Miroslav Miretínsky ⇒ Obchodný register

Miroslav Miretínsky

Jarok, Hasičská 4, 951 48
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:00191647
Adresa:Orechová Potôň, PSČ 930 02
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:člen
IČO:35680261
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:35754681
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady
IČO:36231240
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:43814808
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35703156
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:35902183
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Panská 245/13, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36290688
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Budova ORBIS, Rajská 7, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:46362037
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta 1050, PSČ 920 41
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Miroslav Miretinský

Jarok, Hasičská 4, 951 48
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35754681
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady
IČO:34127101
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:36231240
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:35775203
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:35949350
Adresa:Bratislava, Rajská 7, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:36290688
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Budova ORBIS, Rajská 7, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Miroslav Miretínsky

Jarok, Hasičská ul. 4, 951 48
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44318421
Adresa:Bratislava, Rajská 7, PSČ 811 08
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Miroslav Miretínsky

Topoľčany, Streďanská 2778, 955 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35703156
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
Názov firmy:
IČO:35703156
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady

Miroslav Miretinský

Topoľčany, Streďanská 2778/59, 955 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35754681
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:34127101
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Miroslav Miretinský

Topoľčany, Streďanská 59/2778, 955 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36231240
Adresa:Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 920 41
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Miroslav Miretinský

Topoľčany, Streďanská 7, 955 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35680261
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen