PEhAES, a.s., IČO: 00155764 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PEhAES, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00155764. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00155764 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 25. 4. 1992

PEhAES, a.s.

Adresa sídla
od 28. 7. 2012
Ľubotice, Bardejovská 15, PSČ 08006
od 25. 4. 1992 do 27. 7. 2012
Prešov, Slovenská 69, PSČ 08032
IČO
od 25. 4. 1992

00155764

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
54/P
Súd
Okresný súd Prešov
Predmet činností
od 21. 9. 1993
vykonávanie bytových a občianských stavieb
od 21. 9. 1993
vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
od 21. 9. 1993
vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.)
od 21. 9. 1993
vykonávanie priemyselných stavieb
od 21. 9. 1993
prípravné práce pre stavbu
od 21. 9. 1993
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 21. 9. 1993
geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania)
od 21. 9. 1993
pozemkové úpravy
od 21. 9. 1993
oprava stavebných strojov a dopravných prostriedkov
od 21. 9. 1993
obchodná činnosť - armatúry, čerpadlá, elektromotory, elektrospotrebiče, elektrické ručné náradie
od 4. 5. 1995
inžinierska činnosť v stavebníctve
od 4. 5. 1995
zámočnícka výroba
od 4. 5. 1995
spostredkovanie obchodu
od 4. 5. 1995
obchodná činnosť s výrobkami zdravotnej keramiky, stavebným materiálom
od 28. 2. 2003
nákladná cestná doprava
od 28. 2. 2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 28. 2. 2003
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 2. 2003
prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov
od 28. 2. 2003
prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
od 28. 2. 2003
čistiace a upratovacie práce
od 24. 8. 2011
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
stavebné a údržbárske práce vo vodnom, priemyselnom, inžinierskom a pozemnom staviteľstve
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
rekonštrukčné práce bytového fondu a obytných budov
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
PSV práce
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
projektová činnosť v rozsahu povolenia
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
úpravy pozemkov, generálne a stredné opravy stav.strojov a dopravných prostriedkov
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
revízna činnosť /elektro, zdvíhacia technika/
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
obchodná činnosť v tuzemsku a v zahraničí
Konanie menom spoločnosti
od 8. 7. 2020
V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
od 8. 1. 2015 do 7. 7. 2020
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám pripoja členovia predstavenstva svoje vlastnoručné podpisy.
od 25. 2. 2005 do 7. 1. 2015
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojím menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
od 18. 10. 2004 do 24. 2. 2005
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy troch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripojí podpis s označením funkcie podpisovaného.
od 25. 4. 1992 do 17. 10. 2004
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripojí podpis s označením funkcie podpisovaného.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 1992
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 10.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasledujúcich zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 187
od 21. 9. 1993
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 19.11.1992 a 29.6.1993.
od 6. 6. 1997
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 15.4.1997.
od 17. 7. 2000
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.11.1999.
od 28. 2. 2003
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2002.
Základné imanie
od 20. 3. 2009
619 531,304216 EUR
Rozsah splatenia: 619 531,304216 EUR
od 17. 2. 2005 do 19. 3. 2009
18 664 000 Sk
Rozsah splatenia: 18 664 000 Sk
Akcie
od 20. 3. 2009
Počet: 18664
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 17. 2. 2005 do 19. 3. 2009
Počet: 18664
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 7. 2000 do 16. 2. 2005
Počet: 18664
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 21. 9. 1993 do 16. 7. 2000
Počet: 18664
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
Počet: 18104
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
Počet: 560
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 16. 7. 2020
Iveta Mikitinová
Záborské, Záborské 308, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 14. 6. 2013
od 8. 1. 2015
Jaroslav Huľa
Petrovany, Petrovany 18, PSČ 082 53
Vznik funkcie: 14. 6. 2013
od 21. 9. 2017
MUDr. Kamila Boľanovská
Prešov, Tehelná 7300/29, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2017
od 28. 2. 2003 do 16. 2. 2005
Ing. Maroš Boľanovský
Prešov, Tehelná 7194/29
Vznik funkcie: 30. 5. 2002
od 17. 2. 2005 do 16. 2. 2005
Ing. Maroš Boľanovský
Prešov, Tehelná 7194/29
Vznik funkcie: 30. 5. 2002 Skončenie funkcie: 12. 1. 2005
od 17. 10. 1995 do 27. 2. 2003
Ing. Roland Bušša
Košice, Helsinská 6
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 30. 5. 2002
od 2. 10. 1996 do 16. 7. 2000
Ing. Július Cvancinger
Košice, Lomonosovova 12
od 17. 7. 2000 do 27. 2. 2003
JUDr. Július Cvancinger
Košice, Lomonosovova 12
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 30. 5. 2002
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
Ing. Štefan Čečunda
Prešov, Čsl.armády 13
od 17. 2. 2005 do 7. 1. 2015
Ing. František Herkeľ
Prešov, Petőfiho 12/4532, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 1. 2005
od 8. 1. 2015 do 7. 1. 2015
Ing. František Herkeľ
Prešov, Petőfiho 12/4532, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 1. 2005 Skončenie funkcie: 14. 6. 2013
od 25. 4. 1992 do 3. 5. 1995
JUDr. Ivan Jurčišin
Prešov, Sekčovská 21
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
Ing. Emil Kapitán
Košice, Braniskova 18
od 21. 9. 1993 do 16. 10. 1995
Ing. Jozef Karcol
Košice, Obchodná 4
od 25. 4. 1992 do 20. 9. 1993
Ing. Peter Krajný, CSc.
Prešov, Bajkalská 2
od 4. 5. 1995 do 16. 10. 1995
Ing. Aleš Mazáč
Košice, Čsl. armády 14
od 17. 10. 1995 do 1. 10. 1996
Ing. Aleš Mazáč
Košice, Čsl. armády 14
od 28. 2. 2003 do 16. 2. 2005
RSDr. Štefan Onofrej
Vranov nad Topľou, Lesná 184
Vznik funkcie: 30. 5. 2002
od 17. 2. 2005 do 16. 2. 2005
RSDr. Štefan Onofrej
Vranov nad Topľou, Lesná 184
Vznik funkcie: 30. 5. 2002 Skončenie funkcie: 12. 1. 2005
od 21. 9. 1993 do 1. 10. 1996
Ing. Anna Skopová
Prešov, Justičná 8
od 2. 10. 1996 do 16. 2. 2005
Ing. Anna Škopová
Prešov, Justičná 8
od 17. 2. 2005 do 20. 9. 2017
Ing. Anna Škopová
Prešov, Justičná 8, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 31. 8. 1993
od 21. 9. 2017 do 20. 9. 2017
Ing. Anna Škopová
Prešov, Justičná 8, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 31. 8. 1993 Skončenie funkcie: 30. 6. 2017
od 17. 2. 2005 do 7. 1. 2015
Anna Viňanská
Prešov, Levočská 83/4702, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 1. 2005
od 8. 1. 2015 do 7. 1. 2015
Anna Viňanská
Prešov, Levočská 83/4702, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 12. 1. 2005 Skončenie funkcie: 14. 6. 2013
od 8. 1. 2015 do 15. 7. 2020
Iveta Mikitinová
Prešov, Levočská 4705/105, PSČ 080 01
Vznik funkcie: 14. 6. 2013
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky