Miroslav Aschengeschvantner ⇒ Obchodný register

Miroslav Aschengeschvantner

Jacovce, Zemianska 199/29, 956 22
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17335345
Adresa:Bratislava, Búdková 36, PSČ 817 15
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Miroslav Aschengeschvantner

Jacovce, Zemianská 625/117, 956 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48041629
Adresa:Topoľčany, Jána Bottu 862/6, PSČ 955 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48041629
Adresa:Topoľčany, Jána Bottu 862/6, PSČ 955 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48041629
Adresa:Topoľčany, Jána Bottu 862/6, PSČ 955 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:48041629
Adresa:Topoľčany, Jána Bottu 862/6, PSČ 955 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-

Miroslav Aschengeschvantner

Topoľčany, M. Benku 2341/7, 955 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:53229568
Adresa:Topoľčany, J. Bottu 862/6, PSČ 955 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník