SHP Harmanec, a.s., IČO: 00153052 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SHP Harmanec, a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00153052. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00153052 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 12. 1990
Názov
od 8. 9. 2006

SHP Harmanec, a.s.

od 6. 11. 2002 do 7. 9. 2006

SHP Harmanec, akciová spoločnosť

od 29. 7. 1992 do 5. 11. 2002

Harmanecké papierne, akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 29. 7. 1992
Harmanec, PSČ 97603
IČO
od 29. 7. 1992

00153052

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
7/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 13. 1. 1993
výroba papierenských výrobkov
od 13. 1. 1993
obchodná činnosť v predmete podnikania
od 13. 1. 1993
ubytovacie a stravovacie služby
od 23. 6. 1994
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 6. 1994
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier
od 20. 12. 1995
reklamná a propagačná činnosť
od 20. 12. 1995
výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov
od 20. 12. 1995
drevárska výroba - stolárstvo
od 7. 5. 1998
prevádzkovanie dopravy na dráhe
od 7. 5. 1998
prevádzkovanie dráhy
od 23. 9. 2011
výroba tepla, rozvod tepla
od 27. 8. 2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 27. 8. 2001
konštruktérske práce v stavebníctve
od 27. 8. 2001
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
od 27. 8. 2001
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
od 27. 8. 2001
prieskum trhu
od 27. 8. 2001
výkon činnosti stavebného dozoru
od 27. 8. 2001
automatizované spracovanie dát
od 27. 8. 2001
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 27. 8. 2001
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
od 27. 8. 2001
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
od 27. 8. 2001
výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
od 27. 8. 2001
oprava motorových vozidiel
od 27. 8. 2001
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
od 27. 8. 2001
montáž a opavy meracej a regulačnej tehcniky
od 27. 8. 2001
revízie vyhradených elektrických zariadení
od 27. 8. 2001
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 27. 8. 2001
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
od 27. 8. 2001
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
od 27. 8. 2001
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
od 29. 7. 1992 do 12. 1. 1993
výroba papiera, kartónov, zušľachtených papierov, filtračných papierov, kartonáže a obalových materiálov, výrobkov z papiera, prevádzka závodnej tlačiarne, obchodná činnosť a poskytovanie služieb
od 27. 8. 2001 do 30. 1. 2020
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
od 2. 2. 2000 do 22. 9. 2011
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
Konanie menom spoločnosti
od 5. 8. 2016
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 11. 7. 1997 do 4. 8. 2016
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 20. 7. 1993 do 10. 7. 1997
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú buď spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo samostatne generálny riaditeľ v rozsahu svojho písomného poverenia od predstavenstva alebo ďalšie osoby v rozsahu písomného poverenia od predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 29. 7. 1992 do 19. 7. 1993
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný súhlasný prejav vôle aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vyko- ná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzu- jú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
Prokúra
od 30. 10. 2020
Ing. Jozef Horák
Banská Bystrica, Komenského 14483/10D, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 30. 10. 2020
od 17. 7. 2015 do 12. 10. 2016
Ing. Andrea Holubčíková
Banská Bystrica, Jesenná 1, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 17. 7. 2015
od 13. 10. 2016 do 12. 10. 2016
Ing. Andrea Holubčíková
Banská Bystrica, Jesenná 1, PSČ 974 05
Vznik funkcie: 17. 7. 2015 Skončenie funkcie: 6. 10. 2016
od 17. 7. 2015 do 4. 8. 2016
Ing. Róbert Staroň
Žilina - Závodie, Kvačalova 1168/41, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 7. 2015
od 5. 8. 2016 do 4. 8. 2016
Ing. Róbert Staroň
Žilina - Závodie, Kvačalova 1168/41, PSČ 010 04
Vznik funkcie: 17. 7. 2015 Skončenie funkcie: 29. 6. 2016
od 30. 10. 2020
Na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti je oprávnený prokurista výlučne spoločne s predsedom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.
od 17. 7. 2015 do 12. 10. 2016
Na zastupovanie Spoločnosti, konanie v mene Spoločnosti a podpisovanie za Spoločnosť sú oprávnení Prokurista 1 a Prokurista 2 výlučne spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť Prokuristi vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menám a funkciám Prokuristov pripoja Prokuristi svoj podpis s dodatkom „per procuram“ alebo skratkou „ppa“.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 7. 1992
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky čís. 2098/90-120 zo dňa 30.10.1990 podľa zák. čís. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach a schválením stanov. . Zakladateľ schválil zmenu stanov v čl. 8 ods. 1,2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.3.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák .č. 513/91 Zb. . Starý spis: Sa 42
od 6. 1. 1993
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.2.1992 bola schválená zmena stanov.
od 20. 7. 1993
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.3.1993bola schválená zmena stanov. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.1993 bola schválená zmena stanov.
od 23. 6. 1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1994 bola schválená zmena stanov.
od 20. 12. 1995
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1995 bola schválená zmena stanov.
od 31. 5. 1996
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
od 11. 7. 1997
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1997 bola schválená zmena stanov.
od 15. 8. 1997
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.8.1997 bola schválená zmena stanov.
od 7. 5. 1998
. Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle stanov zo dňa 08.06.1997, ktoré boli schválené valným zhromaždením dňa 06.08.1997.
od 21. 7. 1998
. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 25.06.1998.
od 2. 2. 2000
. Rozširuje sa predmet činnosti v zmysle stanov.
od 5. 9. 2000
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2000 v NZ 206/2000, napísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom, Bratislava, Gröslingova 6-8.
od 18. 4. 2001
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.4.2001 schválilo zmenu stanov.
od 27. 8. 2001
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 206/2000, napísanej v NÚ JUDr. Miroslava Pavloviča, Grösslingova 6-8, Bratislava.
od 6. 11. 2002
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
Základné imanie
od 9. 4. 2009
20 964 372,4 EUR
Rozsah splatenia: 20 964 372,4 EUR
od 16. 7. 2005 do 8. 4. 2009
631 457 000 Sk
Rozsah splatenia: 631 457 000 Sk
od 6. 11. 2002 do 15. 7. 2005
676 602 000 Sk
Rozsah splatenia: 676 602 000 Sk
od 20. 7. 1993 do 5. 11. 2002
676 602 000 Sk
od 6. 1. 1993 do 19. 7. 1993
621 602 000 Sk
od 29. 7. 1992 do 5. 1. 1993
552 876 000 Sk
Akcie
od 9. 4. 2009
Počet: 631457
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 16. 7. 2005 do 8. 4. 2009
Počet: 631457
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 6. 11. 2002 do 15. 7. 2005
Počet: 676602
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 12. 1999 do 5. 11. 2002
Počet: 676602
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 31. 5. 1996 do 6. 12. 1999
Počet: 676602
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 20. 7. 1993 do 30. 5. 1996
Počet: 676602
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 6. 1. 1993 do 19. 7. 1993
Počet: 621602
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 7. 1992 do 5. 1. 1993
Počet: 536290
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 7. 1992 do 5. 1. 1993
Počet: 16586
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 8. 3. 2017
Ing. Karol Srnka
Banská Bystrica, Starohorská 1, PSČ 974 11
Vznik funkcie: 30. 1. 2017
od 14. 12. 2018
Ing. Milan Fiľo
Nové Město, Praha 1, Náměstí republiky 1037/6, PSČ 110 00
Vznik funkcie: 14. 11. 2018
od 14. 12. 2018
Ing. Miroslav Vajs
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 14. 11. 2018
od 29. 7. 1992 do 26. 5. 1993
Ing. Juraj Badura, CSc.
Bratislava, Dlhé Diely 1/19
od 11. 7. 1997 do 17. 4. 2001
Ing. Milan Fiľo
Košice, Jarná 12
od 18. 4. 2001 do 5. 11. 2002
Ing. Milan Fiľo
Košice, Jarná 12
od 6. 11. 2002 do 23. 11. 2006
Ing. Milan Fiľo
Rozhanovce, Poštová 528/9
Vznik funkcie: 6. 4. 2001
od 11. 7. 1997 do 16. 2. 1999
Ing. Ján Gabriel
Trnava, Tehelná 19
od 5. 8. 2016 do 7. 3. 2017
Ing. Dušan Golian
Zvolen, Smrekova 5, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2016
od 8. 3. 2017 do 7. 3. 2017
Ing. Dušan Golian
Zvolen, Smrekova 5, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2016 Skončenie funkcie: 20. 12. 2016
od 29. 7. 1992 do 16. 11. 1995
Ing. Anna Hrašková
Banská Bystrica, Kozmonautov 34
od 17. 11. 1995 do 21. 12. 1997
Ing. Anna Hrašková
Banská Bystrica, Kozmonautov 34
od 20. 7. 1993 do 22. 6. 1994
Ing. Milan Hudec
Banská Bystrica, Pieninská 25
od 31. 5. 1996 do 10. 7. 1997
Nadežda Jančovičová
Bratislava
od 11. 7. 1997 do 17. 4. 2001
Ing. Juraj Kamarás
Košice, Obrancov mieru 10
od 11. 7. 1997 do 16. 2. 1999
Ing. Ivan Kiňo
Banská Bystrica, Gaštanova 10
od 27. 5. 1993 do 19. 7. 1993
Ing. Zuzana Knošková
Banská Bystrica, Hronská 167
od 22. 12. 1997 do 17. 4. 2001
Ing. Milan Kontúr
Banská Bystrica, Mládežnícka 29
od 18. 4. 2001 do 5. 11. 2002
Ing. Milan Kontúr
Banská Bystrica, Mládežnícka 29
od 6. 11. 2002 do 30. 12. 2004
Ing. Milan Kontúr
Banská Bystrica, Mládežnícka 29
Vznik funkcie: 11. 12. 1997
od 31. 12. 2004 do 30. 12. 2004
Ing. Milan Kontúr
Banská Bystrica, Mládežnícka 29
Vznik funkcie: 11. 12. 1997 Skončenie funkcie: 22. 11. 2004
od 27. 5. 1993 do 16. 11. 1995
Božena Kostiviarová
Banská Bystrica, Lúčna 40
od 17. 11. 1995 do 30. 5. 1996
Božena Kostiviarová
Banská Bystrica, Lúčna 40
od 27. 5. 1993 do 19. 7. 1993
Ing. František Krajča, CSc.
Bratislava, F.Kráľa 20
od 17. 2. 1999 do 17. 4. 2001
Ing. Ladislav Krajňák
Rozhanovce, 19. januára 2
od 20. 7. 1993 do 16. 11. 1995
Ing. Vladimír Kubáň
Bratislava, Mlynského nivy 48
od 17. 11. 1995 do 30. 5. 1996
Ing. Vladimír Kubáň
Bratislava, Mlynského nivy 48
od 17. 2. 1999 do 17. 4. 2001
Ing. Ján Líška
Ružomberok, Hviezdoslavova 1
od 18. 4. 2001 do 5. 11. 2002
JUDr. Ľubomír Messinger
Banská Bystrica, Švermova 59
od 6. 11. 2002 do 26. 6. 2007
JUDr. Ľubomír Messinger
Banská Bystrica, Švermova 59
Vznik funkcie: 6. 4. 2001
od 27. 6. 2007 do 26. 6. 2007
JUDr. Ľubomír Messinger
Banská Bystrica, Švermova 59
Vznik funkcie: 6. 4. 2001 Skončenie funkcie: 31. 5. 2007
od 17. 2. 1999 do 17. 4. 2001
Ing. Vladimír Milo
Bratislava, H. Meličkovej 15/9
od 11. 7. 1997 do 16. 2. 1999
Vladimír Poór
Trnava, G. Dusíka 61
od 17. 2. 1999 do 17. 4. 2001
Ing. Róbert Rigo
Banská Bystrica, Gaštanová 4
od 11. 7. 1997 do 14. 8. 1997
Ing. Richard Sabovčík
Košice, Talinská 3
od 31. 5. 1996 do 10. 7. 1997
RNDr. Dušan Sadloň
Bratislava, Kadnárova 9
od 29. 7. 1992 do 16. 11. 1995
Eva Schvartzová
Banská Bystrica, Jakubská 34
od 17. 11. 1995 do 21. 12. 1997
Eva Schvartzová
Banská Bystrica, Jakubská 34
od 22. 12. 1997 do 17. 4. 2001
Elena Slašťanová
Harmanec, Harmanec 16
od 22. 12. 1997 do 17. 4. 2001
Ing. Karol Srnka
Banská Bystrica, Starohorská 1
od 15. 8. 1997 do 16. 2. 1999
Ing. Jozef Straško
Bratislava, Česká 7
od 31. 5. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Stanislav Šebo
Banská Bystrica
od 31. 5. 1996 do 10. 7. 1997
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc.
Bratislava, M.Marečka 9
od 31. 12. 2004 do 4. 8. 2016
Ing. Peter Švec
Banská Bystrica, Tatranská 66, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 22. 11. 2004
od 5. 8. 2016 do 4. 8. 2016
Ing. Peter Švec
Banská Bystrica, Tatranská 66, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 22. 11. 2004 Skončenie funkcie: 27. 6. 2016
od 27. 5. 1993 do 16. 11. 1995
Ing. Juraj Vlasák
Bratislava, Mamateyova 8
od 17. 11. 1995 do 30. 5. 1996
Ing. Juraj Vlasák
Bratislava, Mamateyova 8
od 14. 12. 2018 do 13. 12. 2018
Ing. Milan Fiľo
Bratislava - Staré Mesto, Nám. SNP 7127/2, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 6. 4. 2001 Skončenie funkcie: 14. 11. 2018
od 24. 11. 2006 do 13. 12. 2018
Ing. Milan Fiľo
Bratislava - Staré Mesto, Nám. SNP 7127/2, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 6. 4. 2001
od 14. 12. 2018 do 13. 12. 2018
Ing. Miroslav Vajs
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007 Skončenie funkcie: 14. 11. 2018
od 27. 6. 2007 do 13. 12. 2018
Ing. Miroslav Vajs
Banská Bystrica, Haškova 85, PSČ 974 01
Vznik funkcie: 31. 5. 2007
Hodnotenie firmy
-1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement