Slovenské liehovary a likérky, a.s., IČO: 36241369 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenské liehovary a likérky, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36241369. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36241369 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
30. 1. 2001
Názov
od 30. 1. 2001

Slovenské liehovary a likérky, a.s.

Adresa sídla
od 30. 1. 2001
Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 92041
IČO
od 30. 1. 2001

36241369

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10183/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 30. 1. 2001
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
od 30. 1. 2001
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
od 30. 1. 2001
výskum trhu a verejnej mienky
od 30. 1. 2001
mimoškolská výchova a vzdelávanie
od 30. 1. 2001
reklamná a propagačná činnosť
od 30. 1. 2001
prenájom technológií a strojných zariadení
od 30. 1. 2001
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 30. 1. 2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 30. 1. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 30. 1. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 30. 1. 2001
výroba organických a anorganických chemických výrobkov
od 30. 1. 2001
výroba priemyselných krmív
od 30. 1. 2001
výroba octu
od 30. 1. 2001
výroba priemyselných hnojív v rozsahu voľnej živnosti
od 30. 1. 2001
výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravovaných potravín
od 27. 4. 2018
prenájom hnuteľných vecí
od 5. 6. 2001
výroba surového liehu a jeho uvádzanie do obehu
od 5. 6. 2001
výroba rafinovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu
od 5. 6. 2001
výroba liehovín a ich uvádzanie do obehu
od 5. 6. 2001
výroba denaturovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu
od 5. 6. 2001
skladovanie liehu
od 15. 1. 2002
výroba a plnenie sirupov
od 15. 1. 2002
plnenie octu
od 28. 5. 2002
výroba a plnenie vermutu
od 4. 9. 2002
výroba a plnenie ovocných a zeleninových štiav
od 4. 9. 2002
výroba a plnenie nealkoholických nápojov
od 9. 3. 2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 9. 12. 2005
výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode - egalizačná stanica
od 8. 2. 2008
výroba tepla, rozvod tepla
od 1. 4. 2014
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 9. 12. 2020
výroba dezinfekčných prostriedkov
od 4. 12. 2021
výroba čistiacich a leštiacich prípravkov, vrátane prostriedkov na umývanie automobilov
od 4. 12. 2021
výroba nemrznúcich zmesí
od 8. 1. 2010 do 23. 10. 2019
bezpečnostnotechnické služby
od 15. 12. 2003 do 23. 10. 2019
technik požiarnej ochrany
od 15. 12. 2003 do 23. 10. 2019
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
od 15. 12. 2003 do 7. 1. 2010
projektovanie stavieb
od 9. 3. 2005 do 23. 10. 2019
overovanie určených meradiel
od 5. 6. 2001 do 26. 4. 2018
vedenie účtovníctva
Konanie menom spoločnosti
od 3. 2. 2015
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstvaspoločne Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis
od 28. 5. 2002 do 2. 2. 2015
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 3. 4. 2001 do 27. 5. 2002
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
od 30. 1. 2001 do 2. 4. 2001
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 30. 1. 2001
Akciová spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 24/2001, Nz 23/2001 a zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 23/2001, Nz 22/2001 podľa slovenského práva.
od 3. 4. 2001
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.03.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2001, Nz 145/2001.
od 5. 6. 2001
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 09.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 226/2001, Nz 224/2001.
od 28. 5. 2002
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 248/2002, Nz 245/2002.
od 4. 9. 2002
Úplné znenie stanov schválené rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.07.2002 formou notárskej zápisnice č. N 465/2002, Nz 453/2002.
od 15. 12. 2003
Pri odvolaných členoch predstavenstva Ing. Marekovi Štrpkovi a Ing. Jozefovi Kamasovi, deň skončenia výkonu funkcie 4.9.2003.
Základné imanie
od 6. 8. 2009
8 198 898,4 EUR
Rozsah splatenia: 8 198 898,4 EUR
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
247 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 247 000 000 Sk
od 28. 5. 2002 do 21. 12. 2005
133 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 133 000 000 Sk
od 5. 6. 2001 do 27. 5. 2002
133 000 000 Sk
od 30. 1. 2001 do 4. 6. 2001
1 000 000 Sk
Akcie
od 6. 8. 2009
Počet: 124
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
od 6. 8. 2009
Počet: 121
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
od 6. 8. 2009
Počet: 18
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
od 6. 8. 2009
Počet: 17
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
od 6. 8. 2009
Počet: 3
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Počet: 124
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Počet: 121
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Počet: 18
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Počet: 17
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 22. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Počet: 3
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 9. 12. 2005 do 21. 12. 2005
Počet: 68
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 9. 12. 2005 do 21. 12. 2005
Počet: 65
Druh - forma: prioritné - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 28. 5. 2002 do 8. 12. 2005
Počet: 133
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 5. 6. 2001 do 27. 5. 2002
Počet: 133
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 30. 1. 2001 do 4. 6. 2001
Počet: 1
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Akcionár
od 28. 5. 2002 do 27. 5. 2002
F.C.D. INVESTMENT, a.s.
Brno, Horní 739/32, PSČ 639 00
od 27. 9. 2002 do 8. 12. 2005
F.C.D. INVESTMENT, a.s.
Brno, Horní 739/32, PSČ 639 00
Dozorná rada
od 13. 4. 2022
Mgr. Tomáš Trstenský
Bratislava - mestská časť Lamač, Cesta na Klanec 60/A, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 15. 3. 2022
od 3. 2. 2018
JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová
Bratislava, Mišíkova 18, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 30. 12. 2014
od 25. 7. 2023
Veronika Ambrovics
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Novosvetská 4231/24, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 20. 12. 2022
od 30. 1. 2001 do 4. 6. 2001
Ing. Adrián Belánik
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Cabanova 2199/2, PSČ 841 02
od 15. 6. 2007 do 16. 6. 2008
Ing. Alexandra Broszová
Bratislava, Hrušovská 14310/3A, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 17. 6. 2008 do 2. 2. 2015
Ing. Alexandra Broszová
Bratislava, Pod Agátmi 14661/2, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 3. 2. 2015 do 2. 2. 2015
Ing. Alexandra Broszová
Bratislava, Pod Agátmi 14661/2, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 23. 11. 2005 Skončenie funkcie: 30. 12. 2014
od 30. 1. 2001 do 4. 6. 2001
Ing. Vladimír Brziak
Bratislava, Bradáčova 1712/5, PSČ 851 02
od 9. 12. 2005 do 21. 8. 2014
Ing. Ondrej Kadák
Bratislava, Lubinská ul. 23, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 22. 8. 2014 do 21. 8. 2014
Ing. Ondrej Kadák
Bratislava, Lubinská ul. 23, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 23. 11. 2005 Skončenie funkcie: 4. 8. 2014
od 22. 8. 2014 do 2. 2. 2015
Ing. Zdenek Kopáčik
Bratislava, Novosvetská 24, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 4. 8. 2014
od 3. 2. 2015 do 2. 2. 2015
Ing. Zdenek Kopáčik
Bratislava, Novosvetská 24, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 4. 8. 2014 Skončenie funkcie: 30. 12. 2014
od 3. 2. 2015 do 2. 2. 2018
JUDr. Marta Lehnertová
Bratislava, Mišíkova 18, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 30. 12. 2014
od 9. 12. 2005 do 14. 6. 2007
Ing. Alexandra Papánková
Bratislava, Námestie hraničiarov 19, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 9. 12. 2005 do 5. 8. 2009
Ing. Robert Spišák
Bratislava, Slávičie údolie 24, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 6. 8. 2009 do 12. 4. 2022
Ing. Robert Spišák, Ph.D.
Bratislava, Drotárska cesta 5943/56, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 23. 11. 2005
od 13. 4. 2022 do 12. 4. 2022
Ing. Robert Spišák, Ph.D.
Bratislava, Drotárska cesta 5943/56, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 23. 11. 2005 Skončenie funkcie: 15. 3. 2022
od 3. 2. 2015 do 17. 1. 2023
Ing. Jozef Straňák
Bratislava, Strmý Vŕšok 80, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 30. 12. 2014
od 18. 1. 2023 do 17. 1. 2023
Ing. Jozef Straňák
Bratislava, Strmý Vŕšok 80, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 30. 12. 2014 Skončenie funkcie: 20. 12. 2022
od 30. 1. 2001 do 4. 6. 2001
Vladislav Tichý
Banská Bystrica, Na Dolinky 13, PSČ 974 11
od 18. 1. 2023 do 24. 7. 2023
Veronika Kopáčiková
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Novosvetská 4231/24, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 20. 12. 2022
od 5. 6. 2001 do 27. 5. 2002
JUDr. Jaroslav Halas
Brno, Elišky Krásnohorské 45, PSČ 602 00
od 28. 5. 2002 do 8. 12. 2005
JUDr. Jaroslav Halas
Brno, Elišky Krásnohorské 45, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 9. 5. 2001
od 9. 12. 2005 do 8. 12. 2005
JUDr. Jaroslav Halas
Brno, Elišky Krásnohorské 45, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 9. 5. 2001 Skončenie funkcie: 23. 11. 2005
od 5. 6. 2001 do 27. 5. 2002
Ak. arch. Tomáš Kotas
Brno, Slovákova 358/9, PSČ 602 00
od 28. 5. 2002 do 8. 12. 2005
Ak. arch. Tomáš Kotas
Brno, Slovákova 358/9, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 9. 5. 2001
od 9. 12. 2005 do 8. 12. 2005
Ak. arch. Tomáš Kotas
Brno, Slovákova 358/9, PSČ 602 00
Vznik funkcie: 9. 5. 2001 Skončenie funkcie: 23. 11. 2005
od 9. 12. 2005 do 8. 12. 2005
JUDr. Stanislav Trtílek
Bílovice nad Svitavou, Lesní 683, PSČ 664 01
Vznik funkcie: 9. 5. 2001 Skončenie funkcie: 23. 11. 2005
od 28. 5. 2002 do 8. 12. 2005
JUDr. Stanislav Trtílek
Bílovice nad Svitavou, Lesní 683, PSČ 664 01
Vznik funkcie: 9. 5. 2001
od 5. 6. 2001 do 27. 5. 2002
JUDr. Stanislav Trtílek
Bílovice nad Svitavou, Lesní 683, PSČ 664 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.