KOLIA s.r.o., IČO: 36191591 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KOLIA s.r.o. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36191591. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36191591 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 7. 1999
Názov
od 6. 3. 2001

KOLIA s.r.o.

od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001

ZKČ s.r.o.

Adresa sídla
od 15. 8. 2008
Markušovce, Železničná 542/20, PSČ 05321
od 6. 3. 2001 do 14. 8. 2008
Spišská Nová Ves, E.M.Šoltésovej 17/15, PSČ 05201
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 12, PSČ 05201
IČO
od 18. 6. 1999

36191591

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
11004/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 18. 6. 1999
výroba stavebných prvkov z betónu
od 18. 6. 1999
výroba stavebných prvkov zo sádry
od 18. 6. 1999
výroba transportného betónu
od 18. 6. 1999
výroba stavebných hmôt
od 18. 6. 1999
výroba kovových konštrukcií a ich častí
od 18. 6. 1999
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
od 18. 6. 1999
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 18. 6. 1999
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných kurzov
od 18. 6. 1999
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 18. 6. 1999
automatizované spracovanie dát
od 18. 6. 1999
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
od 18. 6. 1999
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
od 18. 6. 1999
služby s mechanizmami
od 18. 6. 1999
inžinierska činnosť
od 18. 6. 1999
prevádzkovanie nápojových automatov
od 18. 6. 1999
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: hutnícka a zlievarenská suť, výmurovky z vykurovacích a spaľovacích zariadení, trosky z kuplovní, stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistené škodlivinami, hlušina a kamenivo, prach z kameňa, obrusný prach, úlomky z betónu neznečistené škodlivinami, odpadové filtre a adsorpčné hmoty /kremelina, aktívne hlinky, aktívne uhlie/ neznečistené škodlivinami, odpadová sádra, odpad z výroby stavebných hmôt, odpad z rekonštrukcií, opráv a modernizácií objektov, kal z vrtov neznečistených škodlivinami, odpad z medi, odpadový tuhý tesniaci a izolačný materiál, odpadové pneumatiky a ich odrezky, odpadové fólie vrátane kašírovaných, kal z dažďových zdrží, sediment z prevádzky vodárenských tokov a nádrží, uličné smeti, obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami, odpad z fólií z plastov, odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií, odpadová asfaltová lepenka a papier nasýtený živicou a bituménom, zvyšky látok a tkanín, stabilizovaný kal, odpad z polyetylénu, odpad z polyuretánu, odpad z PVC, odpad z organického skla
od 15. 8. 2008
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
od 15. 8. 2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 15. 8. 2008
prenájom hnuteľných vecí
od 11. 1. 2022
vedenie účtovníctva
od 11. 1. 2022
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
preprava osôb
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
nákladná cestná doprava
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
projektovanie stavieb-pozemné stavby
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby, vodohospodárske stavby
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
výroba cukrárenských výrobkov
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
veľkoobchod a maloobchod v sortimente:reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín, drogistického tovaru, mäsových výrobkov
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
veľkoobchod a maloobchod v sortimente: prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov, výrobkov z dreva, strojov pre drevospracujúci priemysel, strojárskych výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí, zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia, stavebných prvkov z betónu, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, stavebných hmôt
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
výroba a opravy stavebných a banských strojov bez elektrického pohonu
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
výroba strojárskych výrobkov, výrobkov z kovu, klampiarskych výrobkov
od 18. 6. 1999 do 14. 8. 2008
klampiarske práce
Konanie menom spoločnosti
od 11. 1. 2020
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.
od 6. 3. 2001 do 10. 1. 2020
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 6. 1999
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.4.1999 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb.
od 6. 3. 2001
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.2000 a dodatok č.2 zo dňa 22.12.2000.
od 24. 10. 2003
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.8.2003.
Základné imanie
od 11. 1. 2020
6 650 EUR
Rozsah splatenia: 6 650 EUR
od 18. 6. 1999 do 10. 1. 2020
200 000 Sk
Dozorná rada
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Ľubomír Novák
Spišská Nová Ves, Tkáčska 2
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Jozef Šterbák
Poprad, Partizánska 700
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Igor Števčík
Spišská Nová Ves, J. Wolkera 20
Spoločníci
od 11. 1. 2022
Ing. Pavol Babik
Spišská Nová Ves, Tatranská 3410/8, PSČ 052 01
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Želba, a.s. Štefánikovo nám. 4
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 4
od 6. 3. 2001 do 23. 10. 2003
Ing. Pavol Babik
Spišská Nová Ves, E.M. Šoltésovej 17
od 6. 3. 2001 do 23. 10. 2003
Ing. Jana Babiková
Spišská Nová Ves, E.M. Šoltésovej 17
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Jana Babiková
Spišská Nová Ves, Šoltésovej 9
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Július Barna
Spišská Nová Ves, Trieda 1. mája 12
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Milan Karásek
Spišská Nová Ves, Vajanského 24
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Vojtech Král
Spišská Nová Ves, S.Tomašíka 6
od 24. 10. 2003 do 10. 1. 2022
Ing. Pavol Babik
Spišská Nová Ves, Tatranská 3410/8, PSČ 052 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 11. 1. 2020 do 10. 1. 2022
Ing. Pavol Babik
Vklad:  
Splatené:  
od 11. 1. 2022
Ing. Pavol Babik
Vklad: 6 500 EUR
Splatené: 6 500 EUR
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Milan Karásek
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 15 000 Sk
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Jana Babiková
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 15 000 Sk
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Július Barna
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 15 000 Sk
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Ing. Vojtech Král
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 15 000 Sk
od 18. 6. 1999 do 5. 3. 2001
Želba, a.s.
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 6. 3. 2001 do 23. 10. 2003
Ing. Jana Babiková
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 75 000 Sk
od 6. 3. 2001 do 23. 10. 2003
Ing. Pavol Babik
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 24. 10. 2003 do 10. 1. 2020
Ing. Pavol Babik
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO