Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Údaje boli stiahnuté 6. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36599361. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36599361 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 11. 2005
Názov
od 15. 2. 2007

Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa sídla
od 15. 2. 2007
Košice, Mlynská 31, PSČ 04291
IČO
od 15. 2. 2007

36599361

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1411/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 15. 2. 2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
od 15. 2. 2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
od 1. 7. 2007
distribúcia elektriny
od 1. 7. 2007
prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
od 1. 7. 2007
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
od 1. 1. 2014
montáž určených meradiel
od 1. 1. 2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky skupina E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
od 1. 1. 2014
poskytovanie služieb spojených s obsluhou elektrických staníc bez obmedzenia napätia
od 1. 1. 2014
počítačové služby
od 1. 1. 2014
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej sústavy
od 1. 1. 2014
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
od 1. 1. 2014
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny technické zariadenia tlakové skupina B b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpčné plyny, kvapaliny Poznámka: Montáž tlakových nádob iba bez zásahu do tlakového celku nádoby zváraním, rezaním vŕtaním a podobne.
od 1. 1. 2014
Odborné prehliadky a odborné skušky vyhradených technických zariadení zdvíhacích Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia skupina A a žeriavy a zdvíhadlá b pohyblivé pracovné plošiny c výťahy k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní technické zariadenia zdvíhacie skupina B a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom a s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány g regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov
od 1. 1. 2014
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 1. 1. 2014
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 1. 1. 2014
opravy pracovných strojov
od 1. 1. 2014
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 1. 1. 2014
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 1. 1. 2014
geodetické a kartografické činnosti
od 1. 1. 2014
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
od 1. 1. 2014
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 1. 1. 2014
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
od 1. 1. 2014
verejné obstarávanie
od 1. 1. 2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 1. 2014
prieskum trhu a verejnej mienky
od 1. 1. 2014
reklamné a marketingové služby
od 1. 1. 2014
vedenie účtovníctva
od 1. 1. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 1. 1. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 1. 1. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 1. 1. 2014
kopírovacie a rozmnožovacie služby
od 1. 1. 2014
bezpečnostnotechnické služby
od 1. 1. 2014
vydavateľská činnosť
od 1. 1. 2014
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
od 1. 1. 2014
V výroba technických zariadení elektrických V rozsahu: E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 18. 7. 2014
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: pozemné stavby, inžinierske stavby
od 18. 7. 2014
výkon činnosti energetického audítora
od 18. 7. 2014
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória pre oblasť - vykonávania vysokonapäťových a prúdových skúšok elektrických predmetov a zariadení, skúšok oteplenia elektroenergetických rozvodných zariadení, skúšok dielektrických pracovných a ochranných pomôcok, skúšok istiacich a spínacích prvkov elektrického rozvodu podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-297
od 18. 7. 2014
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
od 1. 11. 2014
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 1. 11. 2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 24. 7. 2015
technik požiarnej ochrany
od 11. 5. 2017
montáž, opravy, údržba a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na dráhach
od 4. 7. 2018
dohľad nad pracovnými podmienkami
Konanie menom spoločnosti
od 22. 4. 2022
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
od 5. 1. 2022 do 21. 4. 2022
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
od 17. 11. 2020 do 4. 1. 2022
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
od 15. 2. 2007 do 16. 11. 2020
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú v mene spoločnosti oprávnení konať a spoločnosť zaväzovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti (prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti), menám a funkciám podpisujúcich pripoja osoby oprávnené konať v mene spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
od 1. 1. 2019
220 040 272 EUR
Rozsah splatenia: 220 040 272 EUR
od 4. 7. 2018 do 31. 12. 2018
217 735 515 EUR
Rozsah splatenia: 217 735 515 EUR
od 1. 1. 2014 do 3. 7. 2018
437 735 515 EUR
Rozsah splatenia: 437 735 515 EUR
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013
432 815 515 EUR
Rozsah splatenia: 432 815 515 EUR
od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008
13039 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 13039 000 000 Sk
od 15. 2. 2007 do 30. 6. 2007
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
Akcie
od 1. 1. 2009
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 1. 1. 2014
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 4 920 000 EUR
od 4. 7. 2018
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 212 782 315 EUR
od 1. 1. 2019
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2 304 757 EUR
od 1. 1. 2009 do 3. 7. 2018
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 432 782 315 EUR
od 15. 2. 2007 do 31. 12. 2008
Počet: 10
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2008
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 13038 000 000 Sk
Akcionár
od 10. 8. 2022
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Košice - mestská časť Staré Mesto, Mlynská 31, PSČ 042 91
od 15. 2. 2007 do 17. 7. 2014
Východoslovenská energetika a.s.
Košice, Mlynská 31, PSČ 042 91
od 18. 7. 2014 do 9. 8. 2022
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Košice, Mlynská 31, PSČ 042 91
Dozorná rada
od 3. 9. 2019
Andrej Macár
Trhovište, Trhovište 220, PSČ 072 04
Vznik funkcie: 25. 8. 2019
od 3. 9. 2019
Ing. Jozef Jenčo
Košice - Juh, Južná trieda 1562/26, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2019
od 2. 10. 2020
Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
Letkov, Olšová 282, PSČ 326 00
Vznik funkcie: 23. 9. 2020
od 11. 3. 2021
JUDr. Milan Piršč - predseda dozornej rady
Svidník, Ul. D. Millyho 808/70, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 17. 11. 2020
Ing. Andrej Buday
Prešov, Federátov 1, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 17. 11. 2020
Mgr. Vladimír Hojstrič
Prakovce, Prakovce 246, PSČ 055 62
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 17. 11. 2020
Mgr. Ľuboš Sopoliga
Hanušovce nad Topľou, Záhradná 191/23, PSČ 094 31
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 11. 3. 2021
Zuzana Vajsová
Humenné, Brestovská 134/45, PSČ 066 01
Vznik funkcie: 1. 3. 2021
od 5. 1. 2022
Ing. Ivo Grobauer
Košice - mestská časť Nad jazerom, Jenisejská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 16. 12. 2021
od 17. 7. 2007 do 3. 8. 2011
Ing. František Barnáš
Prešov, Mirka Nešpora 41, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Ing. František Barnáš
Prešov, Mirka Nešpora 41, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 27. 6. 2011
od 27. 9. 2007 do 2. 2. 2010
František Barta
Michalovce, Okružná 1293/34, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007
od 3. 2. 2010 do 2. 2. 2010
František Barta
Michalovce, Okružná 1293/34, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007 Skončenie funkcie: 31. 12. 2009
od 28. 7. 2012 do 30. 9. 2016
Ing. Artúr Benes
Ľubotice, Krížna 24, PSČ 080 06
Vznik funkcie: 1. 7. 2012
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2016
Ing. Artúr Benes
Ľubotice, Krížna 24, PSČ 080 06
Vznik funkcie: 1. 7. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 15. 2. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Juliana Blichárová
Prešov, Bajkalská 29, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007
od 17. 7. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Juliana Blichárová
Prešov, Bajkalská 29, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007 Skončenie funkcie: 30. 6. 2007
od 26. 8. 2015 do 2. 9. 2019
Ladislav Dický
Vydrník, Vydrník 184, PSČ 059 14
Vznik funkcie: 25. 8. 2015
od 3. 9. 2019 do 2. 9. 2019
Ladislav Dický
Vydrník, Vydrník 184, PSČ 059 14
Vznik funkcie: 25. 8. 2015 Skončenie funkcie: 24. 8. 2019
od 17. 7. 2007 do 30. 3. 2011
Mgr. Juraj Drahovský
Košice, Palárikova 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 31. 3. 2011 do 30. 3. 2011
Mgr. Juraj Drahovský
Košice, Palárikova 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 25. 1. 2011
od 4. 8. 2011 do 27. 7. 2012
Ing. Stanislav Dzurňák
Spišský Hrhov, Pribišova 18, PSČ 053 02
Vznik funkcie: 28. 6. 2011
od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2012
Ing. Stanislav Dzurňák
Spišský Hrhov, Pribišova 18, PSČ 053 02
Vznik funkcie: 28. 6. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2012
od 17. 7. 2007 do 3. 8. 2011
Ing. Ján Džugan
Michalovce, Štefánikova 24, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Ing. Ján Džugan
Michalovce, Štefánikova 24, PSČ 071 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 27. 6. 2011
od 26. 8. 2015 do 7. 11. 2019
Ing. Slavomír Hlinka
Košice - Sever, Obrancov Mieru 185/6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2015
od 8. 11. 2019 do 7. 11. 2019
Ing. Slavomír Hlinka
Košice - Sever, Obrancov Mieru 185/6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2015 Skončenie funkcie: 24. 8. 2019
od 1. 9. 2011 do 31. 10. 2014
Ing. Vladimír Katuščák
Prešov, Dilongova 10, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2011
od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2014
Ing. Vladimír Katuščák
Prešov, Dilongova 10, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2011 Skončenie funkcie: 29. 9. 2014
od 27. 9. 2007 do 31. 8. 2011
Ing. Zuzana Kisidayová
Košice - Západ, Markušova 274/11, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2011
Ing. Zuzana Kisidayová
Košice - Západ, Markušova 274/11, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007 Skončenie funkcie: 24. 8. 2011
od 1. 11. 2014 do 25. 8. 2015
Ing. Zuzana Kisidayová
Košice - Západ, Markušova 274/11, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 30. 9. 2014
od 26. 8. 2015 do 25. 8. 2015
Ing. Zuzana Kisidayová
Košice - Západ, Markušova 274/11, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 30. 9. 2014 Skončenie funkcie: 24. 8. 2015
od 4. 8. 2011 do 27. 7. 2012
Ing. Jozef Kislík
Prešov, Karpatská 5, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2011
od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2012
Ing. Jozef Kislík
Prešov, Karpatská 5, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2012
od 3. 2. 2010 do 31. 8. 2011
Ing. Melánia Kožejová
Malá Ida, Bočná 232/2, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 1. 1. 2010
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2011
Ing. Melánia Kožejová
Malá Ida, Bočná 232/2, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 1. 1. 2010 Skončenie funkcie: 24. 8. 2011
od 18. 3. 2014 do 25. 8. 2015
Ing. Melánia Kožejová
Malá Ida, Bočná 232/2, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 16. 1. 2014
od 26. 8. 2015 do 25. 8. 2015
Ing. Melánia Kožejová
Malá Ida, Bočná 232/2, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 16. 1. 2014 Skončenie funkcie: 24. 8. 2015
od 17. 7. 2007 do 3. 8. 2011
Mgr. Ján Kuba
Vranov nad Topľou, Pribinova 84, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Mgr. Ján Kuba
Vranov nad Topľou, Pribinova 84, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 27. 6. 2011
od 10. 11. 2011 do 27. 7. 2012
MUDr. Renáta Lenártová
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 4. 10. 2011
od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2012
MUDr. Renáta Lenártová
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 4. 10. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2012
od 28. 7. 2012 do 30. 9. 2016
MUDr. Renáta Lenártová
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 7. 2012
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2016
MUDr. Renáta Lenártová
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 7. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 30. 12. 2016 do 16. 11. 2020
MUDr. Renáta Lenártová, Ph.D.
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2020
MUDr. Renáta Lenártová, Ph.D.
Košice, Irkutská 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016 Skončenie funkcie: 26. 10. 2020
od 26. 8. 2015 do 2. 9. 2019
Andrej Macár
Trhovište, Trhovište 220, PSČ 072 04
Vznik funkcie: 25. 8. 2015
od 3. 9. 2019 do 2. 9. 2019
Andrej Macár
Trhovište, Trhovište 220, PSČ 072 04
Vznik funkcie: 25. 8. 2015 Skončenie funkcie: 24. 8. 2019
od 18. 7. 2014 do 3. 7. 2018
Thomas Merker
Jablonec nad Nisou, 28. října 35, PSČ 466 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2014
od 4. 7. 2018 do 3. 7. 2018
Thomas Merker
Jablonec nad Nisou, 28. října 35, PSČ 466 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2014 Skončenie funkcie: 30. 6. 2018
od 4. 7. 2018 do 8. 10. 2019
Thomas Merker
Jablonec nad Nisou, 28. října 35, PSČ 466 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2018
od 9. 10. 2019 do 8. 10. 2019
Thomas Merker
Jablonec nad Nisou, 28. října 35, PSČ 466 02
Vznik funkcie: 1. 7. 2018 Skončenie funkcie: 10. 9. 2019
od 3. 9. 2019 do 10. 3. 2021
Marián Palenčar
Prešov, Tehelná 6309/16, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2019
od 11. 3. 2021 do 10. 3. 2021
Marián Palenčar
Prešov, Tehelná 6309/16, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2019 Skončenie funkcie: 28. 2. 2021
od 1. 9. 2011 do 25. 8. 2015
Marián Palenčar
Prešov, Tehelná 16, PSČ 080 07
Vznik funkcie: 25. 8. 2011
od 26. 8. 2015 do 25. 8. 2015
Marián Palenčar
Prešov, Tehelná 16, PSČ 080 07
Vznik funkcie: 25. 8. 2011 Skončenie funkcie: 24. 8. 2015
od 17. 11. 2020 do 10. 3. 2021
JUDr. Milan Piršč
Svidník, Ul. D. Millyho 808/70, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 4. 8. 2011 do 27. 7. 2012
JUDr. Milan Piršč
Svidník, D. Milliho 70, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2011
od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2012
JUDr. Milan Piršč
Svidník, D. Milliho 70, PSČ 089 01
Vznik funkcie: 28. 6. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2012
od 17. 7. 2007 do 19. 11. 2007
Ing. Ladislav Porubec
Žilina, Rajčianska 24, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 20. 11. 2007 do 3. 8. 2011
Ing. Ladislav Porubec
Žilina, Rajčianská 24, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Ing. Ladislav Porubec
Žilina, Rajčianská 24, PSČ 010 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 27. 6. 2011
od 15. 2. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Lucia Radosová
Košice, Amurská 9, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007
od 17. 7. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Lucia Radosová
Košice, Amurská 9, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007 Skončenie funkcie: 30. 6. 2007
od 28. 7. 2012 do 30. 9. 2016
Mgr. Radoslav Rigo
Košice, Jarná 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2016
Mgr. Radoslav Rigo
Košice, Jarná 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 17. 7. 2007 do 3. 8. 2011
Doc. Ing. Ľubomír Sapák, Ph.D.
Bratislava, Mošovského 19, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 1. 7. 2007
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Doc. Ing. Ľubomír Sapák, Ph.D.
Bratislava, Mošovského 19, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 1. 7. 2007 Skončenie funkcie: 27. 6. 2011
od 28. 7. 2012 do 30. 9. 2016
Ing. Juraj Slafkovský
Košice, Jakobyho 6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2016
Ing. Juraj Slafkovský
Košice, Jakobyho 6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 19. 3. 2020 do 16. 11. 2020
Ing. Juraj Slafkovský
Košice, Skladná 1/B, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2020
Ing. Juraj Slafkovský
Košice, Skladná 1/B, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016 Skončenie funkcie: 26. 10. 2020
od 30. 12. 2016 do 18. 3. 2020
Ing. Juraj Slafkovský
Košice, Zimná 2, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 10. 11. 2011 do 27. 7. 2012
PhDr. Rudolf Sokol
Slivník, Kostolná 58, PSČ 076 12
Vznik funkcie: 4. 10. 2011
od 28. 7. 2012 do 27. 7. 2012
PhDr. Rudolf Sokol
Slivník, Kostolná 58, PSČ 076 12
Vznik funkcie: 4. 10. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2012
od 15. 2. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Radoslava Staroňová
Košice, Československej armády 14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007
od 17. 7. 2007 do 16. 7. 2007
JUDr. Radoslava Staroňová
Košice, Československej armády 14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 15. 2. 2007 Skončenie funkcie: 30. 6. 2007
od 31. 3. 2011 do 17. 7. 2014
Ing. Marián Suchý
Košice, Palárikova 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 26. 1. 2011
od 18. 7. 2014 do 17. 7. 2014
Ing. Marián Suchý
Košice, Palárikova 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 26. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 6. 2014
od 30. 12. 2016 do 16. 11. 2020
Ing. Viliam Titka
Beša, Beša 50, PSČ 076 72
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2020
Ing. Viliam Titka
Beša, Beša 50, PSČ 076 72
Vznik funkcie: 16. 12. 2016 Skončenie funkcie: 26. 10. 2020
od 30. 12. 2016 do 16. 11. 2020
Ing. Richard Tušan
Košice, Liesková 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2020
Ing. Richard Tušan
Košice, Liesková 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2016 Skončenie funkcie: 26. 10. 2020
od 28. 7. 2012 do 30. 9. 2016
Ing. Richard Tušan
Košice, Liesková 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012
od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2016
Ing. Richard Tušan
Košice, Liesková 5, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2012 Skončenie funkcie: 30. 6. 2016
od 27. 9. 2007 do 31. 8. 2011
Ing. Slavomír Veseleňák
Košice - Nad Jazerom, Ždiarska 1446/19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2011
Ing. Slavomír Veseleňák
Košice - Nad Jazerom, Ždiarska 1446/19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2007 Skončenie funkcie: 24. 8. 2011
od 1. 9. 2011 do 17. 3. 2014
Ing. Slavomír Veseleňák
Košice - Nad jazerom, Ždiarska 19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2011
od 18. 3. 2014 do 17. 3. 2014
Ing. Slavomír Veseleňák
Košice - Nad jazerom, Ždiarska 19, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 8. 2011 Skončenie funkcie: 15. 1. 2014
od 30. 12. 2016 do 16. 11. 2020
Ing. Peter Želinský
Košice, Viedenská 26, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 16. 12. 2016
od 17. 11. 2020 do 16. 11. 2020
Ing. Peter Želinský
Košice, Viedenská 26, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 16. 12. 2016 Skončenie funkcie: 26. 10. 2020
od 5. 1. 2022 do 4. 1. 2022
Ing. Juraj Slafkovský
Košice - mestská časť Juh, Skladná 1/B, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 27. 10. 2020 Skončenie funkcie: 15. 12. 2021
od 17. 11. 2020 do 4. 1. 2022
Ing. Juraj Slafkovský
Košice - mestská časť Juh, Skladná 1/B, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 27. 10. 2020
od 9. 10. 2019 do 1. 10. 2020
Tamás Jászay
Budapešť, Királyhelmec u. 7, PSČ H-1037
Vznik funkcie: 11. 9. 2019
od 2. 10. 2020 do 1. 10. 2020
Tamás Jászay
Budapešť, Királyhelmec u. 7, PSČ H-1037
Vznik funkcie: 11. 9. 2019 Skončenie funkcie: 22. 9. 2020
Predaj
od 1. 7. 2007
Predaj časti podniku Zmluvou o prevode časti podniku previedla Východoslovenská energetika a.s. dňa 1.7.2007 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov a zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke distribučná činnosť tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
od 1. 1. 2014
Predaj časti podniku Zmluvou o prevode časti podniku prevedie Východoslovenská energetika a.s. dňa 01.01.2014 časť svojho podniku na Východoslovenskú distribučnú, a.s.. Časť podniku pozostáva zo všetkého majetku, všetkých pohľadávok a záväzkov, zo všetkých zamestnancov vedených v účtovnej jednotke sieťové služby tak, ako sú opísané v zmluve o prevode časti podniku.
Hodnotenie firmy
-1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement