Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s., IČO: 36245488 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36245488. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36245488 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 10. 2001
Názov
od 1. 10. 2001

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť skrátene SAD Dunajská Streda, a.s.

Adresa sídla
od 1. 10. 2001
Dunajská Streda, Bratislavská cesta 918/2, PSČ 92913
IČO
od 1. 10. 2001

36245488

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10215/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 1. 10. 2001
verejná cestná hromadná doprava osobná, pravidelná
od 1. 10. 2001
automatizované spracovanie údajov
od 1. 10. 2001
školiacia činnosť a vedenie kurzov
od 1. 10. 2001
činnosť účtovných poradcov
od 1. 10. 2001
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa budov
od 1. 10. 2001
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2001
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2001
predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
od 1. 10. 2001
verejná cestná hromadná doprava osobná nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
od 1. 10. 2001
cestná nákladná doprava
od 1. 10. 2001
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 1. 10. 2001 do 9. 2. 2009
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
od 1. 10. 2001 do 9. 2. 2009
umývanie dopravných prostriedkov
od 1. 10. 2001 do 9. 2. 2009
výroba a opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
od 1. 10. 2001 do 9. 2. 2009
vulkanizácia
od 1. 10. 2001 do 9. 2. 2009
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Konanie menom spoločnosti
od 24. 12. 2021
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo každý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
od 29. 12. 2016 do 23. 12. 2021
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu.
od 7. 10. 2002 do 28. 12. 2016
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle traja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú traja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 1. 10. 2001 do 6. 10. 2002
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Odštepný závod
od 1. 10. 2001 do 16. 12. 2001
Názov:
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť Odštepný závod Galanta v skratke SAD Dunajská Streda, a.s., OZ Galanta
od 1. 10. 2001 do 16. 12. 2001
Sídlo:
Galanta, Matuškovská 606, PSČ 924 11
Vedúci:
od 1. 10. 2001 do 16. 12. 2001
Ing. Jozef Hubus
Sasinkovo, Sasinkovo 125, PSČ 920 65
od 1. 10. 2001 do 16. 12. 2001
Predmet činnosti:
totožný s predmetom podnikania spoločnosti
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 10. 2001
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou lsitinou zo dňa 10.09.2001 podľa § 162 a nasl. Obch. zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a, zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 749 spis. č. KM - 325/2001 zo dňa 17.05.2001 o privatizácii štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, štátny podnik skrátene SAD Dunajská Streda, š.p. na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii Ministerstva pod č. 2237 a v súlade s rozsahodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 71 zo dňa 06.09.2001. Akciová spoločnosť preberá dňom 01.10.2001 všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, štátny podnik skrátene SAD Dunajská Streda, š.p., Dunajská Streda, IČO: 34 005 439.
od 17. 12. 2001
Zmena stanov spoločnosti v zmysle notárskej zápisnice N 382/01, Nz 382/01 zo dňa 30.11.2001.
od 30. 9. 2002
Valné zhromaždenie konané dňa 26.04.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 181/02, NZ 166/02 schválilo zmenu stanov.
od 7. 10. 2002
Zmena stanov spoločnosti v zmysle N 676/2002, Nz 671/2002 zo dňa 22.08.2002.
od 22. 10. 2002
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 27.09.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 435/02, Nz 415/02.
od 28. 11. 2002
Nové úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 13.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 524/02, Nz 499/02.
Základné imanie
od 22. 10. 2015
4 783 636,110333 EUR
Rozsah splatenia: 4 783 636,110333 EUR
od 14. 11. 2014 do 21. 10. 2015
4 783 636,110333 EUR
Rozsah splatenia: 4 253 644,110333 EUR
od 10. 2. 2009 do 13. 11. 2014
3 953 628,110333 EUR
Rozsah splatenia: 3 953 628,110333 EUR
od 28. 11. 2002 do 9. 2. 2009
119 107 000 Sk
Rozsah splatenia: 119 107 000 Sk
od 22. 10. 2002 do 27. 11. 2002
84 327 000 Sk
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
79 327 000 Sk
Akcie
od 10. 2. 2009
Počet: 119107
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 14. 11. 2014
Počet: 24412
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 28. 11. 2002 do 9. 2. 2009
Počet: 119107
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 22. 10. 2002 do 27. 11. 2002
Počet: 84327
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Počet: 79327
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 24. 12. 2021
Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.)
Dunajská Streda, Bratislavská cesta 918/2, PSČ 929 01
Dozorná rada
od 29. 6. 2018
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1053, PSČ 925 84
Vznik funkcie: 7. 6. 2018
od 24. 12. 2021
Lukáš David
Šaľa, Narcisová 1947/11, PSČ 927 05
Vznik funkcie: 16. 12. 2021
od 24. 12. 2021
Marek Promer
Dunajská Streda, Vinohradnícka 45, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2021
od 29. 12. 2016 do 28. 6. 2018
Ing. Juraj Csejtei
Dunajská Streda, Rybný trh 330/6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2016
od 29. 6. 2018 do 28. 6. 2018
Ing. Juraj Csejtei
Dunajská Streda, Rybný trh 330/6, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2016 Skončenie funkcie: 14. 6. 2018
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Ing. Karol Dudás
Galanta, Krásna 1140/133, PSČ 924 00
od 22. 10. 2002 do 19. 4. 2005
Ing. Karol Dudás
Galanta, Krásna 1140/133, PSČ 924 00
Vznik funkcie: 1. 10. 2001
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Ing. Karol Dudás
Galanta, Krásna 1140/133, PSČ 924 00
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
od 22. 10. 2002 do 19. 4. 2005
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2001
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 20. 4. 2005 do 28. 6. 2018
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 11. 3. 2005
od 29. 6. 2018 do 28. 6. 2018
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 11. 3. 2005 Skončenie funkcie: 4. 6. 2018
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Ing. Miloslav Homola
Bratislava, Vyšehradská 3, PSČ 851 06
od 22. 10. 2002 do 19. 4. 2005
Ing. Miloslav Homola
Bratislava, Vyšehradská 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 1. 10. 2001
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Ing. Miloslav Homola
Bratislava, Vyšehradská 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 20. 4. 2005 do 28. 12. 2016
Ing. Miloslav Homola
Bratislava, Vyšehradská 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 10. 3. 2005
od 29. 12. 2016 do 28. 12. 2016
Ing. Miloslav Homola
Bratislava, Vyšehradská 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 10. 3. 2005 Skončenie funkcie: 21. 12. 2016
od 27. 3. 2004 do 19. 4. 2005
Ľudovít Oravec
Bratislava, Hálova 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2004
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Ľudovít Oravec
Bratislava, Hálova 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2004 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 20. 4. 2005 do 11. 7. 2007
Ľudovít Oravec
Bratislava, Hálova 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2005
od 12. 7. 2007 do 11. 7. 2007
Ľudovít Oravec
Bratislava, Hálova 7, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 10. 3. 2005 Skončenie funkcie: 14. 6. 2007
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1543, PSČ 925 84
od 12. 7. 2007 do 28. 12. 2016
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1053, PSČ 925 84
Vznik funkcie: 15. 6. 2007
od 29. 12. 2016 do 28. 12. 2016
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1053, PSČ 925 84
Vznik funkcie: 15. 6. 2007 Skončenie funkcie: 21. 12. 2016
od 22. 10. 2002 do 19. 4. 2005
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1543, PSČ 925 84
Vznik funkcie: 1. 10. 2001
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Ing. Štefan Perecz
Vlčany, Vlčany 1543, PSČ 925 84
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Štefan Szarka
Dunajská Streda, Ádorská 3/807, PSČ 929 01
od 22. 10. 2002 do 19. 4. 2005
Štefan Szarka
Dunajská Streda, Ádorská 3/807, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2001
od 20. 4. 2005 do 19. 4. 2005
Štefan Szarka
Dunajská Streda, Ádorská 3/807, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 10. 3. 2005
od 1. 10. 2001 do 21. 10. 2002
Rudolf Wagner
Veľký Meder, Mostová 40, PSČ 932 01
od 22. 10. 2002 do 26. 3. 2004
Rudolf Wagner
Veľký Meder, Mostová 40, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2001 Skončenie funkcie: 31. 10. 2003
od 24. 12. 2021 do 23. 12. 2021
Ing. Erika Humeníková
Dunajská Streda, Krížna 12/A, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2016 Skončenie funkcie: 16. 12. 2021
od 24. 12. 2021 do 23. 12. 2021
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 14. 6. 2018 Skončenie funkcie: 16. 12. 2021
od 29. 6. 2018 do 23. 12. 2021
Ing. Jaroslav Hnatič
Medzilaborce, Borov 72, PSČ 068 01
Vznik funkcie: 14. 6. 2018
od 29. 12. 2016 do 23. 12. 2021
Ing. Erika Humeníková
Dunajská Streda, Krížna 12/A, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2016
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.