Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská pošta, a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36631124. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36631124 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 10. 2004
Názov
od 1. 10. 2004

Slovenská pošta, a.s.

Adresa sídla
od 1. 10. 2004
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, PSČ 97599
IČO
od 1. 10. 2004

36631124

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
803/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 1. 10. 2004
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
od 1. 10. 2004
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
od 1. 10. 2004
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
od 1. 10. 2004
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
od 1. 10. 2004
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
od 1. 10. 2004
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
od 1. 10. 2004
činnosť poštového múzea
od 1. 10. 2004
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
od 1. 10. 2004
výkon poštovej ohlasovne a úložne
od 1. 10. 2004
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
od 1. 10. 2004
projektová a konštrukčná činnosť
od 1. 10. 2004
automatizované spracovanie dát
od 1. 10. 2004
poskytovanie softwaru
od 1. 10. 2004
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
od 1. 10. 2004
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
od 1. 10. 2004
prenájom hnuteľných vecí
od 1. 10. 2004
prenájom motorových vozidiel
od 1. 10. 2004
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
od 1. 10. 2004
cestná nákladná doprava
od 1. 10. 2004
nepravidelná autobusová doprava
od 1. 10. 2004
expedičná činnosť
od 1. 10. 2004
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
od 1. 10. 2004
výroba, montáž a predaj pečiatok
od 1. 10. 2004
colný deklarant
od 1. 10. 2004
zmenárne
od 1. 10. 2004
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
od 1. 10. 2004
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2004
pohostinská činnosť
od 1. 10. 2004
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2004
sprostredkovanie obchodu
od 1. 10. 2004
sprostredkovanie služieb
od 1. 10. 2004
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
od 1. 10. 2004
kopírovacie služby
od 1. 10. 2004
oprava, servis a predaj servisných schránok
od 1. 10. 2004
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
od 1. 10. 2004
prevádzkovanie vlastnej ochrany
od 1. 10. 2004
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
od 1. 10. 2004
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 1. 10. 2004
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
od 1. 10. 2004
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
od 1. 10. 2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
od 1. 10. 2004
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
od 1. 10. 2004
poskytovanie poštových služieb
od 1. 10. 2004
zasielateľstvo
od 1. 10. 2004
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
od 1. 10. 2004
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
od 3. 12. 2005
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 3. 12. 2005
zásielkový obchod
od 3. 12. 2005
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
od 3. 12. 2005
skladovanie a prekládka tovarov
od 3. 12. 2005
balenie a kompletizácia tovaru
od 3. 12. 2005
prevádzkovanie neverejného skladu
od 3. 12. 2005
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
od 3. 12. 2005
fotografické služby
od 3. 12. 2005
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 12. 2005
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
od 3. 12. 2005
prenájom reklamných plôch
od 3. 12. 2005
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 3. 12. 2005
spracovanie údajov
od 3. 12. 2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
od 3. 2. 2006
správa registratúry
od 27. 5. 2006
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
od 7. 3. 2009
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
od 25. 3. 2022
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - viazaný finančný agent
od 13. 5. 2011
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
od 13. 5. 2011
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
od 28. 6. 2011
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb
od 8. 3. 2012
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta
od 6. 8. 2014
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
od 25. 3. 2022
prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
od 13. 5. 2011 do 24. 3. 2022
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
od 5. 9. 2008 do 12. 5. 2011
sprostredkovanie poistenia - činnosť podriadeného sprostredkovateľa poistenia
Konanie menom spoločnosti
od 25. 8. 2020
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 13. 5. 2011 do 24. 8. 2020
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 3. 12. 2005 do 12. 5. 2011
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 1. 10. 2004 do 2. 12. 2005
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
od 3. 2. 2009
214 300 464 EUR
Rozsah splatenia: 214 300 464 EUR
od 1. 10. 2004 do 2. 2. 2009
6456 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 6456 000 000 Sk
Akcie
od 3. 2. 2009
Počet: 6456
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 1. 10. 2004 do 2. 2. 2009
Počet: 6456
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 4. 10. 2017
JUDr. Peter Pandy
Kráľovský Chlmec, Ibrányiho 1253/55, PSČ 077 01
Vznik funkcie: 20. 9. 2017
od 20. 10. 2018
Ing. Peter Valíček
Mojmírovce, Slamkova ulica 1859/17A, PSČ 951 15
Vznik funkcie: 12. 10. 2018
od 19. 1. 2019
JUDr. Miroslava Mužíková
Slovenský Grob, Nábrežná 1936/9, PSČ 900 26
Vznik funkcie: 27. 12. 2018
od 4. 12. 2020
Ing. Agáta Gajdošíková
Šaľa, Bernolákova 1515/18, PSČ 927 05
Vznik funkcie: 27. 11. 2020
od 4. 12. 2020
Ing. Danka Trávniková
Žilina, Jaseňová 4, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 27. 11. 2020
od 5. 6. 2012 do 17. 12. 2013
Ing. Edita Angyalová
Bratislava, Segnerova 5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2012
od 18. 12. 2013 do 17. 12. 2013
Ing. Edita Angyalová
Bratislava, Segnerova 5, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 6. 2012 Skončenie funkcie: 2. 9. 2013
od 26. 3. 2008 do 2. 12. 2010
Ing. Libuša Baranová
Bratislava, Tupého 23/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 11. 3. 2008
od 3. 12. 2010 do 2. 12. 2010
Ing. Libuša Baranová
Bratislava, Tupého 23/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 11. 3. 2008 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 3. 12. 2010 do 14. 4. 2011
Mgr. Ing. Peter Bobula
Urmince, Urmince 59, PSČ 956 02
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 15. 4. 2011 do 14. 4. 2011
Mgr. Ing. Peter Bobula
Urmince, Urmince 59, PSČ 956 02
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 31. 3. 2011
od 5. 6. 2012 do 3. 10. 2017
Ing. Martin Čatloš
Bratislava, Palkovičova 16, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 1. 6. 2012
od 4. 10. 2017 do 3. 10. 2017
Ing. Martin Čatloš
Bratislava, Palkovičova 16, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 1. 6. 2012 Skončenie funkcie: 1. 6. 2017
od 1. 10. 2004 do 9. 11. 2006
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 10. 11. 2006 do 9. 11. 2006
Ing. Jozef Gajdoš
Nitra, Dunajská 10, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 24. 10. 2006
od 31. 12. 2015 do 3. 12. 2020
Ing. Agáta Gajdošíková
Šaľa 5, Fr. Kráľa 4, PSČ 927 05
Vznik funkcie: 26. 11. 2015
od 4. 12. 2020 do 3. 12. 2020
Ing. Agáta Gajdošíková
Šaľa 5, Fr. Kráľa 4, PSČ 927 05
Vznik funkcie: 26. 11. 2015 Skončenie funkcie: 26. 11. 2020
od 10. 11. 2006 do 2. 12. 2010
JUDr. Juraj Hatvany
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 671, PSČ 900 50
Vznik funkcie: 25. 10. 2006
od 3. 12. 2010 do 2. 12. 2010
JUDr. Juraj Hatvany
Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 671, PSČ 900 50
Vznik funkcie: 25. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 3. 12. 2010 do 4. 6. 2012
Ing. Vladislav Hečko
Bratislava, Ľubovníková 67, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 16. 11. 2010
od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2012
Ing. Vladislav Hečko
Bratislava, Ľubovníková 67, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 16. 11. 2010 Skončenie funkcie: 31. 5. 2012
od 1. 10. 2004 do 9. 11. 2006
RNDr. Jozef Hodermarský
Bratislava, Hany Meličkovej 15A, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 10. 11. 2006 do 9. 11. 2006
RNDr. Jozef Hodermarský
Bratislava, Hany Meličkovej 15A, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 24. 10. 2006
od 20. 10. 2018 do 18. 1. 2019
Ing. Milena Hušťáková
Košice - Staré mesto, Kpt. Nálepku 1199/3, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2018
od 19. 1. 2019 do 18. 1. 2019
Ing. Milena Hušťáková
Košice - Staré mesto, Kpt. Nálepku 1199/3, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 12. 10. 2018 Skončenie funkcie: 23. 11. 2018
od 1. 10. 2004 do 9. 11. 2006
JUDr. Zuzana Kokavcová
Brezno, Kuzmányho 12, PSČ 977 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 10. 11. 2006 do 9. 11. 2006
JUDr. Zuzana Kokavcová
Brezno, Kuzmányho 12, PSČ 977 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 24. 10. 2006
od 5. 6. 2012 do 3. 10. 2017
Ing. Branislav Kušík
Bratislava, Riazanská 67, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 1. 6. 2012
od 4. 10. 2017 do 3. 10. 2017
Ing. Branislav Kušík
Bratislava, Riazanská 67, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 1. 6. 2012 Skončenie funkcie: 1. 6. 2017
od 1. 10. 2004 do 2. 2. 2006
JUDr. Marta Kužnárová
Košice, ul. Sputníkova 2, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 3. 2. 2006 do 30. 9. 2009
JUDr. Marta Kužnárová
Košice, ul. Sputníkova 3, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2009
JUDr. Marta Kužnárová
Košice, ul. Sputníkova 3, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 30. 9. 2009
od 1. 10. 2009 do 30. 12. 2015
JUDr. Marta Kužnárová
Košice, ul. Sputníkova 3, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 10. 2009
od 31. 12. 2015 do 30. 12. 2015
JUDr. Marta Kužnárová
Košice, ul. Sputníkova 3, PSČ 040 12
Vznik funkcie: 1. 10. 2009 Skončenie funkcie: 25. 11. 2015
od 3. 12. 2010 do 4. 6. 2012
Zoltán Lajos
Bratislava, Kultúrna 3, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 16. 11. 2010
od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2012
Zoltán Lajos
Bratislava, Kultúrna 3, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 16. 11. 2010 Skončenie funkcie: 31. 5. 2012
od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2009
Žofia Lehotská
Senec, Jesenského 2, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2009
Žofia Lehotská
Senec, Jesenského 2, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 30. 3. 2009
od 1. 10. 2009 do 30. 12. 2015
Žofia Lehotská
Senec, Lichnerova 41, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2009
od 31. 12. 2015 do 30. 12. 2015
Žofia Lehotská
Senec, Lichnerova 41, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2009 Skončenie funkcie: 25. 11. 2015
od 1. 2. 2007 do 2. 12. 2010
Bc. Andrej Maas
Bratislava, Rovniankova 1689/20, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 25. 10. 2006
od 3. 12. 2010 do 2. 12. 2010
Bc. Andrej Maas
Bratislava, Rovniankova 1689/20, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 25. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 10. 11. 2006 do 31. 1. 2007
Bc. Andrej Maasa
Bratislava, Rovniankova 1689/20, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 25. 10. 2006
od 1. 10. 2004 do 2. 2. 2006
Doc. Ing. Viera Marková, Ph.D.
Banská Bystrica, Moskovská 29, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 3. 2. 2006 do 9. 11. 2006
Prof. Ing. Viera Marková, Ph.D.
Banská Bystrica, Moskovská 29, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 10. 11. 2006 do 9. 11. 2006
Prof. Ing. Viera Marková, Ph.D.
Banská Bystrica, Moskovská 29, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 24. 10. 2006
od 3. 12. 2010 do 4. 6. 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec
Dubnica nad Váhom, C2 81/25, PSČ 018 41
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2012
JUDr. Ing. Miloš Ronec
Dubnica nad Váhom, C2 81/25, PSČ 018 41
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 31. 5. 2012
od 3. 12. 2010 do 10. 12. 2010
Ing. Vladimír Sloboda
Bratislava, Vietnamská 42, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 11. 12. 2010 do 10. 12. 2010
Ing. Vladimír Sloboda
Bratislava, Vietnamská 42, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 18. 10. 2010
od 18. 12. 2013 do 19. 10. 2018
Mgr. Kornélia Šrámková
Jesenské, Jazmínova 553, PSČ 980 02
Vznik funkcie: 3. 9. 2013
od 20. 10. 2018 do 19. 10. 2018
Mgr. Kornélia Šrámková
Jesenské, Jazmínova 553, PSČ 980 02
Vznik funkcie: 3. 9. 2013 Skončenie funkcie: 3. 9. 2018
od 15. 4. 2011 do 4. 6. 2012
Ing. Paulína Štefaničová
Veľký Šariš, Sabinovská 31, PSČ 082 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2011
od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2012
Ing. Paulína Štefaničová
Veľký Šariš, Sabinovská 31, PSČ 082 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2011 Skončenie funkcie: 31. 5. 2012
od 10. 11. 2006 do 2. 12. 2010
Ing. Jozef Tomaník
Banská Bystrica - Kráľová, Bernolákova 6032/11, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 25. 10. 2006
od 3. 12. 2010 do 2. 12. 2010
Ing. Jozef Tomaník
Banská Bystrica - Kráľová, Bernolákova 6032/11, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 25. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 10. 2010
od 31. 12. 2015 do 3. 12. 2020
Ing. Danka Trávniková
Žilina, Jaseňová 4, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 26. 11. 2015
od 4. 12. 2020 do 3. 12. 2020
Ing. Danka Trávniková
Žilina, Jaseňová 4, PSČ 010 07
Vznik funkcie: 26. 11. 2015 Skončenie funkcie: 26. 11. 2020
od 10. 11. 2006 do 25. 3. 2008
Ing. Mgr. Radomír Vereš
Banská Bystrica, Nad Plážou 4489/22, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2006
od 26. 3. 2008 do 25. 3. 2008
Ing. Mgr. Radomír Vereš
Banská Bystrica, Nad Plážou 4489/22, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 25. 10. 2006 Skončenie funkcie: 10. 3. 2008
od 3. 12. 2010 do 10. 12. 2010
JUDr. Andrea Vitkóová
Štúrovo, Hlavná 31/A, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010
od 11. 12. 2010 do 10. 12. 2010
JUDr. Andrea Vitkóová
Štúrovo, Hlavná 31/A, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 11. 10. 2010 Skončenie funkcie: 15. 11. 2010
od 9. 2. 2022 do 8. 2. 2022
Ing. Viktor Anna
Lipovník, Lipovník 262, PSČ 049 42
Vznik funkcie: 12. 10. 2018 Skončenie funkcie: 13. 1. 2022
od 20. 10. 2018 do 8. 2. 2022
Ing. Viktor Anna
Lipovník, Lipovník 262, PSČ 049 42
Vznik funkcie: 12. 10. 2018
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO