PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO: 36283576 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s. Údaje boli stiahnuté 19. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36283576. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36283576 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 3. 2006
Názov
od 3. 3. 2006

PENAM SLOVAKIA, a.s.

Adresa sídla
od 21. 9. 2006
Nitra, Štúrova 74/138, PSČ 94935
od 3. 3. 2006 do 20. 9. 2006
Bratislava, Moskovská 13, PSČ 81108
IČO
od 3. 3. 2006

36283576

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10331/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 3. 3. 2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
od 3. 3. 2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
od 3. 3. 2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 3. 2006
mlynárstvo
od 3. 3. 2006
informatívne meranie fyzikálnych a chemických veličín
od 3. 3. 2006
marketing
od 3. 3. 2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 3. 3. 2006
poradenská činnosť v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
od 3. 3. 2006
výroba strojov pre potravinársku výrobu a spracovanie tabaku
od 3. 3. 2006
výroba krmív a kŕmnych zmesí
od 24. 11. 2006
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
od 1. 1. 2009
prieskum trhu v rámci pekárskej a cukrárskej výroby
od 1. 1. 2009
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
od 1. 1. 2010
automatizované spracovanie dát
od 1. 1. 2010
poradenská činnosť v oblasti mlynárskej, pekárskej a výpočtovej techniky
od 1. 1. 2010
maloobchodný predaj pohonných hmôt - prevádzkovanie čerpacej stanice PHM
od 1. 1. 2010
veľkoobchod s obilím a múkou
od 1. 1. 2010
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
od 1. 1. 2010
reklamná činnosť
od 1. 1. 2010
stredné odborné učilištia - praktická výuka
od 1. 1. 2010
výroba trvanlivého pečiva
od 1. 1. 2010
prenájom motorových vozidiel
od 1. 1. 2010
prenájom nehnuteľností
od 1. 1. 2010
výroba mlynárskych výrobkov
od 1. 1. 2010
predaj nápojov na priamu konzumáciu
od 1. 1. 2010
predaj tovaru z automatov
od 1. 1. 2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 1. 1. 2010
prenájom hnuteľných vecí
od 13. 3. 2013
Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
od 1. 1. 2010
vedenie účtovníctva
od 21. 9. 2013
počítačové služby
od 5. 4. 2014
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vzidla
od 1. 1. 2018
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 1. 1. 2018
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
od 1. 1. 2018
leasing a prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, strojov,strojných zariadení a technológií
od 1. 1. 2018
reklamná a propagačná činnosť a výstavníctvo
od 1. 1. 2018
poradenstvo v oblasti obchodu
od 1. 1. 2018
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
od 1. 1. 2018
faktoring a forfaiting
od 1. 1. 2018
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
od 1. 1. 2018
organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
od 1. 1. 2018
výroba pekárenských, cukrárenských a cereálnych výrobkov
od 13. 4. 2019
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 1. 1. 2010 do 21. 4. 2020
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
od 1. 1. 2010 do 12. 3. 2013
ubytovanie
Konanie menom spoločnosti
od 15. 1. 2022
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
od 17. 10. 2019 do 14. 1. 2022
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
od 8. 7. 2017 do 16. 10. 2019
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojim rozhodnutím.
od 13. 3. 2013 do 7. 7. 2017
V mene Spoločnosti koná predstavenstvo: a) spoločne dvoma členmi predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, ak ďalej nie je ustanovené inak. Pokiaľ predseda ani podpredseda nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva; b) samostatne predsedom alebo podpredsedom predstavenstva na základe písomného poverenia predstavenstva, a to v rozsahu tohto poverenia; c) spoločne všetkými členmi predstavenstva pri scudzovaní kapitálových účastí, a to aj ich častí. Podpisovanie za Spoločnosť sa uskutočňuje tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku tohto článku týchto stanov oprávnení konať v mene Spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu Spoločnosti a svojmu menu, priezvisku a funkcii.
od 21. 9. 2006 do 12. 3. 2013
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
od 3. 3. 2006 do 20. 9. 2006
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z členov predstavenstva musí byť predseda predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 3. 2006
Spoločnosť bola založená dňa 01. 03. 2006 zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 969/2006, NZ 7805/2006, NCRIs 7783/ 2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
od 1. 11. 2006
Na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576 zo dňa 24.10.2006 sa spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. zlučuje so spoločnosťou TERO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 34 112 880, so spoločnosťou Pekáreň Novohrad, spol. s.r.o. , so sídlom Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec, IČO: 36 627 470 a so spoločnosťou DANIPEK, spol. s.r.o., so sídlom B.S.Timravy 1, 17 639 085 Trnava, IČO: 17 639 085. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 5357/2006; Nz 41721/2006, NCRIs 41530/2006 zo dňa 24.10.2006. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. : 10331/N sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.11.2006.
od 1. 7. 2008
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.06.2008 o zlúčení obchodnej spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N so spoločnosťou Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 4437/2008, Nz 26673/2008, NCRIs 26391/2008 zo dňa 23.06.2008 sa obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Zvolenská veľkopekáreň, a.s., so sídlom Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen, IČO: 31 633 323, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 288/S. Zanikajúca spoločnosť bola na základe rozhodnutia jej jediného akcionára zrušená bez likvidácie ku dňu 30.06.2008 a zlúčená s nástupníckou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N sa stáva právnym nástupcom a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Zvolenská veľkopekáreň, a.s. dňom 01.07.2008.
od 1. 1. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.12.2008 o zrušení spoločnosti SATES-PMD s.r.o., so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 9063/2008, Nz 61702/2008, NCRIs 61170/2008 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťou SATES-PMD s.r.o. . Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2009 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SATES-PMD s.r.o. , so sídlom Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 326 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , oddiel Sro, vložka č. 13498/R a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2009 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
od 1. 1. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2009 o zrušení spoločností NIPEK, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35, IČO : 31 417 868 bez likvidácie a spoločnosti PMD – Union, akciová spoločnosť, so sídlom Račianska 72, Bratislava, PSČ 830 03, IČO: 31 395 716 ku dňu 31.12.2009 zlúčením so spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO : 36 283 576. Zmluva o zlúčení zo dňa 14.12.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 3561/2009, Nz 51061/2009, NCRIs 51668/2009 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou PENAM SLOVAKIA, a.s. a spoločnosťami PMD – UNION, akciová spoločnosť a NIPEK, a.s.. Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra, PSČ 949 35 , IČO : 36 283 576 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.10331 /N sa stáva dňom 01.01.2010 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NIPEK, a.s. , so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 31 417 868 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sa, vložka č. 65/N a spoločnosti PMD – Union, akciová spoločnosť, so sídlom Račianska 72, 830 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl.č.838/B a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2010 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.
od 1. 1. 2018
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 9.11.2017 o zlúčení spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N so spoločnosťou PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. so sídlom Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 804 661 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2644/B. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 30.11.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1956/2017, Nz 49044/2017, NCRls 49843/2017 sa obchodná spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s.. so sídlom Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10331/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. so sídlom Budatínska 36, 851 05 Bratislava, IČO: 35 804 661 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2644/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda ku dňu 1.1.2018.
Základné imanie
od 15. 1. 2022
9 700 000 EUR
Rozsah splatenia: 9 700 000 EUR
od 17. 12. 2020 do 14. 1. 2022
7 800 000 EUR
Rozsah splatenia: 7 800 000 EUR
od 11. 11. 2017 do 16. 12. 2020
2 800 000 EUR
Rozsah splatenia: 2 800 000 EUR
od 21. 9. 2013 do 10. 11. 2017
31 345 448 EUR
Rozsah splatenia: 31 345 448 EUR
od 19. 6. 2013 do 20. 9. 2013
20 234 404 EUR
Rozsah splatenia: 20 234 404 EUR
od 31. 1. 2009 do 18. 6. 2013
15 139 200 EUR
Rozsah splatenia: 15 139 200 EUR
od 14. 5. 2008 do 30. 1. 2009
456 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 456 000 000 Sk
od 4. 4. 2007 do 13. 5. 2008
306 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 306 000 000 Sk
od 3. 3. 2006 do 3. 4. 2007
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
Akcie
od 11. 11. 2017
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 2 800 000 EUR
od 17. 12. 2020
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 5 000 000 EUR
od 15. 1. 2022
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 900 000 EUR
od 21. 9. 2013 do 10. 11. 2017
Počet: 94414
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 19. 6. 2013 do 20. 9. 2013
Počet: 60947
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 31. 1. 2009 do 18. 6. 2013
Počet: 45600
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 14. 5. 2008 do 30. 1. 2009
Počet: 45600
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 4. 4. 2007 do 13. 5. 2008
Počet: 30600
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 3. 3. 2006 do 3. 4. 2007
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
od 12. 4. 2022
PENAM, a.s.
Brno, Cejl 38, PSČ 602 00
od 3. 3. 2006 do 11. 4. 2022
PENAM, a.s.
Brno, Cejl 38, PSČ 602 00
Dozorná rada
od 8. 7. 2017
Ing. Martina Polónyová
Nitra, Výstavná 21, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2017
od 31. 1. 2009 do 16. 7. 2010
Ing. Petr Cingr
Chvatěruby, Chvatěruby 96, PSČ 278 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008
od 17. 7. 2010 do 16. 7. 2010
Ing. Petr Cingr
Chvatěruby, Chvatěruby 96, PSČ 278 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2008 Skončenie funkcie: 31. 3. 2010
od 21. 2. 2008 do 21. 6. 2011
Ing. Josef Červenka
Klánovice, Praha 9, Holekova 747, PSČ 190 14
Vznik funkcie: 18. 12. 2007
od 22. 6. 2011 do 21. 6. 2011
Ing. Josef Červenka
Klánovice, Praha 9, Holekova 747, PSČ 190 14
Vznik funkcie: 18. 12. 2007 Skončenie funkcie: 31. 12. 2010
od 22. 6. 2011 do 3. 2. 2014
Ing. Jaroslav Kurčík
Praha 10 - Hostivař, Miranova 831/2, PSČ 102 00
Vznik funkcie: 1. 1. 2011
od 4. 2. 2014 do 3. 2. 2014
Ing. Jaroslav Kurčík
Praha 10 - Hostivař, Miranova 831/2, PSČ 102 00
Vznik funkcie: 1. 1. 2011 Skončenie funkcie: 31. 12. 2013
od 17. 7. 2010 do 21. 6. 2011
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 158 00
Vznik funkcie: 1. 4. 2010
od 22. 6. 2011 do 21. 6. 2011
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Praha 5 - Stodůlky, Kodymova 2536/14, PSČ 158 00
Vznik funkcie: 1. 4. 2010 Skončenie funkcie: 31. 12. 2010
od 4. 2. 2014 do 23. 2. 2016
Ing. Jitka Paterová
Neslovice, Zahrádky 243, PSČ 664 91
Vznik funkcie: 1. 1. 2014
od 24. 2. 2016 do 23. 2. 2016
Ing. Jitka Paterová
Neslovice, Zahrádky 243, PSČ 664 91
Vznik funkcie: 1. 1. 2014 Skončenie funkcie: 31. 1. 2016
od 22. 6. 2011 do 7. 7. 2017
Ing. Martina Polónyová
Nitra, Výstavná 21, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 12. 5. 2011
od 8. 7. 2017 do 7. 7. 2017
Ing. Martina Polónyová
Nitra, Výstavná 21, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 12. 5. 2011 Skončenie funkcie: 5. 6. 2017
od 13. 3. 2013 do 3. 2. 2014
Ing. Petra Procházková
Praha 5 Stodůlky, Klausova 2575/9, PSČ 155 00
Vznik funkcie: 3. 3. 2011
od 4. 2. 2014 do 3. 2. 2014
Ing. Petra Procházková
Praha 5 Stodůlky, Klausova 2575/9, PSČ 155 00
Vznik funkcie: 3. 3. 2011 Skončenie funkcie: 31. 12. 2013
od 15. 2. 2018 do 14. 2. 2018
Ing. Stanislav Alt
Loštice, Havelkova 788/13, PSČ 789 83
Vznik funkcie: 1. 1. 2014 Skončenie funkcie: 14. 1. 2018
od 15. 2. 2018 do 14. 2. 2018
Mgr. Georgios Koulisianis, MBA
Brno, Pod Horkou 503/9, PSČ 635 00
Vznik funkcie: 1. 2. 2016 Skončenie funkcie: 14. 1. 2018
od 4. 2. 2014 do 14. 2. 2018
Ing. Stanislav Alt
Loštice, Havelkova 788/13, PSČ 789 83
Vznik funkcie: 1. 1. 2014
od 24. 2. 2016 do 14. 2. 2018
Mgr. Georgios Koulisianis, MBA
Brno, Pod Horkou 503/9, PSČ 635 00
Vznik funkcie: 1. 2. 2016
od 15. 2. 2018
Ing. Stanislav Alt
Loštice, Havelkova 788/13, PSČ 789 83
Vznik funkcie: 15. 1. 2018
od 15. 2. 2018
Mgr. Georgios Koulisianis, MBA
Brno, Pod Horkou 503/9, PSČ 635 00
Vznik funkcie: 15. 1. 2018
od 3. 3. 2006 do 20. 2. 2008
RNDr. František Čermák
Šestajovice, Slunečná 566, PSČ 551 01
Vznik funkcie: 3. 3. 2006
od 21. 2. 2008 do 20. 2. 2008
RNDr. František Čermák
Šestajovice, Slunečná 566, PSČ 551 01
Vznik funkcie: 3. 3. 2006 Skončenie funkcie: 18. 12. 2007
od 31. 1. 2009 do 30. 1. 2009
Ing. Jaroslav Faltýnek
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 796 01
Vznik funkcie: 3. 3. 2006 Skončenie funkcie: 1. 8. 2008
od 3. 3. 2006 do 30. 1. 2009
Ing. Jaroslav Faltýnek
Prostějov, Winklerova 23, PSČ 796 01
Vznik funkcie: 3. 3. 2006
od 13. 3. 2013 do 12. 3. 2013
Ing. Petra Procházková
Praha 5 - Stodůlky, Klausova 2575/9, PSČ 155 00
Vznik funkcie: 3. 3. 2006 Skončenie funkcie: 3. 3. 2011
od 3. 3. 2006 do 12. 3. 2013
Ing. Petra Procházková
Praha 5 - Stodůlky, Klausova 2575/9, PSČ 155 00
Vznik funkcie: 3. 3. 2006
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 7. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 11. 2006
DANIPEK, spol. s r.o.
Trnava, B.S.Timravy 1, PSČ 917 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO