Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., IČO: 36311693 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 30. 8. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36311693. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36311693 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 2. 2000
Názov
od 11. 2. 2000

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 11. 5. 2010
Partizánske, Nemocničná 979/1, PSČ 95830
od 11. 2. 2000 do 10. 5. 2010
Partizánske, Nemocničná 979/1
IČO
od 11. 2. 2000

36311693

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
19422/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 11. 2. 2000
výroba tepla, rozvod tepla, predaj tepelnej energie, údržba zariadení tepelného hospodárstva
od 11. 2. 2000
výroba, pestovanie a predaj kvetinových produktov, vrátane drevín
od 11. 2. 2000
nakladanie s odpadmi a prevádzkovanie skládok odpadu
od 11. 2. 2000
prevázka a údržba verejných WC
od 11. 2. 2000
prevádzka a údržba trhovísk
od 11. 2. 2000
prevádzka a údržba parkovísk
od 11. 2. 2000
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 11. 2. 2000
údržba a oprava motorových vozidiel a mechanizmov
od 11. 5. 2010
prenájom hmotného investičného majetku
od 11. 2. 2000
prevádzka a údržba osvetlenia, elektroinštalácie
od 11. 2. 2000
prenájom nehnuteľností
od 11. 2. 2000
prevádzka športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 11. 2. 2000
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
od 11. 2. 2000
údržba miestnych komunikácii
od 11. 2. 2000
údržba a výsadba zelene
od 29. 10. 2001
poskytovanie služieb verejného stravovania
od 29. 10. 2001
masérske služby
od 29. 10. 2001
prevádzkovanie sauny
od 29. 10. 2001
prevádzkovanie solária
od 11. 2. 2005
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 11. 2. 2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
od 25. 2. 2006
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
od 26. 6. 2008
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
od 17. 6. 2009
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 17. 6. 2009
prevádzkovanie výdajne stravy
od 12. 1. 2010
výroba, pestovanie a predaj všetkých druhov zeleniny
od 26. 5. 2010
čistenie kanalizačných systémov
od 26. 5. 2010
prípravné práce k realizácii stavby
od 26. 5. 2010
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 18. 12. 2012
uskutočňovanie inžinierskych stavieb
od 18. 12. 2012
uskutočňovanie pozemných stavieb
od 18. 12. 2012
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
od 18. 12. 2012 do 17. 10. 2016
technik požiarnej ochrany
od 18. 12. 2012 do 17. 10. 2016
bezpečnostný technik
od 18. 12. 2012 do 17. 10. 2016
autorizovaný bezpečnostný technik
od 11. 2. 2000 do 10. 5. 2010
prenájom hmotného invetičného majetku
od 11. 2. 2000 do 11. 6. 2007
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
od 11. 2. 2000 do 11. 6. 2007
prevádzka a údržba cintorínov a domov smútku
od 11. 2. 2000 do 10. 2. 2005
prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy
Konanie menom spoločnosti
od 12. 6. 2007
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo akokoľvek natlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
od 11. 2. 2000 do 11. 6. 2007
Konateľ, ako štatutárny a výkonný orgán spoločnosti je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 2. 2000
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 49/99, NZ 36/99 zo dňa 6.12.1999 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 16. 8. 2000
Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 43/00, NZ 52/00 zo dňa 18.4.2000 v znení dodatku zo dňa 10.7.2000.
od 29. 10. 2001
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.8.2001 (notárska zápisnica NZ 186/2001 zo dňa 24.8.2001) o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
od 27. 3. 2002
Odstúpenie členov dozornej rady Ing. Jána Podmanického a Ing. Dušana Beduša z funkcie prerokované valným zhromaždením konaným dňa 14.2.2002.
od 27. 5. 2003
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené notárskou zápisnicou NZ 497/2002 zo dňa 05.12.2002 o zvýšení základného imania, odstúpení člena dozornej rady a zmene zakladateľskej listiny.
od 30. 12. 2003
Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.04.2003 rozhodlo o zmene členov dozornej rady a.s. Zmena zakladateľskej listiny v jej úplnom novom znení spísaná notárskou zápisnicou N 505/2003, NZ 41646/2003 zo dňa 28.05.2003. Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník dňa 30.10.2003 schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny prijatím jej úplného nového znenia spísané notárskou zápisnicou N 5198/2003, NZ 114469/2003 zo dňa 04.12.2003.
Základné imanie
od 18. 8. 2018
4 484 861 EUR
Rozsah splatenia: 4 484 861 EUR
od 2. 6. 2015 do 17. 8. 2018
4 429 266 EUR
Rozsah splatenia: 4 429 266 EUR
od 24. 7. 2013 do 1. 6. 2015
4 329 266 EUR
Rozsah splatenia: 4 329 266 EUR
od 18. 12. 2012 do 23. 7. 2013
4 309 266 EUR
Rozsah splatenia: 4 309 266 EUR
od 12. 1. 2010 do 17. 12. 2012
3 839 265,45 EUR
Rozsah splatenia: 3 839 265,45 EUR
od 17. 6. 2009 do 11. 1. 2010
3 673 305,45 EUR
Rozsah splatenia: 3 673 305,45 EUR
od 26. 6. 2008 do 16. 6. 2009
110 662 000 Sk
Rozsah splatenia: 110 662 000 Sk
od 3. 1. 2007 do 25. 6. 2008
103 758 000 Sk
Rozsah splatenia: 103 758 000 Sk
od 19. 10. 2006 do 2. 1. 2007
102 923 000 Sk
Rozsah splatenia: 102 923 000 Sk
od 26. 8. 2006 do 18. 10. 2006
102 923 700 Sk
Rozsah splatenia: 102 923 700 Sk
od 13. 9. 2005 do 25. 8. 2006
96 943 000 Sk
Rozsah splatenia: 96 943 000 Sk
od 28. 6. 2005 do 12. 9. 2005
94 643 000 Sk
Rozsah splatenia: 94 643 000 Sk
od 7. 7. 2004 do 27. 6. 2005
79 656 000 Sk
Rozsah splatenia: 79 656 000 Sk
od 30. 12. 2003 do 6. 7. 2004
77 630 000 Sk
Rozsah splatenia: 77 630 000 Sk
od 27. 5. 2003 do 29. 12. 2003
72 630 000 Sk
Rozsah splatenia: 72 630 000 Sk
od 29. 10. 2001 do 26. 5. 2003
71 765 000 Sk
od 16. 8. 2000 do 28. 10. 2001
3 816 000 Sk
od 11. 2. 2000 do 15. 8. 2000
200 000 Sk
Dozorná rada
od 23. 3. 2023
Ľubomír Beňo
Partizánske, Veľká okružná 1030/27, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Erich Dvonč
Partizánske, Športovcov 333/1, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Ing. Ľubomír Fiksel
Partizánske, Horská 1312/26, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Mgr. Vladimír Karásek
Partizánske, Nádražná 890/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Jozef Kondel
Partizánske, Pod baštou 49/20, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Peter Korytár
Partizánske, Tehelná 546/21, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Tomáš Merašický
Partizánske, Slovanská 296/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Ing. Radovan Mik
Partizánske, Pribinova 451/23, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023
Mgr. Andrej Grolmus, MBA
Partizánske, Šimonovianska 2131/15A, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 24. 1. 2023
od 11. 2. 2000 do 26. 3. 2002
Ing. Dušan Beduš
Partizánske, ul. Malinovského 1151/2
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 14. 2. 2002
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Ing. Andrej Bezák
Partizánske, ul. Pod Šípkom 1153/1
od 18. 10. 2016 do 31. 1. 2019
Mária Bielešová
Partizánske, Horská 1308/47, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 26. 9. 2016
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Mária Bielešová
Partizánske, Horská 1308/47, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 26. 9. 2016 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Bc. Jozef Božík
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 720/10
od 30. 12. 2003 do 30. 3. 2011
PaedDr. Jozef Božík
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 720/10
Vznik funkcie: 11. 2. 2000
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
PaedDr. Jozef Božík
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 720/10
Vznik funkcie: 11. 2. 2000 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2007
PaedDr. Tibor Csollár
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 828/67
Vznik funkcie: 30. 4. 2003
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
PaedDr. Tibor Csollár
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 828/67
Vznik funkcie: 30. 4. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 28. 6. 2005 do 30. 3. 2011
Margita Čaplová
Partizánske, Janka Kráľa 1193/8, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 5. 2005
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Margita Čaplová
Partizánske, Janka Kráľa 1193/8, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 5. 2005 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Margita Čaplová
Partizánske, ul. Janka Kráľa 1193/8
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Štefan Dubina
Partizánske, ul. Šimonovianska 20/62
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2007
MUDr. Stanislav Ďureje
Partizánske, ul. Nábrežie Belanky 546/41
Vznik funkcie: 30. 4. 2003
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
MUDr. Stanislav Ďureje
Partizánske, ul. Nábrežie Belanky 546/41
Vznik funkcie: 30. 4. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
Erich Dvonč
Partizánske, Nábrežie Belanky 483/29, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Erich Dvonč
Partizánske, Nábrežie Belanky 483/29, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Erich Dvonč
Partizánske, Športovcov 333/1, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Erich Dvonč
Partizánske, Športovcov 333/1, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Ing. Vendelín Dvorský
Veľké Bielice, ul. Budovateľská 555/31
od 6. 3. 2015 do 28. 7. 2016
Ing. Ľubomír Fiksel
Partizánske, Horská 1312/26, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 29. 7. 2016 do 28. 7. 2016
Ing. Ľubomír Fiksel
Partizánske, Horská 1312/26, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 21. 7. 2016
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Ing. Ľubomír Fiksel
Partizánske, Janka Kráľa 1169/42, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Ing. Ľubomír Fiksel
Partizánske, Janka Kráľa 1169/42, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Ing. Jiří Foks
Partizánske, Malá okružná 957/14, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Ing. Jiří Foks
Partizánske, Malá okružná 957/14, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 11. 2. 2000 do 15. 8. 2000
Jozef Galo
Partizánske, ul. Horská 1311/4
od 16. 8. 2000 do 29. 12. 2003
MUDr. Ján Gašič
Partizánske, Ul. Veľká okružná 1103/71
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2007
Mgr. Mária Hazuchová
Partizánske, ul. Boženy Němcovej 1275/16
Vznik funkcie: 30. 4. 2003
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
Mgr. Mária Hazuchová
Partizánske, ul. Boženy Němcovej 1275/16
Vznik funkcie: 30. 4. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
Marián Hostačný
Partizánske, Generála Svobodu 977/48, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Marián Hostačný
Partizánske, Generála Svobodu 977/48, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2007
Stanislav Husár
Partizánske, ul. Malá Okružná 927/52
Vznik funkcie: 30. 4. 2003
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
Stanislav Husár
Partizánske, ul. Malá Okružná 927/52
Vznik funkcie: 30. 4. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
RNDr. Mária Jančová
Partizánske, Veľká okružná 1096/49, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
RNDr. Mária Jančová
Partizánske, Veľká okružná 1096/49, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Ing. Anton Jašík
Partizánske, Jána Bottu 1195/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Ing. Anton Jašík
Partizánske, Jána Bottu 1195/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 28. 6. 2005 do 11. 6. 2007
Ladislav Kačírek
Partizánske, Generála Svobodu 853/27, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 19. 5. 2005
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
Ladislav Kačírek
Partizánske, Generála Svobodu 853/27, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 19. 5. 2005 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Ľudovít Kamien
Partizánske, Veľká okružná 1104/73, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Ľudovít Kamien
Partizánske, Veľká okružná 1104/73, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Ľudovít Kamien
Partizánske, Veľká okružná 1104/73, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Ľudovít Kamien
Partizánske, Veľká okružná 1104/73, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Mgr. Vadimír Karásek
Partizánske, Nádražná 890/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Mgr. Vadimír Karásek
Partizánske, Nádražná 890/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Mgr. Vladimír Karásek
Partizánske, Nádražná 890/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Mgr. Vladimír Karásek
Partizánske, Nádražná 890/34, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 30. 12. 2003 do 11. 6. 2007
Juraj Krasula
Partizánske, ul. Hviezdoslavova 257/8
Vznik funkcie: 30. 4. 2003
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
Juraj Krasula
Partizánske, ul. Hviezdoslavova 257/8
Vznik funkcie: 30. 4. 2003 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 28. 6. 2005 do 16. 6. 2009
Ing. Vladimír Ladziansky
Partizánske, Janka Kráľa 1165/22, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 5. 2005
od 17. 6. 2009 do 16. 6. 2009
Ing. Vladimír Ladziansky
Partizánske, Janka Kráľa 1165/22, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 19. 5. 2005 Skončenie funkcie: 15. 5. 2009
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Ing. Iveta Matejovová
Partizánske, Pod Záhradkami 178/9, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Ing. Iveta Matejovová
Partizánske, Pod Záhradkami 178/9, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Ing. Iveta Matejovová
Partizánske, Pod Záhradkmai 178/9, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Ing. Iveta Matejovová
Partizánske, Pod Záhradkmai 178/9, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Ing. Peter Matloň
Partizánske, Tajovského 673/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Ing. Peter Matloň
Partizánske, Tajovského 673/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 6. 3. 2015 do 31. 1. 2019
Tomáš Merašický
Partizánske, Slovanská 296/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2019
Tomáš Merašický
Partizánske, Slovanská 296/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 2. 2015 Skončenie funkcie: 7. 1. 2019
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Ing. Daniel Nyitrai
Partizánske, ul. Veľká Okružná 1129/46
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Jozef Ondruška
Partizánske, Gen. Svobodu 828/63, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Jozef Ondruška
Partizánske, Gen. Svobodu 828/63, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
Ing. Jaroslav Palatický
Partizánske, Veľká okružná 1103/71, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Ing. Jaroslav Palatický
Partizánske, Veľká okružná 1103/71, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 27. 5. 2003 do 29. 12. 2003
Ing. Ján Podmanický
Partizánske, ul. Malá Okružná 962/56
od 11. 2. 2000 do 26. 3. 2002
Ing. Ján Podmanický
Partizánske, ul. Malá Okružná 962/56
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 14. 2. 2002
od 30. 12. 2003 do 30. 3. 2011
Ing. Ján Podmanický
Partizánske, ul. Malá Okružná 962/56
Vznik funkcie: 11. 2. 2000
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Ing. Ján Podmanický
Partizánske, ul. Malá Okružná 962/56
Vznik funkcie: 11. 2. 2000 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Mgr. Anna Róžová
Partizánske, ul. Gen. Svobodu 766/9
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Martin Savara
Partizánske, Horská 1308/41, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
Martin Savara
Partizánske, Horská 1308/41, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
František Sedlák
Partizánske, ul. Slovanská 293/19
od 17. 6. 2009 do 30. 3. 2011
Ing. Jozef Tomáš
Partizánske, Horská 1314/36, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 15. 5. 2009
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Ing. Jozef Tomáš
Partizánske, Horská 1314/36, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 15. 5. 2009 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 11. 2. 2000 do 26. 5. 2003
Ing. Rudolf Trčo
Partizánske, ul. Malinovského 1152/4
od 31. 3. 2011 do 5. 3. 2015
MUDr. Jozef Václav
Partizánska Ľupča, Lány 773/6, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 15. 3. 2011
od 6. 3. 2015 do 5. 3. 2015
MUDr. Jozef Václav
Partizánska Ľupča, Lány 773/6, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 15. 3. 2011 Skončenie funkcie: 11. 2. 2015
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
Bc. Michal Valach
Partizánske, Dolná 1213/21, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Bc. Michal Valach
Partizánske, Dolná 1213/21, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 11. 2. 2000 do 29. 12. 2003
Ing. Michal Valach
Partizánske, ul. Dolná 1213/21
od 28. 6. 2005 do 11. 6. 2007
Viktor Zábojník
Návojovce, Trenčianska 128/22, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 19. 5. 2005
od 12. 6. 2007 do 11. 6. 2007
Viktor Zábojník
Návojovce, Trenčianska 128/22, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 19. 5. 2005 Skončenie funkcie: 11. 5. 2007
od 12. 6. 2007 do 30. 3. 2011
Mgr. Jozef Zaiček
Partizánske, Horská 1278/1, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 11. 5. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Mgr. Jozef Zaiček
Partizánske, Horská 1278/1, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 11. 5. 2007 Skončenie funkcie: 15. 3. 2011
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Ľubomír Beňo
Partizánske, Veľká okružná 1030/27, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Ľubomír Beňo
Partizánske, Veľká okružná 1030/27, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Mária Bielešová
Partizánske, Horská 1308/47, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Mária Bielešová
Partizánske, Horská 1308/47, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Pavol Dorman
Partizánske, Gen. Svobodu 978/42, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Pavol Dorman
Partizánske, Gen. Svobodu 978/42, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Erich Dvonč
Partizánske, Športovcov 333/1, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Erich Dvonč
Partizánske, Športovcov 333/1, PSČ 958 04
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Mgr. Andrej Grolmus
Partizánske, Šimovianska 2131/15A, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Michal Herda
Partizánske, Janka Kráľa 1165/20, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Michal Herda
Partizánske, Janka Kráľa 1165/20, PSČ 958 06
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Peter Korytár
Partizánske, Tehelná 546/21, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Peter Korytár
Partizánske, Tehelná 546/21, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Juraj Krasula
Partizánske, Hviezdoslavova 257/8, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 23. 3. 2023 do 22. 3. 2023
Tomáš Merašický
Partizánske, Slovanská 296/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019 Skončenie funkcie: 24. 1. 2023
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Tomáš Merašický
Partizánske, Slovanská 296/13, PSČ 958 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
od 1. 2. 2019 do 22. 3. 2023
Mgr. Andrej Grolmus
Partizánske, Šimovianska 2131/15A, PSČ 958 03
Vznik funkcie: 7. 1. 2019
Spoločníci
od 17. 2. 2023
Mesto Partizánske Námestie SNP
Partizánske, Námestie SNP 212/4, PSČ 958 18
od 7. 7. 2004 do 16. 2. 2023
Mesto Partizánske
Partizánske, Námestie SNP 212/4, PSČ 958 18
od 30. 12. 2003 do 6. 7. 2004
Mesto Partizánske
od 27. 5. 2003 do 29. 12. 2003
Mesto Partizánske
od 29. 10. 2001 do 26. 5. 2003
Mesto Partizánske
od 16. 8. 2000 do 28. 10. 2001
Mesto Partizánske
od 11. 2. 2000 do 15. 8. 2000
Mesto Partizánske
Výška vkladu každého spoločníka
od 18. 8. 2018 do 16. 2. 2023
Mesto Partizánske
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 2. 2023
Mesto Partizánske
Vklad: 4 484 861 EUR
Splatené: 4 484 861 EUR
od 11. 2. 2000 do 15. 8. 2000
Mesto Partizánske
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 16. 8. 2000 do 28. 10. 2001
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 29. 10. 2001 do 26. 5. 2003
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 27. 5. 2003 do 29. 12. 2003
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 30. 12. 2003 do 6. 7. 2004
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 7. 7. 2004 do 27. 6. 2005
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 28. 6. 2005 do 12. 9. 2005
Mesto Partizánske
Vklad: 3 616 000 Sk
Splatené: 3 616 000 Sk
od 13. 9. 2005 do 25. 8. 2006
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 26. 8. 2006 do 18. 10. 2006
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 19. 10. 2006 do 2. 1. 2007
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 3. 1. 2007 do 11. 6. 2007
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 12. 6. 2007 do 25. 6. 2008
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 26. 6. 2008 do 16. 6. 2009
Mesto Partizánske
Vklad: 5 916 000 Sk
Splatené: 5 916 000 Sk
od 17. 6. 2009 do 11. 1. 2010
Mesto Partizánske
Vklad: 196 375,22 EUR
Splatené: 196 375,22 EUR
od 12. 1. 2010 do 17. 12. 2012
Mesto Partizánske
Vklad: 3 839 265,45 EUR
Splatené: 3 839 265,45 EUR
od 18. 12. 2012 do 23. 7. 2013
Mesto Partizánske
Vklad: 4 309 266 EUR
Splatené: 4 309 266 EUR
od 24. 7. 2013 do 1. 6. 2015
Mesto Partizánske
Vklad: 4 329 266 EUR
Splatené: 4 329 266 EUR
od 2. 6. 2015 do 17. 8. 2018
Mesto Partizánske
Vklad: 4 429 266 EUR
Splatené: 4 429 266 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement