Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV, IČO: 00040975 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV Údaje boli stiahnuté 5. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00040975. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00040975 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 8. 1976
Názov
od 19. 4. 1993

Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV

od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993

Jednotné roľnícke družstvo Signál so sídlom v Pucove

Adresa sídla
od 2. 8. 2014
Dolný Kubín, Pucov 213, PSČ 02601
od 11. 7. 2002 do 1. 8. 2014
Dolný Kubín, Pucov 211, PSČ 02601
od 19. 4. 1989 do 10. 7. 2002
Pucov, PSČ 02601
IČO
od 19. 4. 1989

00040975

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
165/L
Súd
Okresný súd Žilina
Predmet činností
od 19. 4. 1993
demolácia a zemné práce
od 19. 4. 1993
služby pre rastlinnú výrobu - poskytovanie poľnohosp. techniky
od 19. 4. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 2. 8. 2014
prípravné práce k realizácii stavby
od 2. 8. 2014
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 2. 8. 2014
čistiace a upratovacie služby
od 2. 8. 2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 2. 8. 2014 do 17. 1. 2022
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 2. 8. 2014 do 17. 1. 2022
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
od 2. 8. 2014 do 17. 1. 2022
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 19. 4. 1993 do 18. 11. 2004
ubytovacie zariadenie
od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993
poľnohospodárska výroba
od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993
okrem poľnohospodárskej výroby družstvo: *spracuváva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky : ovčí syr *-vykonáva činnosti a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby: polyetylénové vrecia a plachty *poskytuje práce a služby pre občanov: zemné práce, doprava *predáva vlastný vyrobený tovar polyetylénové vrecia a plachty
od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993
iná hospodárska činnosť: *výroba umelých hmôt - vyrába výrobky z polyetylénu /sáčky, plachty, vrecia, obaly a pod./ *stavebná činnosť - práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a údržby a opravy demolácie *cestná doprava - vykonávanie nákladnej a osobnej dopravy, vykonávanie prác a služieb mechanizačnými prostriedkami
od 19. 4. 1993 do 18. 11. 2004
murárstvo
od 19. 4. 1993 do 18. 11. 2004
maliarske práce
od 19. 4. 1993 do 18. 11. 2004
lešenárske práce
od 19. 4. 1993 do 17. 1. 2022
výroba tovaru z plastov
od 19. 4. 1993 do 17. 1. 2022
maloobchod okrem predaja jedov, žieravín, výrobkov zo zlata
od 19. 4. 1993 do 17. 1. 2022
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
Konanie menom spoločnosti
od 19. 4. 1993
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 4. 1993
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 19.6.1976, prijatím vlastných stanov družstva. Členská schôdza konaná dňa 28.2.1989 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák.č. 90/88 Zb. Stary spis: Dr 1130 Členská schôdza uskutočnená dňa 26.2.1993 schválila stanovy v súlade s ust. zák.č. 42/92 Zb. a 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1130
od 22. 3. 2001
Na členskej schôdzi dňa 5.3.1999 bola schválená zmena stanov.
od 28. 8. 2001
Členská schôdza uskutočnená dňa 23. 3. 2001 schválila zmenu štatutárneho orgánu družstva.
od 19. 11. 2004
Na členskej schôdzi dňa 10.5.2002 bola schválená zmena stanov. Na členskej schôdzi konanej dňa 4.6.2004 boli odvolaní členovia kontrolnej komisie: Milan Benčík, Monika Brieniková, Emília Škvarková, Tomáš Mudrončík, Magda Grenčíková ku dňu 4.6.2004.
od 11. 7. 2002 do 18. 11. 2004
Kontrolná komisia: Milan Benčík, r.č. - predseda Pucov 8 Monika Brieniková, r.č. - člen Pucov 63 Emília Škvarková, r.č. - člen Leštiny 61 Tomáš Mudrončík, r.č. - člen Medzibrodie nad Oravou 148 Magda Grenčíková, r.č. - člen Pucov 49 Na členskej schôdzi dňa 10.5.2002 bola schválená zmena stanov.
od 19. 4. 1989 do 18. 4. 1993
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 19.6.1976, prijatím vlastných stanov družstva. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojimi podielmi na hospodárskych výsledkoch družstva. Uznesením členskej schôdze konanej dňa 19.2.1988 bolo schválené zlúčenie /splynutie/ JRD "Signál" so sídlom v Pucove s prvou časťou rozdeleného JRD Leštiny, ktorú časť tvoria: a/ pôda v užívaní a vo vlastníctve družstva, ktorá sa nachádza v k.ú. Malatiná, okrem 250 ha pasienkov, ktoré budú patriť do druhej časti, ďalšj v k.ú. Prosiek vo výmere 35 ha b/ budovy, stavby postavené na pozemkoch v k.ú. Malatiná, poľnohospodárska technika v týchto zabudovaná c/ z hospodárskych zvierat všetky ovce a ku chovu oviec patriace zásoby d/ práva a záväzky, ktoré vznikli v tejto časti družstva alebo výjdu najavo po 1.1.1989 a budú súvisieť s touto časťou družstva e/ členovia družstva z obce Malatiná a členovia družstva pracujúci pri chove oviec, menovitý zoznam týchto bude vypracovaný podľa výsledkov pohotorov s členmi družstva a podľa stavu k 31.12.1988. Uvedené zlúčenie /splynutie/ je s účinnosťou od 1.1.1989. Členská schôdza konaná dňa 28.2.1989 schválila nové stanovy družstva v zmysle zák.č. 90/88 Zb. Stary spis: Dr 1130
Základné imanie
od 14. 1. 2009
133 837,880901 EUR
od 19. 4. 1993 do 13. 1. 2009
4 032 000 Sk
Základný členský vklad
od 14. 1. 2009
398,327027 EUR
od 19. 4. 1993 do 13. 1. 2009
12 000 Sk
Kontrolná komisia
od 18. 1. 2022
Viera Fecková
Pribiš, Pribiš 43, PSČ 027 41
od 18. 1. 2022
Emília Škvarková
Leštiny, Leštiny 61, PSČ 026 01
od 18. 1. 2022
Stanislav Smoleň
Pucov, Pucov 190, PSČ 026 01
od 19. 11. 2004 do 26. 11. 2013
Milan Benčík
Pucov, Pucov 8
od 27. 11. 2013 do 26. 11. 2013
Milan Benčík
Pucov, Pucov 8
od 19. 11. 2004 do 18. 9. 2007
Monika Brieniková
Pucov, Pucov 63
od 19. 9. 2007 do 18. 9. 2007
Monika Brieniková
Pucov, Pucov 63
od 19. 11. 2004 do 26. 11. 2013
Magdaléna Grenčíková
Pucov, Pucov 49
od 27. 11. 2013 do 26. 11. 2013
Magdaléna Grenčíková
Pucov, Pucov 49
od 19. 9. 2007 do 26. 11. 2013
Mária Marettová
Pucov, Pucov 26
od 27. 11. 2013 do 26. 11. 2013
Mária Marettová
Pucov, Pucov 26
od 19. 11. 2004 do 26. 11. 2013
Stanislav Smoleň
Pucov, Pucov 190
od 27. 11. 2013 do 26. 11. 2013
Stanislav Smoleň
Pucov, Pucov 190
od 19. 11. 2004 do 26. 11. 2013
Emília Škvarková
Leštiny, Leštiny 61
od 27. 11. 2013 do 26. 11. 2013
Emília Škvarková
Leštiny, Leštiny 61
od 18. 1. 2022 do 17. 1. 2022
Viera Fecková
Oravský Podzámok, Pribiš 43, PSČ 027 41
od 18. 1. 2022 do 17. 1. 2022
Milan Benčík
Dolný Kubín, Pucov 81, PSČ 026 01
od 18. 1. 2022 do 17. 1. 2022
Emília Škvarková
Dolný Kubín, Leštiny 61, PSČ 026 01
od 18. 1. 2022 do 17. 1. 2022
Magdaléna Grenčíková
Dolný Kubín, Pucov 49, PSČ 026 01
od 18. 1. 2022 do 17. 1. 2022
Stanislav Smoleň
Dolný Kubín, Pucov 190, PSČ 026 01
od 27. 11. 2013 do 17. 1. 2022
Viera Fecková
Oravský Podzámok, Pribiš 43, PSČ 027 41
od 27. 11. 2013 do 17. 1. 2022
Emília Škvarková
Dolný Kubín, Leštiny 61, PSČ 026 01
od 27. 11. 2013 do 17. 1. 2022
Stanislav Smoleň
Dolný Kubín, Pucov 190, PSČ 026 01
od 27. 11. 2013 do 17. 1. 2022
Milan Benčík
Dolný Kubín, Pucov 81, PSČ 026 01
od 27. 11. 2013 do 17. 1. 2022
Magdaléna Grenčíková
Dolný Kubín, Pucov 49, PSČ 026 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO