PWR - Plastic waste recycling a. s., IČO: 36058645 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PWR - Plastic waste recycling a. s. Údaje boli stiahnuté 17. 3. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36058645. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36058645 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 2. 2003
Názov
od 21. 3. 2015

PWR - Plastic waste recycling a. s.

od 26. 9. 2008 do 20. 3. 2015

MILENIUM TRADING, a.s.

Adresa sídla
od 21. 3. 2015
Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10, PSČ 82102
od 5. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Lučenec, Čajkovského 8, PSČ 98401
od 30. 6. 2010 do 4. 3. 2011
Bratislava, Račianska 109/C, PSČ 83102
od 26. 9. 2008 do 29. 6. 2010
Lučenec, Fiľakovská cesta 10, PSČ 98401
IČO
od 26. 9. 2008

36058645

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
6165/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 26. 9. 2008
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 26. 9. 2008
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 26. 9. 2008
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
od 26. 9. 2008
podnikateľské poradenstvo
od 26. 9. 2008
čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov
od 26. 9. 2008
faktoring a forfaiting
od 26. 9. 2008
prekladateľské a tlmočnícke služby v rozsahu voľných živností
od 26. 9. 2008
kancelárske a sekretárske služby
od 26. 9. 2008
upratovacie práce
od 26. 9. 2008
prieskum trhu a verejnej mienky
od 26. 9. 2008
vedenie účtovníctva
od 26. 9. 2008
reklamná činnosť
od 26. 9. 2008
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
od 26. 9. 2008
prenájom nehnuteľností
od 26. 9. 2008
finančný a operatívny leasing
od 22. 10. 2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 12. 8. 2015
výroba minerálnych olejov
od 12. 8. 2015
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Konanie menom spoločnosti
od 7. 4. 2016
Spoločnosť má jedného člena predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Spoločnosti, menu a funkcii člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
od 21. 3. 2015 do 6. 4. 2016
Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Spoločnosti, menu a funkcii člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
od 26. 9. 2008 do 20. 3. 2015
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkciu pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 9. 2008
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.2.2003 podľa ust. §-u 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb..
od 15. 1. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.12.2010.
od 1. 3. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.2.2011.
od 5. 3. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.2.2011. Notárska zápisnica č. N 24/2011, Nz 5366/2011 zo dňa 16.2.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla.
od 12. 8. 2015
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.07.2015.
Základné imanie
od 18. 4. 2009
33 200 EUR
Rozsah splatenia: 33 200 EUR
od 26. 9. 2008 do 17. 4. 2009
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
Akcie
od 30. 6. 2010
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 28. 5. 2010 do 29. 6. 2010
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 200 EUR
od 18. 4. 2009 do 27. 5. 2010
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 26. 9. 2008 do 17. 4. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 21. 3. 2015
Oľga Kelemenová
Žilina, Osloboditeľov 41, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 27. 2. 2015
od 7. 4. 2016
Ing. Marek Mišura
Bratislava, Haanova 3642/14, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 2. 2. 2016
od 7. 4. 2016
Michael Hajaš
Bratislava, Vilová 2198/21, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 2. 2. 2016
od 11. 10. 2013 do 20. 3. 2015
Zoltán Bakši - predseda
Mokrance, Mokrance 414, PSČ 045 01
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 21. 3. 2015 do 20. 3. 2015
Zoltán Bakši - predseda
Mokrance, Mokrance 414, PSČ 045 01
Vznik funkcie: 24. 9. 2013 Skončenie funkcie: 27. 2. 2015
od 5. 3. 2011 do 20. 3. 2015
František Bodor
Lučenec, Ulica Jasná 159/2, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 16. 2. 2011
od 21. 3. 2015 do 20. 3. 2015
František Bodor
Lučenec, Ulica Jasná 159/2, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 16. 2. 2011 Skončenie funkcie: 27. 2. 2015
od 26. 9. 2008 do 24. 6. 2010
MUDr. Milan Červenák
Lučenec, Boženy Nemcovej 7, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 26. 9. 2008
od 25. 6. 2010 do 24. 6. 2010
MUDr. Milan Červenák
Lučenec, Boženy Nemcovej 7, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 26. 9. 2008 Skončenie funkcie: 17. 6. 2010
od 26. 9. 2008 do 26. 8. 2009
Stanislava Gabašová
Žilina, Tulská 1683/10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 26. 9. 2008
od 27. 8. 2009 do 26. 8. 2009
Stanislava Gabašová
Žilina, Tulská 1683/10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 26. 9. 2008 Skončenie funkcie: 13. 7. 2009
od 25. 6. 2010 do 29. 6. 2010
Stanislava Gabašová
Žilina, Tulská 1683/10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 17. 6. 2010
od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2010
Stanislava Gabašová
Žilina, Tulská 1683/10, PSČ 010 08
Vznik funkcie: 17. 6. 2010 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 5. 3. 2011 do 10. 10. 2013
Petra Krištofičová
Ivanka pri Dunaji, Hurbanova 3, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 16. 2. 2011
od 11. 10. 2013 do 10. 10. 2013
Petra Krištofičová
Ivanka pri Dunaji, Hurbanova 3, PSČ 900 28
Vznik funkcie: 16. 2. 2011 Skončenie funkcie: 24. 9. 2013
od 27. 8. 2009 do 29. 6. 2010
Juraj Nesselmann
Žilina, Antona Bernoláka 2201/18, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2009
od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2010
Juraj Nesselmann
Žilina, Antona Bernoláka 2201/18, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2009 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 25. 6. 2010 do 29. 6. 2010
Michal Nesselmann
Žilina - Závodie, Gogoľova 13, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 6. 2010
od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2010
Michal Nesselmann
Žilina - Závodie, Gogoľova 13, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 6. 2010 Skončenie funkcie: 23. 6. 2010
od 30. 6. 2010 do 4. 3. 2011
RNDr. Branislav Opaterný
Bratislava, Hargašova 23, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 5. 3. 2011 do 4. 3. 2011
RNDr. Branislav Opaterný
Bratislava, Hargašova 23, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 16. 2. 2011
od 5. 3. 2011 do 10. 10. 2013
JUDr. Ladislav Pavlovič
Senec, M. Urbana 3993/5, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 16. 2. 2011
od 11. 10. 2013 do 10. 10. 2013
JUDr. Ladislav Pavlovič
Senec, M. Urbana 3993/5, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 16. 2. 2011 Skončenie funkcie: 24. 9. 2013
od 11. 10. 2013 do 20. 3. 2015
Lukáš Tichánek - člen
Mutěnice, Nová 566, PSČ 696 11
Vznik funkcie: 24. 9. 2013
od 21. 3. 2015 do 20. 3. 2015
Lukáš Tichánek - člen
Mutěnice, Nová 566, PSČ 696 11
Vznik funkcie: 24. 9. 2013 Skončenie funkcie: 27. 2. 2015
od 30. 6. 2010 do 4. 3. 2011
Viera Vajajiová
Brodské, Dukelská 450/8, PSČ 908 85
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 5. 3. 2011 do 4. 3. 2011
Viera Vajajiová
Brodské, Dukelská 450/8, PSČ 908 85
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 16. 2. 2011
od 30. 6. 2010 do 4. 3. 2011
Mgr. Ingrid Vajajiová
Brodské, Dukelská 450/8, PSČ 908 85
Vznik funkcie: 23. 6. 2010
od 5. 3. 2011 do 4. 3. 2011
Mgr. Ingrid Vajajiová
Brodské, Dukelská 450/8, PSČ 908 85
Vznik funkcie: 23. 6. 2010 Skončenie funkcie: 16. 2. 2011
od 11. 7. 2009 do 26. 8. 2009
Erika Veliká
Rosina, Rosina 246, PSČ 013 22
Vznik funkcie: 3. 7. 2009
od 27. 8. 2009 do 26. 8. 2009
Erika Veliká
Rosina, Rosina 246, PSČ 013 22
Vznik funkcie: 3. 7. 2009 Skončenie funkcie: 13. 7. 2009
od 26. 9. 2008 do 10. 7. 2009
Ing. Darina Vrabcová
Lučenec, Mesačná 208/6, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 26. 9. 2008
od 11. 7. 2009 do 10. 7. 2009
Ing. Darina Vrabcová
Lučenec, Mesačná 208/6, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 26. 9. 2008 Skončenie funkcie: 3. 7. 2009
od 27. 8. 2009 do 24. 6. 2010
Ing. Darina Vrabcová
Lučenec, Mesačná 208/6, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2009
od 25. 6. 2010 do 24. 6. 2010
Ing. Darina Vrabcová
Lučenec, Mesačná 208/6, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2009 Skončenie funkcie: 17. 6. 2010
od 7. 4. 2016 do 6. 4. 2016
Alexander Szabó
Bratislava, Beňadická 3005/5, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 2. 2015 Skončenie funkcie: 2. 2. 2016
od 7. 4. 2016 do 6. 4. 2016
Tomáš Patočka
Bratislava, Vidlicová 16, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 27. 2. 2015 Skončenie funkcie: 2. 2. 2016
od 21. 3. 2015 do 6. 4. 2016
Tomáš Patočka
Bratislava, Vidlicová 16, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 27. 2. 2015
od 21. 3. 2015 do 6. 4. 2016
Alexander Szabó
Bratislava, Beňadická 3005/5, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 27. 2. 2015
Vyhlásenie konkurzu
od 18. 6. 2019
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.1.2019 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.12.2018, sp. zn. 8K/51/2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.01.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka PWR - Plastic waste recycling a. s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645.
od 7. 2. 2019 do 17. 6. 2019
Dátum vyhlásenia konkurzu: 15.1.2019 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.12.2018, sp. zn. 8K/51/2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.01.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka PWR - Plastic waste recycling a. s. so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645.
Správca konkurznej podstaty
od 18. 6. 2019
JUDr. Jaroslav Hajdúch
Bratislava, Námestie Martina Benku 9, PSČ 811 07
Povolenie reštrukturalizačného konania
od 13. 4. 2017
Povolenie konania: 28.2.2017 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.2.2017 sp. zn. 6R/1/2017-188, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.2.2017, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka PWR – Plastic waste recycling a. s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645. Do funkcie správcu súd ustanovil : FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S1752.
Reštrukturalizačný správca
od 13. 4. 2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.
Bratislava, Námestie SNP 14, PSČ 811 06
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO