TECHNOSPOL Slovakia s.r.o., IČO: 36535214 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36535214. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36535214 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 2. 2000
Názov
od 2. 3. 2016

TECHNOSPOL Slovakia s.r.o.

od 9. 2. 2000 do 1. 3. 2016

Technospol Slovakia, s.r.o.

Adresa sídla
od 2. 10. 2019
Nitra, Jurkovičova 411/27, PSČ 94901
od 2. 3. 2016 do 1. 10. 2019
Nitra, Mikovíniho 407/16, PSČ 94901
od 6. 10. 2003 do 1. 3. 2016
Nitra, Dolnočermánska 62, PSČ 94901
od 19. 3. 2001 do 5. 10. 2003
Nitra, Kmeťova 25/16, PSČ 94901
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
Nitra, Hlboká 39, PSČ 94901
IČO
od 9. 2. 2000

36535214

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
11778/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 2. 3. 2016
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 2. 3. 2016
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 2. 3. 2016
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
od 2. 3. 2016
zber a spracovanie údajov o spotrebe tepla, chladu, teplej úžitkovej vody a studenej vody
od 2. 3. 2016
vedenie účtovníctva
od 2. 3. 2016
administratívne služby
od 2. 3. 2016
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 2. 3. 2016
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 2. 3. 2016
prípravné práce k realizácii stavby
od 2. 3. 2016
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 2. 3. 2016
inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo
od 2. 3. 2016
opravy a montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu merače tepla a ich členy
od 2. 3. 2016
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
od 2. 3. 2016
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
od 2. 3. 2016
opravy vyhradených technických zariadení plynových
od 2. 3. 2016
čistiace a upratovacie služby
od 2. 3. 2016
čistenie kanalizačných systémov
od 2. 3. 2016
diagnostika kanalizačných potrubí
od 2. 3. 2016
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 2. 3. 2016
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolného pásma s použitím priemyselného vysávača
od 2. 3. 2016
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
od 2. 3. 2016
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
od 2. 3. 2016
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
od 2. 3. 2016
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
od 2. 3. 2016
oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
od 2. 3. 2016
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hlásenia
od 2. 3. 2016
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
od 2. 3. 2016
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
od 2. 3. 2016
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
od 2. 3. 2016
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
od 2. 3. 2016
poskytovanie služieb v záhradníctve
od 2. 3. 2016
organizovanie kurzov, školení a seminárov
od 2. 3. 2016
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 2. 3. 2016
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 2. 3. 2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 2. 3. 2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 2. 3. 2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 2. 3. 2016
reklamné a marketingové služby
od 2. 3. 2016
fotografické služby
od 2. 3. 2016
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami
od 2. 10. 2019
Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
od 2. 10. 2019
Murárstvo
od 2. 10. 2019
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
od 2. 10. 2019
Tesárstvo
od 2. 10. 2019
Pokrývačstvo
od 2. 10. 2019
Strechár
od 9. 2. 2000 do 1. 3. 2016
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
od 9. 2. 2000 do 1. 3. 2016
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
nákup a predaj nehnuteľností
od 9. 2. 2000 do 1. 3. 2016
reklamná činnosť
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
stavebné inštalácie
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
montáž vodomerov a meračov tepla
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
elektroinštalácie
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
od 9. 2. 2000 do 15. 6. 2005
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
správa bytového fondu a nehnuteľností
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
vedenie účtovníctva
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
kancelárske a sekretárske práce
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
spracovanie údajov
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
služby súvisiace s databázami
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
prieskum trhu a verejnej mienky
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
upratovacie práce
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
distribúcia filmov a videozáznamov
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
premietanie filmov
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
producenstká činnosť v oblasti videotvorby
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
fotografické služby
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
baliace práce
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
organizovanie kurzov a školení
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
stolárstvo
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
výkon činností stavebného dozoru
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
opravy a montáž určených meradiel
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
údržba bytového fondu a nehnuteľností
Konanie menom spoločnosti
od 9. 2. 2000
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 2. 2000
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.11.1999 a dodatkom č. 1 zo dňa 31.1.2000 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
od 19. 3. 2001
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 17.10.2000. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Hlboká 39 na Nitra, Kmeťova 25/16.
od 6. 10. 2003
Konateľovi Richardovi Széchényimu zanikla funkcia dňom 31.12.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.1.2002. Zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 30.12.2002. Dodatok č. 3 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Kmeťova 25/16, Nitra, na: Dolnočermánska 62, Nitra).
Základné imanie
od 2. 3. 2016
6 972 EUR
Rozsah splatenia: 6 972 EUR
od 9. 2. 2000 do 1. 3. 2016
210 000 Sk
Spoločníci
od 16. 6. 2005
František Beňo
Košúty, Košúty 552, PSČ 925 09
od 16. 6. 2005
Katarína Beňová
Košúty, Košúty 552, PSČ 925 09
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
František Beňo
Nitra, Kmeťová 25/16
od 19. 3. 2001 do 5. 10. 2003
František Beňo
Nitra, Kmeťová 25/16
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
František Beňo
Nitra, Kmeťová 25/16
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
Ivan Čapský
Nitra, Hlboká 39
od 19. 3. 2001 do 5. 10. 2003
Richard Széchenyi
Nitra, Jahodová 6
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
Richard Széchenyi
Nitra, Jahodová 6
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
Katarína Šárkányová
Galanta, Železničiarska 1427/60
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
Ing. Dušan Vyoral
Nitra, Výstavná 35
Výška vkladu každého spoločníka
od 2. 3. 2016
František Beňo
Vklad: 4 847 EUR
Splatené: 4 847 EUR
od 2. 3. 2016
Katarína Beňová
Vklad: 2 125 EUR
Splatené: 2 125 EUR
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
František Beňo
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
Richard Széchenyi
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 9. 2. 2000 do 18. 3. 2001
Ivan Čapský
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 19. 3. 2001 do 5. 10. 2003
František Beňo
Vklad: 105 000 Sk
Splatené: 105 000 Sk
od 19. 3. 2001 do 5. 10. 2003
Richard Széchenyi
Vklad: 105 000 Sk
Splatené: 105 000 Sk
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
František Beňo
Vklad:  
Splatené:  
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
František Beňo
Vklad: 146 000 Sk
Splatené: 146 000 Sk
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
Katarína Šárkányová
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 6. 10. 2003 do 15. 6. 2005
Ing. Dušan Vyoral
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 16. 6. 2005 do 1. 3. 2016
Katarína Beňová
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO