Virtual Reality Media, a.s., IČO: 36318388 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. Údaje boli stiahnuté 13. 6. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36318388. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36318388 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 5. 2001
Názov
od 9. 5. 2001

Virtual Reality Media, a.s.

Adresa sídla
od 20. 12. 2005
Trenčín, Rybárska 1, PSČ 91101
od 9. 5. 2001 do 19. 12. 2005
Trenčín, Soblahovská 2050, PSČ 91101
IČO
od 9. 5. 2001

36318388

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10250/R
Súd
Okresný súd Trenčín
Predmet činností
od 9. 5. 2001
výskum, vývoj a výroba simulátorov a technológií virtuálnej reality v oblasti vojenskej leteckej techniky a vojenskej pozemnej techniky
od 9. 5. 2001
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výskumu a vývoja vojenských zbraní a špeciálnej techniky
od 9. 5. 2001
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej a profesionálnej elektroniky
od 9. 5. 2001
návrhy nových konštrukčných a technologických riešení v strojárstve, elektrotechnike a elektronike
od 9. 5. 2001
poskytovanie software
od 9. 5. 2001
nákup a predaj hardware
od 9. 5. 2001
poradenstvo a konzultačná činnosť v predmete podnikania - hardware, software, spotrebná a profesionálna elektronika a elektrotechnika, obchod, reklama, služby
od 9. 5. 2001
sprostredkovanie obchodu
od 9. 5. 2001
reklamná činnosť
od 9. 5. 2001
vydavateľské činnosti
od 9. 5. 2001
iný veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
od 6. 6. 2003
vývoj, výroba, vykonávanie modifikácií a skúšanie vzťahujúce sa na civilné letecké syntetické výcvikové zariadenia v súlade s § 45 zákona č. 143/1998 Z.z.
od 6. 6. 2003
opravy, úpravy, inštalácia a servis simulátorov a výpočtovej techniky
od 6. 6. 2003
výroba a predaj simulátorov v oblasti zábavnej techniky
od 6. 6. 2003
výroba a predaj simulátorov v rozsahu voľných živností
od 6. 6. 2003
predaj výcvikových a výukových multimediálnych programov so súhlasom autora
od 6. 6. 2003
organizovanie a zabezpečovanie školení
od 29. 11. 2006
prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
od 13. 3. 2014
prenájom hnuteľných vecí
od 18. 8. 2016
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
od 6. 3. 2018
výroba výrobkov obranného priemyslu
od 26. 10. 2011 do 17. 8. 2016
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. P029/2011-1060 zo dňa 07.09.2011 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
maloobchod so zmiešaným tovarom okrem potravín
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
veľkoobchod s papierenským tovarom
od 18. 8. 2003 do 28. 11. 2006
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. 07050333001 zo dňa 9.5.2003 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR
od 29. 11. 2006 do 25. 10. 2011
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. 27100602002 zo dňa 27.10.2006 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
ostatné služby prevažne osobného charakteru
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
zabezpečovanie servisu výpočtovej techniky
od 9. 5. 2001 do 17. 8. 2003
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia č. KB 11090504 zo dňa 14.5.1999 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR
Konanie menom spoločnosti
od 27. 10. 2011
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 6. 6. 2003 do 26. 10. 2011
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Prokúra
od 14. 2. 2017 do 9. 10. 2018
Ing. Viktor Jankura
Púchov, Kukučínova 392/48, PSČ 020 01
Vznik funkcie: 14. 2. 2017
od 10. 10. 2018 do 9. 10. 2018
Ing. Viktor Jankura
Púchov, Kukučínova 392/48, PSČ 020 01
Vznik funkcie: 14. 2. 2017 Skončenie funkcie: 26. 9. 2018
od 14. 2. 2017 do 9. 10. 2018
Za spoločnosť koná a podpisuje prokurista samostatne. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 5. 2001
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 54/01, Nz 54/01 zo dňa 14.2.2001 a zakladateľskou zmluvou, bez výzvy na upisovanie akcií, jednorázovo (§ 172, 175) zo dňa 14.2.2001 podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a prijatím stanov. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti VIRTUAL REALITY MEDIA, s.r.o., so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, IČO 31 411 142 a preberá všetky jej práva a záväzky vrátane neznámych.
od 6. 6. 2003
Valné zhromaždenie dňa 20.01.2003 (notárska zápisnica N 19/2003, NZ 3554/2003 zo dňa 20.01.2003) rozhodlo o zvýšení základného imania, o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade a schválilo zmenu stanov a.s. v ich úplnom znení.
Základné imanie
od 2. 8. 2019
200 022 EUR
Rozsah splatenia: 200 022 EUR
od 22. 7. 2009 do 1. 8. 2019
170 000 EUR
Rozsah splatenia: 170 000 EUR
od 22. 10. 2004 do 21. 7. 2009
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 6. 6. 2003 do 21. 10. 2004
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 200 000 Sk
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
1 000 000 Sk
Akcie
od 2. 8. 2019
Počet: 5883
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 22. 7. 2009 do 1. 8. 2019
Počet: 5000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 20. 12. 2005 do 21. 7. 2009
Počet: 5000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 6. 6. 2003 do 19. 12. 2005
Počet: 5000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 9. 5. 2001 do 5. 6. 2003
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 14. 2. 2017
Ing. Róbert Vojdan
Trenčianska Teplá, Dobrá 1335, PSČ 914 01
Vznik funkcie: 27. 1. 2017
od 14. 2. 2017
JUDr. Marek Doktor
Trenčín, Západná 2502/22, PSČ 911 08
Vznik funkcie: 27. 1. 2017
od 14. 2. 2017
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 682/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 27. 1. 2017
od 2. 8. 2019
Ing. Boris Kostík
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Kristy Bendovej 3476/6, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 2. 8. 2019
od 2. 8. 2019
Mgr. Lukáš Palaščák
Bratislava - mestská časť Ružinov, Budovateľská 29, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 2. 8. 2019
od 21. 8. 2004 do 19. 12. 2005
Jozef Beňačka
Piešťany, M. Bela 48, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2004
od 20. 12. 2005 do 28. 11. 2006
Ing. Jozef Beňačka
Piešťany, M. Bela 48, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2004
od 29. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Ing. Jozef Beňačka
Piešťany, M. Bela 48, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2004 Skončenie funkcie: 15. 11. 2006
od 29. 11. 2006 do 24. 7. 2007
Ing. Jozef Beňačka
Piešťany, M. Bela 48, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 16. 11. 2006
od 25. 7. 2007 do 24. 7. 2007
Ing. Jozef Beňačka
Piešťany, M. Bela 48, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 16. 11. 2006 Skončenie funkcie: 18. 7. 2007
od 6. 6. 2003 do 20. 8. 2004
Július Berith
Trenčín, Gen. M.R.Štefánika 422/80
Vznik funkcie: 20. 1. 2003
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Július Berith
Trenčín, Gen. M.R.Štefánika 422/80
Vznik funkcie: 20. 1. 2003 Skončenie funkcie: 3. 8. 2004
od 29. 7. 2015 do 23. 11. 2015
Mgr. Július Berith
Soblahov, Soblahov 838, PSČ 913 38
Vznik funkcie: 22. 7. 2015
od 24. 11. 2015 do 23. 11. 2015
Mgr. Július Berith
Soblahov, Soblahov 838, PSČ 913 38
Vznik funkcie: 22. 7. 2015 Skončenie funkcie: 12. 11. 2015
od 24. 11. 2015 do 13. 2. 2017
JUDr. Marek Doktor
Trenčín, Západná 2502/22, PSČ 911 08
Vznik funkcie: 12. 11. 2015
od 14. 2. 2017 do 13. 2. 2017
JUDr. Marek Doktor
Trenčín, Západná 2502/22, PSČ 911 08
Vznik funkcie: 12. 11. 2015 Skončenie funkcie: 27. 1. 2017
od 12. 12. 2013 do 28. 7. 2015
JUDr. Marek Doktor
Trenčín, Západná 2502/22, PSČ 911 08
Vznik funkcie: 29. 11. 2013
od 29. 7. 2015 do 28. 7. 2015
JUDr. Marek Doktor
Trenčín, Západná 2502/22, PSČ 911 08
Vznik funkcie: 29. 11. 2013 Skončenie funkcie: 22. 7. 2015
od 29. 11. 2006 do 10. 12. 2009
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 628/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 16. 11. 2006
od 11. 12. 2009 do 10. 12. 2009
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 628/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 16. 11. 2006 Skončenie funkcie: 19. 11. 2009
od 12. 12. 2013 do 13. 2. 2017
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 682/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 29. 11. 2013
od 14. 2. 2017 do 13. 2. 2017
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 682/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 29. 11. 2013 Skončenie funkcie: 27. 1. 2017
od 11. 12. 2009 do 11. 12. 2013
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 682/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 20. 11. 2009
od 12. 12. 2013 do 11. 12. 2013
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 682/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 20. 11. 2009 Skončenie funkcie: 28. 11. 2013
od 9. 5. 2001 do 19. 12. 2005
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 628/84
od 20. 12. 2005 do 28. 11. 2006
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 628/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 9. 5. 2001
od 29. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Ing. Pavol Grman
Trenčianske Teplice, SNP 628/84, PSČ 914 51
Vznik funkcie: 9. 5. 2001 Skončenie funkcie: 15. 11. 2006
od 29. 11. 2006 do 10. 12. 2009
Ing. Roman Knápek
Nemšová, J. Palu 9, PSČ 914 41
Vznik funkcie: 16. 11. 2006
od 9. 5. 2001 do 20. 8. 2004
Ing. Peter Kuba
Bratislava, Grosslingova 25
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Ing. Peter Kuba
Bratislava, Grosslingova 25
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 3. 8. 2004
od 9. 5. 2001 do 20. 8. 2004
Mgr. Jindrich Majerský
Bratislava, Súťažná 5
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Mgr. Jindrich Majerský
Bratislava, Súťažná 5
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 3. 8. 2004
od 12. 12. 2013 do 13. 2. 2017
Ivana Oravcová
Trenčín - Kubrá, Armádna 1655/5, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2013
od 14. 2. 2017 do 13. 2. 2017
Ivana Oravcová
Trenčín - Kubrá, Armádna 1655/5, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2013 Skončenie funkcie: 27. 1. 2017
od 11. 12. 2009 do 11. 12. 2013
Radoslav Raninec
Trenčín, Gagarinova 24, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 11. 2009
od 12. 12. 2013 do 11. 12. 2013
Radoslav Raninec
Trenčín, Gagarinova 24, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 11. 2009 Skončenie funkcie: 28. 11. 2013
od 25. 7. 2007 do 29. 7. 2010
JUDr. Marta Triebušníková
Nová Dubnica, Puškinova 804/23, PSČ 018 51
Vznik funkcie: 19. 7. 2007
od 30. 7. 2010 do 29. 7. 2010
JUDr. Marta Triebušníková
Nová Dubnica, Puškinova 804/23, PSČ 018 51
Vznik funkcie: 19. 7. 2007 Skončenie funkcie: 19. 7. 2010
od 30. 7. 2010 do 11. 12. 2013
JUDr. Marta Triebušníková
Nová Dubnica, Puškinova 804/23, PSČ 018 51
Vznik funkcie: 19. 7. 2010
od 12. 12. 2013 do 11. 12. 2013
JUDr. Marta Triebušníková
Nová Dubnica, Puškinova 804/23, PSČ 018 51
Vznik funkcie: 19. 7. 2010 Skončenie funkcie: 28. 11. 2013
od 21. 8. 2004 do 19. 12. 2005
Štefan Žiak
Bratislava, Kožušnícka 13, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 3. 8. 2004
od 20. 12. 2005 do 28. 11. 2006
Ing. Štefan Žiak
Bratislava, Kožušnícka 13, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 3. 8. 2004
od 29. 11. 2006 do 28. 11. 2006
Ing. Štefan Žiak
Bratislava, Kožušnícka 13, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 3. 8. 2004 Skončenie funkcie: 15. 11. 2006
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO