. 1. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 700 000 Sk
od 13. 9. 2006 do 14. 1. 2009
Počet: 50
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 700 000 Sk
od 24. 1. 2006 do 10. 5. 2006
Počet: 1000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 1. 2006 do 10. 5. 2006
Počet: 50
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 12. 11. 2005 do 23. 1. 2006
Počet: 1000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 12. 11. 2005 do 23. 1. 2006
Počet: 50
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 7. 2021
Markus Patscheider
Viedeň, Obere Viaduktgasse 28/14, PSČ 1030
Vznik funkcie: 1. 5. 2021
od 13. 1. 2010 do 18. 4. 2011
Mag. Dr. Michael Fazekas
Viedeň, Liniengasse 1/19, PSČ 1060
Vznik funkcie: 30. 11. 2009
od 19. 4. 2011 do 18. 4. 2011
Mag. Dr. Michael Fazekas
Viedeň, Liniengasse 1/19, PSČ 1060
Vznik funkcie: 30. 11. 2009 Skončenie funkcie: 2. 2. 2011
od 28. 6. 2007 do 14. 1. 2009
JUDr. Valéria Haščáková
Bratislava, Záhrebská 3059/5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 12. 11. 2005
od 15. 1. 2009 do 14. 1. 2009
JUDr. Valéria Haščáková
Bratislava, Záhrebská 3059/5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 12. 11. 2005 Skončenie funkcie: 5. 12. 2008
od 15. 1. 2009 do 28. 7. 2010
Noelia Sarria Sánchez
Vienna, Neubaugasse 51/3, PSČ 1070
Vznik funkcie: 9. 12. 2008
od 29. 7. 2010 do 28. 7. 2010
Noelia Sarria Sánchez
Vienna, Neubaugasse 51/3, PSČ 1070
Vznik funkcie: 9. 12. 2008 Skončenie funkcie: 29. 6. 2010
od 19. 4. 2011 do 14. 2. 2012
Mag. Birgit Steinwandtner
Viedeň, Handleskai 132/2/14, PSČ A-1020
Vznik funkcie: 2. 2. 2011
od 12. 11. 2005 do 27. 6. 2007
JUDr. Valéria Trebišovská
Bratislava, Záhrebská 3059/5, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 12. 11. 2005
od 24. 7. 2021 do 23. 7. 2021
Mag. Andreas Schadenhofer
Fischamend, Kleinneusiedlerstrasse 4, PSČ A-2401
Vznik funkcie: 2. 2. 2011 Skončenie funkcie: 30. 4. 2021
od 19. 4. 2011 do 23. 7. 2021
Mag. Andreas Schadenhofer
Fischamend, Kleinneusiedlerstrasse 4, PSČ A-2401
Vznik funkcie: 2. 2. 2011
od 24. 7. 2021
Michael Tmej
2100, K. Bodingbauer Strasse 30
Vznik funkcie: 30. 12. 2013
od 24. 7. 2021
Mag. Eva Maria Sonnleitner
Viedeň, Wehlistraße 42/4/1, PSČ 1200
Vznik funkcie: 1. 5. 2014
od 29. 7. 2010 do 18. 4. 2011
MMag. Dr. Bernhard Bräuer
Sierning, Zirbenweg 14, PSČ 4523
Vznik funkcie: 29. 6. 2010
od 19. 4. 2011 do 18. 4. 2011
MMag. Dr. Bernhard Bräuer
Sierning, Zirbenweg 14, PSČ 4523
Vznik funkcie: 29. 6. 2010 Skončenie funkcie: 2. 2. 2011
od 15. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Mag. Daniel Bubits
Grosswarasdorf, Parkgasse 40, PSČ 7304
Vznik funkcie: 25. 1. 2008 Skončenie funkcie: 3. 2. 2012
od 8. 3. 2008 do 14. 2. 2012
Mag. Daniel Bubits
Grosswarasdorf, Parkgasse 40, PSČ 7304
Vznik funkcie: 25. 1. 2008
od 13. 1. 2010 do 12. 1. 2010
Mag. Christian Domany
Viedeň, Karolinengasse 18/20, PSČ 1040
Vznik funkcie: 12. 11. 2005 Skončenie funkcie: 30. 11. 2009
od 12. 11. 2005 do 12. 1. 2010
Mag. Christian Domany
Viedeň, Karolinengasse 18/20, PSČ 1040
Vznik funkcie: 12. 11. 2005
od 15. 2. 2012 do 13. 1. 2014
MMag. Michael Höferer
Viedeň, Dvorakgasse 58, PSČ 1130
Vznik funkcie: 3. 2. 2012
od 14. 1. 2014 do 13. 1. 2014
MMag. Michael Höferer
Viedeň, Dvorakgasse 58, PSČ 1130
Vznik funkcie: 3. 2. 2012 Skončenie funkcie: 30. 12. 2013
od 8. 5. 2014 do 7. 5. 2014
Mag. Herbert Kaufmann
A - 2345, Anton Seidl- Gasse 67
Vznik funkcie: 3. 2. 2012 Skončenie funkcie: 1. 5. 2014
od 15. 2. 2012 do 7. 5. 2014
Mag. Herbert Kaufmann
A - 2345, Anton Seidl- Gasse 67
Vznik funkcie: 3. 2. 2012
od 28. 6. 2007 do 7. 3. 2008
Mag. Robert Operschall
2340, Babenbergergasse 7/3/26
Vznik funkcie: 25. 5. 2007
od 8. 3. 2008 do 7. 3. 2008
Mag. Robert Operschall
2340, Babenbergergasse 7/3/26
Vznik funkcie: 25. 5. 2007 Skončenie funkcie: 25. 1. 2008
od 15. 2. 2012 do 14. 2. 2012
Mag. Birgit Steinwandtner
Viedeň, Handleskai 132/2/14, PSČ A-1020
Vznik funkcie: 2. 2. 2011 Skončenie funkcie: 3. 2. 2012
od 12. 11. 2005 do 27. 6. 2007
Mag. Stephan Waniek
2353, Hauptstrasse 15
Vznik funkcie: 12. 11. 2005
od 28. 6. 2007 do 27. 6. 2007
Mag. Stephan Waniek
2353, Hauptstrasse 15
Vznik funkcie: 12. 11. 2005 Skončenie funkcie: 25. 5. 2007
od 14. 1. 2014 do 23. 7. 2021
Michael Tmej
2100, K. Bodingbauer Strasse 30
Vznik funkcie: 30. 12. 2013
od 8. 5. 2014 do 23. 7. 2021
Mag. Eva Maria Sonnleitner
Viedeň, Wehlistraße 42/4/1, PSČ 1200
Vznik funkcie: 1. 5. 2014
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO