STATUS IT s.r.o., IČO: 47786159 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti STATUS IT s.r.o. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 47786159. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 47786159 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 6. 2014
Názov
od 5. 3. 2019

STATUS IT s.r.o.

od 25. 5. 2018 do 4. 3. 2019

STATUS.SK s.r.o.

od 30. 9. 2017 do 24. 5. 2018

STATUS.SK

od 3. 5. 2017 do 29. 9. 2017

SAYMOON s.r.o.

od 19. 6. 2014 do 2. 5. 2017

COOL EL GLACE s.r.o.

Adresa sídla
od 25. 5. 2018
Košice - mestská časť Staré Mesto, Hlavná 81/A, PSČ 04001
od 8. 2. 2018 do 24. 5. 2018
Haniska, Haniska 273, PSČ 04457
od 19. 6. 2014 do 7. 2. 2018
Košice - Sever, Park mládeže 2, PSČ 04001
IČO
od 19. 6. 2014

47786159

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
35950/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 19. 6. 2014
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 19. 6. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 19. 6. 2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 19. 6. 2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 19. 6. 2014
čistiace a upratovacie služby
od 19. 6. 2014
správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
od 19. 6. 2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 19. 6. 2014
prenájom hnuteľných vecí
od 11. 7. 2014
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 11. 7. 2014
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 11. 7. 2014
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 11. 7. 2014
Donášková služba
od 8. 2. 2018
Chov vybraných druhov zvierat
od 8. 2. 2018
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
od 8. 2. 2018
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
od 8. 2. 2018
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
od 8. 2. 2018
Poskytovanie služieb v rybárstve
od 8. 2. 2018
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
od 8. 2. 2018
Výroba potravinárskych výrobkov
od 8. 2. 2018
Výroba kŕmnych zmesí
od 8. 2. 2018
Výroba nápojov
od 8. 2. 2018
Textilná výroba
od 8. 2. 2018
Odevná výroba
od 8. 2. 2018
Spracovanie kože
od 8. 2. 2018
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
od 8. 2. 2018
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
od 8. 2. 2018
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
od 8. 2. 2018
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
od 8. 2. 2018
Výroba koksu a rafinovaných produktov
od 8. 2. 2018
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
od 8. 2. 2018
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
od 8. 2. 2018
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
od 8. 2. 2018
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
od 8. 2. 2018
Keramická výroba
od 8. 2. 2018
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
od 8. 2. 2018
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
od 8. 2. 2018
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
od 8. 2. 2018
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 8. 2. 2018
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
od 8. 2. 2018
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
od 8. 2. 2018
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
od 8. 2. 2018
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 8. 2. 2018
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
od 8. 2. 2018
Výroba bižutérie a suvenírov
od 8. 2. 2018
Výroba hudobných nástrojov
od 8. 2. 2018
Výroba hračiek a hier
od 8. 2. 2018
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
od 8. 2. 2018
Výroba sviečok a tieniacej techniky
od 8. 2. 2018
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
od 8. 2. 2018
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 8. 2. 2018
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
od 8. 2. 2018
Prípravné práce k realizácii stavby
od 8. 2. 2018
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 8. 2. 2018
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
od 8. 2. 2018
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
od 8. 2. 2018
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 8. 2. 2018
Sťahovacie služby
od 8. 2. 2018
Prevádzka malých plavidiel
od 8. 2. 2018
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie úschovní
od 8. 2. 2018
Kuriérske služby
od 8. 2. 2018
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 8. 2. 2018
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 8. 2. 2018
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 8. 2. 2018
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
od 8. 2. 2018
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 8. 2. 2018
Finančný lízing
od 8. 2. 2018
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 8. 2. 2018
Záložne
od 8. 2. 2018
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 8. 2. 2018
Faktoring a forfaiting
od 8. 2. 2018
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
od 8. 2. 2018
Vedenie účtovníctva
od 8. 2. 2018
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 8. 2. 2018
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
od 8. 2. 2018
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 8. 2. 2018
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 8. 2. 2018
Zadávanie klinického skúšania liečiv
od 8. 2. 2018
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 8. 2. 2018
Dizajnérske činnosti
od 8. 2. 2018
Fotografické služby
od 8. 2. 2018
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
od 8. 2. 2018
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
od 8. 2. 2018
Služby požičovní
od 8. 2. 2018
Informačná činnosť
od 8. 2. 2018
Administratívne služby
od 8. 2. 2018
Verejné obstarávanie
od 8. 2. 2018
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie jaslí
od 8. 2. 2018
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
od 8. 2. 2018
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 8. 2. 2018
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
od 8. 2. 2018
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
od 8. 2. 2018
Dopravná zdravotná služba
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
od 8. 2. 2018
Poskytovanie sociálnych služieb
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 8. 2. 2018
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 8. 2. 2018
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 8. 2. 2018
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
od 8. 2. 2018
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
od 8. 2. 2018
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
od 8. 2. 2018
Poskytovanie služieb osobného charakteru
od 8. 2. 2018
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Konanie menom spoločnosti
od 19. 6. 2014
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.
Základné imanie
od 19. 6. 2014
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
Spoločníci
od 30. 9. 2017
Oleh Borodaienko
Haniska, Haniska 273, PSČ 044 57
od 19. 6. 2014 do 2. 5. 2017
Jaroslav Čulák
Košice - Sever, Park mládeže 2, PSČ 040 01
od 3. 5. 2017 do 29. 9. 2017
Juraj Surovec
Moldava nad Bodvou, Bartalosova 699/1, PSČ 045 01
od 5. 3. 2019
Marianna Nechypor
Ľvov, Dzhordzha Vashznhtona 4a/6/25, PSČ 790 00
Výška vkladu každého spoločníka
od 5. 3. 2019
Oleh Borodaienko
Vklad: 2 550 EUR
Splatené: 2 550 EUR
od 5. 3. 2019
Marianna Nechypor
Vklad: 2 450 EUR
Splatené: 2 450 EUR
od 19. 6. 2014 do 2. 5. 2017
Jaroslav Čulák
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 3. 5. 2017 do 29. 9. 2017
Juraj Surovec
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 30. 9. 2017 do 4. 3. 2019
Oleh Borodaienko
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO