IE group, a.s. v konkurze, IČO: 36518531 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti IE group, a.s. v konkurze Údaje boli stiahnuté 25. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36518531. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36518531 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 2. 1997
Názov
od 1. 12. 2016

IE group, a.s. v konkurze

od 26. 2. 2016 do 30. 11. 2016

IE group, a.s.

od 21. 2. 1997 do 25. 2. 2016

ISTROENERGO GROUP, a.s. skrátene: IEG, a.s.

Adresa sídla
od 26. 2. 2016
Prešov, Hlavná 50, PSČ 08001
od 21. 2. 1997 do 25. 2. 2016
Levice, Rozmarínová 4, PSČ 93401
IČO
od 21. 2. 1997

36518531

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10505/P
Súd
Okresný súd Prešov
Predmet činností
od 21. 2. 1997
projektové-technologické a dodávateľské činnosti v strojárenstve
od 21. 2. 1997
projektové, technologické a dodávateľské činnosti v elektrotechnike
od 21. 2. 1997
dodavateľsko-inžiniersko-servisná činnosť strojov a zariadení
od 21. 2. 1997
zabezpečenie konštrukčnej prípravy výroby, demontáže a montáže strojov a zariadení
od 21. 2. 1997
opravy a údržba strojov a zariadení
od 21. 2. 1997
uvádzanie do prevádzky a prevádzkovanie energetických strojov a zariadení
od 21. 2. 1997
poradenská, koordinačná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva
od 21. 2. 1997
poradenská, koordinačná, sprostredkovateľská, dodávateľská činnosť v oblasti jadrových strojov a zariadení
od 21. 2. 1997
poradenská, koordinačná, sprostredkovateľská, dodávateľská činnosť v oblasti elektrotechniky
od 21. 2. 1997
konzultácie, sprostredkovanie, dodávky v oblasti elektroniky a mare
od 21. 2. 1997
poradenská, koordinačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomiky
od 21. 2. 1997
výskumno-vývojová činnosť v oblasti strojárenstva
od 21. 2. 1997
výskumno-vývojová činnosť v oblasti elektrotechniky
od 21. 2. 1997
automatizované spracovanie údajov
od 21. 2. 1997
poskytovanie software-vytvorenie programu na objednávku
od 21. 2. 1997
pokytovanie software-predaj hotového programu na základe zmluvy s autorom
od 21. 2. 1997
veľkoobchod s potravinami, priemyselným tovarom, strojmi a zariadeniami
od 21. 2. 1997
maloobchod s potravinami, priemyselným tovarom, strojmi a zariadeniami
od 8. 6. 2000
cestná nákladná doprava
od 13. 6. 2000
projektovanie stavieb, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete
od 28. 10. 2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 28. 10. 2004
výroba, montáž, rekonštrukcie, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, značenie tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra
od 28. 10. 2004
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra
od 28. 10. 2004
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia IP Nitra
od 28. 10. 2004
výroba elektrických zariadení v rozsahu platného oprávnenia IP Nitra
od 28. 10. 2004
projektovanie elektrických zariadení
od 28. 10. 2004
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 10. 2004
projektovanie stavieb - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - tepelné zariadenia, plynové zariadenia, elektrotechnické zariadenia
od 28. 10. 2004
projektovanie stavieb - statika stavieb
od 28. 10. 2004
projektovanie stavieb - inžinierske stavby - líniové vedenie a rozvody
od 11. 11. 2004
vypracúvanie odborných posudkov a odhadov a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní
od 5. 7. 2007
poradenská, analytická a koordinačná činnosť v oblasti ekonomiky a financovania
od 5. 7. 2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomiky a financovania
od 5. 7. 2007
finančný leasing
od 5. 7. 2007
factoring
od 5. 7. 2007
forfaiting
od 5. 7. 2007
služby realitnej kancelárie
od 5. 7. 2007
činnosť v oblasti nehnuteľností
od 5. 7. 2007
požičiavanie motorových vozidiel
od 5. 7. 2007
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností
od 5. 7. 2007
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností
od 5. 7. 2007
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ohlasovaných živností
od 5. 7. 2007
účtovníctvo a vedenie účtových kníh v rozsahu voľných ohlasovaných živností
od 5. 7. 2007
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovaných živností
od 4. 6. 2008
inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby
od 4. 6. 2008
pozemné stavby
od 4. 6. 2008
výkon činnosti stavebného dozoru
od 21. 2. 1997 do 12. 6. 2000
zahranično-obchodná činnosť
od 21. 2. 1997 do 12. 6. 2000
projektová činnosť v investičnej výstavbe
Konanie menom spoločnosti
od 21. 2. 1997
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
Odštepný závod
od 15. 6. 2011 do 30. 11. 2016
Názov:
ISTROENERGO GROUP, a.s., odštepný závod
od 15. 6. 2011 do 30. 11. 2016
Sídlo:
Bratislava, Tomášikova 64, PSČ 831 04
Vedúci:
od 15. 6. 2011 do 30. 11. 2016
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Dúbravka, Bílikova 3134/8, PSČ 841 01
od 15. 6. 2011 do 30. 11. 2016
Predmet činnosti:
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
od 13. 11. 2007 do 14. 6. 2011
Názov:
ISTROENERGO GROUP, a.s., odštepný závod
od 13. 11. 2007 do 14. 6. 2011
Sídlo:
Bratislava, Rajská 15, PSČ 851 03
Vedúci:
od 13. 11. 2007 do 14. 6. 2011
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Petržalka, Gessayova 2598/10, PSČ 851 03
od 13. 11. 2007 do 14. 6. 2011
Predmet činnosti:
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 2. 1997
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.11.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka zo spoločnosti ENERGO LEVICE s.r.o., Rozmarínová 4, Levice, IČO: 31 414 851, ktorá bola dňa 21.02.1997 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o. 159/N. Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a povinnosti (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti ENERGO LEVICE s.r.o..
od 17. 1. 2000
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.12.1999 (not.záp. č.N 287/99, Nz 278/99).
od 13. 6. 2000
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 19.05.2000.
od 24. 10. 2002
Zápisnica z rokovania dozornej rady dňa 31.08.2002. Ing. Petrovi Bodnárovi, r.č. zanikla funkcia člena predstavenstva dňom 31.08.2002.
od 30. 9. 2004
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 13.12.2002. Členom predstavenstva Ing. Mariánovi Kosnáčovi, Ing. Miloslavovi Pástorovi, Mgr. Egonovi Zorádovi, Ing. Miroslavovi Pisarovi a Ing. Jozefovi Barátovi zanikla funkcia dňom 13.12.2002. Členom dozornej rady Ing. Viliamovi Valašíkovi, Ing. Milanovi Vančovi, Ing. Jánovi Koreňovskému, Ing. Jánovi Bevilaquaovi a Helene Valachovej zanikla funkcia dňom 13.12.2002.
od 5. 7. 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.06.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 168/2007, Nz 22687/2007, NCRis 22578/2007 o zlúčení spoločnosti ISTROFIN, a.s. so sídlom Rozmarínová 4, 934 01 Levice, IČO: 34 115 510 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa 75/N so spoločnosťou ISTROENERGO GROUP, a.s. so sídlom Rozmarínová 4, 934 01 Levice, IČO: 36 518 531 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10004/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 08.06.2007 sa obchodná spoločnosť ISTROENERGO GROUP, a.s. so sídlom Rozmarínová 4, 934 01 Levice, IČO: 36 518 531 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10004/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ISTROFIN, a.s. so sídlom Rozmarínová 4, 934 01 Levice, IČO: 34 115 510 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa 75/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ISTROFIN, a.s. dňom zapísu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda dňom 05.07.2007.
Základné imanie
od 26. 6. 2009
3 221 856 EUR
Rozsah splatenia: 3 221 856 EUR
od 4. 6. 2008 do 25. 6. 2009
95 040 000 Sk
Rozsah splatenia: 95 040 000 Sk
od 5. 7. 2007 do 3. 6. 2008
83 160 000 Sk
Rozsah splatenia: 83 160 000 Sk
od 30. 9. 2004 do 4. 7. 2007
1 080 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 080 000 Sk
od 21. 2. 1997 do 29. 9. 2004
1 080 000 Sk
Akcie
od 26. 6. 2009
Počet: 83160
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 26. 6. 2009
Počet: 1188
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 5. 7. 2007 do 25. 6. 2009
Počet: 83160
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 6. 2008 do 25. 6. 2009
Počet: 1188
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 30. 9. 2004 do 4. 7. 2007
Počet: 1080
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 1. 2000 do 29. 9. 2004
Počet: 1080
Druh - forma: listinných akcií na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 21. 2. 1997 do 16. 1. 2000
Počet: 1080
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 4. 6. 2008
Eleonóra Koreňovská
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 19. 5. 2008
od 4. 6. 2008
Helena Valachová
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 19. 5. 2008
od 4. 6. 2008
Ing. Milan Vančo
Tlmače - Lipník, Ružová ulica 83/4, PSČ 935 21
Vznik funkcie: 19. 5. 2008
od 21. 2. 1997 do 12. 6. 2000
Ing. Jozef Barát
Tlmače, Dlhá 30
od 13. 6. 2000 do 29. 9. 2004
Ing. Ján Bevilaqua
Levice, Boženy Nemcovej 4
od 30. 9. 2004 do 27. 10. 2004
Ing. Ján Bevilaqua
Levice, Boženy Nemcovej 4
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 28. 10. 2004 do 27. 10. 2004
Ing. Ján Bevilaqua
Levice, Boženy Nemcovej 4
Vznik funkcie: 13. 12. 2002 Skončenie funkcie: 22. 12. 2003
od 21. 2. 1997 do 7. 6. 2000
Ing. Ján Bevilaqua
Levice, Perecká 1
od 21. 2. 1997 do 11. 7. 2001
Ing. Alexander Gažo
Levice, Južná 15
od 8. 6. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. František Gažo
Levice, Boženy Nemcovej 8
od 21. 2. 1997 do 7. 6. 2000
Ing. František Gažo
Levice, Z.Nejedlého 31
od 8. 6. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. Miroslav Gažo
Levice, Boženy Nemcovej 8
od 28. 10. 2004 do 3. 6. 2008
Eleonóra Koreňovská
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 24. 5. 2004
od 4. 6. 2008 do 3. 6. 2008
Eleonóra Koreňovská
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 24. 5. 2004 Skončenie funkcie: 19. 5. 2008
od 8. 6. 2000 do 29. 9. 2004
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava, Gessayova 10
od 30. 9. 2004 do 26. 4. 2007
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava, Gessayova 10
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 27. 4. 2007 do 3. 6. 2008
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Petržalka, Gessayova 2598/10, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 4. 6. 2008 do 3. 6. 2008
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Petržalka, Gessayova 2598/10, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 13. 12. 2002 Skončenie funkcie: 19. 5. 2008
od 21. 2. 1997 do 7. 6. 2000
Ing. Miroslav Pisar
Veľký Ďúr, Poľná 507
od 27. 4. 2007 do 3. 6. 2008
Helena Valachová
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 4. 6. 2008 do 3. 6. 2008
Helena Valachová
Levice, B. Nemcovej 1710/4, PSČ 934 01
Vznik funkcie: 13. 12. 2002 Skončenie funkcie: 19. 5. 2008
od 13. 6. 2000 do 29. 9. 2004
Helena Valachová
Levice, Boženy Nemcovej 4
od 30. 9. 2004 do 26. 4. 2007
Helena Valachová
Levice, Boženy Nemcovej 4
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 21. 2. 1997 do 12. 6. 2000
Helena Valachová
Levice, Ku Bratke 12
od 21. 2. 1997 do 29. 9. 2004
Ing. Viliam Valašík
Levice, Z.Nejedlého 24
od 30. 9. 2004 do 27. 10. 2004
Ing. Viliam Valašík
Levice, Z.Nejedlého 24
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 28. 10. 2004 do 27. 10. 2004
Ing. Viliam Valašík
Levice, Z.Nejedlého 24
Vznik funkcie: 13. 12. 2002 Skončenie funkcie: 24. 5. 2004
od 21. 2. 1997 do 29. 9. 2004
Ing. Milan Vančo
Tlmače - Lipník, Mládežnícka 160/7
od 30. 9. 2004 do 26. 4. 2007
Ing. Milan Vančo
Tlmače - Lipník, Mládežnícka 160/7
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 27. 4. 2007 do 3. 6. 2008
Ing. Milan Vančo
Tlmače - Lipník, Ružová ulica 83/4, PSČ 935 21
Vznik funkcie: 13. 12. 2002
od 4. 6. 2008 do 3. 6. 2008
Ing. Milan Vančo
Tlmače - Lipník, Ružová ulica 83/4, PSČ 935 21
Vznik funkcie: 13. 12. 2002 Skončenie funkcie: 19. 5. 2008
od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2016
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Petržalka, Gessayova 2598/10, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 19. 5. 2008 Skončenie funkcie: 7. 4. 2016
od 4. 6. 2008 do 30. 11. 2016
Ing. Ján Koreňovský
Bratislava - Petržalka, Gessayova 2598/10, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 19. 5. 2008
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 5. 7. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 5. 7. 2007
ISTROFIN, a.s.
Levice, Rozmarínová 4, PSČ 934 01
Vyhlásenie konkurzu
od 1. 12. 2016
Dátum vyhlásenia konkurzu: 1.8.2016
Správca konkurznej podstaty
od 1. 12. 2016
JUDr. Jozef Beňo PhD
Poprad, Nám. sv. Egídia 40/93, PSČ 058 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement