ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p. v likvidácii, IČO: 00046337 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00046337. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00046337 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 7. 1990
Názov
od 26. 9. 2005 do 11. 1. 2023

ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p. v likvidácii

od 29. 6. 1990 do 25. 9. 2005

ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p.

Adresa sídla
od 8. 3. 1999 do 11. 1. 2023
Bratislava, Dohnányho 16, PSČ 82005
od 29. 6. 1990 do 7. 3. 1999
Bratislava, Záhradnícka 24, PSČ 82108
IČO
od 29. 6. 1990

00046337

Deň výmazu
11. 1. 2023
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
118/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
maloobchodná činnosť v sortimente potravinárskeho tovaru cigariet, tabakových výrobkov a ďalšieho doplnkového priemyselného tovaru
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
veľkoobchodná činnosť zahrňujúca presuny do vlastnej siete a veľkoobchodný predaj iným odberateľom
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
výroba lahôdkárskych, cukrárenských a iných potravinárskych výrobkov, príp. polotovarov v centralizovaných výrobniach i pridruženej výrobe v prevádzkových jednotkách
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou, veľkoobchodnou, reštauračnou a laboratórnou činnosťou
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
výroba propagačných prostriedkov a poskytovanie aranžérskych služieb
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov prác, služieb podľa platných právnych noriem v oblasti cien
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti i prekročiť
Zastupovanie
od 29. 6. 1990 do 25. 9. 2005
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
Kmeňové imanie
od 29. 10. 2013 do 11. 1. 2023
14 499 236,539865 EUR
od 18. 12. 1995 do 28. 10. 2013
436 804 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 20. 6. 2002 do 6. 7. 2003
Mgr. Tatiana Jakubcová
Bratislava, Lazaretská 5
od 27. 10. 2005 do 1. 6. 2007
Mgr. Tatiana Jakubcová
Bratislava, Lazaretská 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 1. 7. 2005
od 2. 6. 2007 do 1. 6. 2007
Mgr. Tatiana Jakubcová
Bratislava, Lazaretská 5, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 1. 7. 2005 Skončenie funkcie: 19. 12. 2006
od 2. 6. 2007 do 16. 1. 2008
Dr Ing Milan
Piešťany, Vážska 11, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 20. 12. 2006
od 17. 1. 2008 do 16. 1. 2008
Dr Ing Milan
Piešťany, Vážska 11, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 20. 12. 2006 Skončenie funkcie: 31. 10. 2007
od 26. 9. 2005 do 26. 10. 2005
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2003
od 27. 10. 2005 do 26. 10. 2005
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2003 Skončenie funkcie: 30. 6. 2005
od 17. 1. 2008 do 31. 8. 2012
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2007
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2012
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2007 Skončenie funkcie: 25. 8. 2008
od 7. 7. 2003 do 25. 9. 2005
JUDr. Brigita Miklasová
Pezinok, Holubyho 39, PSČ 902 01
od 26. 9. 2005 do 25. 9. 2005
JUDr. Brigita Miklasová
Pezinok, Holubyho 39, PSČ 902 01
Skončenie funkcie: 30. 9. 2003
od 1. 9. 2012 do 28. 10. 2013
JUDr. Otakar Náhlovský
Bratislava, Nezábudková 811/30, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2012
od 29. 10. 2013 do 28. 10. 2013
JUDr. Otakar Náhlovský
Bratislava, Nezábudková 811/30, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 1. 2. 2012 Skončenie funkcie: 31. 8. 2013
od 29. 10. 2013 do 12. 8. 2022
doc PhDr Zoltán, Ph.D.
Trenčín, Električná 324/3, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2013
od 13. 8. 2022 do 12. 8. 2022
doc PhDr Zoltán, Ph.D.
Trenčín, Električná 324/3, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2013 Skončenie funkcie: 20. 8. 2021
od 13. 8. 2022 do 11. 1. 2023
Mgr. Jozef Sarvaš
Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 237, PSČ 049 31
Vznik funkcie: 8. 4. 2022
od 26. 9. 2005 do 11. 1. 2023
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik koná a podpisuje likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 6. 1990 do 11. 1. 2023
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SR pod č. 1173/1990-1 zo dňa 21.6.1990 podľa § 12 a 13 a § 32 ods. 1 písm. a/ zákona č. 111/1990 Zb.o štátnom podniku. Stary spis: Pš 326
od 18. 12. 1995 do 11. 1. 2023
Dodatok č. 1 k zakladacej listine z 1.6.1995. Stary spis: Pš 326
od 22. 5. 1996 do 11. 1. 2023
Poverovací dekrét ministra hospodárstva SR pod č. 110/2162/250/553/96 zo dňa 17.4.1996. Zapísané dňa 30.1.1997 V zmysle ust. Zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZDROJ POTRAVINY - TABAK, Bratislava š.p. bolo dňom 15.01.1997 začaté dohodovacie konanie pod č. k. 4K 1/97. Stary spis: Pš 326
od 11. 4. 1997 do 11. 1. 2023
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 4 K 1/97-110 zo dňa 19.2.1997 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka ZDROJ Potraviny-Tabak š.p., Záhradnícka 24, 821 08 Bratislava, IČO: 046 337. Za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Pavla Malicha, Šafárikovo nám. 4, Bratislava. Stary spis: Pš 326
od 8. 3. 1999 do 11. 1. 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 9.7.1998.
od 13. 3. 2002 do 11. 1. 2023
Odvolací dekrét č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3. 1. 2002. Menovací dekrét č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3. 1. 2002. Ing. Ladislavovi Dubeňovi, r. č. , Palisády 11, Bratislava funkcia riaditeľa zanikla dňa 3. 1. 2002.
od 20. 6. 2002 do 11. 1. 2023
Rozhodnutím Ministra hospodárstva č. 6 zo dňa 21. 1. 1997, č. 261/1997-900-030 sa štátny podnik ZDROJ Potraviny - Tabak zrušil likvidáciou a dňa 22. 2. 1997 vstúpil do likvidácie. Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 160/2002-010/12-030 zo dňa 3. 1. 2002 bola dňom 1. 2. 2002 do funkcie likvidátora vymenovaná Mgr. Tatiana Jakubcová.
od 8. 11. 2002 do 11. 1. 2023
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 1/97-670 zo dňa 31. 7. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 9. 2002, bol zrušený konkurz na majetok dlžníka ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š. p., Dohnányho 16, 820 05 Bratislava. Súd zbavil JUDr. Pavla Malicha funkcie správcu konkurznej podstaty.
od 7. 7. 2003 do 11. 1. 2023
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 27.2.2003 o menovaní do funkcie likvidátorky JUDr. B. Miklasovej dňom 15.3.2003. Funkcia likvidátora Mgr. T. Jakubcovej sa končí dňom 14.3.2003.
od 26. 9. 2005 do 11. 1. 2023
Odvolací dekrét Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 30.9.2003. Menovací dekrét Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 30.9.2003. Funkcia likvidátora štátneho podniku JUDr. B. Miklasovej sa končí dňom 30.9.2003.
od 17. 1. 2008 do 11. 1. 2023
Odvolací dekrét Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 26.10.2007. Menovací dekrét Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 26.10.2007.
od 1. 9. 2012 do 11. 1. 2023
Odvolací dekrét Ministra hospodárstva SR zo dňa 25.08.2008. Menovací dekrét Ministra hospodárstva SR zo dňa 25.01.2012.
od 29. 10. 2013 do 11. 1. 2023
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 28.08.2013. Rozhodnutie likvidátora zo dňa 25.09.2013.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO