Milan Kováčik ⇒ Obchodný register

Milan Kováčik

Bánovce nad Bebravou, Veľké Chlievany 55, 956 55
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31335799
Adresa:Bratislava, Hrachová 30, PSČ 821 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Banská Bystrica, Československej armády 1218/29, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47661682
Adresa:Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 23, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47661682
Adresa:Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 23, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bernolákovo, Poľovnícka 21, 900 27
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35686511
Adresa:Kežmarok, Štúrova 2437/40, PSČ 060 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53916603
Adresa:Bratislava - mestská časť Vajnory, Tomanova 51/A, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:54163421
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Hrušovská 43
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36379417
Adresa:Topoľčany, Čsl. Armády 46, PSČ 955 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bratislava, Boženy Němcovej 7160/13, 811 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35851988
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35979364
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Kutuzovova 17, PSČ 831 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36684074
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45580511
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45581711
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Herlianska 130/8, PSČ 821 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bratislava, Hrušovská 43
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31563031
Adresa:Banská Bystrica, Pod Urpínom 20, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Milan Kováčik

Bratislava, Hrušovská 43, 821 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:45716625
Adresa:Bratislava, Kutuzovova 23, PSČ 831 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Bratislava, Urbárska 456/18, 851 10
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35851988
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35979364
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Kutuzovova 17, PSČ 831 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36684074
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45341435
Adresa:Limbach, Vinohradnícka 56, PSČ 900 91
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45581711
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Herlianska 130/8, PSČ 821 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Kovarce, Kovarce 378, 956 15
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36517861
Adresa:Kovarce, Kovarce 378, PSČ 956 15
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:46682953
Adresa:Kovarce, Kovarce 505, PSČ 956 15
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Levice, Perecká ul. 2965/10, 934 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36521647
Adresa:Levice, Ku Bratke 1, PSČ 934 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Martin, Novomeského 28, 036 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35851988
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36684074
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Boženy Němcovej 7160/13, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45341435
Adresa:Limbach, Vinohradnícka 56, PSČ 900 91
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Trenčín, Považská 69
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:34135995
Adresa:Bardejov, Pod Papierňou 1468/63, PSČ 085 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Milan Kováčik

Veľké Zálužie, Veľká Urbánková 770, 951 35
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47628880
Adresa:Veľké Zálužie, Veľká Urbánková 770, PSČ 951 35
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník