Letisko Sliač, a.s. „v likvidácii“, IČO: 36633283 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Letisko Sliač, a.s. „v likvidácii“ Údaje boli stiahnuté 21. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36633283. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36633283 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 2005
Názov
od 16. 3. 2022

Letisko Sliač, a.s. „v likvidácii“

od 1. 1. 2005 do 15. 3. 2022

Letisko Sliač, a.s.

Adresa sídla
od 1. 1. 2005
Sliač, Letisko Sliač, PSČ 96231
IČO
od 1. 1. 2005

36633283

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
808/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 1. 1. 2005
prevádzkovanie letísk
od 1. 1. 2005
údržba prevádzkových plôch
od 1. 1. 2005
pozemná obsluha lietadiel
od 1. 1. 2005
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu
od 1. 1. 2005
zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku
od 1. 1. 2005
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
od 1. 1. 2005
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
od 1. 1. 2005
prevádzkovanie bezpečnostnej služby
od 1. 1. 2005
úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru
od 1. 1. 2005
predaj leteckých prepravných služieb
od 1. 1. 2005
prevádzkovanie colného skladu
od 1. 1. 2005
činnosť colného deklaranta
od 28. 3. 2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu
od 28. 3. 2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - upratovacie práce, prenájom hnuteľných vecí
od 28. 3. 2006
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie nájmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
od 28. 3. 2006
sprostredkovateľská činnossť v rozsahu voľných živností
od 28. 3. 2006
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
od 28. 3. 2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
od 28. 3. 2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
od 28. 3. 2006
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
od 28. 3. 2006
upratovacie práce
od 28. 3. 2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
od 28. 3. 2006
organizoanie kurzov, školení, výstav, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností
od 10. 7. 2009
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 10. 7. 2009
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 5. 5. 2018
prevádzkovanie taxislužby
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prevádzkovanie daňového skladu
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prenájom nehnuteľností
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
sprostredkovateľská činnosť
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
opravy cestných motorových vozidiel
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
geodetické a kartografické činnosti
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
dodávka a odvod úžitkovej vody
od 1. 1. 2005 do 27. 3. 2006
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu (v oblasti obchodu a služieb)
Konanie menom spoločnosti
od 11. 11. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 1. 1. 2005 do 10. 11. 2009
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Likvidácia
od 16. 3. 2022
Dátum vstupu do likvidácie: 17.2.2022
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 63Cbr/57/2021-78 zo dňa 25. 01. 2022, právoplatným dňa 17. 02. 2022, súd zrušil obchodnú spoločnosť Letisko Sliač, a.s., so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, zapísanú v obchodnom registri Obchodného súdu Banská Bystrica v oddiele Sa, vo vložke číslo 808/S, nariadil jej likvidáciu a ustanovil Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1153 do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, a.s., so sídlom Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 808/S, ktorý je oprávnený v mene spoločnosti robiť len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
Likvidátor:
od 16. 3. 2022
Ing. Ladislav Kokavec
Lučenec, J. Vargu 16, PSČ 984 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2022
od 16. 3. 2022
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
Základné imanie
od 22. 6. 2021
2 223 692 EUR
Rozsah splatenia: 2 223 692 EUR
od 20. 2. 2014 do 21. 6. 2021
1 423 692 EUR
Rozsah splatenia: 1 423 692 EUR
od 7. 8. 2013 do 19. 2. 2014
1 417 192 EUR
Rozsah splatenia: 1 417 192 EUR
od 11. 3. 2009 do 6. 8. 2013
1 177 192 EUR
Rozsah splatenia: 1 177 192 EUR
od 31. 12. 2008 do 10. 3. 2009
35 453 000 Sk
Rozsah splatenia: 35 453 000 Sk
od 1. 1. 2005 do 30. 12. 2008
25 353 000 Sk
Rozsah splatenia: 25 353 000 Sk
Akcie
od 11. 3. 2009
Počet: 35
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 11. 3. 2009
Počet: 453
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 20. 2. 2014
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 6 500 EUR
od 22. 6. 2021
Počet: 26
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 40 000 EUR
od 7. 8. 2013 do 21. 6. 2021
Počet: 6
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 40 000 EUR
od 31. 12. 2008 do 10. 3. 2009
Počet: 35
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 31. 12. 2008 do 10. 3. 2009
Počet: 453
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 1. 1. 2005 do 30. 12. 2008
Počet: 25
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 1. 1. 2005 do 30. 12. 2008
Počet: 353
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 2. 2. 2019
Ing. Peter Ujváry
Želiezovce, Mierová 53, PSČ 937 01
Vznik funkcie: 18. 12. 2018
od 2. 2. 2019
Ing. Viktor Anna
Lipovník, Lipovník 262, PSČ 049 42
Vznik funkcie: 18. 12. 2018
od 16. 2. 2021
Ing. Róbert Gold
Košice - mestská časť Lorinčík, Beskydská 217/13, PSČ 040 11
Vznik funkcie: 15. 1. 2021
od 5. 5. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Róbert Adam
Hronské Kľačany, Hronské Kľačany 611, PSČ 935 29
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 21. 5. 2008 do 20. 5. 2008
Ing. Róbert Adam
Hronské Kľačany, Hronské Kľačany 611, PSČ 935 29
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 17. 4. 2008
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Jozef Baláž
Riečka, Riečka 203, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Jozef Baláž
Riečka, Riečka 203, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 29. 11. 2012
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Zoltán Balla
Veľký Krtíš, Za poštou 7, PSČ 990 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Zoltán Balla
Veľký Krtíš, Za poštou 7, PSČ 990 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 11. 2012
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Ján Báťka
Hriňová, Krivec 819, PSČ 962 05
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Ján Báťka
Hriňová, Krivec 819, PSČ 962 05
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 11. 2012
od 5. 5. 2007 do 26. 1. 2011
RNDr. Juraj Bódi
Detva, Krpeľná 26, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
RNDr. Juraj Bódi
Detva, Krpeľná 26, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ing. Štefan Drugda
Detva, Agátová 1364/11, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ing. Štefan Drugda
Detva, Agátová 1364/11, PSČ 962 12
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 1. 1. 2005 do 5. 5. 2005
Ing. Jozef Dunaj
Sliač, Rybárska 410/42, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 6. 5. 2005 do 5. 5. 2005
Ing. Jozef Dunaj
Sliač, Rybárska 410/42, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 30. 4. 2005
od 22. 1. 2013 do 1. 2. 2019
Igor Ďurčo
Banská Bystrica - Sásová, Sitnianska 3/6595, PSČ 974 11
Vznik funkcie: 1. 12. 2012
od 2. 2. 2019 do 1. 2. 2019
Igor Ďurčo
Banská Bystrica - Sásová, Sitnianska 3/6595, PSČ 974 11
Vznik funkcie: 1. 12. 2012 Skončenie funkcie: 17. 12. 2018
od 5. 5. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Michal Ďurkovič
Bratislava, Kuklovská 53, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 21. 5. 2008 do 20. 5. 2008
Ing. Michal Ďurkovič
Bratislava, Kuklovská 53, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 17. 4. 2008
od 5. 5. 2007 do 20. 5. 2008
Ing. Martin Hančák
Bratislava, Marhuľová 22, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 21. 5. 2008 do 20. 5. 2008
Ing. Martin Hančák
Bratislava, Marhuľová 22, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 17. 4. 2008
od 22. 1. 2013 do 1. 2. 2019
Ing. Martin Hronec
Sliač - Rybáre, Rybárska 28/408, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 12. 2012
od 2. 2. 2019 do 1. 2. 2019
Ing. Martin Hronec
Sliač - Rybáre, Rybárska 28/408, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 12. 2012 Skončenie funkcie: 17. 12. 2018
od 21. 5. 2008 do 26. 1. 2011
Ing. Július Chudík
Bratislava, Jungmannova 18, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 4. 2008
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
Ing. Július Chudík
Bratislava, Jungmannova 18, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 17. 4. 2008 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 11. 11. 2009 do 26. 1. 2011
Mgr. Denisa Kerekešová
Bratislava, A. Gwerkovej 14/1516, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 30. 10. 2009
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
Mgr. Denisa Kerekešová
Bratislava, A. Gwerkovej 14/1516, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 30. 10. 2009 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Stanislav Koreň
Sliač, Júliusa Fučíka 120/5, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Stanislav Koreň
Sliač, Júliusa Fučíka 120/5, PSČ 962 31
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 6. 5. 2005 do 4. 5. 2007
Ján Koritko
Trenčín, Osviečimská 1718/2, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ján Koritko
Trenčín, Osviečimská 1718/2, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 5. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 21. 5. 2008 do 10. 11. 2009
Ing. Rudolf Králik
Dubnica nad Váhom, Centrum 108/1-41, PSČ 018 41
Vznik funkcie: 17. 4. 2008
od 11. 11. 2009 do 10. 11. 2009
Ing. Rudolf Králik
Dubnica nad Váhom, Centrum 108/1-41, PSČ 018 41
Vznik funkcie: 17. 4. 2008 Skončenie funkcie: 30. 10. 2009
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ing. Andrej Kvasna
Banská Bystrica, Námestie SNP 11/11, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ing. Andrej Kvasna
Banská Bystrica, Námestie SNP 11/11, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 21. 5. 2008 do 10. 11. 2009
Mgr. Zuzana Nemetzová
Sereď, Vojanská 11/2541, PSČ 926 00
Vznik funkcie: 17. 4. 2008
od 11. 11. 2009 do 10. 11. 2009
Mgr. Zuzana Nemetzová
Sereď, Vojanská 11/2541, PSČ 926 00
Vznik funkcie: 17. 4. 2008 Skončenie funkcie: 30. 10. 2009
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Peter Novák
Zvolen, Študentská 1688/6, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Peter Novák
Zvolen, Študentská 1688/6, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 11. 2012
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ing. Milan Ozdinec
Banská Bystrica - Kráľová, Kalinčiakova 6027/13, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ing. Milan Ozdinec
Banská Bystrica - Kráľová, Kalinčiakova 6027/13, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Jozef Petka
Zvolen, Gen. Asmolova 2006/86, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Ing. Jozef Petka
Zvolen, Gen. Asmolova 2006/86, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 11. 2012
od 1. 1. 2005 do 26. 1. 2011
Ing. Marianna Petrová
Bratislava - Nové mesto, Vajnorská 1358/92, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
Ing. Marianna Petrová
Bratislava - Nové mesto, Vajnorská 1358/92, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Banská Bystrica - Kráľová, Kalinčiakova 6028/17, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Banská Bystrica - Kráľová, Kalinčiakova 6028/17, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 5. 5. 2007 do 26. 1. 2011
Jana Szedelyová
Zvolen, Kozačekova 4/1855, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
Jana Szedelyová
Zvolen, Kozačekova 4/1855, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ing. Vladimír Šedo
Zvolen, Imatra 2445/1, PSČ 960 06
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ing. Vladimír Šedo
Zvolen, Imatra 2445/1, PSČ 960 06
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 11. 11. 2009 do 26. 1. 2011
JUDr. Eva Šnircová
Bratislava, Budatínska 17, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 30. 10. 2009
od 27. 1. 2011 do 26. 1. 2011
JUDr. Eva Šnircová
Bratislava, Budatínska 17, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 30. 10. 2009 Skončenie funkcie: 6. 1. 2011
od 27. 1. 2011 do 21. 1. 2013
Mgr. Adriana Valentová
Lutila, Budovateľská 422/9, PSČ 966 22
Vznik funkcie: 7. 1. 2011
od 22. 1. 2013 do 21. 1. 2013
Mgr. Adriana Valentová
Lutila, Budovateľská 422/9, PSČ 966 22
Vznik funkcie: 7. 1. 2011 Skončenie funkcie: 30. 11. 2012
od 1. 1. 2005 do 4. 5. 2007
Ján Zdút-Šťastný
Zvolen, M. R. Štefánika 1696/12, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005
od 5. 5. 2007 do 4. 5. 2007
Ján Zdút-Šťastný
Zvolen, M. R. Štefánika 1696/12, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2005 Skončenie funkcie: 27. 3. 2007
od 16. 2. 2021 do 15. 2. 2021
Ing. Gabriela Belányiová
Banská Bystrica, Topoľová 4919/13, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 22. 3. 2017 Skončenie funkcie: 14. 1. 2021
od 21. 4. 2017 do 15. 2. 2021
Ing. Gabriela Belányiová
Banská Bystrica, Topoľová 4919/13, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 22. 3. 2017
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.