MBM-STAV, s.r.o., IČO: 36394645 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MBM-STAV, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 13. 6. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36394645. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36394645 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 10. 2000
Názov
od 18. 10. 2000

MBM-STAV, s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 2. 2007
Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 213, PSČ 02901
od 18. 10. 2000 do 26. 2. 2007
Námestovo, Bernolákova 390/14, PSČ 02901
IČO
od 18. 10. 2000

36394645

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
12485/L
Súd
Okresný súd Žilina
Predmet činností
od 18. 10. 2000
inžinierska činnosť v stavebníctve
od 18. 10. 2000
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 18. 10. 2000
lešenárstvo
od 18. 10. 2000
zváračstvo
od 18. 10. 2000
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
od 2. 9. 2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 22. 10. 2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 4. 11. 2005
čistenie a údržba pozemných komunikácií v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 11. 2005
odstraňovanie následkov živelných pohrôm mechanizačnými prostriedkami v rozsahu voľnej živnosti
od 4. 11. 2005
výroba stavebných armatúr
od 4. 11. 2005
výroba transportného betónu
od 14. 4. 2006
medzinárodná nákladná cestná doprava
od 17. 4. 2008
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu banského oprávnenia č. 180-354/461.1/Mg-Sch/2008 vydaného Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici dňa 04. 02. 2008
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 17. 4. 2008 do 16. 12. 2009
poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky
od 17. 4. 2008 do 16. 12. 2009
faktoring a forfaiting
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
usporiadavanie verejných kultúrnych podujatí
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
požičiavanie áut
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
prípravné práce pre stavbu
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
demolácie a zemné práce
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
maliarstvo, natieračstvo
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
píliarska výroba
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
pílčicke práce
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
približovanie dreva
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
krajčírstvo
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
výroba obuvi, okrem ortopedickej
od 18. 10. 2000 do 16. 4. 2008
ubytovanie v súkromí
Konanie menom spoločnosti
od 18. 10. 2000
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 10. 2000
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8. 8. 2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.
od 27. 1. 2003
Na valnom zhromaždení dňa 16.12.2002 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
od 11. 7. 2003
Valné zhromaždenie konané dňa 30.04.2003 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a schválilo dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
od 14. 4. 2004
Valné zhromaždenie konané dňa 22.01.2004 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluve.
Základné imanie
od 16. 7. 2009
1 659 698 EUR
Rozsah splatenia: 1 659 698 EUR
od 20. 9. 2008 do 15. 7. 2009
50 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk
od 27. 2. 2007 do 19. 9. 2008
35 200 000 Sk
Rozsah splatenia: 35 200 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 26. 2. 2007
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 18. 10. 2000 do 26. 1. 2003
200 000 Sk
Spoločníci
od 11. 7. 2012
Marián Brontvaj
Námestovo, Štefánikova 263/10, PSČ 029 01
od 17. 6. 2008 do 10. 7. 2012
Jaroslav Brontvaj
Námestovo, Štefánikova 264/28
od 14. 4. 2006 do 10. 7. 2012
Marian Brontvaj
Námestovo, Štefánikova 263/10
od 14. 4. 2004 do 10. 7. 2012
Michal Brontvaj
Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 244
od 14. 4. 2004 do 16. 6. 2008
Jaroslav Brontvaj
Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 244
od 14. 4. 2004 do 13. 4. 2006
Marian Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
od 11. 7. 2003 do 13. 4. 2004
Marian Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
od 27. 1. 2003 do 10. 7. 2003
Marian Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
od 27. 1. 2003 do 10. 7. 2003
Miloš Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
od 18. 10. 2000 do 26. 1. 2003
Marian Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
od 18. 10. 2000 do 26. 1. 2003
Miloš Brontvaj
Námestovo, Bernolákova 390/14
Výška vkladu každého spoločníka
od 11. 7. 2012
Marián Brontvaj
Vklad: 1 659 698 EUR
Splatené: 1 659 698 EUR
od 18. 10. 2000 do 26. 1. 2003
Marian Brontvaj
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 10. 2000 do 26. 1. 2003
Miloš Brontvaj
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 10. 7. 2003
Marian Brontvaj
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 27. 1. 2003 do 10. 7. 2003
Miloš Brontvaj
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 11. 7. 2003 do 13. 4. 2004
Marian Brontvaj
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 14. 4. 2004 do 13. 4. 2006
Marian Brontvaj
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 4. 2006 do 26. 2. 2007
Marian Brontvaj
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 14. 4. 2004 do 26. 2. 2007
Michal Brontvaj
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 14. 4. 2004 do 26. 2. 2007
Jaroslav Brontvaj
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 27. 2. 2007 do 19. 9. 2008
Marian Brontvaj
Vklad: 24 640 000 Sk
Splatené: 24 640 000 Sk
od 27. 2. 2007 do 19. 9. 2008
Michal Brontvaj
Vklad: 5 280 000 Sk
Splatené: 5 280 000 Sk
od 27. 2. 2007 do 16. 6. 2008
Jaroslav Brontvaj
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 6. 2008 do 19. 9. 2008
Jaroslav Brontvaj
Vklad: 5 280 000 Sk
Splatené: 5 280 000 Sk
od 20. 9. 2008 do 15. 7. 2009
Marian Brontvaj
Vklad: 35 000 000 Sk
Splatené: 35 000 000 Sk
od 20. 9. 2008 do 15. 7. 2009
Michal Brontvaj
Vklad: 7 500 000 Sk
Splatené: 7 500 000 Sk
od 20. 9. 2008 do 15. 7. 2009
Jaroslav Brontvaj
Vklad: 7 500 000 Sk
Splatené: 7 500 000 Sk
od 16. 7. 2009 do 10. 7. 2012
Marian Brontvaj
Vklad: 1 161 788 EUR
Splatené: 1 161 788 EUR
od 16. 7. 2009 do 10. 7. 2012
Michal Brontvaj
Vklad: 248 955 EUR
Splatené: 248 955 EUR
od 16. 7. 2009 do 10. 7. 2012
Jaroslav Brontvaj
Vklad: 248 955 EUR
Splatené: 248 955 EUR
Vyhlásenie konkurzu
od 16. 1. 2014
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.12.2013 Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4R 1/2013-1152 zo dňa 6.12.2013 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
Správca konkurznej podstaty
Povolenie reštrukturalizačného konania
od 16. 1. 2014
Povolenie konania: 20.4.2013 uznesením Okresného súdu Žilina č.k.4R 1/2013-601 zo dňa 15.4.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
od 21. 5. 2013 do 15. 1. 2014
Povolenie konania: 20.4.2013 uznesením Okresného súdu Žilina č.k.4R 1/2013-601 zo dňa 15.4.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
Reštrukturalizačný správca
Ukončenie reštrukturalizačného konania
od 16. 1. 2014
Dátum ukončenia konania: 21.12.2013 Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4R 1/2013-1152 zo dňa 6.12.2013 súd zastavil reštrukturalizačné konanie.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO