MEROCO, a.s., IČO: 35775203 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MEROCO, a.s. Údaje boli stiahnuté 7. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35775203. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35775203 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
25. 10. 1999
Názov
od 7. 2. 2006

MEROCO, a.s.

od 21. 3. 2004 do 6. 2. 2006

A - INVEST, a.s.

od 18. 7. 2003 do 20. 3. 2004

A - INVEST, a.s. v likvidácii

od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003

A - INVEST, a.s.

Adresa sídla
od 26. 10. 2006
Leopoldov, Trnavská cesta, PSČ 92041
od 25. 10. 1999 do 25. 10. 2006
Bratislava, Kukučínova 22, PSČ 83103
IČO
od 25. 10. 1999

35775203

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10441/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 25. 10. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 25. 10. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 25. 10. 1999
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
od 25. 10. 1999
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 25. 10. 1999
reklamná a propagačná činnosť
od 25. 10. 1999
prenájom hnuteľných vecí-leasing
od 25. 10. 1999
factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok
od 25. 10. 1999
organizovanie kurzov, školení, seminárov
od 25. 10. 1999
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
od 25. 10. 1999
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
od 25. 10. 1999
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
od 8. 1. 2008
výroba vedľajších produktov z výroby biopalív (technický glycerín, mastné kyseliny)
od 8. 1. 2008
spracovanie rastlinných olejov
od 8. 1. 2008
výroba biopalív
od 11. 7. 2012
spracovanie živočíšnych tukov
od 1. 1. 2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 1. 1. 2016
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 24. 5. 2018
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 28. 1. 2023
výkon činnosti energetického audítora
od 28. 1. 2023
administratívne služby
Konanie menom spoločnosti
od 26. 10. 2006
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 4. 4. 2006 do 25. 10. 2006
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 6. 1. 2005 do 3. 4. 2006
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 21. 3. 2004 do 5. 1. 2005
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva spoločne.
od 18. 7. 2003 do 20. 3. 2004
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
Likvidácia
Likvidátor:
od 18. 7. 2003 do 20. 3. 2004
Ing. Robert Spišák
Bratislava, Slávičie údolie 24, PSČ 811 02
Skončenie funkcie: 5. 3. 2004
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 10. 1999
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1999 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
od 6. 3. 2001
Vyhlásenie JUDr. Jána Ondruša z 1.3.2001 o zmene trvalého bydliska.
od 18. 7. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002, notárska zápisnica Nz 726/2002, zápisnica dozornej rady zo dňa19.12.2002.
od 6. 1. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 394/2004, Nz 89922/2004 zo dňa 13.12.2004.
od 7. 2. 2006
Zvýšenie základného imania, zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára dňa 02. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 39/ 2006, Nz 4038/ 2006, NCRIs 4019/ 2006.
od 26. 10. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 215/2006, Nz 39362/2006 zo dňa 09.10.2006 - zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti.
Základné imanie
od 22. 8. 2009
5 629 556,33 EUR
Rozsah splatenia: 5 629 556,33 EUR
od 16. 7. 2008 do 21. 8. 2009
169 596 000 Sk
Rozsah splatenia: 169 596 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 15. 7. 2008
169 596 000 Sk
Rozsah splatenia: 57 878 800 Sk
od 7. 2. 2006 do 25. 10. 2006
10 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
od 18. 7. 2003 do 6. 2. 2006
9 700 000 Sk
Rozsah splatenia: 9 700 000 Sk
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
9 700 000 Sk
Akcie
od 22. 8. 2009
Počet: 12
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 26 555,14 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 6
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 995,82 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 16
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 35
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 15
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331 939,19 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 8
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 18
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 31,87 EUR
od 22. 8. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1,33 EUR
od 4. 4. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 12
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 800 000 Sk
od 4. 4. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 6
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 30 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 16
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 35
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 15
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 8
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 18
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 960 Sk
od 26. 10. 2006 do 21. 8. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 40 Sk
od 4. 4. 2006 do 25. 10. 2006
Počet: 20
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 4. 2006 do 25. 10. 2006
Počet: 2
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 7. 2. 2006 do 3. 4. 2006
Počet: 16
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 625 000 Sk
od 18. 7. 2003 do 6. 2. 2006
Počet: 9
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 18. 7. 2003 do 6. 2. 2006
Počet: 7
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Počet: 9
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Počet: 7
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Akcionár
od 6. 1. 2005 do 14. 9. 2005
AZ INVEST, a.s.
Bratislava, Kukučínova 22, PSČ 831 03
od 15. 2. 2006 do 25. 10. 2006
ENVIEN, a.s.
Bratislava, Kukučínova 22, PSČ 831 03
od 7. 2. 2006 do 14. 2. 2006
HRVT, a.s.
Bratislava, Kukučínova 22, PSČ 831 03
od 15. 9. 2005 do 6. 2. 2006
STN - INVEST, a.s.
Bratislava, Kukučínova 22, PSČ 831 03
Dozorná rada
od 30. 7. 2014
JUDr. Ján Ondruš
Pezinok, Cajlanská 4561/159, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2014
od 30. 7. 2014
JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
Bratislava, Brusnicová 2294/29, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2014
od 31. 12. 2008 do 15. 12. 2009
Ing. Alexandra Broszová
Bratislava, Pod agátmi 14661/2, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 9. 12. 2008
od 16. 12. 2009 do 15. 12. 2009
Ing. Alexandra Broszová
Bratislava, Pod agátmi 14661/2, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 9. 12. 2008 Skončenie funkcie: 28. 10. 2009
od 26. 10. 2006 do 29. 7. 2014
PhDr. Juraj Handzo
Bratislava, Súmračná 7, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 2. 2. 2006
od 30. 7. 2014 do 29. 7. 2014
PhDr. Juraj Handzo
Bratislava, Súmračná 7, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 2. 2. 2006 Skončenie funkcie: 27. 6. 2014
od 7. 2. 2006 do 25. 10. 2006
PhDr. Juraj Handzo
Bratislava, Súmračná 7, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 2. 2. 2006
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Ing. Zuzana Hricišáková
Bratislava, Bebravská 16, PSČ 821 07
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 19. 12. 2002
od 30. 7. 2014 do 30. 11. 2018
Thomas Jacobsen
Swieqi, Triq il -Kaffis, Victoria Gardens, 1 - Ibragg 7, PSČ SWQ2630
Vznik funkcie: 27. 6. 2014
od 31. 12. 2008 do 21. 8. 2009
JUDr. Roman Kvasnica
Piešťany, Štefánikova 6767/29A, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 9. 10. 2006
od 22. 8. 2009 do 21. 8. 2009
JUDr. Roman Kvasnica
Piešťany, Štefánikova 6767/29A, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 9. 10. 2006 Skončenie funkcie: 27. 11. 2008
od 26. 10. 2006 do 30. 12. 2008
JUDr. Roman Kvasnica
Piešťany, Štefánikova 6767/29A, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 9. 10. 2006
od 7. 2. 2006 do 25. 10. 2006
Ing. Miroslav Miretinský
Jarok, Hasičská 4, PSČ 951 48
Vznik funkcie: 2. 2. 2006
od 26. 10. 2006 do 25. 10. 2006
Ing. Miroslav Miretinský
Jarok, Hasičská 4, PSČ 951 48
Vznik funkcie: 2. 2. 2006 Skončenie funkcie: 9. 10. 2006
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Mgr. Martin Modlitba
Bratislava, Exnárova 29, PSČ 821 03
od 18. 7. 2003 do 5. 1. 2005
Mgr. Martin Modlitba
Bratislava, Exnárova 29, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 19. 12. 2002
od 6. 1. 2005 do 5. 1. 2005
Mgr. Martin Modlitba
Bratislava, Exnárova 29, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 19. 12. 2002 Skončenie funkcie: 13. 12. 2004
od 25. 10. 1999 do 17. 7. 2003
Alexandra Papánková
Bratislava, Námestie hraničiarov 19, PSČ 851 03
od 18. 7. 2003 do 6. 2. 2006
Alexandra Papánková
Bratislava, Námestie hraničiarov 19, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 19. 12. 2002
od 7. 2. 2006 do 6. 2. 2006
Alexandra Papánková
Bratislava, Námestie hraničiarov 19, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 19. 12. 2002 Skončenie funkcie: 2. 2. 2006
od 22. 7. 2011 do 29. 7. 2014
PhDr. Katarína Rimóczyová
Bratislava, Trenčianska 56/F, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 22. 6. 2011
od 30. 7. 2014 do 29. 7. 2014
PhDr. Katarína Rimóczyová
Bratislava, Trenčianska 56/F, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 22. 6. 2011 Skončenie funkcie: 30. 8. 2013
od 18. 7. 2003 do 27. 12. 2005
RNDr. Jana Šindlerová
Bratislava, Vŕbová 4, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 19. 12. 2002
od 28. 12. 2005 do 27. 12. 2005
RNDr. Jana Šindlerová
Bratislava, Vŕbová 4, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 19. 12. 2002 Skončenie funkcie: 24. 11. 2005
od 7. 2. 2006 do 25. 10. 2006
Róbert Tóth
Valaská - Piesok, Strojárenská 298/17, PSČ 976 43
Vznik funkcie: 2. 2. 2006
od 26. 10. 2006 do 25. 10. 2006
Róbert Tóth
Valaská - Piesok, Strojárenská 298/17, PSČ 976 43
Vznik funkcie: 2. 2. 2006 Skončenie funkcie: 9. 10. 2006
od 26. 10. 2006 do 29. 7. 2014
Anton Truska
Nitra, Ďurčanského 751/7, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 9. 10. 2006
od 30. 7. 2014 do 29. 7. 2014
Anton Truska
Nitra, Ďurčanského 751/7, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 9. 10. 2006 Skončenie funkcie: 27. 6. 2014
od 6. 1. 2005 do 6. 2. 2006
Ing. Ivo Valášek
Bratislava, Púpavová 34, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 13. 12. 2004
od 7. 2. 2006 do 6. 2. 2006
Ing. Ivo Valášek
Bratislava, Púpavová 34, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 13. 12. 2004 Skončenie funkcie: 2. 2. 2006
od 28. 1. 2023
Thomas Jacobsen
Valleta, St. Christopher Street 168, PSČ VLT1467
Vznik funkcie: 27. 6. 2014
od 1. 12. 2018 do 27. 1. 2023
Thomas Jacobsen
Valleta, St. Christopher Street 168, PSČ VLT1467
Vznik funkcie: 27. 6. 2014
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.