Nemocnica AGEL Zvolen a.s., IČO: 45594929 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Údaje boli stiahnuté 20. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 45594929. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 45594929 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
5. 6. 2010
Názov
od 1. 7. 2020

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

od 5. 6. 2010 do 30. 6. 2020

Nemocnica Zvolen a. s.

Adresa sídla
od 16. 7. 2010
Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, PSČ 96001
od 5. 6. 2010 do 15. 7. 2010
Bratislava, Prepoštská 6, PSČ 81101
IČO
od 5. 6. 2010

45594929

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
995/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 5. 6. 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 5. 6. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 5. 6. 2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 5. 6. 2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 5. 6. 2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore detská chirurgia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore diebetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť vnútorné lekárstvo
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore klinická onkológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore hematológia a transfúziológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pneumológia a ftizeológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neurológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore v odbore psychiatria
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore chirurgia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore otorinolaryngológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore anesteziológia a intenzívna medicína
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore neonatológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore algeziológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore kardiológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatrická nefrológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore gastroenterológia
od 16. 7. 2010
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore úrazová chirurgia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore rádiológia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore počítačová tomografia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia
od 16. 7. 2010
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neurológia
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore chirurgia
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore neonatológia
od 16. 7. 2010
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria
od 25. 9. 2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 18. 1. 2011
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatria
od 18. 1. 2011
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia
od 18. 1. 2011
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore oddelenie pre dlhodobo chorých
od 18. 1. 2011
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 18. 1. 2011
prenájom hnuteľných vecí
od 15. 9. 2011
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: otorinolaryngológia
od 20. 12. 2011
počítačové služby
od 20. 12. 2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 20. 12. 2011
administratívne služby
od 20. 12. 2011
vedenie účtovníctva
od 20. 12. 2011
čistiace a upratovacie služby
od 20. 12. 2011
poskytovanie poštových služieb
od 10. 6. 2014
jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia
od 10. 6. 2014
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia
od 10. 6. 2014
reklamné a marketingové služby
od 2. 7. 2015
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v ambulanciách: infektologická ambulancia
od 19. 10. 2016
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore pediatria
od 19. 10. 2016
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
od 30. 5. 2019
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 1. 1. 2020
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zariadení verejná lekáreň
od 10. 6. 2014 do 18. 10. 2016
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore v kategórii lekár: všeobecné lekárstvo
od 18. 1. 2011 do 18. 10. 2016
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore lekárska služba prvej pomoci pre dospelých
od 20. 12. 2011 do 18. 10. 2016
poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere starších osôb
od 18. 1. 2011 do 14. 9. 2011
poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
od 5. 8. 2011 do 18. 10. 2016
stacionár v špecializačnom odbore v kategórii lekár: psychiatria
od 25. 9. 2010 do 18. 10. 2016
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore mamografia
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická farmakológia
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore onkológia v gynekológii
od 16. 7. 2010 do 18. 10. 2016
všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializovanom odbore pediatria
od 16. 7. 2010 do 4. 8. 2011
špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore klinická farmakológia
Konanie menom spoločnosti
od 5. 6. 2010
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia prestavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 5. 6. 2010
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 46/2010 Nz 16978/2010 zo dňa 13.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
od 16. 7. 2010
Odpis notárskej zápisnice o rozhodnutí jediného akcionára súkromnej akciovej spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s. zo dňa 07.07.2010.
Základné imanie
od 16. 7. 2010
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
od 5. 6. 2010 do 15. 7. 2010
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 7 500 EUR
Akcie
od 27. 10. 2010
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 250 EUR
od 16. 7. 2010 do 26. 10. 2010
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
od 5. 6. 2010 do 15. 7. 2010
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 25 000 EUR
Akcionár
od 26. 9. 2017
AGEL SK a. s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 56, PSČ 811 06
od 5. 6. 2010 do 25. 9. 2017
AGEL SK a. s.
Bratislava, Prepoštská 6, PSČ 811 01
Dozorná rada
od 10. 3. 2021
MUDr. Marie Marsová, MBA
Prostějov, Sportovní 3242/9, PSČ 796 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2021
od 10. 3. 2021
Ing. Radoslav Vazan
Krupina, Dionýza Štúra 981/1, PSČ 963 01
Vznik funkcie: 17. 2. 2021
od 10. 3. 2021
Ing. Michal Pišoja, MPH predseda
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Staré Grunty 3571/1262, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 17. 2. 2021
od 8. 10. 2021
Mgr. Michal Zakarovský
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 1612/22, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 2. 10. 2021
od 13. 8. 2020 do 9. 3. 2021
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Chvojnícka 15, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 10. 3. 2021 do 9. 3. 2021
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Chvojnícka 15, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 1. 1. 2019 Skončenie funkcie: 16. 2. 2021
od 11. 1. 2019 do 12. 8. 2020
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.
Žiar nad Hronom, Medzi Vodami 9, PSČ 965 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2019
od 25. 9. 2010 do 4. 3. 2011
Ing. Viera Dubíková
Malá Ida, Tulipánová 35/397, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 5. 3. 2011 do 4. 3. 2011
Ing. Viera Dubíková
Malá Ida, Tulipánová 35/397, PSČ 044 20
Vznik funkcie: 1. 9. 2010 Skončenie funkcie: 24. 2. 2011
od 5. 6. 2010 do 24. 9. 2010
Ing. Roman Gavanda
Ostrava, Poruba, Hlavní třída 699/90, PSČ 708 00
Vznik funkcie: 5. 6. 2010
od 25. 9. 2010 do 24. 9. 2010
Ing. Roman Gavanda
Ostrava, Poruba, Hlavní třída 699/90, PSČ 708 00
Vznik funkcie: 5. 6. 2010 Skončenie funkcie: 31. 8. 2010
od 25. 9. 2010 do 9. 10. 2015
Ing. Pavel Hanke, MBA
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 53/2649, PSČ 700 30
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 10. 10. 2015 do 9. 10. 2015
Ing. Pavel Hanke, MBA
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 53/2649, PSČ 700 30
Vznik funkcie: 1. 9. 2010 Skončenie funkcie: 3. 8. 2015
od 5. 6. 2010 do 24. 9. 2010
MUDr. Filip Horák
Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 347, PSČ 725 28
Vznik funkcie: 5. 6. 2010
od 25. 9. 2010 do 24. 9. 2010
MUDr. Filip Horák
Ostrava, Lhotka, Bobrovnická 347, PSČ 725 28
Vznik funkcie: 5. 6. 2010 Skončenie funkcie: 31. 8. 2010
od 30. 6. 2017 do 29. 3. 2018
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava - Petržalka, Haanova 2618/18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 29. 4. 2017
od 30. 3. 2018 do 29. 3. 2018
Ing. Eleonóra Janíková
Bratislava - Petržalka, Haanova 2618/18, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 29. 4. 2017 Skončenie funkcie: 21. 2. 2018
od 25. 9. 2010 do 10. 1. 2019
MUDr. Milan Leckéši
Valašské Meziříčí, Třanovského 1331, PSČ 757 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 11. 1. 2019 do 10. 1. 2019
MUDr. Milan Leckéši
Valašské Meziříčí, Třanovského 1331, PSČ 757 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2010 Skončenie funkcie: 31. 12. 2018
od 5. 6. 2010 do 24. 9. 2010
Ing. Iveta Ostruszková
Třinec, Kojkovice 63, PSČ 739 61
Vznik funkcie: 5. 6. 2010
od 25. 9. 2010 do 24. 9. 2010
Ing. Iveta Ostruszková
Třinec, Kojkovice 63, PSČ 739 61
Vznik funkcie: 5. 6. 2010 Skončenie funkcie: 31. 8. 2010
od 15. 3. 2017 do 29. 6. 2017
Ing. Michal Pišoja
Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 3571/262, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 15. 2. 2017
od 30. 6. 2017 do 29. 6. 2017
Ing. Michal Pišoja
Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 3571/262, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 15. 2. 2017 Skončenie funkcie: 28. 4. 2017
od 15. 3. 2017 do 25. 9. 2017
MUDr. Ján Slávik, MBA
Kostoľany nad Hornádom, Košická 359/214, PSČ 044 31
Vznik funkcie: 15. 2. 2017
od 26. 9. 2017 do 25. 9. 2017
MUDr. Ján Slávik, MBA
Kostoľany nad Hornádom, Košická 359/214, PSČ 044 31
Vznik funkcie: 15. 2. 2017 Skončenie funkcie: 4. 9. 2017
od 26. 9. 2017 do 9. 3. 2021
MUDr. Ján Slávik, MBA predseda
Kostoľany nad Hornádom, Košická 359/214, PSČ 044 31
Vznik funkcie: 4. 9. 2017
od 10. 3. 2021 do 9. 3. 2021
MUDr. Ján Slávik, MBA predseda
Kostoľany nad Hornádom, Košická 359/214, PSČ 044 31
Vznik funkcie: 4. 9. 2017 Skončenie funkcie: 16. 2. 2021
od 10. 10. 2015 do 14. 3. 2017
Mgr. Dávid Szabo
Dunajská Streda, Nám. SNP 192/30, PSČ 931 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015
od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2017
Mgr. Dávid Szabo
Dunajská Streda, Nám. SNP 192/30, PSČ 931 01
Vznik funkcie: 3. 8. 2015 Skončenie funkcie: 14. 2. 2017
od 5. 3. 2011 do 9. 3. 2021
Ing. Radoslav Vazan
Krupina, Dionýza Štúra 981/1, PSČ 963 01
Vznik funkcie: 25. 2. 2011
od 10. 3. 2021 do 9. 3. 2021
Ing. Radoslav Vazan
Krupina, Dionýza Štúra 981/1, PSČ 963 01
Vznik funkcie: 25. 2. 2011 Skončenie funkcie: 16. 2. 2021
od 30. 3. 2018 do 9. 3. 2021
Mgr. Michal Zakarovský
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 22/1612, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 21. 2. 2018
od 10. 3. 2021 do 9. 3. 2021
Mgr. Michal Zakarovský
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 22/1612, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 21. 2. 2018 Skončenie funkcie: 16. 2. 2021
od 8. 10. 2021 do 7. 10. 2021
Ing. Miroslava Sumková, Ph.D.
Malý Čepčín, Malý Čepčín 143, PSČ 038 45
Vznik funkcie: 17. 2. 2021 Skončenie funkcie: 1. 10. 2021
od 10. 3. 2021 do 7. 10. 2021
Ing. Miroslava Sumková, Ph.D.
Malý Čepčín, Malý Čepčín 143, PSČ 038 45
Vznik funkcie: 17. 2. 2021
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2020
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 9. 2020
AGEL Diagnostic a.s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Palisády 56, PSČ 811 06
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO