Róbert Rigo ⇒ Obchodný register

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Gaštanová 4
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:00153052
Adresa:Harmanec, PSČ 976 03
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31677797
Adresa:Banská Bystrica, Kuzmányho 16, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31677797
Adresa:Banská Bystrica, Kuzmányho 16, PSČ 974 01
Typ funkcie:Vedúci odštepného závodu
Funkcia:-
IČO:31651402
Adresa:Trnava, Orešianska 3168/7, PSČ 917 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Robert Rigo

Banská Bystrica, Gaštanová 4
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36618730
Adresa:Banská Bystrica, Národná 9, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Gaštanová 4, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36054003
Adresa:Banská Bystrica, Cikkerova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36618489
Adresa:Banská Bystrica, Hviezdoslavova 18, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36718556
Adresa:Košice, Bačíkova 5, PSČ 040 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:46243771
Adresa:Banská Bystrica, Komenského 3, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31708030
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 27/B, PSČ 831 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Gaštanová 4, 974 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36644331
Adresa:Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Javorova 5
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31587496
Adresa:Banská Bystrica, Švermova 43
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31593607
Adresa:Banská Bystrica, M.M.Hodžu 3, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31677797
Adresa:Banská Bystrica, Kuzmányho 16, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Javorová 5
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31637256
Adresa:Banská Bystrica, M.M.Hodžu 3, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Robert Rigo

Banská Bystrica, Viestova 14885/7A, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36177091
Adresa:Horná Mičiná, Kopa 198, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Rigo

Banská Bystrica, Viestova 14885/7A, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36054003
Adresa:Banská Bystrica, Cikkerova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36054003
Adresa:Banská Bystrica, Cikkerova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36056774
Adresa:Banská Bystrica, Cikkerova 5, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36828874
Adresa:Vígľaš, Ul. Zvolenská 603/90/A, PSČ 962 02
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36718556
Adresa:Košice, Bačíkova 5, PSČ 040 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:44998481
Adresa:Zvolen, Nám. SNP 37, PSČ 960 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:31677797
Adresa:Banská Bystrica, Kuzmányho 16, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Róbert Rigó

Kolárovo, Banícka 2047/27, 946 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36558338
Adresa:Kolárovo, Sládkovičova 200/8, PSČ 946 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník