HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36239542 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HÍLEK a spol., a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36239542. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36239542 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 10. 2000
Názov
od 4. 10. 2000

HÍLEK a spol., a.s.

Adresa sídla
od 16. 9. 2003
Senica, Vajanského 24, PSČ 90501
od 4. 10. 2000 do 15. 9. 2003
Senica, Hollého 742, PSČ 90501
IČO
od 4. 10. 2000

36239542

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10170/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 4. 10. 2000
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 4. 10. 2000
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 4. 10. 2000
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 4. 10. 2000
revízie vyhradených elektrických zariadení
od 4. 10. 2000
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 4. 10. 2000
zámočníctvo
od 4. 10. 2000
inžinierska činnosť v stavebníctve
od 4. 10. 2000
predaj motorových vozidiel
od 4. 10. 2000
opravy motorových vozidiel
od 4. 10. 2000
opravy karosérií
od 4. 10. 2000
lakovanie motorových vozidiel
od 4. 10. 2000
predaj náhradných dielcov a autodoplnkov
od 4. 10. 2000
prenájom motorových vozidiel
od 4. 10. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 10. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 10. 2000
faktoring a forfaiting
od 4. 10. 2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 4. 10. 2000
sprostredkovateľská činnosť
od 4. 10. 2000
vedenie účtovníctva
od 4. 10. 2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 4. 10. 2000
usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí
od 4. 10. 2000
usporadúvanie seminárov, kurzy, školenia
od 4. 10. 2000
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
od 4. 10. 2000
maloobchod s výpočtovou technikou
od 4. 10. 2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 4. 10. 2000
sprostredkovanie informácií z internetu
od 20. 2. 2001
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
od 20. 2. 2001
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
od 20. 2. 2001
prenájom bytových a nebytových zariadení
od 19. 3. 2002
nákladná cestná doprava
od 19. 3. 2002
nepravidelná autobusová doprava
od 19. 3. 2002
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
od 19. 3. 2002
sprostredkovanie poistenia osôb a majetku
od 27. 1. 2003
marketing a prieskum trhu
od 27. 1. 2003
reklamná a propagačná činnosť
od 27. 1. 2003
prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 1. 2003
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 9. 2003
projektovanie stavieb
od 16. 6. 2004
výkon poľovného práva, produkcia diviny, poľovnícka turistika
od 16. 6. 2004
obhospodarovanie a výkon práv účelového poľovného revíru vrátane organizovania odstrelu poľovnej zveri domácimi i zahraničnými poplatkovými hosťami
od 27. 6. 2006
inštalácia, montáž a opravy vzduchotechniky a vzduchotechnických zariadení
od 27. 6. 2006
inštalácia, montáž a opravy klimatizácie a ústredného vykurovania
od 27. 6. 2006
inštalácia, montáž a opravy vetrania
od 27. 6. 2006
upratovacie práce
od 27. 6. 2006
prevádzkovanie fitnes centra
od 28. 4. 2007
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
od 28. 4. 2007
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 12. 9. 2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 7. 7. 2016
opravy vyhradených technických zariadení plynových
od 7. 7. 2016
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
od 7. 7. 2016
výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
od 7. 7. 2016
výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
od 7. 7. 2016
výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby a inžinierske stavby
od 23. 6. 2018
prevádzka malých plavidiel
od 23. 6. 2018
prenájom hnuteľných vecí
od 12. 12. 2018
geodetické a kartografické činnosti
od 13. 6. 2023
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
od 19. 3. 2002 do 27. 4. 2007
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj zabezpečovacích zariadení
od 19. 3. 2002 do 27. 4. 2007
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
od 19. 3. 2002 do 28. 6. 2005
bezpečnostná služba - prevádzkovanie vlastnej ochrany
od 4. 10. 2000 do 6. 7. 2016
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
od 4. 10. 2000 do 6. 7. 2016
plynoinštalatérstvo
Konanie menom spoločnosti
od 20. 2. 2001
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť. Konať a podpisovať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, vždy dvaja súčasne.
od 4. 10. 2000 do 19. 2. 2001
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, vždy dvaja súčasne, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva.
Odštepný závod
od 19. 3. 2002 do 26. 6. 2006
Názov:
HÍLEK a spol. a.s., odštepný závod
od 19. 3. 2002 do 26. 6. 2006
Sídlo:
Rimavská Sobota, Potravinárska 4, PSČ 979 01
Vedúci:
od 19. 3. 2002 do 26. 6. 2006
Ján Zima
Myjava, Gromova 20/16
od 19. 3. 2002 do 26. 6. 2006
Predmet činnosti:
totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti HÍLEK a spol., a.s.
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 10. 2000
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 02.09.2000 formou notárskej zápisnice č. N 189/00, NZ 110/00 podľa slovenského práva.
od 20. 2. 2001
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 20.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 175/00.
od 27. 1. 2003
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 331/02, Nz 323/02.
od 16. 9. 2003
Valné zhromaždenie konané dňa 02.09.2003 rozhodlo o zmene sídla z: Senica, Hollého 742 na: Senica, Vajanského 24.
od 27. 8. 2013
Valné zhromaždenie konané dňa 04.07.2013 rozhodlo o zmene zvýšenia základného imania spoločnosti na 3.000.600,-€
Základné imanie
od 7. 7. 2015
3 067 280 EUR
Rozsah splatenia: 3 067 280 EUR
od 27. 8. 2013 do 6. 7. 2015
3 000 600 EUR
Rozsah splatenia: 3 000 600 EUR
od 5. 1. 2011 do 26. 8. 2013
2 333 800 EUR
Rozsah splatenia: 2 333 800 EUR
od 7. 7. 2009 do 4. 1. 2011
1 000 200 EUR
Rozsah splatenia: 1 000 200 EUR
od 19. 12. 2008 do 6. 7. 2009
30 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 30 000 000 Sk
od 20. 2. 2001 do 18. 12. 2008
22 500 000 Sk
od 4. 10. 2000 do 19. 2. 2001
1 000 000 Sk
Akcie
od 7. 7. 2015
Počet: 920
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 334 EUR
od 27. 8. 2013 do 6. 7. 2015
Počet: 900
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 334 EUR
od 5. 1. 2011 do 26. 8. 2013
Počet: 700
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 334 EUR
od 7. 7. 2009 do 4. 1. 2011
Počet: 300
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 334 EUR
od 19. 12. 2008 do 6. 7. 2009
Počet: 300
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 20. 2. 2001 do 18. 12. 2008
Počet: 225
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 4. 10. 2000 do 19. 2. 2001
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Dozorná rada
od 28. 4. 2021
JUDr. Jozef Hílek
Borský Mikuláš, Cintorínska 372/10, PSČ 908 77
Vznik funkcie: 21. 4. 2021
od 28. 4. 2021
Jana Hílková
Borský Mikuláš, Cintorínska 372/10, PSČ 908 77
Vznik funkcie: 21. 4. 2021
od 28. 4. 2021
Ivan Hílek
Gabčíkovo, Indačská 717/28, PSČ 930 05
Vznik funkcie: 21. 4. 2021
od 4. 10. 2000 do 19. 4. 2001
Jozef Hílek
Senica, Hollého 742/19, PSČ 905 01
od 20. 4. 2001 do 28. 6. 2005
Jozef Hílek
Štefanov, Štefanov 485, PSČ 906 45
od 29. 6. 2005 do 31. 12. 2006
Ing. Jozef Hílek
Štefanov, Štefanov 485, PSČ 906 45
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2006
Ing. Jozef Hílek
Štefanov, Štefanov 485, PSČ 906 45
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 1. 1. 2007
od 1. 1. 2007 do 8. 8. 2008
JUDr. Jozef Hílek
Senica, Hollého 742/19, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2007
od 9. 8. 2008 do 8. 8. 2008
JUDr. Jozef Hílek
Senica, Hollého 742/19, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2007 Skončenie funkcie: 31. 7. 2008
od 4. 10. 2000 do 28. 6. 2005
Jana Hílková
Malacky, Záhorácka 1931/39, PSČ 901 01
od 29. 6. 2005 do 8. 8. 2008
Jana Hílková
Malacky, Záhradná 5251/2C, PSČ 901 01
od 9. 8. 2008 do 8. 8. 2008
Jana Hílková
Malacky, Záhradná 5251/2C, PSČ 901 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 31. 7. 2008
od 28. 4. 2021 do 27. 4. 2021
Ivan Hílek
Gabčíkovo, Indačská 717/28, PSČ 930 05
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 4. 2021
od 28. 4. 2021 do 27. 4. 2021
Jana Hílková
Malacky, Záhradná 5251/2C, PSČ 901 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008 Skončenie funkcie: 20. 4. 2021
od 28. 4. 2021 do 27. 4. 2021
JUDr. Jozef Hílek
Senica, Hollého 742/19, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008 Skončenie funkcie: 20. 4. 2021
od 4. 10. 2000 do 27. 4. 2021
Ivan Hílek
Gabčíkovo, Indačská 717/28, PSČ 930 05
od 9. 8. 2008 do 27. 4. 2021
Jana Hílková
Malacky, Záhradná 5251/2C, PSČ 901 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008
od 9. 8. 2008 do 27. 4. 2021
JUDr. Jozef Hílek
Senica, Hollého 742/19, PSČ 905 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 5. 1. 2011 do 6. 7. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
od 7. 7. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 7. 7. 2015
EUROSTAVBY a.s.
Senica, Vajanského 24, PSČ 905 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.