CTY GROUP, a.s., IČO: 00154041 - živnostenský register

Tento výpis z živnostenského registra obsahuje údaje o spoločnosti CTY GROUP, a.s. Údaje boli stiahnuté 11. 5. 2022 z dátovej služby zrsr.sk podľa IČO 00154041. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00154041 na originálnej stránke živnostenského registra zrsr.sk.

Výpis z živnostenského registra


Obchodný register
Živnostenský register
Obchodné meno

CTY GROUP, a.s.

do 13. 7. 1997

HUTNÉ STAVBY

do 12. 6. 2007

HUTNÉ STAVBY Holding a.s.

IČO

00154041

Súd
Okresný úrad Košice
Číslo živnostenského registra
802-5679
Štatutárny orgán
Ing. Juraj Kamarás
15000 Hrašovík 27
Ing. Jakub Krajňák
04442 Rozhanovce, 19. januára 518/2
Mgr. David Kamarás
12000 Praha 2, Sázavská 30
Ing. Jozef Jakub (Zrušený)
08006 Ľubotice, Kapušianska 10
Ing. Adriana Hricišinová (Zrušený)
04023 Košice-Sídlisko KVP, Jasuschova 20
Ing. Vladimír Mruz (Zrušený)
04023 Košice-Sídlisko KVP, Klimkovičova 1
Doc. Peter Holečko (Zrušený)
04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Sofijská 7
JUDr. Ján Gabštúr (Zrušený)
04016 Košice-Myslava, Za Priekopou 31
Ing. Alena Masková (Zrušený)
04001 Košice-Juh, Palárikova 1
Ing. Vincent Hroš (Zrušený)
04011 Košice-Západ, Ružínska 11
Ing. Martin Dzurilla (Zrušený)
04481 Obišovce 78
Ing. Miloslav Torda (Zrušený)
04001 Košice-Sever, Štrbská 25
Ladislav Oros (Zrušený)
04441 Košická Polianka 232
Ing. Ľubomír Húska (Zrušený)
85101 Bratislava-Petržalka, Gercenova 3634/6A
Martin Dzurilla (Zrušený)
04481 Obišovce 78
Ing. Michal Horňák (Zrušený)
04012 Košice-Nad jazerom, Levočská 4
Ing. Martin Jakub (Zrušený)
04011 Košice-Západ, Ondavská 11
Predmety podnikania
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Mäsiarstvo a údenárstvo
od 1. 5. 1992 do 22. 5. 1996
Stolárstvo
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Zámočníctvo
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Kovoobrábanie
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Brúsenie a leštenie okr.brús. nožov,nožníc a jedn. nástrojov
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Výroba nástrojov
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Revízne skúšky prevadz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Opravy poľnohospodárskych strojov
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Revízia elektrických zariadení
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Murárstvo
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Tesárstvo
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Vykonávanie priemyselných stavieb
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Štukatérstvo
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Obkladačské práce
od 1. 5. 1992 do 22. 5. 1996
Podlahárstvo
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Oprava motorových vozidel
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Oprava karosérií
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 1. 5. 1992
Sprostredkovanie obchodu
od 1. 5. 1992
Obchodná činnosť s priemyselným a potravinárskym tovarom, obuvou,odevmi a elektrospotrebičmi
Prevádzkarne
Košice-Juh, Južná trieda 117
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Poskytovanie software
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Automatizované spracovanie dát
od 1. 5. 1992 do 22. 5. 1996
Projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Čistenie fasád a pomníkov
od 23. 4. 1993 do 5. 6. 2003
Závodné stravovanie
od 1. 5. 1992 do 3. 6. 1998
Nepravidelná cestná osobná doprava
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 3. 6. 1998
Nepravidelná cestná nákladná doprava
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 3. 6. 1998
Zasielateľstvo
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 4. 6. 1993 do 5. 6. 2003
Vykonávanie trhacích prác
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Biela Hora,rekr.stred.HS (Zrušená)
Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Sever, Tomášikova, HUSTAKO bar (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Juh, Alejová ul.,amb.bufet (Zrušená)
Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 12,Rob.hotel 1 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 14,Rob. hotel 2 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Verejné stravovanie
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stred. Biela Hora (Zrušená)
Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Sever, Tomášikova,HUSTAKO bar (Zrušená)
Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Bufety
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stred. Biela Hora (Zrušená)
Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Juh, Alejová ul.,ambul.bufet (Zrušená)
Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 12, Rob.hotel 1 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 5. 6. 2003
Závodné stravovanie
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekr.stred.Biela Hora (Zrušená)
Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Výroba akumulátorov, primárných článkov a batérií
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov, oprava a údržba motocyklov, predaj súčiastok a príslušenstva, oprava dvojstopových vozidiel a predaj dvojstopových motorových vozidiel
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Pokrývačstvo
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Klampiarstvo
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Vodoinštalatérstvo
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Kúrenárstvo
od 1. 5. 1992
Vŕtanie studní
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Staviteľstvo a prípravné práce
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Elektroinštalatérstvo
od 1. 5. 1992
Demolácie a zemné práce
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Vykonávanie vodných stavieb - riečne, pobrežné, výstavba vodovodov, kanalizácií
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Stavebné inštalácie, sanitárne inštalácie a stavebné inštalácie, vnútorné stavbené práce
od 1. 5. 1992
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
od 1. 5. 1992 do 28. 1. 2004
Montáž káblových rozvodov
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Brúsenie a leptanie skla
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Výroba transportného betónu a stavebných prvkov z betónu a malty a iných produktov z betónu a cementu
od 1. 5. 1992
Činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
od 1. 5. 1992
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 5. 1992 do 3. 7. 2000
Technik požiarnej ochrany
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2005
Geodetické a kartografické práce
od 1. 5. 1992
Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivami, so živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, nápojmi a tabakom, mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom, tukmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, porcelánom, sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznými výrobkami /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, kovmi a kovovými rudami, hutníckym materiálom, drevom, stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami, priemyselnými chemikáliami, hnojivami a plastami, strojmi a strojnými zariadeniami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradím, poľnohospodárskymi traktormi, papierenským tovarom, výrobkami gumárenského priemyslu
od 1. 5. 1992
Maloobchod s uvedenými tovarmi
od 1. 5. 1992 do 1. 6. 1998
Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
od 1. 5. 1992
Sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane upratovacích služieb
od 1. 5. 1992
Zváračská škola
od 1. 5. 1992
Školiaca a prednášková činnosť v oblasti stavebníctva
od 1. 5. 1992
Organizovanie kurzov a školení
od 1. 5. 1992
Výkon činnosti stavebného dozoru- pozemné stavby
od 1. 5. 1992 do 7. 2. 1997
Vykonávanie ohňostrojných prác
od 23. 4. 1993 do 28. 1. 2004
Pohostinská činnosť
Prevádzkarne
Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
Košice-Sever, Tomášikova, HUSTAKO bar (Zrušená)
Košice-Juh, Alejová ul.,amb.bufet (Zrušená)
Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
od 4. 6. 1993 do 28. 1. 2004
Vykonávanie trhacích prác
Prevádzkarne
Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
od 21. 11. 1995 do 28. 1. 2004
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Prevádzkarne
Zlatá Idka, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Bukovec, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
Hodnotenie firmy
0
+
-

Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach av mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky