Oliver Šiatkovský ⇒ Obchodný register

Oliver Šiatkovský

Leopoldov, Hurbanova 150/25, 920 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17335345
Adresa:Bratislava, Búdková 36, PSČ 817 15
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Oliver Šiatkovský

Leopoldov, ul. Hurbanova 150/25, 920 41
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36242314
Adresa:Madunice, Vážska, PSČ 922 42
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-