CTY GROUP, a.s., IČO: 00154041 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CTY GROUP, a.s. Údaje boli stiahnuté 1. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00154041. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00154041 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 15. 5. 2007

CTY GROUP, a.s.

od 25. 7. 1997 do 14. 5. 2007

HUTNÉ STAVBY Holding a.s.

od 25. 4. 1992 do 24. 7. 1997

HUTNÉ STAVBY a.s.

Adresa sídla
od 4. 11. 2022
Košice - mestská časť Juh, Rozvojová 2, PSČ 04011
od 15. 5. 2007 do 3. 11. 2022
Košice, Bellova 3, PSČ 04001
od 25. 4. 1992 do 14. 5. 2007
Košice, Letná 45, PSČ 04191
IČO
od 25. 4. 1992

00154041

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
212/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 22. 9. 1993
sprostredkovanie obchodu
od 22. 9. 1993
obchodná činnosť s priemyselným a potravinárskym tovarom, obuvou, odevami, elektrospotrebičmi
od 18. 10. 1993
nepravidelná cestná nákladná doprava
od 1. 8. 1996
vŕtanie studní
od 1. 8. 1996
demolácie a zemné práce
od 1. 8. 1996
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
od 1. 8. 1996
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
od 1. 8. 1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 8. 1996
technik požiarnej ochrany
od 1. 8. 1996
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivami, so živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, nápojmi a tabakom, mliekárenskými vý- robkami, vajcami, olejom a tukmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, porcelánom, sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznými výrobkami /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, kovmi a kovovými rudami a hutníckym materiá- lom, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami, priemyselnými chemikáliami, hnojivami a plastami, strojmi a strojnými zariadeniami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradím, poľnohospodárskymi traktormi, papierenským tovarom, výrobkami gumárenského priemyslu
od 1. 8. 1996
maloobchod s uvedenými tovarmi
od 1. 8. 1996
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
od 1. 8. 1996
sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane upratovacích služieb
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
geodetické a kartografické práce
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
montáž káblových rozvodov
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
brúsenie a lepenie skla
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
výroba transportného betónu a stavebných prvkov z betónu a malty a iných produktov z betónu a cementu
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
vykonávanie vodných stavieb - riečné, pobrežné, výstavba vodovodov, kanalizácií
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
stavebné inštalácie, sanitárne inštalácie a stavebné inštalácie a vnútorné stavebné práce
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
staviteľstvo a prípravné práce
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
elektroinštalatérstvo
od 22. 9. 1993 do 31. 7. 1996
závodné stravovanie
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
zasielateľstvo
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
nepravidelná cestná osobná doprava
od 18. 10. 1993 do 19. 4. 2005
revízia elektrických zariadení
od 18. 10. 1993 do 19. 4. 2005
vykonávanie priemyselných stavieb
od 12. 3. 1996 do 19. 4. 2005
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny
od 12. 3. 1996 do 19. 4. 2005
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
od 12. 3. 1996 do 19. 4. 2005
verejné stravovanie
od 12. 3. 1996 do 19. 4. 2005
bufety
od 12. 3. 1996 do 19. 4. 2005
závodné stravovanie
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
štukatérstvo
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach a v chatovej osade
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov, oprava a údržba motocyklov, predaj súčiastok a príslušenstva, oprava dvojstopových vozidiel a predaj dvojstopových motorových vozidiel
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
pokryváčstvo
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
klampiarstvo
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
vodoinštalatérstvo
od 1. 8. 1996 do 19. 4. 2005
kúrenárske práce
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
dodávka stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch pozemného a priemyselného staviteľstva, inžinierskych stavieb
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
iné nevýrobné a výrobné činnosti súviace so základným predmetom činnosti ako aj iná hospodárska činnosť predovšetkým pre stavebníctvo
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
zámočníctvo
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
brúsenie a leštenie
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
výroba nástrojov
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
kovoobrábanie
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
oprava motorových vozidiel a karoserií
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
oprava poľnohospodárskych strojov
od 22. 9. 1993 do 31. 7. 1996
stolárstvo, murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
mäsiarstvo a údenárstvo
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
od 22. 9. 1993 do 31. 7. 1996
štukatérstvo, podlahárstvo
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
čistenie fasád a pomníkov
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
revízne skúšky zdvíhacích zariadení
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
vykonávanie inžinierských stavieb
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
vykonávanie bytových a občianských stavieb
od 22. 9. 1993 do 31. 7. 1996
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
automatizované spracovanie dát
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
poskytovanie software
Konanie menom spoločnosti
od 17. 1. 2020
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 15. 10. 2019 do 16. 1. 2020
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 15. 5. 2007 do 14. 10. 2019
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 10. 7. 1995 do 14. 5. 2007
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 18. 10. 1993 do 9. 7. 1995
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavensta, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dva- ja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spo- ločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 25. 4. 1992 do 17. 10. 1993
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
Odštepný závod
od 1. 8. 1996 do 25. 7. 1999
Názov:
HUTNÉ STAVBY, a.s. organizačná zložka
od 1. 8. 1996 do 25. 7. 1999
Sídlo:
Pardubice, Prumyslová 387
Vedúci:
od 1. 8. 1996 do 25. 7. 1999
Miroslav Drobňák
Pardubice, Ludmily Malé 820
od 1. 8. 1996 do 25. 7. 1999
Predmet činnosti:
vykonávanie inžinierskych, priemyslových stavieb, trhacích prác, bytových, občianskych stavieb
od 2. 5. 1995 do 31. 7. 1996
Názov:
HUTNÉ STAVBY, a.s. organizačná zložka
od 2. 5. 1995 do 31. 7. 1996
Sídlo:
Pardubice, Prumyslová 387
Vedúci:
od 2. 5. 1995 do 31. 7. 1996
Ing. Daniel Chráska
Pardubice, Brožíkova 432
od 2. 5. 1995 do 31. 7. 1996
Predmet činnosti:
vykonávanie inžinierskych stavieb
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 1992
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb.
od 22. 9. 1993
Zmena stanov zo dňa 16.7.1993.
od 18. 10. 1993
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromažde- ním dňa 3.12.1992.
od 22. 9. 1994
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 2.5.1994.
od 2. 5. 1995
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.12.1994.
od 10. 7. 1995
Zmena stanov schválená dňa 16.5.1995, zápis č. 1 z rokovania dozornej rady dňa 2.6.1995, zápis č. 2 z rokovania predstavenstva dňa 15.6.1995.
od 1. 8. 1996
Zmena stanov schválená VZ dňa 31.5.1996.
od 25. 7. 1997
Zmena stanov a.s. schválená na VZ akcionárov zo dňa 29.5.1997.
od 16. 7. 1998
Zmena stanov schválená VZ dňa 5.6.1998.
od 26. 7. 1999
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.6.1998 o zrušení odštepného závodu.
od 1. 8. 2001
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 20.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a.s. zo dňa 20.6.2001 a 3.7.2001.
od 11. 11. 2002
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3V 1/03-24 zo dňa 8.7.2003 povolil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY Holding a.s., Košice, IČO: 00 154 041 a ustanovil do funkcie vyrovnávacieho správcu JUDr. Danicu Holováčovú, komerčnú právničku, Poštová 14, Košice.
od 8. 9. 2005
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5V 1/03-63 zo dňa 8.12.2003 vyhlásil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY Holding, a.s. za skončené.
od 14. 4. 2005 do 7. 9. 2005
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5V 1/03-63 zo dňa 8.12.2003 vyhlásil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY, a.s. za skončené.
Základné imanie
od 9. 4. 2009
8 487 580 EUR
Rozsah splatenia: 8 487 580 EUR
od 3. 1. 2006 do 8. 4. 2009
255 650 000 Sk
Rozsah splatenia: 255 650 000 Sk
od 20. 4. 2005 do 2. 1. 2006
5 650 000 Sk
od 22. 9. 1993 do 19. 4. 2005
565 000 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
470 965 000 Sk
Akcie
od 9. 4. 2009
Počet: 25565000
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: ,332 EUR
od 3. 1. 2006 do 8. 4. 2009
Počet: 25565000
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 Sk
od 20. 4. 2005 do 2. 1. 2006
Počet: 565000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 Sk
od 1. 2. 2000 do 19. 4. 2005
Počet: 565000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 16. 7. 1998 do 31. 1. 2000
Počet: 565000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 22. 9. 1993 do 15. 7. 1998
Počet: 565000
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Počet: 456836
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Počet: 14129
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 9. 1. 2015
Marcel Šiška
Košice, Kežmarská 18, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 23. 12. 2014
od 15. 10. 2019
MUDr. Adriana Kamarásová
Hrašovík, Hrašovík 27, PSČ 044 42
Vznik funkcie: 20. 9. 2019
od 22. 9. 1994 do 9. 7. 1995
Ing. Milan Baraník
Košice, Študentská 3
od 22. 9. 1993 do 9. 7. 1995
Jozef Begala
Košice, Sokolovská 10
od 2. 5. 1995 do 9. 7. 1995
Ing. Tibor Bíly
Košice - mestská časť Barca, Kapustná 12
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Jozef Bruňanský
Košice, Kupeckého 25
od 22. 9. 1994 do 1. 5. 1995
JUDr. Karol Burian
Košice, Floriánska 3
od 2. 5. 1995 do 9. 7. 1995
Ján Danko
Košice, Stálicova 5
od 11. 11. 2002 do 14. 5. 2007
Ing. Martin Dzurilla
Obišovce, Obišovce 78
Vznik funkcie: 23. 10. 2002
od 15. 5. 2007 do 14. 5. 2007
Ing. Martin Dzurilla
Obišovce, Obišovce 78
Vznik funkcie: 23. 10. 2002 Skončenie funkcie: 16. 3. 2007
od 22. 9. 1993 do 21. 9. 1994
Ing. Adam Gaško
Košice, Idanská 17
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Adam Gaško
Košice, Idanská 17
od 23. 1. 2001 do 31. 7. 2001
Ing. Adriana Hricišinová
Košice, Jasuschova 20
od 22. 9. 1993 do 9. 7. 1995
Ing. Vincent Hroš
Košice, Ružínska 8
od 22. 9. 1993 do 21. 9. 1994
Ing. Jaroslav Jančuš
Košice, Bajkalská 16
od 1. 8. 2001 do 10. 11. 2002
Ing. Martin Kafka
Košice, Karpatská 1
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 23. 10. 2002
od 1. 8. 1996 do 15. 7. 1998
Ing. Juraj Kamarás
Košice, Obrancov mieru 10
od 15. 5. 2007 do 8. 1. 2015
Ing. Juraj Kamarás
Praha - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 16. 3. 2007
od 9. 1. 2015 do 8. 1. 2015
Ing. Juraj Kamarás
Praha - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 16. 3. 2007 Skončenie funkcie: 23. 12. 2014
od 10. 7. 1995 do 31. 7. 1996
Ing. Juraj Kamaráš
Košice, Obrancov mieru 10
od 1. 8. 1996 do 15. 7. 1998
Ing. Ladislav Krajňák
Košice, Európska 11
od 15. 5. 2007 do 8. 1. 2015
Ing. Ladislav Krajňák
Praha - Břevnov, Šermířská 2378/5C, PSČ 169 00
Vznik funkcie: 16. 3. 2007
od 9. 1. 2015 do 8. 1. 2015
Ing. Ladislav Krajňák
Praha - Břevnov, Šermířská 2378/5C, PSČ 169 00
Vznik funkcie: 16. 3. 2007 Skončenie funkcie: 23. 12. 2014
od 1. 8. 1996 do 22. 1. 2001
Ing. Tadeáš Kurilovský
Prešov, Švábska 74
od 16. 7. 1998 do 31. 7. 2001
Ing. Pavol Kužma
Prešov, Zemplínska 5
od 2. 5. 1995 do 9. 7. 1995
Ing. Ján Lazar
Košice, Moldavská 5
od 22. 9. 1994 do 9. 7. 1995
Ing. Marián Maguška
Košice, Slobody 6
od 22. 9. 1994 do 9. 7. 1995
Ing. Miron Mihalič
Košice, Palackého 13
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Ľudovít Nagy
Košice, Dénešova 81
od 22. 9. 1993 do 21. 9. 1994
Ing. Marián Olejár
Košice, Zupkova 19
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Martin Olexik
Košice, Sokolovská 11
od 25. 4. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Milan Sabo
Košice, Hodonínska 14
od 16. 7. 1998 do 31. 7. 2001
Ing. Terézia Síkorová
Košice, Michalovská 349/7
od 1. 8. 2001 do 10. 11. 2002
Ing. Terézia Síkorová
Košice, Michalovská 349/7
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 23. 10. 2002
od 1. 8. 2001 do 14. 5. 2007
Ing. Ivan Šebesta
Košice, Cesta pod Hradovou 39
od 15. 5. 2007 do 14. 5. 2007
Ing. Ivan Šebesta
Košice, Cesta pod Hradovou 39
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 3. 2007
od 10. 7. 1995 do 31. 7. 1996
JUDr. Eduard Šimko
Prešov, Vihorlatská 5
od 3. 3. 2011 do 8. 1. 2015
Marcel Šiška
Košice, Kežmarská 18, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 23. 12. 2009
od 9. 1. 2015 do 8. 1. 2015
Marcel Šiška
Košice, Kežmarská 18, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 23. 12. 2009 Skončenie funkcie: 23. 12. 2014
od 11. 11. 2002 do 2. 3. 2011
Ing. Mária Šišková
Košice, Bernolákova 4
Vznik funkcie: 23. 10. 2002
od 3. 3. 2011 do 2. 3. 2011
Ing. Mária Šišková
Košice, Bernolákova 4
Vznik funkcie: 23. 10. 2002 Skončenie funkcie: 23. 12. 2009
od 22. 9. 1993 do 21. 9. 1994
Ing. Ján Udvardy
Bratislava, Drotárska cesta 47
od 10. 7. 1995 do 31. 7. 1996
JUDr. Alexander Zápotocký
Košice, Moldavská 33
od 10. 7. 1995 do 31. 7. 1996
Ing. Karol Žabka
Košice, kpt. Nálepku 3
od 9. 1. 2015
Ing. Ladislav Krajňák
Praha - Břevnov, Šermířská 2738/5C, PSČ 169 00
Vznik funkcie: 23. 12. 2014
od 15. 10. 2019 do 14. 10. 2019
Ing. Juraj Kamarás
Praha - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 23. 12. 2014 Skončenie funkcie: 20. 9. 2019
od 9. 1. 2015 do 14. 10. 2019
Ing. Juraj Kamarás
Praha - Smíchov, Holečkova 3149/25A, PSČ 150 00
Vznik funkcie: 23. 12. 2014
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement