Plastika, a.s., IČO: 00152781 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Plastika, a.s. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00152781. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00152781 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1991
Názov
od 1. 1. 1991

Plastika, a.s.

Adresa sídla
od 20. 7. 2017
Nitra 5, Novozámocká 222C, PSČ 94905
od 12. 10. 2004 do 19. 7. 2017
Nitra 5, Novozámocká 222, PSČ 94905
od 16. 4. 1996 do 11. 10. 2004
Nitra, Novozámocká cesta 222, PSČ 94953
od 1. 1. 1991 do 15. 4. 1996
Nitra, Novozámocká cesta 222
IČO
od 1. 1. 1991

00152781

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
183/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 14. 11. 1994
výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov
od 14. 11. 1994
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 14. 11. 1994
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 14. 11. 1994
sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov
od 14. 11. 1994
sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami
od 14. 11. 1994
veľkoobchod s výrobkami z plastov
od 14. 11. 1994
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
od 14. 11. 1994
maloobchod s výrobkami z plastov
od 14. 11. 1994
maloobchod so strojmi a technickými potrebami
od 14. 11. 1994
výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov
od 14. 11. 1994
podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov
od 16. 4. 1996
vykonávanie železničnej dopravy na vlečke
od 16. 4. 1996
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
od 17. 7. 2015
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
od 29. 1. 2019
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 29. 1. 2019
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 29. 1. 2019
prenájom hnuteľných vecí
od 29. 1. 2019
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 29. 1. 2019
vedenie účtovníctva
od 29. 1. 2019
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 29. 1. 2019
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 29. 1. 2019
administratívne služby
od 29. 1. 2019
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 29. 1. 2019
opravy pracovných strojov
od 21. 7. 2022
vlastná ochrana
od 16. 4. 1996 do 26. 8. 2008
iné ubytovacie možnosti-slobodáreň
od 16. 4. 1996 do 19. 7. 2017
výroba, oprava a montáž meradiel
od 16. 4. 1996 do 21. 4. 2003
praktický lekár pre dospelých-stomatológia, gynekológia, pôrodníctvo, fyziatria a liečebná rehabilitácia
od 12. 12. 2000 do 16. 7. 2015
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
od 16. 4. 1996 do 26. 8. 2008
verejná cestná nákladná doprava
od 16. 4. 1996 do 16. 7. 2015
podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov spaľovaním-prevádzkovanie spaľovní odpadov a zneškodňovanie
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastu
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
výkony výskumu, vývoja, výroby, montáže, predaja, servisu v oblasti spracovania plastov
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
výroba strojov, súčastí strojov, nástrojov a náhradných dielcov vrátane ich úpravy
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
stavebné a montážne práce, výroba a predaj energií
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
obchodno-servisná, montážna, poradenská a expertízna činnosť a vvýroby konštrukcií podľa dokumentácie a požiadaviek odberateľov
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
výkony školstva, výchovno-vzdelávacích činností pre organizácie a občanov v oblasti učňovského školstva, organizácie a riadenia výpočtovej techniky, účelových školení, rekvalifikácie a kurzov
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
predaj licencií a know-how
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
predaj vlastných výrobkov a tovarov v maloobchodných predajniach spoločnosti,ktoré spolu s výrobkami inými než vlastnými tvoria kompletné zariadenie, ako aj ďalších výrobkov podľa schváleného sortimentu
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
zariadenie a zrušovanie SOU podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci riadenia a zabezpečovania prípravy žiakov SOU podniku na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi
Konanie menom spoločnosti
od 14. 11. 1994
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, alebo predseda predstavenstva spolu s riaditeľom spoločnosti, alebo prokuristi a ďalší splnomocnení pracovníci v rozsahu udelenej plnej moci.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 11. 1994
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 525 Notárska zápisnica Nz 157/93 napísaná dňa 30.6.1993 JUDr. Jarmilou Priesolovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené stanovy prispôsobené ust. §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 525
od 16. 4. 1996
Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 24.04.1995. Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 05.03.1996. Stary spis: Sa 525
od 12. 12. 2000
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.04.2000.
od 22. 4. 2003
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 17.5.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti, not. záp. č. N 86/2002, NZ 89/2002.
od 17. 8. 2004
Predsedovi predstavenstva Ing. Jurajovi Kučerovi, CSc. zanikla funkcia dňom 28.1.2003. Členovi predstavenstva Ing. Tomášovi Kubečkovi vznikla funkcia dňa 28.1.2003 a zanikla funkcia dňom 27.6.2003.
od 17. 9. 2021
Zmena stanov schválená na RVZ dňa 2.9.2021
od 6. 1. 2022
Zmena stanov Plastika, a.s. účinná odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií ISIN CS0008466454
od 6. 1. 2022
Zmena stanov Plastika, a.s. účinná odo dňa doručenia oznámenia BCS,a.s. v Bratislave o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS 0008466454 ukončené
od 12. 7. 2022
Zmena Stanov Plastika, a.s., schválená RVZ dňa 21.6.2022
od 1. 1. 1991 do 13. 11. 1994
Základný kapitál spoločnosti je odvodený z hodnoty majetku štátneho podniku Plastika Nitra, podľa oceňovacieho protokolu k 30.6. 1990 vo výške 692 750 tis. Kčs. Je rozdelený na 6 925 akcií v nominálnej hodnote 100 000.Kčs. Po prijatí transformačného zákona v prípade potreby bude vykonané nové ocenenie základného kapitálu na základe ktorého sa rozhodne o zvýšení alebo znížení základného kapitálu a určí sa nová nominálna hodnota akcií a ich počet. Majiteľom akcií je štát zastúpený Ministerstvom priemyslu SR Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 525
Základné imanie
od 18. 3. 2014
10 200 821 EUR
Rozsah splatenia: 10 200 821 EUR
od 12. 3. 2014 do 17. 3. 2014
2 036 611 EUR
Rozsah splatenia: 2 036 611 EUR
od 29. 12. 2012 do 11. 3. 2014
7 019 620 EUR
Rozsah splatenia: 7 019 620 EUR
od 6. 12. 2012 do 28. 12. 2012
4 849 250 EUR
Rozsah splatenia: 4 849 250 EUR
od 14. 7. 2009 do 5. 12. 2012
22 995 074,225 EUR
Rozsah splatenia: 22 995 074,225 EUR
od 14. 11. 1994 do 13. 7. 2009
692 750 000 Sk
Akcie
od 12. 4. 2022
Počet: 692750
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 2 EUR
od 12. 4. 2022
Počet: 217037
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 EUR
od 12. 4. 2022
Počet: 8164210
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 12. 3. 2014 do 11. 4. 2022
Počet: 692750
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 2 EUR
od 12. 3. 2014 do 11. 4. 2022
Počet: 217037
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 3 EUR
od 18. 3. 2014 do 11. 4. 2022
Počet: 8164210
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 6. 12. 2012 do 11. 3. 2014
Počet: 692750
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 7 EUR
od 29. 12. 2012 do 11. 3. 2014
Počet: 217037
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 EUR
od 14. 7. 2009 do 5. 12. 2012
Počet: 692750
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 33,1939 EUR
od 11. 4. 2000 do 13. 7. 2009
Počet: 692750
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 16. 4. 1996 do 10. 4. 2000
Počet: 692750
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 14. 11. 1994 do 15. 4. 1996
Počet: 692750
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 12. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 21. 6. 2022
od 14. 7. 2023
Mgr. Juraj Široký, MBA
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 111, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 23. 6. 2023
od 14. 7. 2023
Mgr. Lukáš Hrkeľ
Smolenice, Za bránou 19, PSČ 919 04
Vznik funkcie: 24. 6. 2023
od 12. 8. 1997 do 13. 8. 2001
JUDr. Vladimír Balaník
Prešov, Kollárova 41
od 16. 11. 1998 do 19. 10. 2006
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15
od 20. 10. 2006 do 19. 10. 2006
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 6. 2006
od 20. 10. 2006 do 22. 12. 2006
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2006
od 23. 12. 2006 do 22. 12. 2006
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 17. 6. 2006 Skončenie funkcie: 19. 10. 2006
od 19. 11. 1993 do 15. 4. 1996
Ing. Anton Černo
Bratislava, Gorkého 7
od 14. 8. 2001 do 19. 10. 2006
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Rovniankova 4
od 20. 10. 2006 do 19. 10. 2006
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Rovniankova 4
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 6. 2006
od 20. 10. 2006 do 28. 8. 2009
Ing. Pavel Hollý
Bratislava, Rovniankova 4, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 17. 6. 2006
od 26. 7. 2011 do 15. 7. 2013
Ing. Pavel Hollý
Bratislava - Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8098/98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 16. 6. 2011
od 16. 7. 2013 do 15. 7. 2013
Ing. Pavel Hollý
Bratislava - Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8098/98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 16. 6. 2011 Skončenie funkcie: 26. 6. 2013
od 29. 8. 2009 do 25. 7. 2011
Ing. Pavel Hollý
Bratislava - Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8098/98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 17. 6. 2006
od 26. 7. 2011 do 25. 7. 2011
Ing. Pavel Hollý
Bratislava - Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8098/98, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 17. 6. 2006 Skončenie funkcie: 16. 6. 2011
od 26. 7. 2011 do 5. 12. 2012
JUDr. Miroslav Hrabovský
Bratislava, Strmý vŕšok 804/41, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 16. 6. 2011
od 6. 12. 2012 do 5. 12. 2012
JUDr. Miroslav Hrabovský
Bratislava, Strmý vŕšok 804/41, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 16. 6. 2011 Skončenie funkcie: 26. 11. 2012
od 23. 12. 2006 do 25. 7. 2011
JUDr. Miroslav Hrabovský
Bratislava, Strmý vŕšok 8041/41, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 8. 12. 2006
od 26. 7. 2011 do 25. 7. 2011
JUDr. Miroslav Hrabovský
Bratislava, Strmý vŕšok 8041/41, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 8. 12. 2006 Skončenie funkcie: 16. 6. 2011
od 16. 4. 1996 do 11. 8. 1997
Ing. Igor Chochol
Bratislava, Belinského 11
od 14. 11. 1994 do 15. 4. 1996
Ing. Štefan Miškovič
Nitra, Petzwalová 14
od 14. 11. 1994 do 15. 4. 1996
Ing. Vladimír Somora
Púchov, Okružná 1419
od 19. 11. 1993 do 15. 4. 1996
Ing. Ivan Svítek
Bratislava, Holická 4
od 14. 11. 1994 do 15. 4. 1996
Ing. Elena Šafáriková
Bratislava, Mánesovo nám. 8
od 1. 6. 2007 do 19. 6. 2013
Štefan Šimanský
Čeladice, Čeladice 297, PSČ 951 03
Vznik funkcie: 30. 3. 2007
od 20. 6. 2013 do 19. 6. 2013
Štefan Šimanský
Čeladice, Čeladice 297, PSČ 951 03
Vznik funkcie: 30. 3. 2007 Skončenie funkcie: 5. 12. 2012
od 20. 6. 2013 do 18. 12. 2017
Valéria Šindlerová
Nitra, Novomeského 45, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 6. 12. 2012
od 19. 12. 2017 do 18. 12. 2017
Valéria Šindlerová
Nitra, Novomeského 45, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 6. 12. 2012 Skončenie funkcie: 5. 12. 2017
od 19. 12. 2017 do 11. 3. 2020
Valéria Šindlerová
Nitra, Novomeského 45, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 6. 12. 2017
od 12. 3. 2020 do 11. 3. 2020
Valéria Šindlerová
Nitra, Novomeského 45, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 6. 12. 2017 Skončenie funkcie: 31. 1. 2020
od 16. 7. 2013 do 6. 8. 2018
Mgr. Juraj Široký, MBA
Bratislava, Strmý vŕšok 8137/137, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2013
od 7. 8. 2018 do 6. 8. 2018
Mgr. Juraj Široký, MBA
Bratislava, Strmý vŕšok 8137/137, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 27. 6. 2013 Skončenie funkcie: 19. 6. 2018
od 6. 12. 2012 do 19. 7. 2017
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 26. 11. 2012
od 20. 7. 2017 do 19. 7. 2017
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 26. 11. 2012 Skončenie funkcie: 12. 6. 2017
od 20. 7. 2017 do 11. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
od 12. 7. 2022 do 11. 7. 2022
Ing. Jozef Šnegoň
Bratislava, Lotyšská 5180/10, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2017 Skončenie funkcie: 13. 6. 2022
od 19. 11. 1993 do 15. 4. 1996
Ing. Slavomír Štastný
Bratislava, Gallayová 31
od 16. 4. 1996 do 13. 8. 2001
Ing. Marián Štefánik
Nitra, Ďumbierska 17
od 12. 8. 1997 do 15. 11. 1998
Ing. Elemír Tichý
Doľany, Doľany 436
od 16. 4. 1996 do 11. 8. 1997
Ing. Mikuláš Válent
Bratislava, Osuského 22
od 17. 8. 2004 do 31. 5. 2007
Kamil Vaš
Mojmírovce, Mojmírovce 1027
od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2007
Kamil Vaš
Mojmírovce, Mojmírovce 1027
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 4. 2006
od 14. 8. 2001 do 16. 8. 2004
Kamil Vašš
Mojmírovce, Mojmírovce 1027
od 19. 11. 1993 do 15. 4. 1996
Ing. Jozef Vavrík
Nitra, Ždiarska 16
od 19. 11. 1993 do 13. 11. 1994
Ing. Juraj Vlasák
Bratislava, Mamateyová 8
od 19. 11. 1993 do 15. 4. 1996
Doc. Ing. Walter Waradzín, CSc.
Šaľa, J. Palárika 18
od 14. 7. 2023 do 13. 7. 2023
Mgr. Juraj Široký, MBA
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8137/137, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2018 Skončenie funkcie: 20. 6. 2023
od 7. 8. 2018 do 13. 7. 2023
Mgr. Juraj Široký, MBA
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 8137/137, PSČ 841 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2018
od 14. 7. 2023 do 13. 7. 2023
Pavel Chudovan
Nitra, Dunajská 18/2, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 27. 2. 2020 Skončenie funkcie: 23. 6. 2023
od 12. 3. 2020 do 13. 7. 2023
Pavel Chudovan
Nitra, Dunajská 18/2, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 27. 2. 2020
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement